Management-CV

Arnstein Brodersen

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Rapportdato: 2018-07-22

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 81 102 000 og med ett samlet driftsresultat på 4 491 000 . Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
St Johannes Katolske Bibelskole Styremedlem 2017 - Aktiv 0 0
St. Paul Gymnas Nestformann 2016 - Aktiv 36 608 000 3 772 000
De Norske Korherrer Nestformann 2011 - Aktiv 1 243 000 -228 000
St Paul Menighet Adm. direktør 2009 - Aktiv 0 0
St Paul Skole Nestformann 2008 - Aktiv 43 251 000 947 000

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
De Norske Korherrer Styremedlem 2006 - 2011

St Johannes Katolske Bibelskole

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
918327762
Firmanavn
St Johannes Katolske Bibelskole
Bransje
Annen undervisning ikke nevnt annet sted
Besøksadresse
Nygårdsgaten 3, 5015 Bergen
Foretaksstatus
Aktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styremedlem 2017 Aktiv 1 år

St. Paul Gymnas

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
916593473
Firmanavn
St. Paul Gymnas
Bransje
Videregående opplæring innen allmennfaglige studieretninger
Besøksadresse
Nygårdsgaten 124, 5008 Bergen
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
76
Styremedlemmer
0
Omsetning
36 608 000
Personalkostnader
21 940 000
Lederlønn
811 000
Anleggsmidler
55 849 000
Egenkapital
5 165 000
Gjeld
61 074 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Nestformann 2016 Aktiv 1 år
Driftscore 2017 2016
Totalrentabilitet 6 2
Kapitalomsetningshastighet 2 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0
Resultatgrad 16 0
Kontantstrøm fra drift 18 0
Rentedekningsgrad 8 2
Likviditetsgrad II 8 0
Totalt 67 4
Resultatregnskap 2017 2016
Driftsinntekter 36 608 000 0
Driftsresultat 3 772 000 0
Resultat før skatt 2 303 000 1 000
Ordinært resultat 2 303 000 1 000
Årsresultat 2 303 000 1 000
Balanseregnskap 2017 2016
Sum anleggsmidler 55 849 000 0
Sum omløpsmidler 10 389 000 101 000
Sum eiendeler 66 239 000 101 000
Sum egenkapital 5 165 000 101 000
Sum langsiktig gjeld 56 591 000 0
Sum kortsiktig gjeld 4 483 000 0

De Norske Korherrer

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
984711409
Firmanavn
De Norske Korherrer
Bransje
Religiøse organisasjoner
Besøksadresse
, 0000
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 243 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 169 000
Egenkapital
8 790 000
Gjeld
383 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Nestformann 2011 Aktiv 7 år
Styremedlem 2006 2011 4 år
Driftscore 2009 2008 2007
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 1
Rentedekningsgrad 0 0 2
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 0 0 7
Resultatregnskap 2009 2008 2007
Driftsinntekter 1 243 000 1 077 000 1 179 000
Driftsresultat -228 000 -132 000 -4 000
Resultat før skatt -226 000 -128 000 1 000
Ordinært resultat -226 000 -128 000 1 000
Årsresultat -226 000 -128 000 1 000
Balanseregnskap 2009 2008 2007
Sum anleggsmidler 9 169 000 9 169 000 9 169 000
Sum omløpsmidler 4 000 18 000 52 000
Sum eiendeler 9 173 000 9 187 000 9 221 000
Sum egenkapital 8 790 000 9 016 000 9 144 000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 383 000 171 000 77 000

St Paul Menighet

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
971561270
Firmanavn
St Paul Menighet
Bransje
Religiøse organisasjoner
Besøksadresse
Nygårdsgaten 3, 5015 Bergen
Foretaksstatus
Aktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Adm. direktør 2009 Aktiv 9 år

St Paul Skole

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
971561688
Firmanavn
St Paul Skole
Bransje
Ordinær grunnskoleundervisning
Besøksadresse
Christies gate 16, 5015 Bergen
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
145
Styremedlemmer
0
Omsetning
43 251 000
Personalkostnader
32 710 000
Lederlønn
912 000
Anleggsmidler
1 730 000
Egenkapital
10 578 000
Gjeld
6 525 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Nestformann 2008 Aktiv 9 år
Driftscore 2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 3 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 4 4
Resultatgrad 4 12 12
Kontantstrøm fra drift 5 7 7
Rentedekningsgrad 10 6 6
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 48 47 47
Resultatregnskap 2017 2016 2015
Driftsinntekter 43 251 000 71 438 000 66 265 000
Driftsresultat 947 000 3 815 000 3 344 000
Resultat før skatt 1 039 000 2 394 000 1 768 000
Ordinært resultat 1 039 000 2 394 000 1 768 000
Årsresultat 1 039 000 2 394 000 1 768 000
Balanseregnskap 2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 1 730 000 58 167 000 59 349 000
Sum omløpsmidler 15 373 000 24 267 000 19 638 000
Sum eiendeler 17 103 000 82 434 000 78 986 000
Sum egenkapital 10 578 000 12 301 000 9 907 000
Sum langsiktig gjeld 0 59 318 000 60 000 000
Sum kortsiktig gjeld 6 525 000 10 815 000 9 079 000