Management-CV

Arnstein Brodersen

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Rapportdato: 2018-03-23

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 72 681 000 og med ett samlet driftsresultat på 3 587 000 . Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
St Johannes Katolske Bibelskole Styremedlem 2017 - Aktiv 0 0
St. Paul Gymnas Nestformann 2016 - Aktiv 0 0
De Norske Korherrer Nestformann 2011 - Aktiv 1 243 000 -228 000
St Paul Menighet Adm. direktør 2009 - Aktiv 0 0
St Paul Skole Nestformann 2008 - Aktiv 71 438 000 3 815 000

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
De Norske Korherrer Styremedlem 2006 - 2011

St Johannes Katolske Bibelskole

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
918327762
Firmanavn
St Johannes Katolske Bibelskole
Bransje
Annen undervisning ikke nevnt annet sted
Besøksadresse
Nygårdsgaten 3, 5015 Bergen
Foretaksstatus
Aktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styremedlem 2017 Aktiv 1 år

St. Paul Gymnas

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
916593473
Firmanavn
St. Paul Gymnas
Bransje
Videregående opplæring innen allmennfaglige studieretninger
Besøksadresse
Nygårdsgaten 124, 5008 Bergen
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
50
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
101 000
Gjeld
0
Verv
Verv Fra Til Varighet
Nestformann 2016 Aktiv 1 år
Driftscore 2016
Totalrentabilitet 2
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 2
Likviditetsgrad II 0
Totalt 4
Resultatregnskap 2016
Driftsinntekter 0
Driftsresultat 0
Resultat før skatt 1 000
Ordinært resultat 1 000
Årsresultat 1 000
Balanseregnskap 2016
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 101 000
Sum eiendeler 101 000
Sum egenkapital 101 000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0

De Norske Korherrer

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
984711409
Firmanavn
De Norske Korherrer
Bransje
Religiøse organisasjoner
Besøksadresse
, 0000
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 243 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 169 000
Egenkapital
8 790 000
Gjeld
383 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Nestformann 2011 Aktiv 7 år
Styremedlem 2006 2011 4 år
Driftscore 2009 2008 2007
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 1
Rentedekningsgrad 0 0 2
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 0 0 7
Resultatregnskap 2009 2008 2007
Driftsinntekter 1 243 000 1 077 000 1 179 000
Driftsresultat -228 000 -132 000 -4 000
Resultat før skatt -226 000 -128 000 1 000
Ordinært resultat -226 000 -128 000 1 000
Årsresultat -226 000 -128 000 1 000
Balanseregnskap 2009 2008 2007
Sum anleggsmidler 9 169 000 9 169 000 9 169 000
Sum omløpsmidler 4 000 18 000 52 000
Sum eiendeler 9 173 000 9 187 000 9 221 000
Sum egenkapital 8 790 000 9 016 000 9 144 000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 383 000 171 000 77 000

St Paul Menighet

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
971561270
Firmanavn
St Paul Menighet
Bransje
Religiøse organisasjoner
Besøksadresse
Nygårdsgaten 3, 5015 Bergen
Foretaksstatus
Aktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Adm. direktør 2009 Aktiv 9 år

St Paul Skole

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
971561688
Firmanavn
St Paul Skole
Bransje
Ordinær grunnskoleundervisning
Besøksadresse
Christies gate 16, 5015 Bergen
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
137
Styremedlemmer
0
Omsetning
71 438 000
Personalkostnader
51 654 000
Lederlønn
814 000
Anleggsmidler
58 167 000
Egenkapital
12 301 000
Gjeld
70 133 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Nestformann 2008 Aktiv 9 år
Driftscore 2016 2015 2014
Totalrentabilitet 3 3 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 2
Resultatgrad 12 12 8
Kontantstrøm fra drift 7 7 7
Rentedekningsgrad 6 6 8
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 47 47 43
Resultatregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 71 438 000 66 265 000 57 683 000
Driftsresultat 3 815 000 3 344 000 2 334 000
Resultat før skatt 2 394 000 1 768 000 1 966 000
Ordinært resultat 2 394 000 1 768 000 1 966 000
Årsresultat 2 394 000 1 768 000 1 966 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Sum anleggsmidler 58 167 000 59 349 000 59 937 000
Sum omløpsmidler 24 267 000 19 638 000 17 860 000
Sum eiendeler 82 434 000 78 986 000 77 797 000
Sum egenkapital 12 301 000 9 907 000 8 139 000
Sum langsiktig gjeld 59 318 000 60 000 000 60 000 000
Sum kortsiktig gjeld 10 815 000 9 079 000 9 658 000