Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Kjell Sigve Langva

Rapportdato: 2019-04-26

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 45 860 og med ett samlet driftsresultat på 5 298. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 18.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Sameiet Oscarslund Kontaktperson 2009 - Aktiv 2 447 640
- Styrets leder 2006 - Aktiv 2 447 640
Ph Media AS Styremedlem 2004 - Aktiv 43 413 4 658

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
H & T Langva AS Styrets leder 2013 - 2017
H & T Langva AS Adm. direktør 2013 - 2017
H & T Langva AS Varamedlem 2000** - 2013
Notholmen AS Styrets leder 2007 - 2008
Notholmen AS Styremedlem 2000** - 2007
Mosenden AS Styrets leder 2005 - 2006
Mosenden AS Styremedlem 2000** - 2005
Moshawk Invest AS Varamedlem 2002 - 2006
Moshawk Invest AS Styremedlem 2000** - 2002
Mosfalcon Invest AS Varamedlem 2002 - 2006
Mosfalcon Invest AS Styremedlem 2000** - 2002

H & T Langva AS

Foretaksinfo
(Aktiv) H & T Langva AS - 830114602
Agenturhandel med nærings- og nytelsesmidler
Nedrevollveien 23b, 4017 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2017 3,9 år
Adm. direktør 2013 2017 3,9 år
Varamedlem 2000 2013 12,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
20 000
Egenkapital
30 000
Gjeld
0
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 15 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 10 2
Likviditetsgrad II 0 4 2
Totalt 0 39 6
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -11 -26 -11
Resultat før skatt -11 5 400 -40
Ordinært resultat -11 5 400 -40
Årsresultat -11 5 400 -40
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 20 5 1 505
Sum omløpsmidler 10 180 324
Sum eiendeler 30 185 1 829
Sum egenkapital 30 31 1 385
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 154 444

Notholmen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Notholmen AS - 879305942
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Smibakken 2, 6018 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2008 < 1 år
Styremedlem 2000 2007 6,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 190 000
Personalkostnader
55 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 163 000
Egenkapital
7 456 000
Gjeld
190 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 10 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 10
Totalt 40 83 81
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 1 190 2 519 2 472
Driftsresultat -285 1 063 936
Resultat før skatt -258 765 633
Ordinært resultat -258 765 633
Årsresultat -258 765 633
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 6 163 6 714 7 471
Sum omløpsmidler 1 483 1 586 4 986
Sum eiendeler 7 646 8 300 12 458
Sum egenkapital 7 456 7 714 11 549
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 190 586 908

Mosenden AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mosenden AS - 955611829
Ikke tilgjengelig
Bryggegata 3 C/o Frontline Management AS, 0112 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2006 1,1 år
Styremedlem 2000 2005 4,7 år

Moshawk Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Moshawk Invest AS - 982677262
Ikke tilgjengelig
Bryggegata 3 Co Frontline Managemen, 0112 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Varamedlem 2002 2006 3,4 år
Styremedlem 2000 2002 1,8 år

Mosfalcon Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mosfalcon Invest AS - 982219043
Ikke tilgjengelig
Bryggegata 3 Co Frontline Manageme, 0112 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Varamedlem 2002 2006 3,4 år
Styremedlem 2000 2002 1,8 år

Mosfalcon Invest KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mosfalcon Invest KS - 982219027
Ikke tilgjengelig
Bryggegata 3 Co Frontline Manageme, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 2006 4,2 år
Styremedlem 2000 2002 1 år

Moseagle Invest KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Moseagle Invest KS - 982107342
Ikke tilgjengelig
Bryggegata 3 Co Frontline Manageme, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 2006 4,2 år
Styremedlem 2000 2002 1 år

Moshawk Invest KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Moshawk Invest KS - 882677222
Ikke tilgjengelig
Bryggegata 3 Co Frontline Manageme, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 2006 4,2 år
Styremedlem 2000 2002 1 år

Moseagle Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Moseagle Invest AS - 981464745
Ikke tilgjengelig
Bryggegata 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2000 2002 1,4 år

Sameiet Oscarslund

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Oscarslund - 975618684
Lønnet arbeid i private husholdninger
Josefinesgate 22 / Oscarsgate 21, 0351 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontaktperson 2009 Aktiv 9,9 år
Styrets leder 2006 Aktiv 12,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 447 000
Personalkostnader
137 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
25 000
Egenkapital
9 140 000
Gjeld
845 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 3 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 2 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 16 16
Kontantstrøm fra drift 20 18 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 78 72 77
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 2 447 2 418 2 388
Driftsresultat 640 254 310
Resultat før skatt 733 354 451
Ordinært resultat 733 354 451
Årsresultat 733 354 451
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 25 25 25
Sum omløpsmidler 9 960 8 781 8 296
Sum eiendeler 9 985 8 806 8 321
Sum egenkapital 9 140 8 407 8 053
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 845 398 268

Ph Media AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ph Media AS - 979693745
Drift av web-portaler
Husebysletta 9, 3414 Lierstranda
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2004 Aktiv 14,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
43 413 000
Personalkostnader
19 220 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
364 000
Egenkapital
-624 000
Gjeld
11 170 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 16 14 12
Kontantstrøm fra drift 14 14 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 79 77 72
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 43 413 46 674 56 614
Driftsresultat 4 658 4 406 3 682
Resultat før skatt 3 516 3 262 2 752
Ordinært resultat 3 516 3 262 2 752
Årsresultat 3 516 3 262 2 752
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 364 1 398 1 415
Sum omløpsmidler 10 182 9 718 11 213
Sum eiendeler 10 546 11 116 12 628
Sum egenkapital -624 -1 195 -1 504
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11 170 12 310 14 132