Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Morten Ditlev Strand

Rapportdato: 2021-07-27

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 932 245 og med ett samlet driftsresultat på -33 831. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 6 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 11 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 6.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Automile AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 8 925 -1 424
Abax Midco AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 0 -45
Abax Group AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 529 960 -49 182
Abax Invest AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 0 -93
Abax Performance AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 519 -4 277
- Kontakt­person 2019 - Aktiv 519 -4 277

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Villoid AS Styre­medlem 2019 - 2019
Visma Eaccounting AS Styre­medlem 2013 - 2014
Visma Software International AS Adm. direktør 2011 - 2013
Visma Academy AS Styre­medlem 2010 - 2011
Visma Academy AS Styre­medlem 2010 - 2011
Intunor Solutions AS Vara­medlem 2000** - 2005

Automile AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Automile AS - 919059915
Programmeringstjenester
Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 925 000
Personalkostnader
2 802 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 659 000
Egenkapital
-10 885 000
Gjeld
24 837 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 4
Fordringsomsetningshastighet 4 4 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 4 4
Totalt 14 10 10
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 8 925 5 837 3 842
Driftsresultat -1 424 -5 121 -2 776
Resultat før skatt -2 633 -5 115 -2 710
Ordinært resultat -2 633 -5 115 -2 710
Årsresultat -2 633 -4 610 -2 710
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 1 659 2 035 994
Sum omløpsmidler 12 293 6 029 3 583
Sum eiendeler 13 952 8 065 4 577
Sum egenkapital -10 885 -8 252 -3 642
Sum langsiktig gjeld 18 704 10 773 5 127
Sum kortsiktig gjeld 6 133 5 544 3 092

Abax Midco AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Abax Midco AS - 818965532
Utgivelse av annen programvare
Hammergata 24, 3264 Larvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 870 706 000
Egenkapital
1 582 808 000
Gjeld
373 559 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 12 14 14
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -45 -34 -54
Resultat før skatt -14 136 -14 010 -224
Ordinært resultat -14 136 -14 010 -224
Årsresultat -14 136 -14 010 -224
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 1 870 706 1 440 926 1 436 975
Sum omløpsmidler 85 660 26 011 28 167
Sum eiendeler 1 956 366 1 466 937 1 465 142
Sum egenkapital 1 582 808 1 167 651 1 181 661
Sum langsiktig gjeld 318 177 299 115 280 104
Sum kortsiktig gjeld 55 382 171 3 377

Abax Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Abax Group AS - 918965556
Utgivelse av annen programvare
Hammergata 24, 3264 Larvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
529 960 000
Personalkostnader
211 222 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 126 818 000
Egenkapital
1 122 773 000
Gjeld
1 307 495 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 2 1
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 18 7
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 4
Totalt 29 26 16
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 529 960 543 871 312 295
Driftsresultat -49 182 -101 298 -74 188
Resultat før skatt -59 902 -108 271 -74 013
Ordinært resultat -59 902 -108 271 -74 013
Årsresultat -59 902 -116 209 -74 013
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 126 818 2 234 177 2 314 599
Sum omløpsmidler 303 449 403 566 406 723
Sum eiendeler 2 430 267 2 637 743 2 721 322
Sum egenkapital 1 122 773 1 240 348 1 364 409
Sum langsiktig gjeld 937 953 989 306 983 742
Sum kortsiktig gjeld 369 542 408 089 373 173

Abax Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Abax Invest AS - 919042885
Utgivelse av annen programvare
Hammergata 24, 3264 Larvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 933 118 000
Egenkapital
1 611 096 000
Gjeld
383 777 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 4 4 4
Likviditetsgrad II 6 10 10
Totalt 14 18 18
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -93 -111 -259
Resultat før skatt 338 1 543 1 408
Ordinært resultat 338 1 543 1 408
Årsresultat 338 1 543 1 408
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 1 933 118 1 520 835 1 499 280
Sum omløpsmidler 61 756 16 072 23 373
Sum eiendeler 1 994 874 1 536 907 1 522 653
Sum egenkapital 1 611 096 1 235 784 1 239 190
Sum langsiktig gjeld 341 683 299 115 280 104
Sum kortsiktig gjeld 42 094 2 009 3 359

Abax Performance AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Abax Performance AS - 998627931
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Hammergata 24, 3264 Larvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 2,4 år
Kontakt­person 2019 Aktiv 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
519 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 816 000
Egenkapital
2 510 000
Gjeld
17 066 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 8
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 4 2 2
Totalt 30 26 77
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 519 1 594 11 909
Driftsresultat -4 277 -42 5 982
Resultat før skatt -3 200 -280 4 631
Ordinært resultat -3 200 -280 4 631
Årsresultat -3 200 -280 4 631
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 1 816 8 007 8 997
Sum omløpsmidler 17 760 11 332 10 356
Sum eiendeler 19 576 19 338 19 354
Sum egenkapital 2 510 1 053 877
Sum langsiktig gjeld 50 1 516 1 694
Sum kortsiktig gjeld 17 016 16 770 16 783

Abax Technology AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Abax Technology AS - 998204267
Programmeringstjenester
Hammergata 24, 3264 Larvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 2,4 år
Kontakt­person 2019 Aktiv 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
18 448 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
46 380 000
Egenkapital
4 473 000
Gjeld
68 213 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 7 7 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 4 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 67 63 75
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 18 448 6 003 5 742
Driftsresultat 6 242 5 207 4 585
Resultat før skatt 5 406 4 028 3 584
Ordinært resultat 5 406 4 028 3 584
Årsresultat 5 406 4 028 3 584
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 46 380 41 856 29 590
Sum omløpsmidler 26 307 6 168 327
Sum eiendeler 72 687 48 024 29 917
Sum egenkapital 4 473 1 036 560
Sum langsiktig gjeld 7 183 4 913 3 888
Sum kortsiktig gjeld 61 030 42 075 25 469

Abax AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Abax AS - 993098736
Utgivelse av annen programvare
Hammergata 20, 3264 Larvik
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2019 Aktiv 2,5 år
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
175
Styremedlemmer
0
Omsetning
374 393 000
Personalkostnader
119 680 000
Lederlønn
3 220 000
Anleggsmidler
1 431 369 000
Egenkapital
1 209 545 000
Gjeld
555 151 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 2 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 8 4 12
Kontantstrøm fra drift 20 20 18
Rentedekningsgrad 6 6 6
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 53 49 59
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 374 393 362 992 401 188
Driftsresultat 15 095 9 392 26 633
Resultat før skatt 10 763 9 690 7 575
Ordinært resultat 10 763 9 690 7 575
Årsresultat 10 763 9 690 7 575
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 1 431 369 546 739 565 343
Sum omløpsmidler 333 327 288 591 277 130
Sum eiendeler 1 764 696 835 329 842 473
Sum egenkapital 1 209 545 442 202 474 973
Sum langsiktig gjeld 362 128 215 447 200 764
Sum kortsiktig gjeld 193 023 177 681 166 736

Morten Strand Advisory

Foretaksinfo
(Aktiv) Morten Strand Advisory - 920552722
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Gimle Terrasse 3, 0264 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2018 Aktiv 3,4 år

Emha Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Emha Holding AS - 916122349
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Gimle Terrasse 3, 0264 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 5,8 år
Kontakt­person 2015 Aktiv 5,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 967 000
Egenkapital
17 205 000
Gjeld
3 073 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 15 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 10 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 28 45 14
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -147 -121 -86
Resultat før skatt 385 13 633 151
Ordinært resultat 385 13 633 151
Årsresultat 385 13 633 151
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 5 967 3 044 8 306
Sum omløpsmidler 14 311 16 858 53
Sum eiendeler 20 278 19 902 8 359
Sum egenkapital 17 205 16 820 3 187
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 073 3 082 5 171

Villoid AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Villoid AS - 916252978
Programmeringstjenester
Industriveien 46, 1337 Sandvika
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 2019 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
35
Styremedlemmer
0
Omsetning
17 076 000
Personalkostnader
3 159 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
63 000
Egenkapital
4 395 000
Gjeld
6 642 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 6 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 2 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 4 8 10
Totalt 14 12 17
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 17 076 4 265 245
Driftsresultat -5 124 -4 917 -6 187
Resultat før skatt -5 148 -4 902 -6 111
Ordinært resultat -5 148 -4 902 -6 111
Årsresultat -5 148 -4 902 -6 111
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 63 63 0
Sum omløpsmidler 10 974 6 734 7 232
Sum eiendeler 11 037 6 797 7 232
Sum egenkapital 4 395 3 680 5 932
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6 642 3 117 1 300

Visma Eaccounting AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Visma Eaccounting AS - 972417491
Utgivelse av annen programvare
Karenslyst Allé 56, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2014 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
48
Styremedlemmer
0
Omsetning
153 418 000
Personalkostnader
51 959 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
10 944 000
Gjeld
93 162 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 7 12 13
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 8
Resultatgrad 12 18 16
Kontantstrøm fra drift 7 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 6
Totalt 52 76 79
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 153 418 254 708 253 628
Driftsresultat 8 893 34 228 26 979
Resultat før skatt 7 883 28 663 35 074
Ordinært resultat 7 883 28 663 35 074
Årsresultat 7 883 28 663 35 074
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 2 31
Sum omløpsmidler 104 106 202 510 192 597
Sum eiendeler 104 106 202 512 192 628
Sum egenkapital 10 944 33 430 33 215
Sum langsiktig gjeld 97 334 257
Sum kortsiktig gjeld 93 065 168 748 159 156

Visma Software International AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Visma Software International AS - 980858073
Utgivelse av annen programvare
Karenslyst Allé 56, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2011 2013 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
112
Styremedlemmer
0
Omsetning
363 181 000
Personalkostnader
110 670 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
14 004 000
Egenkapital
71 551 000
Gjeld
163 440 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 10 13
Kapitalomsetningshastighet 4 6 6
Fordringsomsetningshastighet 2 3 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 18 12 16
Kontantstrøm fra drift 18 10 18
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 6 8 6
Totalt 79 67 82
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 363 181 454 606 443 701
Driftsresultat 52 340 27 385 56 433
Resultat før skatt 35 736 20 758 36 008
Ordinært resultat 35 736 20 758 36 008
Årsresultat 35 736 20 758 36 008
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 14 004 19 859 32 491
Sum omløpsmidler 220 987 239 665 255 018
Sum eiendeler 234 991 259 524 287 509
Sum egenkapital 71 551 115 425 114 131
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 163 440 144 099 173 378

Visma Academy AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Visma Academy AS - 982608589
Annen undervisning ikke nevnt annet sted
Karenslyst Allé 56, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2011 < 1 år

Enetwork AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Enetwork AS - 981891090
Ikke tilgjengelig
Nedre Slottsgate 5, 0157 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2004 1 år

Intunor Solutions AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Intunor Solutions AS - 958318790
Regnskap og bokføring
Haslevangen 15, 0579 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2005 4,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 953 000
Personalkostnader
2 692 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 547 000
Egenkapital
128 000
Gjeld
4 757 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 10 15
Kapitalomsetningshastighet 8 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 8
Resultatgrad 0 12 12
Kontantstrøm fra drift 0 10 10
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 14 65 71
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 7 953 20 326 16 616
Driftsresultat -1 657 1 215 1 076
Resultat før skatt -1 283 940 799
Ordinært resultat -1 283 940 799
Årsresultat -1 283 940 799
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 1 547 1 846 462
Sum omløpsmidler 3 337 7 100 2 811
Sum eiendeler 4 884 8 946 3 274
Sum egenkapital 128 128 128
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 757 8 818 3 146