Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Rune Sand

Rapportdato: 2020-08-05

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 54 346 og med ett samlet driftsresultat på 1 196. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 3 av virksomhetene driftsunderskudd, og 4 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 9 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 4.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Reppevegen 88 AS Styrets leder 2020 - Aktiv 0 0
Peak Arkitekter AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 967 59
Boligcompaniet AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 20 773 -1 460
Boligcompaniet Utvikling AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 14 207 1 226
Boligcompaniet Holding AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 0 -28

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Rune Sand Byggeledelse Styrets leder 2017 - 2019
Rune Sand Byggeledelse Adm. direktør 2017 - 2019
Trondheimsbygg Rune Sand Styrets leder 2005 - 2016
Trondheimsbygg Rune Sand Styrets leder 2005 - 2016

Reppevegen 88 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Reppevegen 88 AS - 925097101
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Tungasletta 8, 7047 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år

Peak Arkitekter AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Peak Arkitekter AS - 922238146
Arkitekttjenester vedrørende byggverk
Tungasletta 8, 7047 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
967 000
Personalkostnader
746 000
Lederlønn
582 000
Anleggsmidler
0
Egenkapital
77 000
Gjeld
192 000
Driftscore
2019
Totalrentabilitet 13
Kapitalomsetningshastighet 10
Fordringsomsetningshastighet 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8
Resultatgrad 12
Kontantstrøm fra drift 7
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 6
Totalt 71
Resultatregnskap
2019
Driftsinntekter 967
Driftsresultat 59
Resultat før skatt 47
Ordinært resultat 47
Årsresultat 47
Balanseregnskap
2019
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 269
Sum eiendeler 269
Sum egenkapital 77
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 192

Boligcompaniet AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Boligcompaniet AS - 918828923
Oppføring av bygninger
Tungasletta 8, 7047 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
23
Styremedlemmer
0
Omsetning
20 773 000
Personalkostnader
7 266 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 383 000
Egenkapital
-806 000
Gjeld
5 807 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 3 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 10
Resultatgrad 0 2 16
Kontantstrøm fra drift 0 1 14
Rentedekningsgrad 0 8 10
Likviditetsgrad II 2 4 8
Totalt 16 37 88
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 20 773 24 572 3 692
Driftsresultat -1 460 183 458
Resultat før skatt -1 187 105 336
Ordinært resultat -1 187 105 336
Årsresultat -1 187 105 336
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 383 1 322 196
Sum omløpsmidler 3 619 3 887 756
Sum eiendeler 5 002 5 210 952
Sum egenkapital -806 381 387
Sum langsiktig gjeld 1 128 1 107 98
Sum kortsiktig gjeld 4 679 3 723 468

Boligcompaniet Utvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Boligcompaniet Utvikling AS - 918829326
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Tungasletta 8, 7047 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
14 207 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 397 000
Egenkapital
1 330 000
Gjeld
22 412 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 6 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 0
Resultatgrad 14 18 0
Kontantstrøm fra drift 1 5 0
Rentedekningsgrad 4 4 0
Likviditetsgrad II 4 2 8
Totalt 33 44 8
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 14 207 18 687 0
Driftsresultat 1 226 2 462 -29
Resultat før skatt -3 499 -100
Ordinært resultat -3 499 -100
Årsresultat -3 499 -100
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 3 397 0 33
Sum omløpsmidler 20 345 35 772 5 053
Sum eiendeler 23 742 35 772 5 086
Sum egenkapital 1 330 1 333 718
Sum langsiktig gjeld 21 856 33 003 4 217
Sum kortsiktig gjeld 556 1 437 152

Boligcompaniet Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Boligcompaniet Holding AS - 918763171
Oppføring av bygninger
Tungasletta 8, 7047 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
976 000
Egenkapital
11 000
Gjeld
1 023 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 0 2
Totalt 0 2
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -28 -28
Resultat før skatt -45 -34
Ordinært resultat -45 -34
Årsresultat -45 -34
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 976 949
Sum omløpsmidler 59 57
Sum eiendeler 1 034 1 006
Sum egenkapital 11 56
Sum langsiktig gjeld 865 836
Sum kortsiktig gjeld 158 114

3b Prosjekt AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3b Prosjekt AS - 919863412
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Tungasletta 8, 7047 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
18 379 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
591 000
Gjeld
159 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 0 0
Kapitalomsetningshastighet 8 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 12 0 0
Kontantstrøm fra drift 5 0 0
Rentedekningsgrad 8 0 0
Likviditetsgrad II 10 0 0
Totalt 68 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 18 379 22 0
Driftsresultat 1 407 -45 -33
Resultat før skatt 688 -55 -59
Ordinært resultat 688 -55 -59
Årsresultat 688 -55 -59
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 751 13 236 5 198
Sum eiendeler 751 13 236 5 198
Sum egenkapital 591 -97 -42
Sum langsiktig gjeld 0 11 593 4 432
Sum kortsiktig gjeld 159 1 739 808

Sæterbakken Utvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sæterbakken Utvikling AS - 919390271
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Tungasletta 8, 7047 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 Aktiv 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
20 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
17 000
Gjeld
11 044 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 18 0
Kontantstrøm fra drift 20 0
Rentedekningsgrad 10 0
Likviditetsgrad II 0 10
Totalt 48 10
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 20 0
Driftsresultat 4 -6
Resultat før skatt 4 -18
Ordinært resultat 4 -18
Årsresultat 4 -18
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 11 061 3 371
Sum eiendeler 11 061 3 371
Sum egenkapital 17 13
Sum langsiktig gjeld 5 500 3 330
Sum kortsiktig gjeld 5 544 28

Saxenborg Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Saxenborg Holding AS - 918568123
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Lagmann Dreyers gate 10, 7068 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 3,5 år
Adm. direktør 2017 Aktiv 3,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
40 000
Egenkapital
21 000
Gjeld
19 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 0 2
Totalt 0 2
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -12 0
Resultat før skatt -12 0
Ordinært resultat -12 0
Årsresultat -12 0
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 40 34
Sum omløpsmidler 0 6
Sum eiendeler 40 40
Sum egenkapital 21 33
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 19 8

Rune Sand Byggeledelse

Foretaksinfo
(Inaktiv) Rune Sand Byggeledelse - 919285672
Byggeteknisk konsulentvirksomhet
Lagmann Dreyers gate 10, 7068 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2019 2 år
Adm. direktør 2017 2019 2 år

Trondheimsbygg Rune Sand

Foretaksinfo
(Inaktiv) Trondheimsbygg Rune Sand - 988224928
Oppføring av bygninger
Øvre Flatåsveg 81 H, 7079 Flatåsen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2016 11,3 år
Adm. direktør 2005 2016 11,3 år