Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Mette M Sørem Granerud

Rapportdato: 2020-01-22

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 11 376 og med ett samlet driftsresultat på -31. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 5.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Magicglass Mette-marit Sørem Granerud Innehaver 2019 - Aktiv 0 0
Alta Kirkelige Fellesråd Styre­medlem 2018 - Aktiv 0 0
Transfarelva og Tverrelva Grunneierlag Styre­medlem 2012 - Aktiv 0 0
Stiftelsen Imi Barnehage Styre­medlem 2012 - Aktiv 11 376 -31
Alta Sokn Styrets leder 2012 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Alta Kirkelige Fellesråd Styrets leder 2012 - 2018
Magicglass-mette:marit Granerud Styrets leder 2012 - 2018
Magicglass-mette:marit Granerud Styrets leder 2012 - 2018
Stiftelsen Imi Barnehage Vara­medlem 2000** - 2012
Iko-kirkelig Pedagogisk Senter Styre­medlem 2006 - 2010

Magicglass Mette-marit Sørem Granerud

Foretaksinfo
(Aktiv) Magicglass Mette-marit Sørem Granerud - 923612750
Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen visuell kunst
Svaneveien 72, 9512 Alta
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv < 1 år

Alta Kirkelige Fellesråd

Foretaksinfo
(Aktiv) Alta Kirkelige Fellesråd - 977001595
Religiøse organisasjoner
Markedsgata 30, 9510 Alta
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,9 år
Styrets leder 2012 2018 5,9 år

Transfarelva og Tverrelva Grunneierlag

Foretaksinfo
(Aktiv) Transfarelva og Tverrelva Grunneierlag - 898638782
Eiendomsforvaltning
Leirbakkveien 9, 9515 Alta
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 Aktiv 7,4 år

Stiftelsen Imi Barnehage

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Imi Barnehage - 971518049
Barnehager
Bakkeveien 11, 9513 Alta
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 Aktiv 7,6 år
Vara­medlem 2000 2012 11,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
37
Styremedlemmer
0
Omsetning
11 376 000
Personalkostnader
9 716 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 038 000
Egenkapital
1 306 000
Gjeld
1 397 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 7 13
Kapitalomsetningshastighet 10 10 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 8 10
Resultatgrad 0 4 8
Kontantstrøm fra drift 1 5 7
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 2
Totalt 34 53 57
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 11 376 11 063 10 945
Driftsresultat -31 241 427
Resultat før skatt 3 267 458
Ordinært resultat 3 267 458
Årsresultat 3 267 458
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 038 1 060 1 084
Sum omløpsmidler 1 665 1 512 1 203
Sum eiendeler 2 703 2 572 2 288
Sum egenkapital 1 306 1 303 1 036
Sum langsiktig gjeld 0 0 21
Sum kortsiktig gjeld 1 397 1 269 1 231

Alta Sokn

Foretaksinfo
(Aktiv) Alta Sokn - 977001579
Religiøse organisasjoner
Markedsgata 30, 9510 Alta
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 7,8 år

Magicglass-mette:marit Granerud

Foretaksinfo
(Inaktiv) Magicglass-mette:marit Granerud - 987657650
Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen visuell kunst
Svaneveien 72, 9512 Alta
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 2018 5,6 år
Adm. direktør 2012 2018 5,6 år

Iko-kirkelig Pedagogisk Senter

Foretaksinfo
(Aktiv) Iko-kirkelig Pedagogisk Senter - 960496582
Religiøse organisasjoner
Colletts gate 43, 0456 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2010 3,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 911 000
Personalkostnader
5 576 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
507 000
Egenkapital
1 497 000
Gjeld
1 940 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 6
Resultatgrad 0 0 4
Kontantstrøm fra drift 0 0 3
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 8 6 8
Totalt 15 12 44
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 8 911 9 684 11 541
Driftsresultat -80 -462 190
Resultat før skatt -52 -455 204
Ordinært resultat -52 -455 204
Årsresultat -52 -455 204
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 507 423 428
Sum omløpsmidler 2 930 3 778 3 771
Sum eiendeler 3 438 4 200 4 199
Sum egenkapital 1 497 1 550 2 004
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 940 2 651 2 195