Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Jørn Olav Arnesen

Rapportdato: 2020-08-07

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 50 638 og med ett samlet driftsresultat på -101. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 4 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 6 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 5 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 13.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Veierland Hytteeierforening Styrets leder 2019 - Aktiv 0 0
Verkstedassistenten AS Styrets leder 2017 - Aktiv 733 -67
Mesterleie AS Styre­medlem 2016 - Aktiv 4 -2
Veierland Velforening Styre­medlem 2016 - Aktiv 0 0
Veierland Golf - Pitch & Put AS Kontakt­person 2015 - Aktiv 133 -41

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Verkstedassistenten AS Styre­medlem 2003 - 2017
Veierland Golf - Pitch & Put AS Styrets leder 2013 - 2020
Veierland Golf - Pitch & Put AS Styre­medlem 2006 - 2013
Autoutstyr Drammen AS Styre­medlem 2000** - 2004
Autoutstyr Drammen AS Adm. direktør 2000** - 2018
Arnesen Utvikling AS Vara­medlem 2000** - 2011
Sjekkpunkt Norge AS Styrets leder 2000** - 2009

Veierland Hytteeierforening

Foretaksinfo
(Aktiv) Veierland Hytteeierforening - 923194053
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o Inger-lise Neslein Vækerøåsen 16, 0282 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år

Verkstedassistenten AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Verkstedassistenten AS - 985806322
Regnskap og bokføring
Tømmerkrana 6, 3048 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 3,1 år
Styre­medlem 2003 2017 14,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
733 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
133 000
Egenkapital
118 000
Gjeld
392 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 4 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 6
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 18 20
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 41 33 35
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 733 785 628
Driftsresultat -67 -161 -147
Resultat før skatt -67 -176 -147
Ordinært resultat -67 -176 -147
Årsresultat -67 -176 -147
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 133 362 619
Sum omløpsmidler 377 352 457
Sum eiendeler 510 714 1 076
Sum egenkapital 118 185 361
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 392 529 715

Mesterleie AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mesterleie AS - 917155011
Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr
Båsløkka 44, 3144 Veierland
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 4,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 000
Egenkapital
23 000
Gjeld
0
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 22 22 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 4 4 2
Driftsresultat -2 -1 -6
Resultat før skatt -2 -2 -7
Ordinært resultat -2 -2 -7
Årsresultat -2 -2 -7
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 5 10 16
Sum omløpsmidler 18 15 12
Sum eiendeler 23 25 27
Sum egenkapital 23 25 27
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Veierland Velforening

Foretaksinfo
(Aktiv) Veierland Velforening - 985633096
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Krika, 3144 Veierland
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 4,3 år

Veierland Golf - Pitch & Put AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Veierland Golf - Pitch & Put AS - 987390026
Drift av idrettsanlegg
Nordre Alby Gård, 3144 Veierland
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2015 Aktiv 4,8 år
Styrets leder 2013 2020 6,9 år
Styre­medlem 2006 2013 7,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
133 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
414 000
Egenkapital
312 000
Gjeld
104 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 6
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 18
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 5 27
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 133 138 144
Driftsresultat -41 -43 -12
Resultat før skatt -41 -43 -12
Ordinært resultat -41 -43 -12
Årsresultat -41 -43 -12
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 414 444 473
Sum omløpsmidler 2 10 23
Sum eiendeler 416 453 496
Sum egenkapital 312 353 396
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 104 100 100

Autoutstyr Drammen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Autoutstyr Drammen AS - 915215262
Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler
Tømmerkrana 6, 3048 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 7,8 år
Styre­medlem 2000 2004 3,1 år
Adm. direktør 2000 2018 17,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
14
Styremedlemmer
0
Omsetning
27 328 000
Personalkostnader
7 448 000
Lederlønn
603 000
Anleggsmidler
375 000
Egenkapital
5 359 000
Gjeld
6 273 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 2 6
Kapitalomsetningshastighet 8 6 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 6
Resultatgrad 0 0 4
Kontantstrøm fra drift 0 3 3
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 2 6 4
Totalt 15 36 46
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 27 328 27 473 40 267
Driftsresultat -1 935 -706 663
Resultat før skatt -2 097 371 635
Ordinært resultat -2 097 371 635
Årsresultat -2 097 371 635
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 375 636 1 858
Sum omløpsmidler 11 257 13 012 14 115
Sum eiendeler 11 632 13 648 15 973
Sum egenkapital 5 359 7 456 7 384
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6 273 6 192 8 589

Arnesen Utvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arnesen Utvikling AS - 970995285
Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler
C/o Autoutstyr Drammen AS Tømmerkrana 6, 3048 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 Aktiv 9,6 år
Kontakt­person 2011 Aktiv 9,6 år
Vara­medlem 2000 2011 10 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 711 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
25 278 000
Egenkapital
15 708 000
Gjeld
13 880 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 6 13
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 75 77 88
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 3 711 3 575 3 286
Driftsresultat 1 763 1 425 1 988
Resultat før skatt 1 021 1 372 6 403
Ordinært resultat 1 021 1 372 6 403
Årsresultat 1 021 1 372 6 403
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 25 278 25 169 26 253
Sum omløpsmidler 4 309 5 451 5 729
Sum eiendeler 29 587 30 620 31 983
Sum egenkapital 15 708 15 187 14 815
Sum langsiktig gjeld 12 511 13 992 15 476
Sum kortsiktig gjeld 1 369 1 442 1 692

Sjekkpunkt Norge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sjekkpunkt Norge AS - 979943296
Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler
Terrasseveien 6, 1369 Stabekk
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 Aktiv 11,1 år
Styrets leder 2000 2009 8,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
15 039 000
Personalkostnader
3 954 000
Lederlønn
1 040 000
Anleggsmidler
154 000
Egenkapital
2 796 000
Gjeld
3 200 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 13 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8 10
Fordringsomsetningshastighet 5 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 2 8 8
Resultatgrad 2 14 14
Kontantstrøm fra drift 1 10 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 38 75 79
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 15 039 12 668 11 128
Driftsresultat 126 1 092 996
Resultat før skatt 97 838 756
Ordinært resultat 97 838 756
Årsresultat 97 838 756
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 154 160 161
Sum omløpsmidler 5 842 5 163 3 698
Sum eiendeler 5 996 5 324 3 859
Sum egenkapital 2 796 2 699 1 862
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 200 2 624 1 997

Sameiet Alby Avløpslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Alby Avløpslag - 987631821
Ikke tilgjengelig
Albykilen, 3144 Veierland
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 Aktiv 13,7 år
Styre­medlem 2006 2006 < 1 år

Jutøya AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Jutøya AS - 981575997
Innenlandske kystruter med passasjerer
, 3144 Veierland
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 Aktiv 15,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 690 000
Personalkostnader
2 659 000
Lederlønn
646 000
Anleggsmidler
227 000
Egenkapital
477 000
Gjeld
656 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 10 10
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 6
Resultatgrad 4 8 8
Kontantstrøm fra drift 3 7 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 49 66 64
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 3 690 3 620 3 586
Driftsresultat 55 150 147
Resultat før skatt 35 108 104
Ordinært resultat 35 108 104
Årsresultat 35 108 104
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 227 282 271
Sum omløpsmidler 906 960 890
Sum eiendeler 1 133 1 243 1 161
Sum egenkapital 477 442 334
Sum langsiktig gjeld 189 240 283
Sum kortsiktig gjeld 467 561 543

Veierland Golfklubb

Foretaksinfo
(Aktiv) Veierland Golfklubb - 993006084
Idrettslag og -klubber
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2019 10,8 år

Syretårnet 31 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Syretårnet 31 AS - 988114391
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Syretårnet 31, 3048 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2017 12,1 år
Adm. direktør 2005 2017 12,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
200 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 309 000
Egenkapital
3 282 000
Gjeld
387 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 1 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 8
Resultatgrad 20 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 0 8
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 71 35 67
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 200 240 233
Driftsresultat 62 -63 81
Resultat før skatt 49 -37 54
Ordinært resultat 49 -37 54
Årsresultat 49 -37 54
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 3 309 3 377 3 470
Sum omløpsmidler 360 224 205
Sum eiendeler 3 669 3 601 3 675
Sum egenkapital 3 282 3 233 3 270
Sum langsiktig gjeld 271 257 284
Sum kortsiktig gjeld 116 110 121

Delenor BA

Foretaksinfo
(Inaktiv) Delenor BA - 981970586
Ikke tilgjengelig
Kirkeveien 25 B, 1363 Høvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2007 2,6 år

Bilutstyr Hønefoss AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bilutstyr Hønefoss AS - 921349270
Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler
Industrigata 4, 3515 Hønefoss
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2018 14 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
11
Styremedlemmer
0
Omsetning
22 249 000
Personalkostnader
5 554 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 533 000
Egenkapital
5 216 000
Gjeld
5 116 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 7 10
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 6
Resultatgrad 4 4 8
Kontantstrøm fra drift 3 5 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 42 47 56
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 22 249 21 889 23 893
Driftsresultat 363 533 1 090
Resultat før skatt 390 631 1 148
Ordinært resultat 390 631 1 148
Årsresultat 390 631 1 148
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 4 533 4 280 3 895
Sum omløpsmidler 5 800 5 562 6 433
Sum eiendeler 10 333 9 842 10 328
Sum egenkapital 5 216 4 827 4 196
Sum langsiktig gjeld 1 992 1 660 1 834
Sum kortsiktig gjeld 3 124 3 355 4 298