Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Hent management-CV

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Alf Johan Asphaug

Rapportdato: 2023-04-02

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 23 274 og med ett samlet driftsresultat på 355. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 3 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 4 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 3.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Poppen Invest AS Nestleder styre 2021 - Aktiv 0 -18
Fana Transportkontor Eiendom AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 695 430
Hjellestad Transport AS Styrets leder 2016 - Aktiv 4 800 -140
Alf Johan Asphaug Transport AS Styrets leder 2014 - Aktiv 1 849 -243
- Adm. direktør 2014 - Aktiv 1 849 -243
Asphaug Maskin AS Styre­medlem 2000** - Aktiv 15 930 326

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Fana Transportkontor Sa Styre­medlem 2016 - 2020
Fana Transportkontor Sa Vara­medlem 2015 - 2016
Fana Transportkontor Sa Vara­medlem 2015 - 2016

Poppen Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Poppen Invest AS - 989119265
Uoppgitt
C/o Erik Brudvik Vetrlidsallmenningen 4, 5003 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2021 Aktiv 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
142 000
Egenkapital
136 000
Gjeld
6 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 13 15 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 0 4 0
Totalt 33 39 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -18 -14 -13
Resultat før skatt 33 1 176 -13
Ordinært resultat 33 1 176 -13
Årsresultat 33 1 176 -13
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 142 110 110
Sum omløpsmidler 0 1 191 1
Sum eiendeler 142 1 301 111
Sum egenkapital 136 103 6
Sum langsiktig gjeld 0 114 101
Sum kortsiktig gjeld 6 1 084 3

Fana Transportkontor Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fana Transportkontor Eiendom AS - 979917422
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Lønningsflaten 31, 5258 Blomsterdalen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 3,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
695 000
Personalkostnader
3 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 178 000
Egenkapital
773 000
Gjeld
7 952 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 3 3 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 5 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 4 4
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 66 63 65
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 695 789 827
Driftsresultat 430 363 453
Resultat før skatt 163 85 117
Ordinært resultat 163 85 117
Årsresultat 163 85 117
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 8 178 8 358 8 537
Sum omløpsmidler 547 309 235
Sum eiendeler 8 726 8 667 8 772
Sum egenkapital 773 610 524
Sum langsiktig gjeld 7 716 7 952 8 131
Sum kortsiktig gjeld 236 106 116

Hjellestad Transport AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hjellestad Transport AS - 917552185
Godstransport på vei
Feråslia 19, 5253 Sandsli
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 6,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 800 000
Personalkostnader
1 871 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
314 000
Gjeld
615 000
Driftscore
2022 2021 2020
Totalrentabilitet 0 0 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 18
Kontantstrøm fra drift 0 0 18
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 23 23 92
Resultatregnskap
2022 2021 2020
Driftsinntekter 4 800 6 059 4 822
Driftsresultat -140 -74 627
Resultat før skatt -147 -80 550
Ordinært resultat -147 -80 550
Årsresultat -147 -80 550
Balanseregnskap
2022 2021 2020
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 929 1 360 1 561
Sum eiendeler 929 1 360 1 561
Sum egenkapital 314 462 542
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 615 898 1 019

Alf Johan Asphaug Transport AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Alf Johan Asphaug Transport AS - 913508467
Godstransport på vei
Storesåta 43, 5258 Blomsterdalen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 9 år
Adm. direktør 2014 Aktiv 9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 849 000
Personalkostnader
288 000
Lederlønn
315 000
Anleggsmidler
2 677 000
Egenkapital
1 460 000
Gjeld
2 480 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 10 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 2 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 10 8
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 6
Likviditetsgrad II 2 0 2
Totalt 32 74 74
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 1 849 2 166 2 311
Driftsresultat -243 712 611
Resultat før skatt -170 814 238
Ordinært resultat -170 814 238
Årsresultat -170 814 238
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 2 677 3 753 2 081
Sum omløpsmidler 1 263 1 238 1 401
Sum eiendeler 3 939 4 991 3 482
Sum egenkapital 1 460 1 630 816
Sum langsiktig gjeld 529 781 183
Sum kortsiktig gjeld 1 951 2 580 2 483

Asphaug Maskin AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Asphaug Maskin AS - 967986267
Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
Flyplassvegen 411, 5258 Blomsterdalen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 22,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
15 930 000
Personalkostnader
2 682 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 927 000
Egenkapital
4 667 000
Gjeld
11 359 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 6 12
Kapitalomsetningshastighet 4 6 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 8
Resultatgrad 4 8 12
Kontantstrøm fra drift 18 7 14
Rentedekningsgrad 4 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 51 58 77
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 15 930 16 845 19 046
Driftsresultat 326 639 1 466
Resultat før skatt 25 475 1 181
Ordinært resultat 25 475 1 181
Årsresultat 25 475 1 181
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 10 927 3 760 3 691
Sum omløpsmidler 5 099 5 211 4 814
Sum eiendeler 16 026 8 971 8 504
Sum egenkapital 4 667 4 642 4 167
Sum langsiktig gjeld 9 207 1 632 1 903
Sum kortsiktig gjeld 2 152 2 698 2 435

Fana Transportkontor Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Fana Transportkontor Sa - 955152654
Drift av gods- og transportsentraler
Lønningsflaten 31, 5258 Blomsterdalen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2020 3,7 år
Vara­medlem 2015 2016 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 012 000
Personalkostnader
19 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
170 000
Egenkapital
-587 000
Gjeld
2 073 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 3 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 4 10
Fordringsomsetningshastighet 3 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 4 0 0
Kontantstrøm fra drift 1 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 2 0 4
Totalt 35 9 19
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 5 012 2 666 11 625
Driftsresultat 57 -547 -3 341
Resultat før skatt 54 -561 -3 334
Ordinært resultat 54 -561 -3 334
Årsresultat 54 -561 -3 334
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 170 170 170
Sum omløpsmidler 1 317 784 2 074
Sum eiendeler 1 487 954 2 244
Sum egenkapital -587 -644 -83
Sum langsiktig gjeld 0 0 458
Sum kortsiktig gjeld 2 073 1 598 1 869

Alf J Asphaug

Foretaksinfo
(Inaktiv) Alf J Asphaug - 982781663
Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr
Storesåta 43, 5258 Blomsterdalen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2019 18,2 år