Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Torbjørn Skarbø

Rapportdato: 2021-05-17

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 176 514 og med ett samlet driftsresultat på -1 681. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 4 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 11 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 4 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 15.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Sjøhagen Brygge 2 AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 0 0
- Adm. direktør 2020 - Aktiv 0 0
Sjøhagen Brygge 1 AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 0 -6 397
- Adm. direktør 2017 - Aktiv 0 -6 397
Nso Eiendom AS Vara­medlem 2012 - Aktiv 3 518 1 207
- Adm. direktør 2012 - Aktiv 3 518 1 207
Norwegian Tank Storage AS Vara­medlem 2007 - Aktiv 7 032 -84
- Adm. direktør 2007 - Aktiv 7 032 -84
Cle Invest AS Styrets leder 2006 - Aktiv 0 -10
- Adm. direktør 2006 - Aktiv 0 -10

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Nso Eiendom 2 AS Styre­medlem 2020 - 2021
Nso Eiendom 2 AS Adm. direktør 2020 - 2021
Norsk Fyringsolje AS Styrets leder 2018 - 2018
Norsk Fyringsolje AS Vara­medlem 2000** - 2018
Norsk Fyringsolje AS Adm. direktør 2000** - 2018
Årvollskogen 69/71 AS Vara­medlem 2017 - 2021
Årvollskogen 69/71 AS Adm. direktør 2017 - 2021
Puralube Nordic AS Vara­medlem 2014 - 2014
Puralube Nordic AS Styre­medlem 2008 - 2014
Puralube Nordic AS Adm. direktør 2008 - 2014
Enøk Energi AS Styre­medlem 2004 - 2006
Enøk Energi AS Adm. direktør 2004 - 2006
Petro Oil Prosesskjemisk Verk AS Vara­medlem 2003 - 2008
Petro Oil Prosesskjemisk Verk AS Adm. direktør 2003 - 2008
Petro Oil Prosesskjemisk Verk AS Adm. direktør 2003 - 2008

Nso Eiendom 2 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nso Eiendom 2 AS - 925823856
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Slemdalsveien 70a, 0370 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 2021 < 1 år
Adm. direktør 2020 2021 < 1 år

Norsk Fyringsolje AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Norsk Fyringsolje AS - 982072123
Butikkhandel ikke nevnt annet sted
Slemdalsveien 70a, 0370 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 2018 < 1 år
Vara­medlem 2000 2018 17,7 år
Adm. direktør 2000 2018 17,7 år

Årvollskogen 69/71 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Årvollskogen 69/71 AS - 897485982
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Slemdalsveien 70a, 0370 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 2021 4 år
Adm. direktør 2017 2021 4 år

Puralube Nordic AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Puralube Nordic AS - 992605006
Produksjon av raffinerte petroleumsprodukter
Asdalstrand 291, 3960 Stathelle
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2014 2014 < 1 år
Styre­medlem 2008 2014 5,8 år
Adm. direktør 2008 2014 5,8 år

Enøk Energi AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Enøk Energi AS - 961091039
Ikke tilgjengelig
Kirkeveien 64 A, 0364 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2006 2,5 år
Adm. direktør 2004 2006 2,5 år

Petro Oil Prosesskjemisk Verk AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Petro Oil Prosesskjemisk Verk AS - 834974142
Ikke tilgjengelig
Kragerø Næringspark, 3766 Sannidal
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2003 2008 5,7 år
Adm. direktør 2003 2008 5,7 år
Styre­medlem 2002 2003 1,2 år

Sjøhagen Brygge 2 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sjøhagen Brygge 2 AS - 925809187
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Slemdalsveien 70a, 0370 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv < 1 år
Adm. direktør 2020 Aktiv < 1 år

Sjøhagen Brygge 1 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sjøhagen Brygge 1 AS - 919869232
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Slemdalsveien 70a, 0370 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 3,5 år
Adm. direktør 2017 Aktiv 3,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 405 000
Egenkapital
754 000
Gjeld
55 869 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 10 0
Totalt 0 10 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -6 397 -408 -18
Resultat før skatt -5 076 -456 -18
Ordinært resultat -5 076 -456 -18
Årsresultat -5 076 -456 -18
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 405 0 0
Sum omløpsmidler 55 219 19 622 6 850
Sum eiendeler 56 623 19 622 6 850
Sum egenkapital 754 16 646 4 181
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 55 869 2 976 2 669

Nso Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nso Eiendom AS - 998729009
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Slemdalsveien 70a, 0370 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 Aktiv 8,7 år
Adm. direktør 2012 Aktiv 8,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 518 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
47 193 000
Egenkapital
2 013 000
Gjeld
46 195 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 12 8
Kontantstrøm fra drift 20 20 18
Rentedekningsgrad 4 2 2
Likviditetsgrad II 8 10 8
Totalt 63 54 42
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 3 518 2 424 3 451
Driftsresultat 1 207 153 125
Resultat før skatt 158 -514 -569
Ordinært resultat 158 -514 -569
Årsresultat 158 -514 -569
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 47 193 26 162 29 371
Sum omløpsmidler 1 016 3 472 1 897
Sum eiendeler 48 208 29 634 31 268
Sum egenkapital 2 013 3 854 4 368
Sum langsiktig gjeld 45 593 25 200 26 250
Sum kortsiktig gjeld 602 579 649

Norwegian Tank Storage AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norwegian Tank Storage AS - 991378502
Lagring
Slemdalsveien 70a, 0370 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2007 Aktiv 13,8 år
Adm. direktør 2007 Aktiv 13,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 032 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
411 000
Gjeld
3 311 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 15 15
Kapitalomsetningshastighet 6 4 4
Fordringsomsetningshastighet 4 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 10 10
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 7 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 4 2 4
Totalt 25 86 83
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 7 032 5 778 5 038
Driftsresultat -84 3 254 2 549
Resultat før skatt -61 2 515 1 941
Ordinært resultat -61 2 515 1 941
Årsresultat -61 2 515 1 941
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 1 518 0
Sum omløpsmidler 3 722 2 650 3 877
Sum eiendeler 3 722 4 169 3 877
Sum egenkapital 411 472 457
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 311 3 697 3 420

Cle Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Cle Invest AS - 888954112
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Slemdalsveien 70a, 0370 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 Aktiv 15,4 år
Adm. direktør 2006 Aktiv 15,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 675 000
Egenkapital
7 035 000
Gjeld
3 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 13 10
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 0 0
Totalt 45 23 20
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -10 -8 -9
Resultat før skatt 3 116 892 531
Ordinært resultat 3 116 892 531
Årsresultat 3 116 892 531
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 6 675 3 900 3 900
Sum omløpsmidler 363 19 27
Sum eiendeler 7 038 3 919 3 927
Sum egenkapital 7 035 3 919 3 927
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 0 0

Nso AS Norsk Spesial Olje

Foretaksinfo
(Aktiv) Nso AS Norsk Spesial Olje - 974227770
Behandling og disponering av farlig avfall
Slemdalsveien 70a, 0370 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2005 Aktiv 16,4 år
Styre­medlem 2000 Aktiv 20,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
10 313 000
Personalkostnader
1 868 000
Lederlønn
1 575 000
Anleggsmidler
67 698 000
Egenkapital
61 988 000
Gjeld
7 890 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 3 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 8
Resultatgrad 20 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 74 66 63
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 10 313 6 484 6 368
Driftsresultat 4 822 1 236 1 268
Resultat før skatt 5 047 2 143 2 608
Ordinært resultat 5 047 2 143 2 608
Årsresultat 5 047 2 143 2 608
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 67 698 64 131 64 324
Sum omløpsmidler 2 180 1 362 2 351
Sum eiendeler 69 878 65 493 66 675
Sum egenkapital 61 988 56 941 59 798
Sum langsiktig gjeld 337 1 388 4 096
Sum kortsiktig gjeld 7 553 7 163 2 782

Norsk Spesialolje AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norsk Spesialolje AS - 983716245
Behandling og disponering av farlig avfall
Slemdalsveien 70a, 0370 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 Aktiv 20,4 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 20,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
29
Styremedlemmer
0
Omsetning
144 235 000
Personalkostnader
25 425 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
280 080 000
Egenkapital
94 297 000
Gjeld
221 925 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 7 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 3
Gjeldsbetjeningsgrad 4 8 6
Resultatgrad 0 18 12
Kontantstrøm fra drift 14 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 4
Likviditetsgrad II 2 6 8
Totalt 27 76 57
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 144 235 152 054 120 206
Driftsresultat -2 525 29 405 6 221
Resultat før skatt -5 460 19 559 1 660
Ordinært resultat -5 460 19 559 1 660
Årsresultat -5 460 19 559 1 660
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 280 080 220 536 178 745
Sum omløpsmidler 36 143 50 612 35 122
Sum eiendeler 316 222 271 148 213 868
Sum egenkapital 94 297 96 106 76 548
Sum langsiktig gjeld 190 996 141 787 120 087
Sum kortsiktig gjeld 30 929 33 254 17 233

Thorvaldsen Transport A/S

Foretaksinfo
(Aktiv) Thorvaldsen Transport A/S - 947558773
Godstransport på vei
Årvollskogen 69, 1529 Moss
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 20,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
11 416 000
Personalkostnader
4 493 000
Lederlønn
725 000
Anleggsmidler
8 230 000
Egenkapital
4 647 000
Gjeld
8 363 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 6 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 6
Resultatgrad 16 14 12
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 8
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 74 71 62
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 11 416 10 074 9 383
Driftsresultat 1 306 901 546
Resultat før skatt 882 596 319
Ordinært resultat 882 596 319
Årsresultat 882 596 319
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 8 230 6 541 8 032
Sum omløpsmidler 4 780 4 994 4 854
Sum eiendeler 13 011 11 536 12 886
Sum egenkapital 4 647 4 506 4 480
Sum langsiktig gjeld 5 558 4 495 6 667
Sum kortsiktig gjeld 2 805 2 534 1 739