Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Kjell Sigve Langva

Rapportdato: 2019-08-22

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 42 400 og med ett samlet driftsresultat på 5 819. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 18.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Sameiet Oscarslund Kontakt­person 2009 - Aktiv 2 475 107
- Styrets leder 2006 - Aktiv 2 475 107
Ph Media AS Styre­medlem 2004 - Aktiv 39 925 5 712

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
H & T Langva AS Styrets leder 2013 - 2017
H & T Langva AS Adm. direktør 2013 - 2017
H & T Langva AS Vara­medlem 2000** - 2013
Notholmen AS Styrets leder 2007 - 2008
Notholmen AS Styre­medlem 2000** - 2007
Mosenden AS Styrets leder 2005 - 2006
Mosenden AS Styre­medlem 2000** - 2005
Moshawk Invest AS Vara­medlem 2002 - 2006
Moshawk Invest AS Styre­medlem 2000** - 2002
Mosfalcon Invest AS Vara­medlem 2002 - 2006
Mosfalcon Invest AS Styre­medlem 2000** - 2002

H & T Langva AS

Foretaksinfo
(Aktiv) H & T Langva AS - 830114602
Agenturhandel med nærings- og nytelsesmidler
Nedrevollveien 23b, 4017 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2017 3,9 år
Adm. direktør 2013 2017 3,9 år
Vara­medlem 2000 2013 12,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
34 000
Egenkapital
70 000
Gjeld
29 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 0 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 8 0 4
Totalt 43 0 39
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 -11 -26
Resultat før skatt 60 -11 5 400
Ordinært resultat 60 -11 5 400
Årsresultat 60 -11 5 400
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 34 20 5
Sum omløpsmidler 65 10 180
Sum eiendeler 98 30 185
Sum egenkapital 70 30 31
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 29 0 154

Notholmen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Notholmen AS - 879305942
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Smibakken 2, 6018 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2008 < 1 år
Styre­medlem 2000 2007 6,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
521 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 887 000
Egenkapital
7 512 000
Gjeld
13 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 10
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 3 20 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 23 40 83
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 521 1 190 2 519
Driftsresultat -402 -285 1 063
Resultat før skatt -349 -258 765
Ordinært resultat -349 -258 765
Årsresultat -349 -258 765
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 5 887 6 163 6 714
Sum omløpsmidler 1 637 1 483 1 586
Sum eiendeler 7 525 7 646 8 300
Sum egenkapital 7 512 7 456 7 714
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 13 190 586

Mosenden AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mosenden AS - 955611829
Ikke tilgjengelig
Bryggegata 3 C/o Frontline Management AS, 0112 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2006 1,1 år
Styre­medlem 2000 2005 4,7 år

Moshawk Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Moshawk Invest AS - 982677262
Ikke tilgjengelig
Bryggegata 3 Co Frontline Managemen, 0112 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2002 2006 3,4 år
Styre­medlem 2000 2002 1,8 år

Mosfalcon Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mosfalcon Invest AS - 982219043
Ikke tilgjengelig
Bryggegata 3 Co Frontline Manageme, 0112 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2002 2006 3,4 år
Styre­medlem 2000 2002 1,8 år

Mosfalcon Invest KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mosfalcon Invest KS - 982219027
Ikke tilgjengelig
Bryggegata 3 Co Frontline Manageme, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 2006 4,2 år
Styre­medlem 2000 2002 1 år

Moseagle Invest KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Moseagle Invest KS - 982107342
Ikke tilgjengelig
Bryggegata 3 Co Frontline Manageme, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 2006 4,2 år
Styre­medlem 2000 2002 1 år

Moshawk Invest KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Moshawk Invest KS - 882677222
Ikke tilgjengelig
Bryggegata 3 Co Frontline Manageme, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 2006 4,2 år
Styre­medlem 2000 2002 1 år

Moseagle Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Moseagle Invest AS - 981464745
Ikke tilgjengelig
Bryggegata 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2002 1,4 år

Sameiet Oscarslund

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Oscarslund - 975618684
Lønnet arbeid i private husholdninger
Josefinesgate 22 / Oscarsgate 21, 0351 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 10,2 år
Styrets leder 2006 Aktiv 13,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 475 000
Personalkostnader
228 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
25 000
Egenkapital
9 367 000
Gjeld
1 147 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 6 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 3 2 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 10 10
Resultatgrad 8 20 16
Kontantstrøm fra drift 14 20 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 53 78 72
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 475 2 447 2 418
Driftsresultat 107 640 254
Resultat før skatt 227 733 354
Ordinært resultat 227 733 354
Årsresultat 227 733 354
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 25 25 25
Sum omløpsmidler 10 489 9 960 8 781
Sum eiendeler 10 514 9 985 8 806
Sum egenkapital 9 367 9 140 8 407
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 147 845 398

Ph Media AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ph Media AS - 979693745
Drift av web-portaler
Husebysletta 9, 3414 Lierstranda
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 Aktiv 15 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
39 925 000
Personalkostnader
17 950 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
241 000
Egenkapital
-65 000
Gjeld
12 026 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 18 16 14
Kontantstrøm fra drift 18 14 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 85 79 77
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 39 925 43 413 46 674
Driftsresultat 5 712 4 658 4 406
Resultat før skatt 4 486 3 516 3 262
Ordinært resultat 4 486 3 516 3 262
Årsresultat 4 486 3 516 3 262
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 241 364 1 398
Sum omløpsmidler 11 720 10 182 9 718
Sum eiendeler 11 961 10 546 11 116
Sum egenkapital -65 -624 -1 195
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12 026 11 170 12 310