Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Jan Günther

Rapportdato: 2019-12-07

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 820 og med ett samlet driftsresultat på -170. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 7.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Odessa AS Styrets leder 2012 - Aktiv 820 -170
Byporten Hudpleie Jan Gunther Innehaver 2004 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Praxis AS Styrets leder 2014 - 2018
Praxis AS Styrets leder 2000** - 2017
Praxis AS Styrets leder 2000** - 2017
Byporten Hudpleie Jan Gunther Styrets leder 2000** - 2004
Byporten Hudpleie Jan Gunther Adm. direktør 2000** - 2019
Byporten Legesenter AS Styrets leder 2004 - 2013
Byporten Legesenter AS Adm. direktør 2004 - 2013

Praxis AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Praxis AS - 914203937
Tannhelsetjenester
Jernbanetorget 6, 0154 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2018 3,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
25
Styremedlemmer
0
Omsetning
49 285 000
Personalkostnader
10 808 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 721 000
Egenkapital
3 541 000
Gjeld
7 140 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 12 12 0
Kontantstrøm fra drift 10 18 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 2 4 4
Totalt 74 84 4
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 49 285 50 284 0
Driftsresultat 2 727 3 308 -13
Resultat før skatt 2 476 4 620 0
Ordinært resultat 2 476 4 620 0
Årsresultat 2 476 4 620 0
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 721 1 395 0
Sum omløpsmidler 7 959 7 589 2 061
Sum eiendeler 10 681 8 984 2 061
Sum egenkapital 3 541 2 718 25
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7 140 6 266 2 036

Byporten Legesenter AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Byporten Legesenter AS - 986368434
Allmenn legetjeneste
Jernbanetorget 6, 0154 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2013 9,8 år
Adm. direktør 2004 2013 9,8 år

Praxis AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Praxis AS - 941859836
Tannhelsetjenester
Snarøyveien 117a, 1367 Snarøya
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2017 16,6 år
Adm. direktør 2000 2008 7,8 år

Odessa AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Odessa AS - 998611083
Andre helsetjenester
Snarøyveien 117 A, 1367 Snarøya
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 7,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
820 000
Personalkostnader
42 000
Lederlønn
113 000
Anleggsmidler
9 413 000
Egenkapital
47 579 000
Gjeld
781 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 6 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 8
Resultatgrad 0 0 4
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 2
Likviditetsgrad II 10 8 0
Totalt 72 52 38
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 820 478 387
Driftsresultat -170 -292 10
Resultat før skatt 35 861 1 743 -4
Ordinært resultat 35 861 1 743 -4
Årsresultat 35 861 1 743 -4
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 9 413 1 477 906
Sum omløpsmidler 38 947 21 494 498
Sum eiendeler 48 360 22 971 1 404
Sum egenkapital 47 579 11 718 100
Sum langsiktig gjeld 0 0 4
Sum kortsiktig gjeld 781 11 254 1 299

Byporten Hudpleie Jan Gunther

Foretaksinfo
(Aktiv) Byporten Hudpleie Jan Gunther - 976953479
Frisering og annen skjønnhetspleie
Snarøyveien 117a, 1367 Snarøya
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2004 Aktiv 15,9 år
Styrets leder 2000 2004 3,1 år
Adm. direktør 2000 2019 18,4 år