Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Jørn Olav Arnesen

Rapportdato: 2019-04-22

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 59 075 og med ett samlet driftsresultat på 3 632. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 3 av virksomhetene driftsunderskudd, og 4 av virksomhetene driftsoverskudd. 8 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 4 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 11.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Verkstedassistenten AS Styrets leder 2017 - Aktiv 628 -147
Mesterleie AS Styremedlem 2016 - Aktiv 2 -6
Veierland Velforening Styremedlem 2016 - Aktiv 0 0
Veierland Golf - Pitch & Put AS Kontaktperson 2015 - Aktiv 144 -12
- Styrets leder 2013 - Aktiv 144 -12
Autoutstyr Drammen AS Styrets leder 2012 - Aktiv 40 267 663

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Verkstedassistenten AS Styremedlem 2003 - 2017
Veierland Golf - Pitch & Put AS Styremedlem 2006 - 2013
Autoutstyr Drammen AS Styremedlem 2000** - 2004
Autoutstyr Drammen AS Adm. direktør 2000** - 2018
Arnesen Utvikling AS Varamedlem 2000** - 2011
Sjekkpunkt Norge AS Styrets leder 2000** - 2009

Verkstedassistenten AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Verkstedassistenten AS - 985806322
Regnskap og bokføring
Tømmerkrana 6, 3048 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 1,8 år
Styremedlem 2003 2017 14,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
628 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
619 000
Egenkapital
361 000
Gjeld
715 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 4
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 10
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 35 36 16
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 628 750 635
Driftsresultat -147 -73 -93
Resultat før skatt -147 -73 -93
Ordinært resultat -147 -73 -93
Årsresultat -147 -73 -93
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 619 894 1 124
Sum omløpsmidler 457 431 167
Sum eiendeler 1 076 1 325 1 291
Sum egenkapital 361 508 581
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 715 817 711

Mesterleie AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mesterleie AS - 917155011
Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr
Båsløkka 44, 3144 Veierland
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2016 Aktiv 2,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
16 000
Egenkapital
27 000
Gjeld
0
Driftscore
2017 2016
Totalrentabilitet 0 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 20
Rentedekningsgrad 0 10
Likviditetsgrad II 0 0
Totalt 0 58
Resultatregnskap
2017 2016
Driftsinntekter 2 19
Driftsresultat -6 4
Resultat før skatt -7 4
Ordinært resultat -7 4
Årsresultat -7 4
Balanseregnskap
2017 2016
Sum anleggsmidler 16 21
Sum omløpsmidler 12 13
Sum eiendeler 27 34
Sum egenkapital 27 34
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0

Veierland Velforening

Foretaksinfo
(Aktiv) Veierland Velforening - 985633096
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Krika, 3144 Veierland
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2016 Aktiv 3 år

Veierland Golf - Pitch & Put AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Veierland Golf - Pitch & Put AS - 987390026
Drift av idrettsanlegg
Nordre Alby Gård, 3144 Veierland
Verv
Fra Til Varighet
Kontaktperson 2015 Aktiv 3,5 år
Styrets leder 2013 Aktiv 5,9 år
Styremedlem 2006 2013 7,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
144 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
473 000
Egenkapital
396 000
Gjeld
100 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 3 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 2 4
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 18 1 7
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 27 3 16
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 144 146 146
Driftsresultat -12 -28 -23
Resultat før skatt -12 -28 -23
Ordinært resultat -12 -28 -23
Årsresultat -12 -28 -23
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 473 503 533
Sum omløpsmidler 23 5 5
Sum eiendeler 496 508 538
Sum egenkapital 396 408 438
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 100 100 100

Autoutstyr Drammen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Autoutstyr Drammen AS - 915215262
Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler
Tømmerkrana 6, 3048 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 6,5 år
Styremedlem 2000 2004 3,1 år
Adm. direktør 2000 2018 17,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
16
Styremedlemmer
0
Omsetning
40 267 000
Personalkostnader
9 557 000
Lederlønn
722 000
Anleggsmidler
1 858 000
Egenkapital
7 384 000
Gjeld
8 589 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 2 6
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 6
Resultatgrad 4 2 4
Kontantstrøm fra drift 3 3 5
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 2 2
Totalt 46 36 46
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 40 267 38 037 38 205
Driftsresultat 663 213 851
Resultat før skatt 635 270 702
Ordinært resultat 635 270 702
Årsresultat 635 270 702
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 1 858 2 030 2 413
Sum omløpsmidler 14 115 12 074 13 917
Sum eiendeler 15 973 14 104 16 330
Sum egenkapital 7 384 7 950 7 879
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8 589 6 155 8 451

Arnesen Utvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arnesen Utvikling AS - 970995285
Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler
C/o Autoutstyr Drammen AS Tømmerkrana 6, 3048 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 Aktiv 8,3 år
Kontaktperson 2011 Aktiv 8,3 år
Varamedlem 2000 2011 10 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 286 000
Personalkostnader
21 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
26 253 000
Egenkapital
14 815 000
Gjeld
17 168 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 13 7 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 88 76 74
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 3 286 3 149 3 108
Driftsresultat 1 988 1 925 1 931
Resultat før skatt 6 403 1 466 1 305
Ordinært resultat 6 403 1 466 1 305
Årsresultat 6 403 1 466 1 305
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 26 253 26 693 25 495
Sum omløpsmidler 5 729 2 345 5 498
Sum eiendeler 31 983 29 038 30 992
Sum egenkapital 14 815 11 162 10 096
Sum langsiktig gjeld 15 476 16 973 18 452
Sum kortsiktig gjeld 1 692 903 2 444

Sjekkpunkt Norge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sjekkpunkt Norge AS - 979943296
Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler
Terrasseveien 6, 1369 Stabekk
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2009 Aktiv 9,8 år
Styrets leder 2000 2009 8,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
11 128 000
Personalkostnader
2 913 000
Lederlønn
973 000
Anleggsmidler
161 000
Egenkapital
1 862 000
Gjeld
1 997 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 15 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 0
Resultatgrad 14 0 0
Kontantstrøm fra drift 10 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 8 6 8
Totalt 79 20 23
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 11 128 11 382 10 497
Driftsresultat 996 -101 -288
Resultat før skatt 756 -79 -219
Ordinært resultat 756 -79 -219
Årsresultat 756 -79 -219
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 161 243 222
Sum omløpsmidler 3 698 3 093 2 386
Sum eiendeler 3 859 3 336 2 608
Sum egenkapital 1 862 1 105 1 134
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 997 2 230 1 475

Veierland Golfklubb

Foretaksinfo
(Aktiv) Veierland Golfklubb - 993006084
Idrettslag og -klubber
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2008 Aktiv 10,6 år

Sameiet Alby Avløpslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Alby Avløpslag - 987631821
Ikke tilgjengelig
Albykilen, 3144 Veierland
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 Aktiv 12,4 år
Styremedlem 2006 2006 < 1 år

Jutøya AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Jutøya AS - 981575997
Innenlandske kystruter med passasjerer
, 3144 Veierland
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2005 Aktiv 13,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 620 000
Personalkostnader
2 488 000
Lederlønn
630 000
Anleggsmidler
282 000
Egenkapital
442 000
Gjeld
801 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 10 10
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 6
Resultatgrad 8 8 8
Kontantstrøm fra drift 7 7 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 6
Totalt 66 64 62
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 620 3 586 3 391
Driftsresultat 150 147 148
Resultat før skatt 108 104 104
Ordinært resultat 108 104 104
Årsresultat 108 104 104
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 282 271 302
Sum omløpsmidler 960 890 774
Sum eiendeler 1 243 1 161 1 076
Sum egenkapital 442 334 230
Sum langsiktig gjeld 240 283 327
Sum kortsiktig gjeld 561 543 519

Syretårnet 31 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Syretårnet 31 AS - 988114391
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Syretårnet 31, 3048 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2017 12,1 år
Adm. direktør 2005 2017 12,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
233 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 470 000
Egenkapital
3 270 000
Gjeld
405 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 2 6 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 1 4 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 10
Likviditetsgrad II 8 2 10
Totalt 67 66 69
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 233 358 312
Driftsresultat 81 178 185
Resultat før skatt 54 151 380
Ordinært resultat 54 151 380
Årsresultat 54 151 380
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 3 470 3 563 3 656
Sum omløpsmidler 205 352 1 843
Sum eiendeler 3 675 3 915 5 499
Sum egenkapital 3 270 1 828 954
Sum langsiktig gjeld 284 1 701 4 421
Sum kortsiktig gjeld 121 386 123

Delenor BA

Foretaksinfo
(Inaktiv) Delenor BA - 981970586
Ikke tilgjengelig
Kirkeveien 25 B, 1363 Høvik
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2004 2007 2,6 år

Bilutstyr Hønefoss AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bilutstyr Hønefoss AS - 921349270
Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler
Industrigata 4, 3515 Hønefoss
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2004 2018 14 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
23 893 000
Personalkostnader
5 443 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 895 000
Egenkapital
4 196 000
Gjeld
6 132 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 10 13 7
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 6
Resultatgrad 8 14 8
Kontantstrøm fra drift 7 10 5
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 56 70 51
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 23 893 25 535 23 865
Driftsresultat 1 090 2 205 922
Resultat før skatt 1 148 1 589 609
Ordinært resultat 1 148 1 589 609
Årsresultat 1 148 1 589 609
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 3 895 3 189 1 175
Sum omløpsmidler 6 433 7 057 7 430
Sum eiendeler 10 328 10 246 8 605
Sum egenkapital 4 196 3 048 2 059
Sum langsiktig gjeld 1 834 2 000 850
Sum kortsiktig gjeld 4 298 5 198 5 696