Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Aase Elisabeth Jacobsen

Rapportdato: 2021-08-04

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 7 735 og med ett samlet driftsresultat på -445. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 6.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Aase E. Jacobsen Journalist Innehaver 2019 - Aktiv 0 0
Julie Helene Amundsen Foto Forretnings­fører 2013 - Aktiv 0 0
Aperitif AS Styre­medlem 2000** - Aktiv 7 735 -445

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Aase E. Jacobsen Journalist Styrets leder 2000** - 2019
Aperitif Holding AS Styre­medlem 2013 - 2021
Aperitif Holding AS Vara­medlem 2005 - 2013
Edit Communication AS Styre­medlem 2013 - 2018
Aperitif Nett AS Styre­medlem 2000** - 2006
Aperitif Nett AS Styre­medlem 2000** - 2006

Aase E. Jacobsen Journalist

Foretaksinfo
(Aktiv) Aase E. Jacobsen Journalist - 982538912
Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen litteratur
Furuveien 39 C, 0678 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv 2,2 år
Styrets leder 2000 2019 18,4 år

Julie Helene Amundsen Foto

Foretaksinfo
(Aktiv) Julie Helene Amundsen Foto - 912654656
Fotografvirksomhet
Rolf Hofmos gate 17, 0655 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Forretnings­fører 2013 Aktiv 7,8 år

Aperitif AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aperitif AS - 972420271
Utgivelse av blader og tidsskrifter
Universitetsgata 22, 0162 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 20,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 735 000
Personalkostnader
2 163 000
Lederlønn
153 000
Anleggsmidler
306 000
Egenkapital
-383 000
Gjeld
1 755 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 7
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 6
Resultatgrad 0 0 4
Kontantstrøm fra drift 0 0 3
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 17 17 47
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 7 735 7 131 8 251
Driftsresultat -445 -480 116
Resultat før skatt -440 -471 117
Ordinært resultat -440 -471 117
Årsresultat -440 -471 117
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 306 260 238
Sum omløpsmidler 1 066 1 008 1 260
Sum eiendeler 1 372 1 268 1 498
Sum egenkapital -383 -693 -222
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 755 1 961 1 720

Aperitif Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aperitif Holding AS - 988826871
Utgivelse av blader og tidsskrifter
Furuveien 39 C, 0678 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2021 7,4 år
Vara­medlem 2005 2013 7,8 år

Edit Communication AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Edit Communication AS - 980688879
Pr og kommunikasjonstjenester
Rosenkrantz gate 11 B, 0159 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2018 4,5 år

Aperitif Nett AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aperitif Nett AS - 979491557
Ikke tilgjengelig
Furuveien 39 C, 0678 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år
Adm. direktør 2000 2004 3,1 år