Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Bjørn Stray

Rapportdato: 2020-02-21

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 609 616 og med ett samlet driftsresultat på 32 041. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 7 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 7 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 30.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Ledidi AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 0 -588
Auka AS Observatør 2019 - Aktiv 3 093 -26 151
Legevisitt AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 2 026 -2 443
Amphytron Invest II AS Styre­medlem 2012 - Aktiv 0 -33
Northzone Ventures Norway AS Vara­medlem 2010 - Aktiv 12 015 587

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Schweigaardsgate 39 AS Styre­medlem 2012 - 2019
Axel Springer Norway AS Vara­medlem 2009 - 2010
Axel Springer Norway AS Styre­medlem 2000** - 2009
Northzone Ventures Iv AS Adm. direktør 2008 - 2014
Northzone Ventures Iv AS Styre­medlem 2000** - 2008
Trolltech AS Vara­medlem 2005 - 2006
Nextgentel Holding AS Styre­medlem 2004 - 2006
Nextgentel Holding AS Styrets leder 2003 - 2004

Ledidi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ledidi AS - 917137137
Programmeringstjenester
Gaustadalléen 21, 0349 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
20 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-555 000
Gjeld
683 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 0 0 2
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -588 -381 -90
Resultat før skatt -588 -381 -90
Ordinært resultat -588 -381 -90
Årsresultat -588 -381 -90
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 128 72 78
Sum eiendeler 128 72 78
Sum egenkapital -555 -401 -21
Sum langsiktig gjeld 90 0 0
Sum kortsiktig gjeld 593 473 99

Auka AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Auka AS - 995073064
Andre tjenester tilknyttet informasjonsteknologi
Tordenskiolds gate 8-10, 0160 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Observatør 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
26
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 093 000
Personalkostnader
20 635 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
257 000
Egenkapital
29 127 000
Gjeld
4 517 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 12 17 85
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 093 11 049 41 977
Driftsresultat -26 151 -14 888 9 697
Resultat før skatt -26 128 -14 914 9 729
Ordinært resultat -26 128 -14 914 9 729
Årsresultat -26 128 -14 914 9 729
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 257 299 179
Sum omløpsmidler 33 387 44 742 59 671
Sum eiendeler 33 644 45 041 59 851
Sum egenkapital 29 127 41 640 55 994
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 517 3 402 3 857

Legevisitt AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Legevisitt AS - 917491089
Allmenn legetjeneste
Nydalen Allé 17, 0484 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 026 000
Personalkostnader
430 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 241 000
Egenkapital
2 785 000
Gjeld
1 968 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 10 10
Totalt 12 12
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 2 026 1 678
Driftsresultat -2 443 -385
Resultat før skatt -1 958 -310
Ordinært resultat -1 958 -310
Årsresultat -1 958 -310
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 1 241 272
Sum omløpsmidler 3 512 1 978
Sum eiendeler 4 753 2 250
Sum egenkapital 2 785 711
Sum langsiktig gjeld 1 641 1 183
Sum kortsiktig gjeld 327 356

Amphytron Invest II AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Amphytron Invest II AS - 991719865
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Langoddveien 69, 1367 Snarøya
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 Aktiv 7,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
28 075 000
Egenkapital
42 802 000
Gjeld
478 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 12 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 4
Totalt 43 42 36
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -33 -32 -39
Resultat før skatt 8 605 6 072 5 199
Ordinært resultat 8 605 6 072 5 199
Årsresultat 8 605 6 072 5 199
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 28 075 28 075 28 075
Sum omløpsmidler 15 205 6 560 452
Sum eiendeler 43 280 34 635 28 527
Sum egenkapital 42 802 34 197 28 126
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 478 437 401

Northzone Ventures Norway AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Northzone Ventures Norway AS - 895407992
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Bydøy Allé 2, 0105 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2010 Aktiv 9,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
12 015 000
Personalkostnader
8 721 000
Lederlønn
3 002 000
Anleggsmidler
44 000
Egenkapital
663 000
Gjeld
2 396 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 2 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 2 6
Resultatgrad 8 0 8
Kontantstrøm fra drift 5 1 3
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 4 4
Totalt 48 19 48
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 12 015 14 166 17 102
Driftsresultat 587 -14 652
Resultat før skatt 348 13 363
Ordinært resultat 348 13 363
Årsresultat 348 13 363
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 44 44 44
Sum omløpsmidler 3 015 2 142 3 434
Sum eiendeler 3 059 2 186 3 478
Sum egenkapital 663 314 301
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 396 1 872 3 177

Firecon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Firecon AS - 988870854
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Bygdøy Allé 2, 0257 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 11 år
Styrets leder 2005 Aktiv 14,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
231 000
Egenkapital
11 624 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 3 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 2 8
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 17 5 40
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -42 -469 327
Resultat før skatt 933 -606 2 334
Ordinært resultat 933 -606 2 334
Årsresultat 933 -606 2 334
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 231 275 624
Sum omløpsmidler 11 393 10 416 15 230
Sum eiendeler 11 624 10 691 15 853
Sum egenkapital 11 624 10 691 11 297
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 4 556

Reodor AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Reodor AS - 982784417
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Bygdøy Allé 45, 0265 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2002 Aktiv 17,5 år
Styrets leder 2000 2002 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
11 090 000
Egenkapital
6 679 000
Gjeld
4 922 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 12 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 6
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 10 6 6
Likviditetsgrad II 0 0 6
Totalt 35 64 30
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 139 0
Driftsresultat -44 65 -44
Resultat før skatt 4 454 840 943
Ordinært resultat 4 454 840 943
Årsresultat 4 454 840 943
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 11 090 9 773 0
Sum omløpsmidler 512 818 9 961
Sum eiendeler 11 601 10 591 9 961
Sum egenkapital 6 679 2 225 1 386
Sum langsiktig gjeld 630 630 630
Sum kortsiktig gjeld 4 292 7 735 7 946

Intility AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Intility AS - 981967070
Forvaltning og drift av it-systemer
Schweigaards gate 39, 0191 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 2016 14,5 år
Styre­medlem 2000 Aktiv 19,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
365
Styremedlemmer
0
Omsetning
592 468 000
Personalkostnader
202 613 000
Lederlønn
2 512 000
Anleggsmidler
85 998 000
Egenkapital
77 085 000
Gjeld
162 601 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 13
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 16 18 14
Kontantstrøm fra drift 18 20 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 8 6
Totalt 88 94 84
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 592 468 491 788 391 994
Driftsresultat 60 790 65 305 38 201
Resultat før skatt 46 958 48 202 31 302
Ordinært resultat 46 958 48 202 31 302
Årsresultat 46 958 48 202 31 302
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 85 998 73 880 56 069
Sum omløpsmidler 153 688 147 190 104 930
Sum eiendeler 239 686 221 069 160 999
Sum egenkapital 77 085 80 127 50 700
Sum langsiktig gjeld 59 502 53 253 41 260
Sum kortsiktig gjeld 103 099 87 689 69 039

Limara AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Limara AS - 983517595
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
C/o Karl Christian Agerup Gyldenløves gate 35, 0260 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 Aktiv 19,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
14 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 000
Egenkapital
7 061 000
Gjeld
26 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 8
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 72 40
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 14 77 5
Driftsresultat -35 28 -78
Resultat før skatt -20 71 4
Ordinært resultat -20 71 4
Årsresultat -20 71 4
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 6 13
Sum omløpsmidler 7 084 7 077 7 016
Sum eiendeler 7 087 7 083 7 028
Sum egenkapital 7 061 7 081 7 010
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 26 2 18

Schweigaardsgate 39 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Schweigaardsgate 39 AS - 997991893
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Schweigaards gate 39, 0191 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2019 6,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
10 462 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
106 699 000
Egenkapital
3 859 000
Gjeld
103 323 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 6 6 0
Likviditetsgrad II 0 8 10
Totalt 56 64 15
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 10 462 11 203 10 084
Driftsresultat 6 344 6 161 -3 807
Resultat før skatt 2 769 2 567 -5 125
Ordinært resultat 2 769 2 567 -5 125
Årsresultat 2 769 2 567 -5 125
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 106 699 103 031 103 303
Sum omløpsmidler 483 3 560 4 009
Sum eiendeler 107 182 106 592 107 312
Sum egenkapital 3 859 1 091 -1 476
Sum langsiktig gjeld 99 244 103 400 107 800
Sum kortsiktig gjeld 4 079 2 101 988

Axel Springer Norway AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Axel Springer Norway AS - 837457122
Andre tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet
Rådhusgata 24, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 2010 1 år
Styre­medlem 2000 2009 8,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
249 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
33 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 15 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 8
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 6
Likviditetsgrad II 0 10 10
Totalt 0 85 70
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 16 090 67 097
Driftsresultat -557 13 127 64 651
Resultat før skatt -592 15 926 28 146
Ordinært resultat -592 15 926 28 146
Årsresultat -592 15 926 28 146
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 5 000
Sum omløpsmidler 33 3 243 1 074 891
Sum eiendeler 33 3 243 1 079 891
Sum egenkapital 33 2 873 971 745
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 370 108 146

Northzone Ventures Iv AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Northzone Ventures Iv AS - 983728669
Aktive eierfond
Bygdøy Allé 2, 0257 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2008 2014 5,6 år
Styre­medlem 2000 2008 7,9 år

Trolltech AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Trolltech AS - 970974792
Utgivelse av annen programvare
Sandakerveien 116, 0484 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2005 2006 1,6 år

Nextgentel Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nextgentel Holding AS - 986179577
Ikke tilgjengelig
Sandslimarka 31, 5854 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2006 1,9 år
Styrets leder 2003 2004 < 1 år

Telenor Maritime AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Telenor Maritime AS - 985173710
Satellittbasert telekommunikasjon
Kystveien 2d, 4841 Arendal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2007 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
78
Styremedlemmer
0
Omsetning
478 250 000
Personalkostnader
63 923 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
207 643 000
Egenkapital
131 607 000
Gjeld
255 871 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 12 15
Kapitalomsetningshastighet 4 4 6
Fordringsomsetningshastighet 4 4 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 12 12 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 8 2
Totalt 66 78 82
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 478 250 509 159 574 577
Driftsresultat 27 769 39 841 84 757
Resultat før skatt 18 152 40 060 59 192
Ordinært resultat 18 152 40 060 59 192
Årsresultat 18 025 40 060 59 192
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 207 643 201 158 197 033
Sum omløpsmidler 179 834 149 609 141 567
Sum eiendeler 387 477 350 767 338 600
Sum egenkapital 131 607 113 582 71 923
Sum langsiktig gjeld 4 904 143 520 73 934
Sum kortsiktig gjeld 250 967 93 665 192 745

Owera AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Owera AS - 982515653
Programmeringstjenester
Sandakerveien 24 C, 0473 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2004 2005 1,3 år

Venture Partners AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Venture Partners AS - 970894896
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Bygdøy Allè 2, 0101 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2004 2008 3,9 år
Styre­medlem 2000 2008 7 år

Mjølner Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mjølner Invest AS - 984422199
Ikke tilgjengelig
Drammensveien 20 C, 0255 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2002 2006 3,8 år

Northzone Ventures Iii AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Northzone Ventures Iii AS - 981208021
Fondsforvaltningsvirksomhet
Bygdøy Allè 2, 0101 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2002 2008 5,7 år
Styre­medlem 2002 2008 5,7 år
Styrets leder 2000 2002 1,3 år

Bjørgvin Vekst i AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bjørgvin Vekst i AS - 981195507
Utenriks sjøfart med gods
Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2002 2007 4,9 år
Styrets leder 2000 2002 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
-4 044 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
23 970 000
Egenkapital
57 895 000
Gjeld
11 606 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 50 50 50
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter -4 044 -1 144 -19 159
Driftsresultat -4 131 -1 231 -19 250
Resultat før skatt -4 281 -2 232 -20 299
Ordinært resultat -4 281 -2 232 -20 299
Årsresultat -4 281 -2 232 -20 299
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 23 970 22 395 29 230
Sum omløpsmidler 45 531 56 093 41 431
Sum eiendeler 69 501 78 488 70 661
Sum egenkapital 57 895 62 176 64 408
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11 606 16 312 6 253

Film 24 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Film 24 AS - 983728715
Utleie av videofilm, dvd og lignende
Schwensens g 20, 0170 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2004 3,1 år

Conifer AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Conifer AS - 983517587
Uoppgitt
Bygdøy Allè 2, 0101 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2013 12,3 år
Adm. direktør 2000 2012 11,9 år

Northzone Ventures II AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Northzone Ventures II AS - 982793114
Ikke tilgjengelig
Drammensveien 20 B, 0255 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 6 år
Adm. direktør 2000 2002 1,3 år

Mefjorden ASA

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mefjorden ASA - 976553209
Ikke tilgjengelig
Tullins gate 6, 0166 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2004 3,6 år

Northzone Ventures 1 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Northzone Ventures 1 AS - 977166098
Ikke tilgjengelig
Drammensveien 20 B, 0255 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2004 3,5 år

Northzone II AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Northzone II AS - 979803907
Ikke tilgjengelig
Drammensveien 20 B, 0255 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2000 2002 1,3 år

Venture Partners Multimedia Lts AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Venture Partners Multimedia Lts AS - 881171422
Ikke tilgjengelig
Sagveien 19, 0459 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Massmarket AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Massmarket AS - 977026814
Ikke tilgjengelig
Storg 31, 9305 Finnsnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år