Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Bjørn Stray

Rapportdato: 2019-06-25

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 617 426 og med ett samlet driftsresultat på 46 123. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 4 av virksomhetene driftsunderskudd, og 4 av virksomhetene driftsoverskudd. 7 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 30.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Auka AS Observatør 2019 - Aktiv 11 049 -14 888
Legevisitt AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 1 678 -385
Amphytron Invest II AS Styre­medlem 2012 - Aktiv 0 -32
Northzone Ventures Norway AS Vara­medlem 2010 - Aktiv 12 015 587
Firecon AS Kontakt­person 2009 - Aktiv 0 -42
- Styrets leder 2005 - Aktiv 0 -42

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Schweigaardsgate 39 AS Styre­medlem 2012 - 2019
Axel Springer Norway AS Vara­medlem 2009 - 2010
Axel Springer Norway AS Styre­medlem 2000** - 2009
Northzone Ventures Iv AS Adm. direktør 2008 - 2014
Northzone Ventures Iv AS Styre­medlem 2000** - 2008
Trolltech AS Vara­medlem 2005 - 2006
Nextgentel Holding AS Styre­medlem 2004 - 2006
Nextgentel Holding AS Styrets leder 2003 - 2004

Auka AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Auka AS - 995073064
Andre tjenester tilknyttet informasjonsteknologi
Tordenskiolds gate 8-10, 0160 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Observatør 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
33
Styremedlemmer
0
Omsetning
11 049 000
Personalkostnader
15 897 000
Lederlønn
1 004 000
Anleggsmidler
299 000
Egenkapital
41 640 000
Gjeld
3 402 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 12 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 17 85 88
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 11 049 41 977 47 622
Driftsresultat -14 888 9 697 23 821
Resultat før skatt -14 914 9 729 23 850
Ordinært resultat -14 914 9 729 23 850
Årsresultat -14 914 9 729 23 850
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 299 179 176
Sum omløpsmidler 44 742 59 671 49 374
Sum eiendeler 45 041 59 851 49 550
Sum egenkapital 41 640 55 994 47 156
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 402 3 857 2 394

Legevisitt AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Legevisitt AS - 917491089
Allmenn legetjeneste
Nydalen Allé 17, 0484 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 678 000
Personalkostnader
433 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
272 000
Egenkapital
711 000
Gjeld
1 539 000
Driftscore
2017
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 2
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 10
Totalt 12
Resultatregnskap
2017
Driftsinntekter 1 678
Driftsresultat -385
Resultat før skatt -310
Ordinært resultat -310
Årsresultat -310
Balanseregnskap
2017
Sum anleggsmidler 272
Sum omløpsmidler 1 978
Sum eiendeler 2 250
Sum egenkapital 711
Sum langsiktig gjeld 1 183
Sum kortsiktig gjeld 356

Amphytron Invest II AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Amphytron Invest II AS - 991719865
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Langoddveien 69, 1367 Snarøya
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 Aktiv 6,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
28 075 000
Egenkapital
34 197 000
Gjeld
437 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 12 12 10
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 4 0
Totalt 42 36 28
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -32 -39 -24
Resultat før skatt 6 072 5 199 7 102
Ordinært resultat 6 072 5 199 7 102
Årsresultat 6 072 5 199 7 102
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 28 075 28 075 53 075
Sum omløpsmidler 6 560 452 1 791
Sum eiendeler 34 635 28 527 54 866
Sum egenkapital 34 197 28 126 28 426
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 437 401 26 439

Northzone Ventures Norway AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Northzone Ventures Norway AS - 895407992
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Bydøy Allé 2, 0105 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2010 Aktiv 9,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
12 015 000
Personalkostnader
8 721 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
44 000
Egenkapital
663 000
Gjeld
2 396 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 2 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 2 6
Resultatgrad 8 0 8
Kontantstrøm fra drift 5 1 3
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 4 4
Totalt 48 19 48
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 12 015 14 166 17 102
Driftsresultat 587 -14 652
Resultat før skatt 348 13 363
Ordinært resultat 348 13 363
Årsresultat 348 13 363
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 44 44 44
Sum omløpsmidler 3 015 2 142 3 434
Sum eiendeler 3 059 2 186 3 478
Sum egenkapital 663 314 301
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 396 1 872 3 177

Firecon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Firecon AS - 988870854
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Bygdøy Allè 2, 0101 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 10,3 år
Styrets leder 2005 Aktiv 13,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
231 000
Egenkapital
11 624 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 3 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 2 8
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 17 5 40
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -42 -469 327
Resultat før skatt 933 -606 2 334
Ordinært resultat 933 -606 2 334
Årsresultat 933 -606 2 334
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 231 275 624
Sum omløpsmidler 11 393 10 416 15 230
Sum eiendeler 11 624 10 691 15 853
Sum egenkapital 11 624 10 691 11 297
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 4 556

Reodor AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Reodor AS - 982784417
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Bygdøy Allè 45, 0265 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2002 Aktiv 16,8 år
Styrets leder 2000 2002 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
139 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 773 000
Egenkapital
2 225 000
Gjeld
8 365 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 12 12 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 6 6 2
Likviditetsgrad II 0 6 4
Totalt 64 30 21
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 139 0 72
Driftsresultat 65 -44 -22
Resultat før skatt 840 943 -261
Ordinært resultat 840 943 -261
Årsresultat 840 943 -261
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 9 773 0 0
Sum omløpsmidler 818 9 961 10 209
Sum eiendeler 10 591 9 961 10 209
Sum egenkapital 2 225 1 386 443
Sum langsiktig gjeld 630 630 630
Sum kortsiktig gjeld 7 735 7 946 9 135

Intility AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Intility AS - 981967070
Forvaltning og drift av it-systemer
Schweigaards gate 39, 0191 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 2016 14,5 år
Styre­medlem 2000 Aktiv 18,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
340
Styremedlemmer
0
Omsetning
592 468 000
Personalkostnader
202 613 000
Lederlønn
2 512 000
Anleggsmidler
85 998 000
Egenkapital
77 085 000
Gjeld
162 601 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 13
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 16 18 14
Kontantstrøm fra drift 18 20 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 8 6
Totalt 88 94 84
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 592 468 491 788 391 994
Driftsresultat 60 790 65 305 38 201
Resultat før skatt 46 958 48 202 31 302
Ordinært resultat 46 958 48 202 31 302
Årsresultat 46 958 48 202 31 302
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 85 998 73 880 56 069
Sum omløpsmidler 153 688 147 190 104 930
Sum eiendeler 239 686 221 069 160 999
Sum egenkapital 77 085 80 127 50 700
Sum langsiktig gjeld 59 502 53 253 41 260
Sum kortsiktig gjeld 103 099 87 689 69 039

Limara AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Limara AS - 983517595
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
C/o Karl Christian Agerup Gyldenløves gate 35, 0260 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 Aktiv 18,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
77 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 000
Egenkapital
7 081 000
Gjeld
2 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 2 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 10
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 2 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 72 40 52
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 77 5 20
Driftsresultat 28 -78 -16
Resultat før skatt 71 4 122
Ordinært resultat 71 4 122
Årsresultat 71 4 122
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 6 13 27
Sum omløpsmidler 7 077 7 016 10 531
Sum eiendeler 7 083 7 028 10 558
Sum egenkapital 7 081 7 010 10 509
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 18 49

Schweigaardsgate 39 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Schweigaardsgate 39 AS - 997991893
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Schweigaards gate 39, 0191 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2019 6,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
11 203 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
103 031 000
Egenkapital
1 091 000
Gjeld
105 501 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 0 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 2
Resultatgrad 20 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 6 0 6
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 64 15 61
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 11 203 10 084 9 301
Driftsresultat 6 161 -3 807 4 802
Resultat før skatt 2 567 -5 125 1 513
Ordinært resultat 2 567 -5 125 1 513
Årsresultat 2 567 -5 125 1 513
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 103 031 103 303 91 753
Sum omløpsmidler 3 560 4 009 7 694
Sum eiendeler 106 592 107 312 99 447
Sum egenkapital 1 091 -1 476 3 650
Sum langsiktig gjeld 103 400 107 800 95 272
Sum kortsiktig gjeld 2 101 988 526

Axel Springer Norway AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Axel Springer Norway AS - 837457122
Andre tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet
Rådhusgata 24, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 2010 1 år
Styre­medlem 2000 2009 8,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
249 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
33 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 15 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 8
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 6
Likviditetsgrad II 0 10 10
Totalt 0 85 70
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 16 090 67 097
Driftsresultat -557 13 127 64 651
Resultat før skatt -592 15 926 28 146
Ordinært resultat -592 15 926 28 146
Årsresultat -592 15 926 28 146
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 5 000
Sum omløpsmidler 33 3 243 1 074 891
Sum eiendeler 33 3 243 1 079 891
Sum egenkapital 33 2 873 971 745
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 370 108 146

Northzone Ventures Iv AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Northzone Ventures Iv AS - 983728669
Aktive eierfond
Bygdøy Allé 2, 0257 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2008 2014 5,6 år
Styre­medlem 2000 2008 7,9 år

Trolltech AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Trolltech AS - 970974792
Utgivelse av annen programvare
Sandakerveien 116, 0484 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2005 2006 1,6 år

Nextgentel Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nextgentel Holding AS - 986179577
Ikke tilgjengelig
Sandslimarka 31, 5854 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2006 1,9 år
Styrets leder 2003 2004 < 1 år

Telenor Maritime AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Telenor Maritime AS - 985173710
Satellittbasert telekommunikasjon
Nygaten 4, 4838 Arendal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2007 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
72
Styremedlemmer
0
Omsetning
541 412 000
Personalkostnader
75 330 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
200 352 000
Egenkapital
119 021 000
Gjeld
246 850 000
Driftscore
2017 2016
Totalrentabilitet 10 13
Kapitalomsetningshastighet 6 6
Fordringsomsetningshastighet 4 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8
Resultatgrad 14 18
Kontantstrøm fra drift 20 20
Rentedekningsgrad 10 10
Likviditetsgrad II 8 2
Totalt 80 80
Resultatregnskap
2017 2016
Driftsinntekter 541 412 583 232
Driftsresultat 51 116 86 721
Resultat før skatt 38 160 61 412
Ordinært resultat 38 160 61 412
Årsresultat 38 160 61 412
Balanseregnskap
2017 2016
Sum anleggsmidler 200 352 191 344
Sum omløpsmidler 165 519 163 120
Sum eiendeler 365 871 354 464
Sum egenkapital 119 021 76 351
Sum langsiktig gjeld 143 520 73 934
Sum kortsiktig gjeld 103 330 204 179

Owera AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Owera AS - 982515653
Programmeringstjenester
Sandakerveien 24 C, 0473 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2004 2005 1,3 år

Venture Partners AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Venture Partners AS - 970894896
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Bygdøy Allè 2, 0101 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2004 2008 3,9 år
Styre­medlem 2000 2008 7 år

Mjølner Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mjølner Invest AS - 984422199
Ikke tilgjengelig
Drammensveien 20 C, 0255 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2002 2006 3,8 år

Northzone Ventures Iii AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Northzone Ventures Iii AS - 981208021
Fondsforvaltningsvirksomhet
Bygdøy Allè 2, 0101 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2002 2008 5,7 år
Styre­medlem 2002 2008 5,7 år
Styrets leder 2000 2002 1,3 år

Bjørgvin Vekst i AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bjørgvin Vekst i AS - 981195507
Utenriks sjøfart med gods
Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2002 2007 4,9 år
Styrets leder 2000 2002 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
-4 044 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
23 970 000
Egenkapital
57 895 000
Gjeld
11 606 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 50 50 50
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter -4 044 -1 144 -19 159
Driftsresultat -4 131 -1 231 -19 250
Resultat før skatt -4 281 -2 232 -20 299
Ordinært resultat -4 281 -2 232 -20 299
Årsresultat -4 281 -2 232 -20 299
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 23 970 22 395 29 230
Sum omløpsmidler 45 531 56 093 41 431
Sum eiendeler 69 501 78 488 70 661
Sum egenkapital 57 895 62 176 64 408
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11 606 16 312 6 253

Film 24 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Film 24 AS - 983728715
Utleie av videofilm, dvd og lignende
Schwensens g 20, 0170 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2004 3,1 år

Conifer AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Conifer AS - 983517587
Uoppgitt
Bygdøy Allè 2, 0101 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2013 12,3 år
Adm. direktør 2000 2012 11,9 år

Northzone Ventures II AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Northzone Ventures II AS - 982793114
Ikke tilgjengelig
Drammensveien 20 B, 0255 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 6 år
Adm. direktør 2000 2002 1,3 år

Mefjorden ASA

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mefjorden ASA - 976553209
Ikke tilgjengelig
Tullins gate 6, 0166 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2004 3,6 år

Northzone Ventures 1 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Northzone Ventures 1 AS - 977166098
Ikke tilgjengelig
Drammensveien 20 B, 0255 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2004 3,5 år

Northzone II AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Northzone II AS - 979803907
Ikke tilgjengelig
Drammensveien 20 B, 0255 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2000 2002 1,3 år

Venture Partners Multimedia Lts AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Venture Partners Multimedia Lts AS - 881171422
Ikke tilgjengelig
Sagveien 19, 0459 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Massmarket AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Massmarket AS - 977026814
Ikke tilgjengelig
Storg 31, 9305 Finnsnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år