Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Randi Thulien Bakken

Rapportdato: 2019-12-16

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 5 420 og med ett samlet driftsresultat på 1 139. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 9.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Sameiet Stadionbygget Styre­medlem 2015 - Aktiv 400 -34
Stadionparken Felleslokale AS Styre­medlem 2013 - Aktiv 234 -16
Stadionparken Fellesanlegg DA Vara­medlem 2011 - Aktiv 1 096 81
Vestre Park Borettslag Styre­medlem 2011 - Aktiv 3 690 1 108

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Stadionparken Felleslokale AS Vara­medlem 2011 - 2013
Boligbyggelaget Nobl Styre­medlem 2013 - 2019
Stadionparken Fellesanlegg DA Styre­medlem 2007 - 2011
Stadionparken Fellesanlegg DA Styrets leder 2003 - 2004
Vestre Park Borettslag Styrets leder 2002 - 2011
Vestre Park Borettslag Nestleder styre 2000** - 2007
Bbl Vaktmester BA Styre­medlem 2006 - 2009
Vexti AS Styre­medlem 2006 - 2009
Vexti AS Styre­medlem 2006 - 2009

Sameiet Stadionbygget

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Stadionbygget - 996728994
Ikke tilgjengelig
C/o Bodø Boligbyggelag Torvgata 2, 8006 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
400 000
Personalkostnader
32 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
124 000
Gjeld
43 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 3 13
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 10
Resultatgrad 0 4 16
Kontantstrøm fra drift 0 3 18
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 36 77
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 400 400 400
Driftsresultat -34 8 41
Resultat før skatt -33 9 41
Ordinært resultat -33 9 41
Årsresultat -33 9 41
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 167 216 209
Sum eiendeler 167 216 209
Sum egenkapital 124 157 148
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 43 58 61

Stadionparken Felleslokale AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Stadionparken Felleslokale AS - 961553040
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
4. Etasje Jakhelln Brygge Torvgata 2, 8006 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 6,4 år
Vara­medlem 2011 2013 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
234 000
Personalkostnader
36 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
641 000
Egenkapital
1 120 000
Gjeld
31 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 40 40 40
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 234 225 224
Driftsresultat -16 -53 -42
Resultat før skatt -13 -51 -40
Ordinært resultat -13 -51 -40
Årsresultat -13 -51 -40
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 641 743 845
Sum omløpsmidler 510 456 389
Sum eiendeler 1 151 1 198 1 234
Sum egenkapital 1 120 1 133 1 185
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 31 65 49

Stadionparken Fellesanlegg DA

Foretaksinfo
(Aktiv) Stadionparken Fellesanlegg DA - 976616375
Tjenester tilknyttet planteproduksjon
Jakhelln Brygge 4. Etg Torvgata 2, 8006 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2011 Aktiv 8 år
Styre­medlem 2007 2011 4 år
Styrets leder 2003 2004 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 096 000
Personalkostnader
32 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 000
Egenkapital
1 417 000
Gjeld
53 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 0 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 10
Resultatgrad 12 0 20
Kontantstrøm fra drift 14 0 20
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 62 10 82
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 096 1 096 1 096
Driftsresultat 81 -134 300
Resultat før skatt 90 -128 308
Ordinært resultat 90 -128 308
Årsresultat 90 -128 308
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 0 0
Sum omløpsmidler 1 467 1 579 1 557
Sum eiendeler 1 470 1 579 1 557
Sum egenkapital 1 417 1 327 1 455
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 53 252 102

Vestre Park Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Vestre Park Borettslag - 960553586
Borettslag
Torvgata 2, 8006 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 Aktiv 8,9 år
Styrets leder 2002 2011 8,7 år
Nestleder styre 2000 2007 6,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 690 000
Personalkostnader
178 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
41 181 000
Egenkapital
11 857 000
Gjeld
31 277 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 8
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 67 67 62
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 690 3 597 3 324
Driftsresultat 1 108 1 275 1 209
Resultat før skatt 774 914 828
Ordinært resultat 774 914 828
Årsresultat 774 914 828
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 41 181 41 181 41 181
Sum omløpsmidler 1 952 1 601 1 454
Sum eiendeler 43 134 42 782 42 635
Sum egenkapital 11 857 11 083 10 170
Sum langsiktig gjeld 30 744 31 573 32 380
Sum kortsiktig gjeld 533 126 86

Boligbyggelaget Nobl

Foretaksinfo
(Aktiv) Boligbyggelaget Nobl - 942578415
Boligbyggelag
Jakhelln Brygge 4. Etg Torvgata 2, 8006 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2019 6,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
40
Styremedlemmer
0
Omsetning
50 274 000
Personalkostnader
30 834 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
104 468 000
Egenkapital
167 747 000
Gjeld
42 463 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 6
Resultatgrad 12 18 16
Kontantstrøm fra drift 20 20 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 4
Totalt 74 77 62
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 50 274 57 167 144 631
Driftsresultat 2 639 8 672 17 394
Resultat før skatt 27 584 10 254 16 141
Ordinært resultat 27 584 10 254 16 141
Årsresultat 27 646 10 310 16 175
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 104 468 84 840 82 803
Sum omløpsmidler 105 741 77 671 184 961
Sum eiendeler 210 210 162 510 267 764
Sum egenkapital 167 747 133 184 122 503
Sum langsiktig gjeld 26 906 4 218 16 550
Sum kortsiktig gjeld 15 557 25 108 128 710

Bbl Vaktmester BA

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bbl Vaktmester BA - 955445260
Vaktmestertjenester
Rådhusgaten 13 A C/o Emili AS V/ Dagfinn Lind, 8006 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2009 2,7 år

Vexti AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Vexti AS - 979180187
Oppføring av bygninger
Munarvollveien 2, 8030 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2009 2,8 år

Bbl Boservice BA

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bbl Boservice BA - 975953823
Ikke tilgjengelig
Sjøgata 33, 8006 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2009 2,5 år