Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Ulf Edvard Løvlie

Rapportdato: 2019-08-18

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 315 og med ett samlet driftsresultat på 29. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 22.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Mir Vedlikehold AS Vara­medlem 2017 - Aktiv 407 -256
Db Construction AS Vara­medlem 2016 - Aktiv 908 285

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Biltrans AS Vara­medlem 2015 - 2019
Jacob Bygg AS Vara­medlem 2014 - 2016
Haster Invest AS Vara­medlem 2013 - 2017
Mir AB Adm. direktør 2013 - 2016
Norske Etermedier AS Styrets leder 2013 - 2017

Mir Vedlikehold AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mir Vedlikehold AS - 918711635
Rengjøring av bygninger
Rosenlundgata 9b, 0474 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 Aktiv 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
15
Styremedlemmer
0
Omsetning
407 000
Personalkostnader
663 000
Lederlønn
516 000
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-231 000
Gjeld
254 000
Driftscore
2017
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 10
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 0
Totalt 10
Resultatregnskap
2017
Driftsinntekter 407
Driftsresultat -256
Resultat før skatt -256
Ordinært resultat -256
Årsresultat -256
Balanseregnskap
2017
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 22
Sum eiendeler 22
Sum egenkapital -231
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 254

Db Construction AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Db Construction AS - 918263519
Snekkerarbeid
Dragveien 47, 1363 Høvik
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2016 Aktiv 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
908 000
Personalkostnader
415 000
Lederlønn
216 000
Anleggsmidler
12 000
Egenkapital
37 000
Gjeld
436 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 0 3
Kapitalomsetningshastighet 10 10 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 2
Resultatgrad 20 0 12
Kontantstrøm fra drift 20 0 7
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 4 0 6
Totalt 94 15 42
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 908 752 133
Driftsresultat 285 -277 9
Resultat før skatt 283 -278 7
Ordinært resultat 283 -278 7
Årsresultat 283 -278 7
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 12 16 0
Sum omløpsmidler 462 47 184
Sum eiendeler 473 62 184
Sum egenkapital 37 -246 31
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 436 309 153

Biltrans AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Biltrans AS - 815264142
Godstransport på vei
Oppegårdveien 96, 1400 Ski
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2015 2019 4,2 år

Jacob Bygg AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Jacob Bygg AS - 914554764
Oppføring av bygninger
Dragveien 47, 1363 Høvik
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2014 2016 2 år

Haster Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Haster Invest AS - 912977234
Rengjøring av bygninger
Thunes vei 2, 0274 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2013 2017 3,3 år

Mir AB

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mir AB - 893843922
Rengjøring av bygninger
Rosenlundgata 9b, 0474 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2013 2016 3,6 år

Norske Etermedier AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Norske Etermedier AS - 999667287
Radiokringkasting
Dronningens gate 23, 0154 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2017 4,1 år

Northprod Ltd

Foretaksinfo
(Inaktiv) Northprod Ltd - 896053612
Reklamebyråer
Dronningens gate 23, 0154 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2010 2015 4,3 år

Oslo Merkantile Bureau

Foretaksinfo
(Aktiv) Oslo Merkantile Bureau - 995784246
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Bølerskogen 7, 0691 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2010 2011 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
363 000
Personalkostnader
23 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-14 000
Gjeld
73 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 0 12
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 4 3
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 8
Resultatgrad 20 4 8
Kontantstrøm fra drift 20 0 7
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 2 0 8
Totalt 91 18 66
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 363 360 384
Driftsresultat 237 4 16
Resultat før skatt 220 -10 16
Ordinært resultat 220 -10 16
Årsresultat 220 -267 16
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 59 107 97
Sum eiendeler 59 107 97
Sum egenkapital -14 -234 33
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 73 341 64

Radio Pluss Oslo DA

Foretaksinfo
(Inaktiv) Radio Pluss Oslo DA - 992193115
Radiokringkasting
Dronningens gate 23, 0154 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2015 7,1 år
Adm. direktør 2008 2014 6,9 år

Carambole Ltd

Foretaksinfo
(Inaktiv) Carambole Ltd - 989980459
Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet
Holsts gate 4, 0473 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2007 2019 12,3 år

Pv Tolk AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pv Tolk AS - 986874534
Oversettelses- og tolkevirksomhet
Johan Castbergs vei 15m, 0673 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 2010 4,2 år
Adm. direktør 2006 2010 4,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
505 000
Personalkostnader
102 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 219 000
Gjeld
95 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 12 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 6
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 82 89 96
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 505 1 100 1 724
Driftsresultat 183 222 529
Resultat før skatt 141 168 399
Ordinært resultat 141 168 399
Årsresultat 141 168 399
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1 314 1 409 1 304
Sum eiendeler 1 314 1 409 1 304
Sum egenkapital 1 219 1 078 910
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 95 331 395

Merkantil Økonomi Partner V/ A.ghaffar

Foretaksinfo
(Inaktiv) Merkantil Økonomi Partner V/ A.ghaffar - 986793259
Ikke tilgjengelig
Haugerudtunet 2, 0674 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2006 2007 1,8 år

Scandi Company AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Scandi Company AS - 987965053
Ikke tilgjengelig
Grenseveien 69, 0663 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2005 2007 2 år

Sunways Travel International AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sunways Travel International AS - 986192654
Ikke tilgjengelig
Grenseveien 69 C/o Oslo Merkantile Byrå U Løvlie, 0663 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2007 2 år
Vara­medlem 2004 2005 < 1 år
Adm. direktør 2004 2007 2,9 år

Oslo Merkantile Byrå Ulf E Løvlie

Foretaksinfo
(Inaktiv) Oslo Merkantile Byrå Ulf E Løvlie - 983723616
Ikke tilgjengelig
Grenseveien 69, 0663 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 2006 4,6 år

Merkantil Økonomi Partner DA

Foretaksinfo
(Aktiv) Merkantil Økonomi Partner DA - 984158106
Regnskap og bokføring
C/o Publicatio AS Maridalsveien 73 A, 0458 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2002 2002 < 1 år

Revisjonsselskapet Soliditet ANS Reg Revisor Hans-ivar Fjeldberg Reg Revisor Ulf E Løvlie

Foretaksinfo
(Inaktiv) Revisjonsselskapet Soliditet ANS Reg Revisor Hans-ivar Fjeldberg Reg Revisor Ulf E Løvlie - 959583064
Ikke tilgjengelig
Sønsterudv 32, 1417 Sofiemyr
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år
Adm. direktør 2000 2006 5,2 år

Øst Bygg og Prosjektutvikling AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Øst Bygg og Prosjektutvikling AS - 970984046
Ikke tilgjengelig
Storgata 7, 2408 Elverum
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2009 8 år