Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Kai Magnar Killingmo

Rapportdato: 2021-03-04

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 201 599 og med ett samlet driftsresultat på 5 492. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 8 av virksomhetene driftsunderskudd, og 9 av virksomhetene driftsoverskudd. 13 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 10 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 11.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Bergens Traverbane AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 1 297 -1 638
Forus Trav AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 16 938 976
Rørlegger Sentralen AS Styrets leder 2020 - Aktiv 28 067 3 836
Nebb Holding AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 12 138 9 829
Iceland Mat AS Styrets leder 2019 - Aktiv 27 172 -4 830

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Single Invest AS Styrets leder 2017 - 2019
Cleanbac AS Styrets leder 2017 - 2020
Mashed Potato Club AS Styrets leder 2017 - 2019
Learn To Trade AS Styrets leder 2016 - 2017
Tvetenveien 4 AS Adm. direktør 2016 - 2017
Tvetenveien 4 AS Styre­medlem 2008 - 2010

Bergens Traverbane AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bergens Traverbane AS - 930514659
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Bergen Travpark, 5111 Breistein
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
53
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 297 000
Personalkostnader
169 000
Lederlønn
70 000
Anleggsmidler
5 163 000
Egenkapital
5 257 000
Gjeld
1 679 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 4
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 10 38
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 297 1 338 1 174
Driftsresultat -1 638 -761 -178
Resultat før skatt -14 527 -1 110 -218
Ordinært resultat -14 527 -1 110 -218
Årsresultat -14 527 -1 110 -218
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 5 163 19 174 20 274
Sum omløpsmidler 1 773 3 118 16 023
Sum eiendeler 6 936 22 292 36 297
Sum egenkapital 5 257 19 784 20 894
Sum langsiktig gjeld 1 366 1 927 15 050
Sum kortsiktig gjeld 313 581 353

Forus Trav AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Forus Trav AS - 877563812
Drift av idrettsanlegg
Bjødnabeen 7, 4031 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
64
Styremedlemmer
0
Omsetning
16 938 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
800 000
Anleggsmidler
5 882 000
Egenkapital
3 762 000
Gjeld
4 555 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 12 0
Kapitalomsetningshastighet 2 6 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 0
Resultatgrad 12 12 0
Kontantstrøm fra drift 18 18 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 66 73 9
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 16 938 18 703 16 017
Driftsresultat 976 1 431 -894
Resultat før skatt 933 1 322 -1 072
Ordinært resultat 933 1 322 -1 072
Årsresultat 933 1 322 -1 072
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 5 882 6 525 6 863
Sum omløpsmidler 2 435 2 265 1 020
Sum eiendeler 8 317 8 790 7 883
Sum egenkapital 3 762 2 829 1 586
Sum langsiktig gjeld 2 166 2 995 2 808
Sum kortsiktig gjeld 2 389 2 965 3 489

Rørlegger Sentralen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rørlegger Sentralen AS - 998942683
Rørleggerarbeid
Brobekkveien 40, 0598 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
12
Styremedlemmer
0
Omsetning
28 067 000
Personalkostnader
8 956 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
64 000
Egenkapital
1 864 000
Gjeld
7 076 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 18 18 20
Kontantstrøm fra drift 18 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 4 4
Totalt 90 90 92
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 28 067 31 394 31 231
Driftsresultat 3 836 6 257 6 506
Resultat før skatt 3 125 5 043 5 112
Ordinært resultat 3 125 5 043 5 112
Årsresultat 3 125 5 043 5 112
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 64 88 86
Sum omløpsmidler 8 876 12 110 11 432
Sum eiendeler 8 940 12 197 11 518
Sum egenkapital 1 864 1 239 1 556
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7 076 10 958 9 962

Nebb Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nebb Holding AS - 982963869
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Lille Stranden 7, Risøy 31-2-4,, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
12 138 000
Personalkostnader
413 000
Lederlønn
330 000
Anleggsmidler
19 676 000
Egenkapital
11 135 000
Gjeld
12 290 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 77 77 79
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 12 138 12 923 8 624
Driftsresultat 9 829 10 569 7 089
Resultat før skatt 8 104 9 371 5 472
Ordinært resultat 8 104 9 371 5 472
Årsresultat 8 104 9 371 5 472
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 19 676 17 370 11 120
Sum omløpsmidler 3 748 4 762 4 486
Sum eiendeler 23 424 22 132 15 605
Sum egenkapital 11 135 8 721 5 572
Sum langsiktig gjeld 1 305 1 606 2 353
Sum kortsiktig gjeld 10 985 11 806 7 679

Iceland Mat AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Iceland Mat AS - 916610009
Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
Montebelloveien 14, 0377 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
52
Styremedlemmer
0
Omsetning
27 172 000
Personalkostnader
8 456 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
30 694 000
Egenkapital
27 224 000
Gjeld
12 051 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 0
Resultatgrad 0 2 0
Kontantstrøm fra drift 0 7 0
Rentedekningsgrad 0 4 0
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 7 30 4
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 27 172 7 240 53
Driftsresultat -4 830 18 -1 244
Resultat før skatt -3 916 282 -1 244
Ordinært resultat -3 916 282 -1 244
Årsresultat -3 916 282 -1 244
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 30 694 10 803 0
Sum omløpsmidler 8 580 4 634 3 731
Sum eiendeler 39 275 15 438 3 731
Sum egenkapital 27 224 13 064 -1 219
Sum langsiktig gjeld 1 744 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10 307 2 373 4 950

Blaker Travselskap

Foretaksinfo
(Aktiv) Blaker Travselskap - 992431474
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2017 Aktiv 3,8 år
Kontakt­person 2017 Aktiv 3,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
579 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
63 000
Egenkapital
786 000
Gjeld
405 000
Driftscore
2011 2010 2009
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 19 17 17
Resultatregnskap
2011 2010 2009
Driftsinntekter 579 572 316
Driftsresultat -18 -35 -42
Resultat før skatt 0 -28 -30
Ordinært resultat 0 -28 -30
Årsresultat 0 -28 -30
Balanseregnskap
2011 2010 2009
Sum anleggsmidler 63 63 68
Sum omløpsmidler 1 128 786 555
Sum eiendeler 1 191 849 623
Sum egenkapital 786 804 452
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 405 45 171

Holtegata Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Holtegata Eiendom AS - 936815197
Regnskap og bokføring
Schwensens gate 5, 0170 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2017 Aktiv 4,1 år
Styrets leder 2016 Aktiv 4,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
67 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
536 000
Egenkapital
639 000
Gjeld
121 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 6 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 6
Totalt 72 72 71
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 67 60 72
Driftsresultat 53 51 53
Resultat før skatt 43 36 38
Ordinært resultat 43 36 38
Årsresultat 43 36 38
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 536 536 536
Sum omløpsmidler 224 182 120
Sum eiendeler 760 718 657
Sum egenkapital 639 597 561
Sum langsiktig gjeld 1 1 1
Sum kortsiktig gjeld 120 121 95

Learn To Trade AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Learn To Trade AS - 917899290
Annen undervisning ikke nevnt annet sted
C/o Regnskapshuset Akershus AS Schwensens gate 5, 0170 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2016 Aktiv 4,4 år
Styrets leder 2016 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-73 000
Gjeld
83 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 0 8
Totalt 8 0 8
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -20 -58 -10
Resultat før skatt -39 -46 -3
Ordinært resultat -39 -46 -3
Årsresultat -39 -46 -3
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 19 7
Sum omløpsmidler 10 10 10
Sum eiendeler 10 29 17
Sum egenkapital -73 -34 12
Sum langsiktig gjeld 78 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5 63 5

Weedfree On Track

Foretaksinfo
(Aktiv) Weedfree On Track - 914913942
Beplantning av hager og parkanlegg
115 North Road Kirkburton Huddersfield West Yorkshire Hd8 0rl, 9998 Utlandet
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2015 Aktiv 6 år

Asker & Bærum Vvs AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Asker & Bærum Vvs AS - 913065816
Rørleggerarbeid
Solbråveien 49, 1383 Asker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 7,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 000
Egenkapital
20 000
Gjeld
0
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 10 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 8 0
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 0 18 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 3 -23
Resultat før skatt 0 2 -18
Ordinært resultat 0 2 -18
Årsresultat 0 2 -18
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 4 4 5
Sum omløpsmidler 16 16 18
Sum eiendeler 20 20 23
Sum egenkapital 20 20 18
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 5

Regnskapshuset Akershus AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Regnskapshuset Akershus AS - 999667155
Regnskap og bokføring
Schwensens gate 5, 0170 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 Aktiv 8,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
871 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
32 000
Gjeld
411 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 2 6
Kapitalomsetningshastighet 4 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 10 2 2
Resultatgrad 20 0 12
Kontantstrøm fra drift 20 1 10
Rentedekningsgrad 10 2 10
Likviditetsgrad II 4 6 6
Totalt 88 18 51
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 871 524 593
Driftsresultat 388 -2 46
Resultat før skatt 306 1 36
Ordinært resultat 306 1 36
Årsresultat 306 1 36
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 444 952 892
Sum eiendeler 444 952 892
Sum egenkapital 32 32 31
Sum langsiktig gjeld 0 275 124
Sum kortsiktig gjeld 411 645 737

Hitech Energy AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hitech Energy AS - 886553102
Kuldeanlegg- og varmepumpearbeid
Tjernsliveien 10, 3538 Sollihøgda
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 Aktiv 8,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
33
Styremedlemmer
0
Omsetning
47 324 000
Personalkostnader
14 387 000
Lederlønn
862 000
Anleggsmidler
21 734 000
Egenkapital
6 703 000
Gjeld
24 409 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 7 2
Kapitalomsetningshastighet 6 8 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 4
Resultatgrad 12 12 4
Kontantstrøm fra drift 14 10 5
Rentedekningsgrad 10 10 2
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 62 60 30
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 47 324 36 001 19 500
Driftsresultat 3 087 2 426 292
Resultat før skatt 1 861 1 513 128
Ordinært resultat 1 861 1 513 128
Årsresultat 1 861 1 513 128
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 21 734 14 312 8 100
Sum omløpsmidler 9 378 9 487 4 031
Sum eiendeler 31 112 23 799 12 131
Sum egenkapital 6 703 4 778 3 629
Sum langsiktig gjeld 16 085 10 187 4 796
Sum kortsiktig gjeld 8 324 8 834 3 706

Kai-magnar Killingmo

Foretaksinfo
(Aktiv) Kai-magnar Killingmo - 996552012
Avvirkning
Gunhildrud Gård Gunhildrudveien 139, 1930 Aurskog
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2011 Aktiv 10,1 år

Nebb Subsea AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nebb Subsea AS - 990728291
Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
Solbråveien 43, 1383 Asker
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2007 Aktiv 14,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 827 000
Egenkapital
931 000
Gjeld
14 010 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 8 0
Totalt 0 8 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -2 257 -1 373 -682
Resultat før skatt -2 303 -1 116 -330
Ordinært resultat -2 303 -1 116 -330
Årsresultat -2 303 -1 116 -330
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 10 827 8 841 6 126
Sum omløpsmidler 4 114 5 174 3 134
Sum eiendeler 14 941 14 014 9 260
Sum egenkapital 931 927 916
Sum langsiktig gjeld 14 010 11 117 8 344
Sum kortsiktig gjeld 0 1 970 0

Nebb Products AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nebb Products AS - 989548905
Engroshandel med elektronikkutstyr og telekommunikasjonsutstyr samt deler
Solbråveien 43, 1383 Asker
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 Aktiv 15 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
13 848 000
Egenkapital
1 567 000
Gjeld
24 534 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 0 10
Totalt 10 0 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -7 086 -5 011 -7 989
Resultat før skatt -5 691 -4 090 -6 127
Ordinært resultat -5 691 -4 090 -6 127
Årsresultat -5 691 -4 090 -6 127
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 13 848 14 035 10 655
Sum omløpsmidler 12 254 7 388 14 789
Sum eiendeler 26 102 21 423 25 443
Sum egenkapital 1 567 1 567 1 576
Sum langsiktig gjeld 22 098 19 856 20 387
Sum kortsiktig gjeld 2 436 0 3 480

Nebb Technology AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nebb Technology AS - 989102877
Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
Solbråveien 43, 1383 Asker
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 Aktiv 15,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
77 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
541 000
Egenkapital
198 000
Gjeld
9 850 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 12
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 12 10 32
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 77 0 0
Driftsresultat -7 485 -8 009 -54
Resultat før skatt -5 699 -5 822 21
Ordinært resultat -5 699 -5 822 21
Årsresultat -5 699 -5 822 21
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 541 0 149
Sum omløpsmidler 9 507 12 158 5
Sum eiendeler 10 048 12 158 153
Sum egenkapital 198 110 109
Sum langsiktig gjeld 9 838 10 053 0
Sum kortsiktig gjeld 12 1 996 44

Revisorhuset AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Revisorhuset AS - 987610859
Revisjon
Schwensensgate 5, 0170 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 Aktiv 16,2 år
Adm. direktør 2004 Aktiv 16,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
13
Styremedlemmer
0
Omsetning
18 805 000
Personalkostnader
8 628 000
Lederlønn
727 000
Anleggsmidler
6 774 000
Egenkapital
8 547 000
Gjeld
7 427 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 10 7
Kapitalomsetningshastighet 4 4 2
Fordringsomsetningshastighet 2 2 1
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 8
Resultatgrad 12 16 14
Kontantstrøm fra drift 18 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 69 78 68
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 18 805 20 477 16 453
Driftsresultat 1 020 2 251 1 556
Resultat før skatt 1 089 1 779 1 249
Ordinært resultat 1 089 1 779 1 249
Årsresultat 1 089 1 779 1 249
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 6 774 7 871 8 729
Sum omløpsmidler 9 199 8 407 9 418
Sum eiendeler 15 973 16 278 18 147
Sum egenkapital 8 547 9 227 10 448
Sum langsiktig gjeld 1 373 1 556 1 875
Sum kortsiktig gjeld 6 054 5 496 5 824

Nebb Engineering AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nebb Engineering AS - 977337798
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Solbråveien 43, 1383 Asker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 Aktiv 16,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
21
Styremedlemmer
0
Omsetning
47 897 000
Personalkostnader
17 847 000
Lederlønn
1 049 000
Anleggsmidler
33 454 000
Egenkapital
7 936 000
Gjeld
39 880 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 13 13 12
Kapitalomsetningshastighet 4 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 6
Resultatgrad 20 20 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 79 78 72
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 47 897 34 254 33 097
Driftsresultat 9 648 8 205 6 176
Resultat før skatt 7 870 6 385 4 905
Ordinært resultat 7 870 6 385 4 905
Årsresultat 7 870 6 385 4 905
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 33 454 35 288 29 499
Sum omløpsmidler 14 363 6 882 8 358
Sum eiendeler 47 816 42 170 37 857
Sum egenkapital 7 936 8 068 7 780
Sum langsiktig gjeld 12 047 15 084 12 033
Sum kortsiktig gjeld 27 833 19 018 18 044

Ck Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ck Holding AS - 936814948
Revisjon
Schwensens gate 5, 0170 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 20,2 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 20,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
367 000
Personalkostnader
116 000
Lederlønn
54 000
Anleggsmidler
23 748 000
Egenkapital
16 770 000
Gjeld
12 976 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 7 13
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 2 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 10
Resultatgrad 0 16 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 4 10
Likviditetsgrad II 10 8 10
Totalt 54 65 65
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 367 520 340
Driftsresultat -11 65 -406
Resultat før skatt 1 633 572 4 521
Ordinært resultat 1 633 572 4 521
Årsresultat 1 633 572 4 521
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 23 748 16 477 16 901
Sum omløpsmidler 5 998 4 183 4 802
Sum eiendeler 29 746 20 660 21 703
Sum egenkapital 16 770 16 137 18 373
Sum langsiktig gjeld 12 282 2 914 3 129
Sum kortsiktig gjeld 694 1 608 201

Single Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Single Invest AS - 820154622
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
C/o Line Jimenez-killingmo Bamseveien 5c, 0774 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2019 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 904 000
Egenkapital
780 000
Gjeld
3 148 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 2 0
Likviditetsgrad II 0 8
Totalt 4 8
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat 0 -6
Resultat før skatt -139 -12
Ordinært resultat -139 -12
Årsresultat -139 -12
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 3 904 1 511
Sum omløpsmidler 24 24
Sum eiendeler 3 928 1 535
Sum egenkapital 780 918
Sum langsiktig gjeld 3 004 606
Sum kortsiktig gjeld 144 10

Cleanbac AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Cleanbac AS - 919824093
Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer
Kavringen Brygge 3, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2020 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 000
Egenkapital
26 000
Gjeld
0
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 7
Kapitalomsetningshastighet 0 10 10
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 8
Resultatgrad 0 0 4
Kontantstrøm fra drift 0 0 3
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 0 0 8
Totalt 0 10 50
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 516 271
Driftsresultat 0 -11 5
Resultat før skatt 0 -9 5
Ordinært resultat 0 -9 5
Årsresultat 0 -9 5
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 3 3 0
Sum omløpsmidler 24 24 59
Sum eiendeler 26 26 59
Sum egenkapital 26 26 35
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 23

Mashed Potato Club AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mashed Potato Club AS - 919429798
Drift av puber
3 Etasje Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2019 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 972 000
Personalkostnader
1 484 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 588 000
Egenkapital
155 000
Gjeld
2 187 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 0 3
Kapitalomsetningshastighet 8 6 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 4
Resultatgrad 2 0 12
Kontantstrøm fra drift 10 14 18
Rentedekningsgrad 2 0 10
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 37 31 56
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 5 972 4 351 1 747
Driftsresultat 5 -138 114
Resultat før skatt -44 -107 89
Ordinært resultat -44 -107 89
Årsresultat -44 -107 89
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 588 1 988 1 980
Sum omløpsmidler 754 465 1 272
Sum eiendeler 2 342 2 453 3 252
Sum egenkapital 155 223 389
Sum langsiktig gjeld 684 375 1 087
Sum kortsiktig gjeld 1 503 1 855 1 776

Tvetenveien 4 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tvetenveien 4 AS - 992601272
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Colliers Property Management AS Wergelandsveien 7, 0167 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2016 2017 1,2 år
Styre­medlem 2008 2010 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 361 000
Personalkostnader
973 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
42 384 000
Egenkapital
7 110 000
Gjeld
35 979 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 3 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 4 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 4
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 18 20 20
Rentedekningsgrad 0 6 8
Likviditetsgrad II 8 6 10
Totalt 32 64 70
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 4 361 5 265 4 774
Driftsresultat -33 1 817 2 004
Resultat før skatt -831 757 1 023
Ordinært resultat -831 757 1 023
Årsresultat -831 757 1 023
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 42 384 43 513 44 880
Sum omløpsmidler 705 2 820 1 747
Sum eiendeler 43 090 46 333 46 627
Sum egenkapital 7 110 7 941 9 043
Sum langsiktig gjeld 35 632 36 247 37 271
Sum kortsiktig gjeld 347 2 145 313

Akershus Båt AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akershus Båt AS - 993931152
Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr
Schwensensgate 5, 0170 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2010 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
191 000
Gjeld
121 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 12 12
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 -5 -5
Resultat før skatt 0 1 3
Ordinært resultat 0 1 3
Årsresultat 0 1 3
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 312 341 483
Sum eiendeler 312 341 483
Sum egenkapital 191 191 191
Sum langsiktig gjeld 85 106 139
Sum kortsiktig gjeld 36 43 153

Lagunen Boligsameie

Foretaksinfo
(Aktiv) Lagunen Boligsameie - 993736368
Ikke tilgjengelig
Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 2009 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
904 000
Personalkostnader
45 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
674 000
Gjeld
182 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 15 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 0
Resultatgrad 8 20 0
Kontantstrøm fra drift 7 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 54 85 8
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 904 1 223 1 155
Driftsresultat 30 374 -834
Resultat før skatt 45 387 -819
Ordinært resultat 45 387 -819
Årsresultat 45 387 -819
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 856 671 670
Sum eiendeler 856 671 670
Sum egenkapital 674 629 242
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 182 41 428

Opera Finans AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Opera Finans AS - 990925380
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Trond Odden Nydalsveien 20a, 0484 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2010 3,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
539 000
Egenkapital
6 000
Gjeld
655 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 15 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 2 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 37 2
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 98 49
Driftsresultat -5 222 -287
Resultat før skatt -4 -1 899 -56
Ordinært resultat -4 -1 899 -56
Årsresultat -4 -1 899 -56
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 539 650 2 611
Sum omløpsmidler 122 15 4
Sum eiendeler 661 665 2 615
Sum egenkapital 6 10 1 910
Sum langsiktig gjeld 0 0 523
Sum kortsiktig gjeld 655 655 182

Revisorhuset AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Revisorhuset AS - 933841936
Ikke tilgjengelig
Schwensensg 5, 0170 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2006 2,5 år
Styre­medlem 2000 2003 2,7 år