Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Kenneth F Goovaerts Bern

Rapportdato: 2023-02-07

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 447 494 og med ett samlet driftsresultat på 823 651. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 25 av virksomhetene driftsunderskudd, og 62 av virksomhetene driftsoverskudd. 8 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 84 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 57.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Msg Bilvask Seljord AS Styrets leder 2022 - Aktiv 0 0
Kaldnes Park AS Styrets leder 2022 - Aktiv 274 -94
Jærveien 12 AS Styrets leder 2022 - Aktiv 3 706 2 561
Kunnskapsveien 55 AS Styrets leder 2022 - Aktiv 53 955 45 252
Askveien 4 Hønefoss AS Styrets leder 2022 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Teleheim AS Styre­medlem 2021 - 2022
Quantum 2.2 AS Styre­medlem 2020 - 2021
Aurela AS Adm. direktør 2019 - 2019
Aurela AS Vara­medlem 2013 - 2019
Bio Invest AS Styrets leder 2018 - 2021
Bio Invest AS Styre­medlem 2018 - 2018
Campus Hamar Invest i AS Styrets leder 2018 - 2022
Campus Hamar Invest i AS Styre­medlem 2018 - 2018

Msg Bilvask Seljord AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Msg Bilvask Seljord AS - 930462217
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler
Røysumvegen 3, 3801 Bø i Telemark
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2022 Aktiv < 1 år

Kaldnes Park AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kaldnes Park AS - 985504296
Kjøp og salg av egen fast eiendom
C/o Arctic Real Estate Management Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2022 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
274 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 178 000
Egenkapital
4 191 000
Gjeld
1 119 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 14 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 21 0 5
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 274 259 280
Driftsresultat -94 -334 -242
Resultat før skatt -80 -261 -191
Ordinært resultat -80 -261 -191
Årsresultat -80 -261 -191
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 5 178 5 283 5 389
Sum omløpsmidler 133 366 476
Sum eiendeler 5 310 5 649 5 865
Sum egenkapital 4 191 4 182 4 163
Sum langsiktig gjeld 231 228 223
Sum kortsiktig gjeld 888 1 239 1 479

Jærveien 12 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Jærveien 12 AS - 998360897
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
C/o Arctic Real Estate Management Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2022 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 706 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
34 927 000
Egenkapital
5 561 000
Gjeld
29 367 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 6 6
Likviditetsgrad II 0 10 8
Totalt 62 71 69
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 3 706 3 673 3 736
Driftsresultat 2 561 2 369 2 583
Resultat før skatt 1 507 836 1 005
Ordinært resultat 1 507 836 1 005
Årsresultat 1 507 836 1 005
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 34 927 35 581 36 235
Sum omløpsmidler 0 3 361 2 631
Sum eiendeler 34 927 38 942 38 866
Sum egenkapital 5 561 5 284 4 882
Sum langsiktig gjeld 721 33 084 32 971
Sum kortsiktig gjeld 28 646 573 1 013

Kunnskapsveien 55 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kunnskapsveien 55 AS - 884038502
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Arctic Real Estate Management Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2022 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
53 955 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
217 126 000
Egenkapital
127 791 000
Gjeld
89 603 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 13 12 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 6 4
Totalt 75 83 76
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 53 955 53 693 52 540
Driftsresultat 45 252 45 037 44 449
Resultat før skatt 34 527 32 214 31 768
Ordinært resultat 34 527 32 214 31 768
Årsresultat 34 527 32 214 31 768
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 217 126 221 640 226 885
Sum omløpsmidler 267 64 159 45 045
Sum eiendeler 217 394 285 800 271 930
Sum egenkapital 127 791 128 144 123 657
Sum langsiktig gjeld 11 861 104 989 105 005
Sum kortsiktig gjeld 77 742 52 666 43 268

Askveien 4 Hønefoss AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Askveien 4 Hønefoss AS - 929182316
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Arctic Real Estate Management Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2022 Aktiv < 1 år

Vogts gate 17 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vogts gate 17 AS - 913013395
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Arctic Real Estate Management Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2022 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
15 425 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
137 120 000
Egenkapital
7 499 000
Gjeld
130 360 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 3 6 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 62 65 65
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 15 425 11 949 15 819
Driftsresultat 6 199 5 387 9 928
Resultat før skatt 3 551 2 861 6 407
Ordinært resultat 3 551 2 861 6 407
Årsresultat 3 551 2 861 6 407
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 137 120 103 115 99 184
Sum omløpsmidler 740 212 965
Sum eiendeler 137 860 103 327 100 149
Sum egenkapital 7 499 14 797 13 474
Sum langsiktig gjeld 8 340 50 338 44 856
Sum kortsiktig gjeld 122 020 38 192 41 819

Jul Pettersens gate 2 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Jul Pettersens gate 2 AS - 914619319
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Arctic Real Estate Management Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2022 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 777 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
14 049 000
Egenkapital
4 509 000
Gjeld
10 810 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 7 7 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 6
Totalt 71 69 67
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 2 777 2 726 2 725
Driftsresultat 1 582 1 553 1 729
Resultat før skatt 1 049 979 1 090
Ordinært resultat 1 049 979 1 090
Årsresultat 1 049 979 1 090
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 14 049 14 418 14 788
Sum omløpsmidler 1 269 3 093 4 859
Sum eiendeler 15 318 17 511 19 647
Sum egenkapital 4 509 3 460 3 451
Sum langsiktig gjeld 10 351 12 588 12 585
Sum kortsiktig gjeld 459 1 463 3 610

Rambergveien 9 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rambergveien 9 AS - 923427279
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Arctic Real Estate Management Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2022 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
19 199 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
202 066 000
Egenkapital
23 970 000
Gjeld
178 114 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 6 6
Likviditetsgrad II 0 2 10
Totalt 60 63 71
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 19 199 19 096 18 826
Driftsresultat 12 644 12 826 11 962
Resultat før skatt 7 104 3 944 3 265
Ordinært resultat 7 104 3 944 3 265
Årsresultat 7 104 3 944 3 265
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 202 066 207 067 211 737
Sum omløpsmidler 19 2 096 13 933
Sum eiendeler 202 084 209 163 225 671
Sum egenkapital 23 970 19 578 18 187
Sum langsiktig gjeld 6 130 185 952 204 666
Sum kortsiktig gjeld 171 984 3 633 2 818

Qbev Logistics AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Qbev Logistics AS - 925183210
Engroshandel med drikkevarer ellers
Østre Aker vei 210 g, 0975 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2022 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
822 000
Personalkostnader
224 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-550 000
Gjeld
1 497 000
Driftscore
2021 2020
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 6 4
Fordringsomsetningshastighet 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 0 6
Totalt 7 11
Resultatregnskap
2021 2020
Driftsinntekter 822 77
Driftsresultat -558 -15
Resultat før skatt -558 -15
Ordinært resultat -558 -15
Årsresultat -558 -15
Balanseregnskap
2021 2020
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 947 52
Sum eiendeler 947 52
Sum egenkapital -550 15
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 497 37

Derute AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Derute AS - 917955743
Postordre-/internetthandel med tekstiler, utstyrsvarer, klær, skotøy, reiseeffekter og lærvarer
Børrenøsvegen 30, 2985 Tyinkrysset
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2022 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
19
Styremedlemmer
0
Omsetning
44 003 000
Personalkostnader
6 913 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
316 000
Egenkapital
-6 012 000
Gjeld
30 365 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 3 0
Kapitalomsetningshastighet 8 10 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 0
Resultatgrad 0 4 0
Kontantstrøm fra drift 0 1 0
Rentedekningsgrad 0 8 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 13 33 13
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 44 003 24 408 5 441
Driftsresultat -5 053 340 -587
Resultat før skatt -5 458 256 -608
Ordinært resultat -5 458 256 -608
Årsresultat -5 458 256 -608
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 316 134 0
Sum omløpsmidler 24 037 11 180 3 082
Sum eiendeler 24 353 11 314 3 082
Sum egenkapital -6 012 -554 -811
Sum langsiktig gjeld 1 274 1 616 -11
Sum kortsiktig gjeld 29 091 10 253 3 904

Teleheim AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Teleheim AS - 928433021
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Sørumsandveien 68c, 1920 Sørumsand
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2022 Aktiv < 1 år
Styre­medlem 2021 2022 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
30 000
Egenkapital
94 000
Gjeld
6 000
Driftscore
2021
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 10
Totalt 10
Resultatregnskap
2021
Driftsinntekter 0
Driftsresultat 0
Resultat før skatt 0
Ordinært resultat 0
Årsresultat 0
Balanseregnskap
2021
Sum anleggsmidler 30
Sum omløpsmidler 70
Sum eiendeler 100
Sum egenkapital 94
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 6

Offentlig Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Offentlig Eiendom AS - 914428467
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Arctic Real Estate Management Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2022 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 087 313 000
Egenkapital
616 567 000
Gjeld
1 530 755 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 2 6
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 4
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 6 4 8
Likviditetsgrad II 8 6 10
Totalt 20 14 28
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -36 761 -5 155 -4 414
Resultat før skatt 11 931 13 218 62 277
Ordinært resultat 11 931 13 218 62 277
Årsresultat 11 931 13 218 62 277
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 2 087 313 2 064 554 1 692 059
Sum omløpsmidler 60 009 72 974 77 429
Sum eiendeler 2 147 322 2 137 529 1 769 488
Sum egenkapital 616 567 639 636 570 378
Sum langsiktig gjeld 1 491 667 1 442 291 1 187 946
Sum kortsiktig gjeld 39 088 55 603 11 164

Lillehammer Politibygg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lillehammer Politibygg AS - 988422193
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Arctic Real Estate Management Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2022 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 964 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
63 467 000
Egenkapital
56 206 000
Gjeld
10 952 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 0 2
Totalt 68 64 66
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 6 964 6 863 6 405
Driftsresultat 4 880 4 298 3 475
Resultat før skatt 3 669 3 081 2 501
Ordinært resultat 3 669 3 081 2 501
Årsresultat 3 669 3 081 2 501
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 63 467 65 009 66 551
Sum omløpsmidler 3 690 1 918 2 128
Sum eiendeler 67 158 66 927 68 680
Sum egenkapital 56 206 52 537 52 369
Sum langsiktig gjeld 6 178 10 247 13 330
Sum kortsiktig gjeld 4 774 4 143 2 981

Borgergata 10 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Borgergata 10 AS - 990640386
Uoppgitt
C/o Arctic Real Estate Management Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2022 Aktiv 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 101 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 786 000
Egenkapital
5 165 000
Gjeld
1 630 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 10 10 10
Kapitalomsetningshastighet 2 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 72 70 72
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 1 101 1 095 1 078
Driftsresultat 901 899 883
Resultat før skatt 703 648 658
Ordinært resultat 703 648 658
Årsresultat 703 648 658
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 6 786 6 948 7 110
Sum omløpsmidler 8 69 87
Sum eiendeler 6 794 7 017 7 197
Sum egenkapital 5 165 5 163 5 163
Sum langsiktig gjeld 731 962 1 168
Sum kortsiktig gjeld 899 892 866

Ibsensgate 1 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ibsensgate 1 AS - 983723802
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Arctic Real Estate Management Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2022 Aktiv 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 248 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
43 129 000
Egenkapital
39 187 000
Gjeld
10 343 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 12 12 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 79 74 72
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 9 248 9 182 9 034
Driftsresultat 8 230 8 057 7 696
Resultat før skatt 6 404 6 054 5 825
Ordinært resultat 6 404 6 054 5 825
Årsresultat 6 404 6 054 5 825
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 43 129 43 859 44 541
Sum omløpsmidler 6 401 2 918 6 102
Sum eiendeler 49 530 46 778 50 642
Sum egenkapital 39 187 35 959 32 395
Sum langsiktig gjeld 2 356 6 384 11 034
Sum kortsiktig gjeld 7 987 4 435 7 213

Heian AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Heian AS - 984528701
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Arctic Real Estate Management Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2022 Aktiv 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
15 923 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
86 923 000
Egenkapital
18 419 000
Gjeld
73 996 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 10 7 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 8 8
Likviditetsgrad II 2 0 2
Totalt 73 64 66
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 15 923 15 485 16 279
Driftsresultat 10 871 9 350 10 926
Resultat før skatt 8 618 5 558 6 810
Ordinært resultat 8 618 5 558 6 810
Årsresultat 8 618 5 558 6 810
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 86 923 112 256 106 991
Sum omløpsmidler 5 492 2 448 8 282
Sum eiendeler 92 415 114 704 115 273
Sum egenkapital 18 419 9 801 6 915
Sum langsiktig gjeld 67 301 99 764 99 995
Sum kortsiktig gjeld 6 695 5 139 8 363

Anton Jenssens gate 2 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Anton Jenssens gate 2 AS - 915792472
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Arctic Real Estate Management Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2022 Aktiv 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
33 848 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
410 948 000
Egenkapital
25 643 000
Gjeld
386 190 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 6 2 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 18 20
Kontantstrøm fra drift 20 14 20
Rentedekningsgrad 6 2 6
Likviditetsgrad II 2 10 0
Totalt 63 50 58
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 33 848 33 662 29 523
Driftsresultat 21 469 5 813 17 032
Resultat før skatt 6 209 -6 729 5 383
Ordinært resultat 6 209 -6 729 5 383
Årsresultat 6 209 -6 729 5 383
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 410 948 420 605 415 804
Sum omløpsmidler 885 8 294 1 014
Sum eiendeler 411 833 428 899 416 819
Sum egenkapital 25 643 19 435 26 164
Sum langsiktig gjeld 385 182 406 885 387 632
Sum kortsiktig gjeld 1 008 2 580 3 023

Castelar Prosjekt 22 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Castelar Prosjekt 22 AS - 920480888
Uoppgitt
C/o Arctic Real Estate Management Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2022 Aktiv 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
27 569 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
397 044 000
Egenkapital
10 035 000
Gjeld
414 451 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 3 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 55 59 59
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 27 569 27 562 27 321
Driftsresultat 13 062 12 637 11 508
Resultat før skatt -3 106 -3 286 -4 129
Ordinært resultat -3 106 -3 286 -4 129
Årsresultat -3 106 -3 286 -4 129
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 397 044 408 083 420 987
Sum omløpsmidler 27 442 19 436 14 354
Sum eiendeler 424 486 427 519 435 341
Sum egenkapital 10 035 -11 251 -7 966
Sum langsiktig gjeld 405 060 431 696 435 571
Sum kortsiktig gjeld 9 391 7 075 7 736

Leikanger Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Leikanger Eiendom AS - 979116705
Kjøp og salg av egen fast eiendom
C/o Arctic Real Estate Management Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2022 Aktiv 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 117 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
85 114 000
Egenkapital
9 822 000
Gjeld
76 260 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 6 6
Likviditetsgrad II 0 2 4
Totalt 58 65 67
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 9 117 8 249 8 116
Driftsresultat 5 904 6 206 5 900
Resultat før skatt 2 647 2 807 2 650
Ordinært resultat 2 647 2 807 2 650
Årsresultat 2 647 2 807 2 650
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 85 114 72 812 72 880
Sum omløpsmidler 968 13 541 1 807
Sum eiendeler 86 082 86 353 74 687
Sum egenkapital 9 822 9 339 8 943
Sum langsiktig gjeld 73 389 63 326 64 027
Sum kortsiktig gjeld 2 871 13 688 1 716

Eiendomsgruppen Fredrikstad AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Eiendomsgruppen Fredrikstad AS - 990632642
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Arctic Real Estate Management Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2022 Aktiv 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 325 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
74 994 000
Egenkapital
-16 610 000
Gjeld
91 893 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 7 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 18
Rentedekningsgrad 6 6 2
Likviditetsgrad II 10 4 2
Totalt 72 60 52
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 9 325 7 774 7 656
Driftsresultat 6 952 5 852 4 677
Resultat før skatt 2 876 1 546 -99
Ordinært resultat 2 876 1 546 -99
Årsresultat 2 876 1 546 -99
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 74 994 77 888 78 806
Sum omløpsmidler 289 3 001 2 651
Sum eiendeler 75 282 80 889 81 458
Sum egenkapital -16 610 -20 045 -21 591
Sum langsiktig gjeld 91 880 97 972 99 697
Sum kortsiktig gjeld 13 2 961 3 352

Olav v gt 4 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Olav v gt 4 AS - 990640343
Uoppgitt
C/o Arctic Real Estate Management Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2022 Aktiv 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 828 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
28 168 000
Egenkapital
15 989 000
Gjeld
12 183 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 10 10 10
Kapitalomsetningshastighet 2 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 70 68 70
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 4 828 4 802 4 724
Driftsresultat 4 038 4 061 3 956
Resultat før skatt 3 150 2 962 2 828
Ordinært resultat 3 150 2 962 2 828
Årsresultat 3 150 2 962 2 828
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 28 168 28 846 29 525
Sum omløpsmidler 5 51 58
Sum eiendeler 28 172 28 897 29 583
Sum egenkapital 15 989 15 953 15 953
Sum langsiktig gjeld 8 163 9 123 9 996
Sum kortsiktig gjeld 4 020 3 822 3 634

Gyldengården AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gyldengården AS - 821156092
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Arctic Real Estate Management Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2022 Aktiv 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
32 200 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
257 603 000
Egenkapital
1 305 000
Gjeld
266 983 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 7 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 6 6
Likviditetsgrad II 2 4 4
Totalt 64 65 65
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 32 200 31 864 31 371
Driftsresultat 21 625 21 841 21 325
Resultat før skatt 8 675 8 518 7 677
Ordinært resultat 8 675 8 518 7 677
Årsresultat 8 675 8 518 7 677
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 257 603 264 282 272 782
Sum omløpsmidler 10 685 13 652 11 806
Sum eiendeler 268 288 277 934 284 588
Sum egenkapital 1 305 1 070 2 305
Sum langsiktig gjeld 245 997 264 111 270 981
Sum kortsiktig gjeld 20 986 12 754 11 302

Public Property Sub-holding 6 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Public Property Sub-holding 6 AS - 823640722
Uoppgitt
Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2022 Aktiv 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
607 412 000
Egenkapital
189 383 000
Gjeld
446 474 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 4 0 0
Totalt 4 0 0
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -156 0 0
Resultat før skatt -418 0 0
Ordinært resultat -418 0 0
Årsresultat -418 0 0
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 607 412 0 0
Sum omløpsmidler 28 444 34 33
Sum eiendeler 635 856 34 33
Sum egenkapital 189 383 34 33
Sum langsiktig gjeld 422 344 0 0
Sum kortsiktig gjeld 24 130 0 0

Public Property Sub-holding 7 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Public Property Sub-holding 7 AS - 923640762
Uoppgitt
Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2022 Aktiv 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
112 725 000
Egenkapital
43 187 000
Gjeld
76 255 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 4 0 0
Totalt 4 0 0
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt -46 0 0
Ordinært resultat -46 0 0
Årsresultat -46 0 0
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 112 725 0 0
Sum omløpsmidler 6 717 34 33
Sum eiendeler 119 442 34 33
Sum egenkapital 43 187 34 33
Sum langsiktig gjeld 69 593 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6 662 0 0

Public Property Drift AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Public Property Drift AS - 925710857
Vaktmestertjenester
Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2022 Aktiv 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
33 000
Gjeld
0
Driftscore
2021 2020
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 0 0
Totalt 0 0
Resultatregnskap
2021 2020
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat 0 0
Resultat før skatt 0 0
Ordinært resultat 0 0
Årsresultat 0 0
Balanseregnskap
2021 2020
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 33 33
Sum eiendeler 33 33
Sum egenkapital 33 33
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0

Public Property Sub-holding 5 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Public Property Sub-holding 5 AS - 923640703
Uoppgitt
Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2022 Aktiv 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
173 571 000
Egenkapital
176 897 000
Gjeld
30 401 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 4 0 0
Totalt 4 0 0
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt -1 705 0 0
Ordinært resultat -1 705 0 0
Årsresultat -1 705 0 0
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 173 571 0 0
Sum omløpsmidler 33 727 34 33
Sum eiendeler 207 298 34 33
Sum egenkapital 176 897 34 33
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 30 401 0 0

Public Property Sub-holding 4 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Public Property Sub-holding 4 AS - 923640789
Uoppgitt
Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2022 Aktiv 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 399 054 000
Egenkapital
457 914 000
Gjeld
992 959 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 4 0 0
Totalt 4 0 0
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt -1 864 0 0
Ordinært resultat -1 864 0 0
Årsresultat -1 864 0 0
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 1 399 054 0 0
Sum omløpsmidler 51 819 34 33
Sum eiendeler 1 450 873 34 33
Sum egenkapital 457 914 34 33
Sum langsiktig gjeld 948 883 0 0
Sum kortsiktig gjeld 44 076 0 0

Grimstad Logistikkbygg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Grimstad Logistikkbygg AS - 925031119
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Clarksons Platou Prop. Mngt.as Munkedamsveien 62c, 0270 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2022 Aktiv 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
82 039 000
Egenkapital
51 766 000
Gjeld
96 938 000
Driftscore
2021 2020
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 2 0
Likviditetsgrad II 10 0
Totalt 12 0
Resultatregnskap
2021 2020
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -55 -8
Resultat før skatt -2 725 -9
Ordinært resultat -2 725 -9
Årsresultat -2 725 -9
Balanseregnskap
2021 2020
Sum anleggsmidler 82 039 0
Sum omløpsmidler 66 664 21
Sum eiendeler 148 704 21
Sum egenkapital 51 766 21
Sum langsiktig gjeld 95 940 0
Sum kortsiktig gjeld 998 0

Msg Cleaning Systems AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Msg Cleaning Systems AS - 925039993
Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transport og tjenesteyting ellers
Røysumvegen 3, 3801 Bø i Telemark
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2022 Aktiv 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 108 000
Personalkostnader
1 422 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 236 000
Egenkapital
4 800 000
Gjeld
6 110 000
Driftscore
2021 2020
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 8 8
Totalt 12 10
Resultatregnskap
2021 2020
Driftsinntekter 5 108 84
Driftsresultat -952 -7
Resultat før skatt -1 126 -15
Ordinært resultat -1 126 -15
Årsresultat -1 126 -15
Balanseregnskap
2021 2020
Sum anleggsmidler 2 236 600
Sum omløpsmidler 8 674 1 959
Sum eiendeler 10 910 2 559
Sum egenkapital 4 800 525
Sum langsiktig gjeld 1 922 1 120
Sum kortsiktig gjeld 4 188 914

Postgården Eiendom Namsos AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Postgården Eiendom Namsos AS - 920144640
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet