Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Torkild Nordberg

Rapportdato: 2022-08-14

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 5 008 880 og med ett samlet driftsresultat på 386 625. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 5 av virksomhetene driftsoverskudd. 4 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 22.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Jackon Holding AS Styre­medlem 2021 - Aktiv 4 039 156 316 108
Engers Lefsebakeri AS Styrets leder 2018 - Aktiv 67 524 11 937
Brynild Holding AS Styre­medlem 2014 - Aktiv 895 191 57 777
Xo Executive Advisors AS Styrets leder 2014 - Aktiv 5 471 80
Advisir AS Styrets leder 2013 - Aktiv 1 538 723
- Adm. direktør 2013 - Aktiv 1 538 723

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Hansa Borg Bryggerier AS Styrets leder 2017 - 2018
Hansa Borg Holding AS Styrets leder 2017 - 2018
Unik Trapp AS Styrets leder 2015 - 2016
Xo Executive Advisors AS Adm. direktør 2014 - 2021
Skiskytter Vm 2016 AS Styre­medlem 2013 - 2016

Jackon Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Jackon Holding AS - 989087177
Produksjon av halvfabrikater av plast
Sørkilen 3, 1621 Gressvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 039 156 000
Personalkostnader
658 006 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 557 128 000
Egenkapital
1 127 198 000
Gjeld
1 676 126 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 10 7 6
Kapitalomsetningshastighet 6 4 4
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 6
Resultatgrad 12 12 8
Kontantstrøm fra drift 14 14 10
Rentedekningsgrad 10 8 10
Likviditetsgrad II 6 6 4
Totalt 70 61 52
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 4 039 156 3 149 429 3 009 690
Driftsresultat 316 108 238 729 130 951
Resultat før skatt 222 715 137 567 86 558
Ordinært resultat 222 715 137 567 86 558
Årsresultat 218 771 123 742 78 784
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 1 557 128 1 442 482 1 322 651
Sum omløpsmidler 1 246 196 925 332 795 538
Sum eiendeler 2 803 324 2 367 814 2 118 189
Sum egenkapital 1 127 198 1 009 883 864 134
Sum langsiktig gjeld 1 058 332 879 697 854 595
Sum kortsiktig gjeld 617 794 478 233 399 460

Engers Lefsebakeri AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Engers Lefsebakeri AS - 939565485
Produksjon av brød og ferske konditorvarer
Åslendevegen 375, 2825 Gjøvik
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 4,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
41
Styremedlemmer
0
Omsetning
67 524 000
Personalkostnader
21 531 000
Lederlønn
2 054 000
Anleggsmidler
15 755 000
Egenkapital
14 609 000
Gjeld
18 378 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 3 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 18 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 6 4
Totalt 86 91 89
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 67 524 64 968 62 082
Driftsresultat 11 937 12 941 11 516
Resultat før skatt 9 334 10 145 9 040
Ordinært resultat 9 334 10 145 9 040
Årsresultat 9 334 10 145 9 040
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 15 755 11 523 13 344
Sum omløpsmidler 17 232 14 727 15 093
Sum eiendeler 32 987 26 250 28 437
Sum egenkapital 14 609 15 058 15 917
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 18 378 11 192 12 521

Brynild Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Brynild Holding AS - 990335184
Produksjon av kakao, sjokolade og sukkervarer
Mosseveien 1-3, 1610 Fredrikstad
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 7,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
895 191 000
Personalkostnader
158 848 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
186 355 000
Egenkapital
147 284 000
Gjeld
427 240 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 7 6 6
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 12 8 8
Kontantstrøm fra drift 10 7 7
Rentedekningsgrad 10 10 8
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 59 51 49
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 895 191 806 627 769 345
Driftsresultat 57 777 36 350 25 232
Resultat før skatt 40 123 21 482 14 690
Ordinært resultat 40 123 21 482 14 690
Årsresultat 40 123 21 482 14 690
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 186 355 171 803 174 406
Sum omløpsmidler 388 169 344 124 278 189
Sum eiendeler 574 524 515 927 452 595
Sum egenkapital 147 284 134 689 124 539
Sum langsiktig gjeld 187 897 188 625 180 004
Sum kortsiktig gjeld 239 343 192 613 148 052

Xo Executive Advisors AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Xo Executive Advisors AS - 913394348
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Lysaker Torg 12, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 8,4 år
Adm. direktør 2014 2021 7,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 471 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 000
Egenkapital
1 669 000
Gjeld
1 374 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 7 7
Kapitalomsetningshastighet 6 4 6
Fordringsomsetningshastighet 2 3 1
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 10
Resultatgrad 4 12 12
Kontantstrøm fra drift 1 0 7
Rentedekningsgrad 10 4 10
Likviditetsgrad II 8 4 10
Totalt 37 36 63
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 5 471 6 823 12 984
Driftsresultat 80 427 885
Resultat før skatt 71 3 687
Ordinært resultat 71 3 687
Årsresultat 71 3 687
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 1 1 583 2 016
Sum omløpsmidler 3 042 2 456 5 894
Sum eiendeler 3 043 4 039 7 911
Sum egenkapital 1 669 1 598 6 957
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 374 2 441 954

Advisir AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Advisir AS - 911674572
Reklamebyråer
Hoslekroken 6, 1362 Hosle
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 Aktiv 9,4 år
Adm. direktør 2013 Aktiv 9,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 538 000
Personalkostnader
628 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
362 000
Egenkapital
11 579 000
Gjeld
475 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 6 7 10
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 1 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 80 80 82
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 1 538 1 410 1 049
Driftsresultat 723 613 336
Resultat før skatt 746 1 173 1 255
Ordinært resultat 746 1 173 1 255
Årsresultat 746 1 173 1 255
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 362 365 43
Sum omløpsmidler 11 692 10 840 9 778
Sum eiendeler 12 054 11 205 9 821
Sum egenkapital 11 579 10 833 9 661
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 475 371 160

Hansa Borg Bryggerier AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hansa Borg Bryggerier AS - 876862522
Produksjon av øl
Kokstaddalen 3, 5257 Kokstad
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2018 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
339
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 241 224 000
Personalkostnader
253 713 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
503 327 000
Egenkapital
231 992 000
Gjeld
779 927 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 10 7 7
Kapitalomsetningshastighet 10 4 4
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 6
Resultatgrad 16 16 14
Kontantstrøm fra drift 18 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 78 67 63
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 1 241 224 1 073 581 1 034 198
Driftsresultat 140 338 107 435 90 258
Resultat før skatt 110 739 74 108 69 951
Ordinært resultat 110 739 74 108 69 951
Årsresultat 110 739 74 108 69 951
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 503 327 524 701 557 430
Sum omløpsmidler 508 592 429 768 390 672
Sum eiendeler 1 011 919 954 469 948 102
Sum egenkapital 231 992 187 919 161 978
Sum langsiktig gjeld 19 733 145 576 157 401
Sum kortsiktig gjeld 760 194 620 974 628 723

Hansa Borg Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hansa Borg Holding AS - 984349939
Produksjon av øl
Kokstaddalen 3, 5257 Kokstad
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2018 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 345 355 000
Personalkostnader
272 615 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
549 073 000
Egenkapital
329 725 000
Gjeld
879 240 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 7 7 6
Kapitalomsetningshastighet 8 4 4
Fordringsomsetningshastighet 3 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 6
Resultatgrad 16 14 12
Kontantstrøm fra drift 18 20 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 72 69 60
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 1 345 355 1 088 351 1 053 562
Driftsresultat 145 501 90 780 73 591
Resultat før skatt 112 347 68 446 52 860
Ordinært resultat 112 347 68 446 52 860
Årsresultat 112 347 68 446 52 860
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 549 073 541 128 602 372
Sum omløpsmidler 659 892 441 948 405 829
Sum eiendeler 1 208 965 983 076 1 008 201
Sum egenkapital 329 725 284 045 273 040
Sum langsiktig gjeld 27 954 77 021 107 055
Sum kortsiktig gjeld 851 286 622 010 628 106

Unik Trapp AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Unik Trapp AS - 915529739
Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk ikke nevnt annet sted
Bygdøy Allé 63a, 0265 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2016 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-4 000
Gjeld
20 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 4 4
Totalt 2 4 4
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -5 0 -4
Resultat før skatt -5 0 -4
Ordinært resultat -5 0 -4
Årsresultat -5 0 -4
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 16 12 12
Sum eiendeler 16 12 12
Sum egenkapital -4 2 2
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 20 10 10

Skiskytter Vm 2016 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Skiskytter Vm 2016 AS - 912809145
Andre sportsaktiviteter
Sognsveien 73, 0854 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2016 2,8 år

Active Brands AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Active Brands AS - 995767813
Engroshandel med klær
Kabelgata 6, 0580 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2017 3,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
189
Styremedlemmer
0
Omsetning
840 865 000
Personalkostnader
94 586 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
274 563 000
Egenkapital
459 491 000
Gjeld
285 876 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 10 7
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 6
Resultatgrad 2 14 12
Kontantstrøm fra drift 7 14 14
Rentedekningsgrad 4 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 34 67 59
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 840 865 1 090 256 967 320
Driftsresultat 8 371 97 149 75 895
Resultat før skatt -161 69 294 54 913
Ordinært resultat -161 69 294 54 913
Årsresultat -161 69 294 54 913
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 274 563 221 471 226 746
Sum omløpsmidler 470 804 608 688 662 191
Sum eiendeler 745 367 830 159 888 937
Sum egenkapital 459 491 470 784 401 491
Sum langsiktig gjeld 20 054 43 955 123 490
Sum kortsiktig gjeld 265 822 315 420 363 956

Active Brands Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Active Brands Holding AS - 999262678
Reklamebyråer
Bolette Brygge 1, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2017 3,8 år

Orkla Food Ingredients AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Orkla Food Ingredients AS - 911161419
Produksjon av kornvarer
Drammensveien 149a, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2008 2013 4,4 år
Styrets leder 2006 2008 1,6 år
Styre­medlem 2006 2006 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 700 564 000
Egenkapital
1 696 200 000
Gjeld
11 162 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 10 3 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 40 33 10
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -129 -2 542 -11 658
Resultat før skatt 215 428 73 069 -14 638
Ordinært resultat 215 428 73 069 -14 638
Årsresultat 215 428 73 069 -14 638
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 1 700 564 1 599 877 1 599 883
Sum omløpsmidler 6 798 18 561 25 376
Sum eiendeler 1 707 362 1 618 438 1 625 259
Sum egenkapital 1 696 200 1 477 574 1 390 075
Sum langsiktig gjeld 10 249 137 391 230 138
Sum kortsiktig gjeld 913 3 473 5 046

Orkla Home & Personal Care AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Orkla Home & Personal Care AS - 911161230
Produksjon av såpe og vaskemidler, rense- og polermidler
Drammensveien 149a, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2012 4,2 år
Vara­medlem 2002 2008 6,4 år
Adm. direktør 2002 2008 6,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
292
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 922 542 000
Personalkostnader
242 161 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 734 592 000
Egenkapital
550 149 000
Gjeld
1 955 230 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 7 10 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 8
Resultatgrad 18 14 16
Kontantstrøm fra drift 18 18 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 2 0
Totalt 65 66 72
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 1 922 542 2 387 092 2 284 777
Driftsresultat 257 951 201 537 265 312
Resultat før skatt 199 982 288 085 394 524
Ordinært resultat 199 982 288 085 394 524
Årsresultat 199 982 288 085 394 524
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 1 734 592 1 743 428 2 020 876
Sum omløpsmidler 770 786 961 679 859 492
Sum eiendeler 2 505 378 2 705 107 2 880 368
Sum egenkapital 550 149 895 501 805 055
Sum langsiktig gjeld 803 895 769 529 136 992
Sum kortsiktig gjeld 1 151 335 1 040 075 1 938 321

Orkla Health AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Orkla Health AS - 986519904
Produksjon av rå fiskeoljer og fett
Drammensveien 149a, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2008 1,2 år
Styre­medlem 2005 2007 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
126
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 090 547 000
Personalkostnader
120 301 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 943 286 000
Egenkapital
2 873 616 000
Gjeld
1 588 983 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 12 3 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 4 4
Resultatgrad 14 14 12
Kontantstrøm fra drift 20 10 14
Rentedekningsgrad 10 10 8
Likviditetsgrad II 4 4 0
Totalt 76 51 47
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 1 090 547 1 012 597 822 575
Driftsresultat 106 135 81 758 51 290
Resultat før skatt 768 303 51 465 55 301
Ordinært resultat 768 303 51 465 55 301
Årsresultat 768 303 51 465 55 301
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 3 943 286 1 456 075 1 525 554
Sum omløpsmidler 519 311 514 197 430 958
Sum eiendeler 4 462 597 1 970 272 1 956 512
Sum egenkapital 2 873 616 1 106 510 1 055 094
Sum langsiktig gjeld 1 353 889 628 159 45 752
Sum kortsiktig gjeld 235 094 235 603 855 668

Orkla Asia Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Orkla Asia Holding AS - 989826344
Produksjon av ferdigmat
Drammensveien 149a, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2012 6 år
Adm. direktør 2006 2008 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 662 872 000
Egenkapital
1 670 457 000
Gjeld
1 408 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 10 0 4
Totalt 10 0 26
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -62 -13 -14
Resultat før skatt -1 679 -9 379
Ordinært resultat -1 679 -9 379
Årsresultat -1 679 -9 379
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 1 662 872 420 877 421 052
Sum omløpsmidler 8 993 556 555
Sum eiendeler 1 671 865 421 433 421 607
Sum egenkapital 1 670 457 421 122 421 122
Sum langsiktig gjeld 0 311 0
Sum kortsiktig gjeld 1 408 0 485

Sætre AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sætre AS - 816547482
Engroshandel med sukker, sjokolade og sukkervarer
Sandakerv 56, 0401 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2006 2,3 år

Orkla Confectionery & Snacks Norge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Orkla Confectionery & Snacks Norge AS - 940712580
Produksjon av kakao, sjokolade og sukkervarer
Bromstadvegen 2, 7045 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 2008 5,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
448
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 285 072 000
Personalkostnader
354 572 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
514 223 000
Egenkapital
261 021 000
Gjeld
1 137 121 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 8
Resultatgrad 20 20 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 85 87 83
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 2 285 072 2 262 904 1 992 015
Driftsresultat 483 048 512 808 367 960
Resultat før skatt 373 779 399 690 284 985
Ordinært resultat 373 779 399 690 284 985
Årsresultat 373 779 399 690 284 985
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 514 223 415 038 408 893
Sum omløpsmidler 883 919 971 451 759 138
Sum eiendeler 1 398 142 1 386 489 1 168 031
Sum egenkapital 261 021 270 101 254 587
Sum langsiktig gjeld 81 235 48 490 54 760
Sum kortsiktig gjeld 1 055 886 1 067 899 858 683

Pierre Robert Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pierre Robert Group AS - 912692094
Engroshandel med klær
Drammensveien 149a, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 2008 5,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
178
Styremedlemmer
0
Omsetning
399 977 000
Personalkostnader
96 229 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
143 776 000
Egenkapital
86 024 000
Gjeld
249 999 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 3 6 10
Kapitalomsetningshastighet 4 4 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 6
Resultatgrad 4 12 12
Kontantstrøm fra drift 7 7 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 39 50 61
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 399 977 391 567 442 512
Driftsresultat 9 576 20 189 31 832
Resultat før skatt 12 401 13 668 23 386
Ordinært resultat 12 401 13 668 23 386
Årsresultat 12 401 13 668 23 386
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 143 776 108 903 31 762
Sum omløpsmidler 192 247 186 702 218 850
Sum eiendeler 336 023 295 605 250 612
Sum egenkapital 86 024 73 667 72 179
Sum langsiktig gjeld 140 500 122 353 5 186
Sum kortsiktig gjeld 109 499 99 584 173 247

Jotun A/S

Foretaksinfo
(Aktiv) Jotun A/S - 923248579
Produksjon av maling og lakk, trykkfarger og tetningsmidler
Hystadveien 167, 3209 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2012 11,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1062
Styremedlemmer
0
Omsetning
23 305 000 000
Personalkostnader
3 389 000 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 257 000 000
Egenkapital
12 468 000 000
Gjeld
10 964 000 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 10 12 10
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 2 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 18 18 16
Kontantstrøm fra drift 18 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 76 78 74
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 23 305 000 21 816 000 20 148 673
Driftsresultat 3 139 000 3 488 000 2 320 477
Resultat før skatt 2 112 000 2 377 000 1 549 484
Ordinært resultat 2 112 000 2 377 000 1 549 484
Årsresultat 2 112 000 2 377 000 1 549 484
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 10 257 000 9 763 000 9 137 140
Sum omløpsmidler 13 175 000 10 812 000 9 998 397
Sum eiendeler 23 432 000 20 575 000 19 135 537
Sum egenkapital 12 468 000 11 128 000 9 584 207
Sum langsiktig gjeld 3 566 000 3 676 000 3 938 638
Sum kortsiktig gjeld 7 398 000 5 771 000 5 612 692

Hvit Snipp AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Hvit Snipp AS - 979716249
Ikke tilgjengelig
Maridalsveien 91, 0461 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2002 1,7 år