Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Ole Rogstad Jørstad

Rapportdato: 2021-03-04

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 2 453 838 og med ett samlet driftsresultat på 36 524. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 13 av virksomhetene driftsunderskudd, og 16 av virksomhetene driftsoverskudd. 23 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 24 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 49.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Fidaqua Maritim AS Styrets leder 2021 - Aktiv 0 0
- Adm. direktør 2021 - Aktiv 0 0
K4 Kultur AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 999 -39
K Vest AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 0 0
Ocean-geoloop AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 0 0
Elman Brønnøysund AS Styrets leder 2020 - Aktiv 4 809 61

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
K4 Kultur AS Styrets leder 2016 - 2020
Skogn Sentrum AS Styrets leder 2020 - 2021
Ole R Jørstad Styrets leder 2000** - 2019
Nelius Eiendom AS Styrets leder 2019 - 2019
Nelius Eiendom AS Adm. direktør 2019 - 2019
Strandveien 7 Borettslag Vara­medlem 2018 - 2019

Fidaqua Maritim AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fidaqua Maritim AS - 926655620
Ikke tilgjengelig
Moafjæra 10, 7606 Levanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv < 1 år
Adm. direktør 2021 Aktiv < 1 år

K4 Kultur AS

Foretaksinfo
(Aktiv) K4 Kultur AS - 918279059
Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet
Moafjæra 10, 7606 Levanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2016 2020 4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
999 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
33 000
Egenkapital
127 000
Gjeld
-1 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 15 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 0 16 0
Kontantstrøm fra drift 0 14 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 0 8 4
Totalt 20 83 14
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 999 1 133 737
Driftsresultat -39 122 -49
Resultat før skatt -31 93 -38
Ordinært resultat -31 93 -38
Årsresultat -31 93 -38
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 33 34 57
Sum omløpsmidler 93 219 51
Sum eiendeler 126 254 108
Sum egenkapital 127 158 65
Sum langsiktig gjeld 0 1 0
Sum kortsiktig gjeld -1 95 43

K Vest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) K Vest AS - 926101501
Oppføring av bygninger
Moafjæra 10, 7606 Levanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv < 1 år

Ocean-geoloop AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ocean-geoloop AS - 824505802
Behandling og disponering av ikke-farlig avfall
C/o Proneo AS Neptunvegen 6, 7652 Verdal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv < 1 år

Elman Brønnøysund AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Elman Brønnøysund AS - 919774541
Elektrisk installasjonsarbeid
Storgata 23, 8900 Brønnøysund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 809 000
Personalkostnader
2 367 000
Lederlønn
305 000
Anleggsmidler
275 000
Egenkapital
-253 000
Gjeld
2 032 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 3 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10
Fordringsomsetningshastighet 3 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0
Resultatgrad 4 0
Kontantstrøm fra drift 1 0
Rentedekningsgrad 4 0
Likviditetsgrad II 0 0
Totalt 27 15
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 4 809 8 052
Driftsresultat 61 -347
Resultat før skatt 11 -514
Ordinært resultat 11 -514
Årsresultat 11 -514
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 275 347
Sum omløpsmidler 1 504 461
Sum eiendeler 1 779 808
Sum egenkapital -253 -264
Sum langsiktig gjeld 144 301
Sum kortsiktig gjeld 1 888 771

Hugal Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hugal Eiendom AS - 925757969
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Moafjæra 10, 7606 Levanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv < 1 år

Sentrumsgården Borettslag Skogn

Foretaksinfo
(Aktiv) Sentrumsgården Borettslag Skogn - 925729329
Borettslag
Vektargata 3a, 7650 Verdal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv < 1 år

K4 Maritim AS

Foretaksinfo
(Aktiv) K4 Maritim AS - 925722804
Postordre-/internetthandel med annet spesialisert vareutvalg
Moafjæra 10, 7606 Levanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år
Adm. direktør 2020 Aktiv < 1 år

Wirecom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Wirecom AS - 920641695
Telekommunikasjon ellers
Fossegrenda 24, 7038 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
27 506 000
Personalkostnader
1 820 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
58 000
Egenkapital
220 000
Gjeld
12 745 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 3 2
Kapitalomsetningshastighet 10 6
Fordringsomsetningshastighet 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2
Resultatgrad 4 4
Kontantstrøm fra drift 1 1
Rentedekningsgrad 10 4
Likviditetsgrad II 6 4
Totalt 37 24
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 27 506 3 428
Driftsresultat 537 41
Resultat før skatt 359 6
Ordinært resultat 359 6
Årsresultat 359 6
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 58 0
Sum omløpsmidler 12 907 1 914
Sum eiendeler 12 965 1 914
Sum egenkapital 220 -209
Sum langsiktig gjeld 2 488 228
Sum kortsiktig gjeld 10 257 1 896

Elman Trondheim AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Elman Trondheim AS - 925140899
Elektrisk installasjonsarbeid
Sluppenvegen 14, 7037 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år

Falstads Regnskapsservice AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Falstads Regnskapsservice AS - 961395305
Regnskap og bokføring
Kirkegata 75a, 7600 Levanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
31
Styremedlemmer
0
Omsetning
32 702 000
Personalkostnader
23 127 000
Lederlønn
1 057 000
Anleggsmidler
1 147 000
Egenkapital
524 000
Gjeld
8 893 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10 8
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 10
Resultatgrad 16 16 18
Kontantstrøm fra drift 14 18 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 4
Totalt 79 83 89
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 32 702 30 294 28 089
Driftsresultat 3 839 3 921 5 402
Resultat før skatt 3 010 3 005 4 090
Ordinært resultat 3 010 3 005 4 090
Årsresultat 3 010 3 005 4 090
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 147 652 289
Sum omløpsmidler 8 271 8 401 9 754
Sum eiendeler 9 417 9 053 10 043
Sum egenkapital 524 404 499
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8 893 8 649 9 544

Future Utvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Future Utvikling AS - 922929688
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Russervegen 5, 7652 Verdal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 065 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
85 000
Gjeld
1 185 000
Driftscore
2019
Totalrentabilitet 6
Kapitalomsetningshastighet 2
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2
Resultatgrad 12
Kontantstrøm fra drift 7
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 4
Totalt 43
Resultatregnskap
2019
Driftsinntekter 1 065
Driftsresultat 71
Resultat før skatt 55
Ordinært resultat 55
Årsresultat 55
Balanseregnskap
2019
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 1 271
Sum eiendeler 1 271
Sum egenkapital 85
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 1 185

Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité

Foretaksinfo
(Aktiv) Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité - 947975072
Idrettslag og -klubber
Sognsveien 73, 0854 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
443
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 948 935 000
Personalkostnader
159 838 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
119 681 000
Egenkapital
60 503 000
Gjeld
555 703 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 2
Resultatgrad 2 2 0
Kontantstrøm fra drift 3 3 1
Rentedekningsgrad 10 10 6
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 38 38 28
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 948 935 1 841 553 1 722 489
Driftsresultat 7 607 13 287 -698
Resultat før skatt 11 875 15 993 650
Ordinært resultat 11 875 15 993 650
Årsresultat 11 875 15 993 650
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 119 681 132 918 144 802
Sum omløpsmidler 496 525 476 034 405 240
Sum eiendeler 616 206 608 952 550 042
Sum egenkapital 60 503 48 628 32 635
Sum langsiktig gjeld 10 934 12 452 13 262
Sum kortsiktig gjeld 544 769 547 871 504 146

Sentrum Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sentrum Eiendom AS - 978629474
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Moafjæra 10, 7606 Levanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
857 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 698 000
Egenkapital
150 000
Gjeld
5 562 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 0
Resultatgrad 20 14 0
Kontantstrøm fra drift 20 18 0
Rentedekningsgrad 8 2 0
Likviditetsgrad II 10 0 0
Totalt 74 42 4
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 857 440 444
Driftsresultat 483 41 -18
Resultat før skatt 344 -49 -251
Ordinært resultat 344 -49 -251
Årsresultat 344 -49 -251
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 698 1 794 1 889
Sum omløpsmidler 4 014 73 61
Sum eiendeler 5 712 1 868 1 950
Sum egenkapital 150 -194 -145
Sum langsiktig gjeld 5 420 1 536 1 597
Sum kortsiktig gjeld 142 526 499

Ole R Jørstad

Foretaksinfo
(Aktiv) Ole R Jørstad - 979722346
Dyrking av korn (unntatt ris), belgvekster og oljeholdige vekster
Alstadhaugvegen 190, 7607 Levanger
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv 1,8 år
Styrets leder 2000 2019 18,4 år

Arnstadåsen Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arnstadåsen Eiendom AS - 921182589
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Moafjæra 10, 7606 Levanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
507 000
Egenkapital
78 000
Gjeld
876 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 0 0
Totalt 0 0
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -9 -1
Resultat før skatt -7 -9
Ordinært resultat -7 -9
Årsresultat -7 -9
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 507 505
Sum omløpsmidler 446 93
Sum eiendeler 954 598
Sum egenkapital 78 85
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 876 513

K4 Namdal AS

Foretaksinfo
(Aktiv) K4 Namdal AS - 994829963
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Moafjæra 10, 7606 Levanger
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2017 Aktiv 3,7 år
Styrets leder 2013 Aktiv 7,7 år
Styre­medlem 2009 2013 3,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
245 000
Egenkapital
-48 000
Gjeld
355 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 0 0 2
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -9 -23 -8
Resultat før skatt -17 -23 -8
Ordinært resultat -17 -23 -8
Årsresultat -17 -23 -8
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 245 0 0
Sum omløpsmidler 62 8 18
Sum eiendeler 307 8 18
Sum egenkapital -48 -31 -8
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 355 39 26

Elman Namdal AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Elman Namdal AS - 918869220
Elektrisk installasjonsarbeid
Havnegata 6, 7900 Rørvik
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 3,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
17
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 068 000
Personalkostnader
3 157 000
Lederlønn
777 000
Anleggsmidler
698 000
Egenkapital
1 515 000
Gjeld
1 360 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 15 2
Kapitalomsetningshastighet 8 10 6
Fordringsomsetningshastighet 2 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 6
Resultatgrad 12 18 2
Kontantstrøm fra drift 10 18 3
Rentedekningsgrad 10 10 2
Likviditetsgrad II 6 6 4
Totalt 68 90 29
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 7 068 6 210 1 773
Driftsresultat 428 837 13
Resultat før skatt 331 663 20
Ordinært resultat 331 663 20
Årsresultat 331 663 20
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 698 447 262
Sum omløpsmidler 2 177 1 675 680
Sum eiendeler 2 875 2 122 942
Sum egenkapital 1 515 1 184 520
Sum langsiktig gjeld 24 20 0
Sum kortsiktig gjeld 1 336 919 421

Elman Norge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Elman Norge AS - 918567623
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Russervegen 5, 7652 Verdal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 173 000
Personalkostnader
967 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
113 000
Egenkapital
1 649 000
Gjeld
469 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 10
Kapitalomsetningshastighet 6 8 4
Fordringsomsetningshastighet 2 1 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 6
Resultatgrad 20 18 16
Kontantstrøm fra drift 20 20 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 93 92 68
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 4 173 3 957 1 310
Driftsresultat 1 062 791 159
Resultat før skatt 825 606 117
Ordinært resultat 825 606 117
Årsresultat 825 606 117
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 113 49 0
Sum omløpsmidler 2 004 2 245 1 123
Sum eiendeler 2 118 2 293 1 123
Sum egenkapital 1 649 824 217
Sum langsiktig gjeld 11 1 009 520
Sum kortsiktig gjeld 458 460 385

Gammelsaga Utvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gammelsaga Utvikling AS - 917848181
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Verftsgata 20, 7800 Namsos
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 4,4 år
Adm. direktør 2016 Aktiv 4,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
30 000
Egenkapital
292 000
Gjeld
1 268 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -39 -30 -22
Resultat før skatt -51 -36 -15
Ordinært resultat -51 -36 -15
Årsresultat -51 -36 -15
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 30 16 6
Sum omløpsmidler 1 530 1 177 642
Sum eiendeler 1 560 1 193 648
Sum egenkapital 292 343 379
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 268 850 269

Elman Stjørdal AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Elman Stjørdal AS - 916877056
Elektrisk installasjonsarbeid
Wessels veg 82, 7502 Stjørdal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
23
Styremedlemmer
0
Omsetning
48 627 000
Personalkostnader
21 772 000
Lederlønn
867 000
Anleggsmidler
805 000
Egenkapital
3 773 000
Gjeld
11 106 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 13 7
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 2 4 2
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 0
Resultatgrad 4 12 8
Kontantstrøm fra drift 5 7 0
Rentedekningsgrad 10 10 2
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 49 70 35
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 48 627 37 395 17 784
Driftsresultat 1 025 2 016 652
Resultat før skatt 1 161 1 632 -496
Ordinært resultat 1 161 1 632 -496
Årsresultat 1 161 1 632 -496
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 805 741 641
Sum omløpsmidler 14 074 8 618 5 816
Sum eiendeler 14 879 9 360 6 457
Sum egenkapital 3 773 2 613 917
Sum langsiktig gjeld 798 1 095 1 287
Sum kortsiktig gjeld 10 308 5 653 4 252

K4 Namsos AS

Foretaksinfo
(Aktiv) K4 Namsos AS - 982341795
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Moafjæra 10, 7606 Levanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 5,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-198 000
Gjeld
200 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -29 -28 -24
Resultat før skatt -29 -28 -24
Ordinært resultat -29 -28 -24
Årsresultat -29 -28 -24
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 7
Sum omløpsmidler 2 0 3
Sum eiendeler 2 0 10
Sum egenkapital -198 -169 -140
Sum langsiktig gjeld 0 12 24
Sum kortsiktig gjeld 200 157 126

Inprog AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Inprog AS - 815043782
Programmeringstjenester
Russervegen 5, 7652 Verdal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 915 000
Personalkostnader
2 763 000
Lederlønn
791 000
Anleggsmidler
4 877 000
Egenkapital
805 000
Gjeld
4 602 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 10 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 23 8 7
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 3 915 2 651 1 420
Driftsresultat -771 -1 558 -1 867
Resultat før skatt -636 -1 311 -1 504
Ordinært resultat -636 -1 311 -1 504
Årsresultat -636 -1 311 -1 504
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 4 877 4 276 3 711
Sum omløpsmidler 530 440 170
Sum eiendeler 5 407 4 716 3 881
Sum egenkapital 805 941 252
Sum langsiktig gjeld 3 982 3 270 3 286
Sum kortsiktig gjeld 620 506 343

Procons AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Procons AS - 913372360
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
C/o Puls Eiendom AS Falkenborgvegen 9, 7044 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 6,1 år
Kontakt­person 2015 Aktiv 6,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 685 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
615 000
Gjeld
1 678 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 7 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 8
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 10
Resultatgrad 0 12 20
Kontantstrøm fra drift 0 10 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 6 2
Totalt 17 53 85
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 685 7 178 78 015
Driftsresultat -382 537 15 844
Resultat før skatt -332 489 12 069
Ordinært resultat -332 489 12 069
Årsresultat -332 489 12 069
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 1 151 7 636
Sum omløpsmidler 2 292 4 655 22 615
Sum eiendeler 2 292 5 806 30 250
Sum egenkapital 615 947 3 458
Sum langsiktig gjeld 1 134 1 139 1 261
Sum kortsiktig gjeld 544 3 720 25 531

Trekanten 6 Levanger AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Trekanten 6 Levanger AS - 914047676
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Trekanten 6, 7604 Levanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 6,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
957 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 620 000
Egenkapital
2 046 000
Gjeld
6 545 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 8
Likviditetsgrad II 8 8 10
Totalt 71 66 75
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 957 950 942
Driftsresultat 497 542 559
Resultat før skatt 240 275 283
Ordinært resultat 240 275 283
Årsresultat 240 275 283
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 7 620 7 733 7 981
Sum omløpsmidler 971 1 108 982
Sum eiendeler 8 591 8 841 8 963
Sum egenkapital 2 046 2 040 2 034
Sum langsiktig gjeld 6 113 6 392 6 666
Sum kortsiktig gjeld 432 409 264

Elman Steinkjer AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Elman Steinkjer AS - 994459929
Elektrisk installasjonsarbeid
Sjøfartsgata 12, 7714 Steinkjer
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 6,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
30
Styremedlemmer
0
Omsetning
38 473 000
Personalkostnader
17 358 000
Lederlønn
865 000
Anleggsmidler
662 000
Egenkapital
4 149 000
Gjeld
8 690 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 15 3
Kapitalomsetningshastighet 10 10 6
Fordringsomsetningshastighet 2 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 4
Resultatgrad 4 14 4
Kontantstrøm fra drift 5 14 3
Rentedekningsgrad 10 10 6
Likviditetsgrad II 6 6 4
Totalt 50 79 32
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 38 473 33 271 21 395
Driftsresultat 1 053 3 012 297
Resultat før skatt 1 041 2 913 125
Ordinært resultat 1 041 2 913 125
Årsresultat 1 041 2 913 125
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 662 595 822
Sum omløpsmidler 12 177 10 783 9 410
Sum eiendeler 12 839 11 378 10 232
Sum egenkapital 4 149 3 108 1 195
Sum langsiktig gjeld 538 371 2 214
Sum kortsiktig gjeld 8 152 7 900 6 823

Sigøs Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sigøs Holding AS - 899267842
Elektrisk installasjonsarbeid
Russervegen 5, 7652 Verdal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 6,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
202 910 000
Personalkostnader
79 868 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
27 271 000
Egenkapital
40 268 000
Gjeld
57 610 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 12 10
Kapitalomsetningshastighet 8 8 6
Fordringsomsetningshastighet 3 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 6
Resultatgrad 12 12 12
Kontantstrøm fra drift 10 10 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 69 70 68
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 202 910 169 530 117 735
Driftsresultat 11 154 13 385 7 854
Resultat før skatt 10 002 10 464 7 481
Ordinært resultat 10 002 10 464 7 481
Årsresultat 7 843 8 360 6 708
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 27 271 26 944 26 905
Sum omløpsmidler 70 605 63 370 49 844
Sum eiendeler 97 877 90 313 76 749
Sum egenkapital 40 268 37 081 26 374
Sum langsiktig gjeld 19 177 20 680 21 711
Sum kortsiktig gjeld 38 433 32 552 28 664

Russervegen 5 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Russervegen 5 AS - 913501268
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Russervegen 5, 7652 Verdal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 6,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 689 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
11 560 000
Egenkapital
1 096 000
Gjeld
10 758 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 3 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 4 6
Likviditetsgrad II 2 8 8
Totalt 65 64 68
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 689 1 484 1 360
Driftsresultat 629 415 542
Resultat før skatt 190 68 192
Ordinært resultat 190 68 192
Årsresultat 190 68 192
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 11 560 11 853 11 822
Sum omløpsmidler 294 190 353
Sum eiendeler 11 854 12 043 12 175
Sum egenkapital 1 096 1 023 955
Sum langsiktig gjeld 10 298 10 925 11 064
Sum kortsiktig gjeld 460 96 156

Elman AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Elman AS - 897400952
Elektrisk installasjonsarbeid
Russervegen 5, 7652 Verdal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 Aktiv 7,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
71
Styremedlemmer
0
Omsetning
108 809 000
Personalkostnader
33 850 000
Lederlønn
881 000
Anleggsmidler
961 000
Egenkapital
15 127 000
Gjeld
19 480 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 13 13 13
Kapitalomsetningshastighet 10 8 8
Fordringsomsetningshastighet 4 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 12 14 14
Kontantstrøm fra drift 10 10 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 6
Totalt 75 73 75
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 108 809 91 973 77 705
Driftsresultat 7 775 7 738 7 657
Resultat før skatt 6 987 6 057 5 867
Ordinært resultat 6 987 6 057 5 867
Årsresultat 6 987 6 057 5 867
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 961 1 293 1 703
Sum omløpsmidler 33 645 32 388 30 447
Sum eiendeler 34 607 33 681 32 150
Sum egenkapital 15 127 14 140 8 083
Sum langsiktig gjeld 368 598 2 592
Sum kortsiktig gjeld 19 112 18 944 21 475

Tranaskogen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tranaskogen AS - 998449359
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Bambergvegen 5b, 7603 Levanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 Aktiv 8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 280 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
4 859 000
Gjeld
5 716 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 7 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 5 2
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 8
Resultatgrad 18 20 20
Kontantstrøm fra drift 18 18 20
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 53 66 76
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 280 4 235 15 185
Driftsresultat 441 858 3 497
Resultat før skatt 243 544 2 329
Ordinært resultat 243 544 2 329
Årsresultat 243 544 2 329
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 10 575 10 626 18 552
Sum eiendeler 10 575 10 626 18 552
Sum egenkapital 4 859 4 615 8 072
Sum langsiktig gjeld 0 0 3 000
Sum kortsiktig gjeld 5 716 6 011 7 480

Reinsholm Vest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Reinsholm Vest AS - 999135846
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Moafjæra 8d, 7606 Levanger
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 Aktiv 8,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
565 000
Gjeld
18 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 15
Kapitalomsetningshastighet 0 2 10
Fordringsomsetningshastighet 0 4 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 4
Totalt 10 16 89
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 100 58 886
Driftsresultat -216 -911 13 098
Resultat før skatt -248 -740 9 448
Ordinært resultat -248 -740 9 448
Årsresultat -248 -740 9 448
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 33 10
Sum omløpsmidler 583 798 16 192
Sum eiendeler 583 830 16 202
Sum egenkapital 565 812 2 653
Sum langsiktig gjeld 10 10 406
Sum kortsiktig gjeld 8 8 13 143

K5 Eiendom Levanger AS

Foretaksinfo
(Aktiv) K5 Eiendom Levanger AS - 998689295
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Moafjæra 8d, 7606 Levanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 8,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 108 000
Egenkapital
2 265 000
Gjeld
4 490 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 13 0 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 0 0 4
Totalt 31 0 39
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -17 -23 -11
Resultat før skatt 1 111 -31 8 098
Ordinært resultat 1 111 -31 8 098
Årsresultat 1 111 -31 8 098
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 6 108 6 379 6 386
Sum omløpsmidler 647 638 6 092
Sum eiendeler 6 755 7 017 12 478
Sum egenkapital 2 265 2 554 2 585
Sum langsiktig gjeld 4 490 4 463 4 392
Sum kortsiktig gjeld 0 0 5 500

Vikaåsen Utbyggingsselskap AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vikaåsen Utbyggingsselskap AS - 990623899
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
C/o Puls Eiendom AS Falkenborgvegen 9, 7044 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 Aktiv 11,6 år
Styre­medlem 2006 2009 2,6 år
Adm. direktør 2006 2009 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
47 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 818 000
Egenkapital
1 901 000
Gjeld
1 490 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 7 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 10
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 0 6 6
Totalt 2 71 63
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 47 57 1 219
Driftsresultat -336 422 -12
Resultat før skatt -599 815 8 237
Ordinært resultat -599 815 8 237
Årsresultat -599 815 8 237
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 818 2 081 4 712
Sum omløpsmidler 1 574 7 444 19 766
Sum eiendeler 3 391 9 525 24 479
Sum egenkapital 1 901 2 500 7 185
Sum langsiktig gjeld 1 490 890 890
Sum kortsiktig gjeld 0 6 135 16 403

K4 Næring AS

Foretaksinfo
(Aktiv) K4 Næring AS - 992685212
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Moafjæra 10, 7606 Levanger
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 12 år
Styrets leder 2008 Aktiv 12,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
218 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 074 000
Egenkapital
998 000
Gjeld
4 224 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 2 2 0
Likviditetsgrad II 6 6 8
Totalt 12 34 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 218 319 21
Driftsresultat -29 -27 -51
Resultat før skatt -120 -101 -39
Ordinært resultat -120 -101 -39
Årsresultat -120 -101 -39
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 4 074 4 148 4 292
Sum omløpsmidler 1 149 1 286 1 239
Sum eiendeler 5 223 5 434 5 532
Sum egenkapital 998 1 117 1 218
Sum langsiktig gjeld 3 321 3 414 3 500
Sum kortsiktig gjeld 903 902 813

Okorn BA

Foretaksinfo
(Aktiv) Okorn BA - 987652942
Tjenester tilknyttet planteproduksjon
Moafjæra 10, 7606 Levanger
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2008 Aktiv 12,3 år
Styre­medlem 2005 Aktiv 16,1 år

K4 Åsen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) K4 Åsen AS - 991448055
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Moafjæra 10, 7606 Levanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 Aktiv 13,7 år
Adm. direktør 2007 Aktiv 13,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
750 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
425 000
Egenkapital
-759 000
Gjeld
8 624 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 15
Kapitalomsetningshastighet 2 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 8
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 0 8 0
Totalt 2 8 75
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 750 0 577
Driftsresultat -139 -35 528
Resultat før skatt -166 -73 384
Ordinært resultat -166 -73 384
Årsresultat -166 -73 384
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 425 1 069 1 051
Sum omløpsmidler 7 440 824 823
Sum eiendeler 7 865 1 893 1 874
Sum egenkapital -759 505 577
Sum langsiktig gjeld 1 554 1 252 1 144
Sum kortsiktig gjeld 7 070 137 153

Arma Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arma Eiendom AS - 988827584
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Kongens gate 31, 7713 Steinkjer
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 Aktiv 14 år
Vara­medlem 2005 2007 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
15 364 000
Personalkostnader
0