Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Einar A Kristiansen

Rapportdato: 2021-06-20

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 28 120 og med ett samlet driftsresultat på -1 233. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 6 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 5 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 8 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 12.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Mediedrift AS Styrets leder 2020 - Aktiv 0 0
- Adm. direktør 2020 - Aktiv 0 0
Soi Drift AS Styrets leder 2019 - Aktiv 232 -143
- Adm. direktør 2019 - Aktiv 232 -143
501 Victoria Drift AS Styrets leder 2018 - Aktiv 8 644 -620
501 Holding AS Styrets leder 2018 - Aktiv 0 -17
- Adm. direktør 2018 - Aktiv 0 -17
Wrightegaarden AS Adm. direktør 2016 - Aktiv 18 242 -507
- Styre­medlem 2013 - Aktiv 18 242 -507

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Sommerblaa AS Styrets leder 2018 - 2019
Soi 5 AS Styrets leder 2015 - 2019
Soi 5 AS Adm. direktør 2015 - 2019
Fawlty Towers AS Adm. direktør 2013 - 2019
Fawlty Towers AS Vara­medlem 2008 - 2012
Fawlty Towers AS Styrets leder 2008 - 2019
Mordi AS Styrets leder 2012 - 2014
Mordi AS Styre­medlem 2004 - 2012
Mordi AS Adm. direktør 2004 - 2014
Kicks AS Styre­medlem 2009 - 2011
Restaurant Oscarsgate AS Adm. direktør 2008 - 2009
Restaurant Oscarsgate AS Adm. direktør 2008 - 2009

Mediedrift AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mediedrift AS - 925925330
Reklamebyråer
Torget 16, 3970 Langesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år
Adm. direktør 2020 Aktiv < 1 år

Soi Drift AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Soi Drift AS - 922750254
Drift av restauranter og kafeer
Torget 4c, 3970 Langesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 2,1 år
Adm. direktør 2019 Aktiv 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
232 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
442 000
Egenkapital
-120 000
Gjeld
795 000
Driftscore
2019
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 2
Fordringsomsetningshastighet 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 0
Totalt 4
Resultatregnskap
2019
Driftsinntekter 232
Driftsresultat -143
Resultat før skatt -144
Ordinært resultat -144
Årsresultat -144
Balanseregnskap
2019
Sum anleggsmidler 442
Sum omløpsmidler 234
Sum eiendeler 675
Sum egenkapital -120
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 795

501 Victoria Drift AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 501 Victoria Drift AS - 919558482
Drift av restauranter og kafeer
Tordenskjolds gate 1, 3970 Langesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 644 000
Personalkostnader
3 892 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
424 000
Egenkapital
-533 000
Gjeld
2 195 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 7 0
Kapitalomsetningshastighet 10 8 0
Fordringsomsetningshastighet 5 4 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 0
Resultatgrad 0 12 0
Kontantstrøm fra drift 0 14 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 2 4 0
Totalt 17 65 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 8 644 1 218 0
Driftsresultat -620 95 -6
Resultat før skatt -631 74 -6
Ordinært resultat -631 74 -6
Årsresultat -631 74 -6
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 424 361 0
Sum omløpsmidler 1 238 772 24
Sum eiendeler 1 662 1 134 24
Sum egenkapital -533 98 24
Sum langsiktig gjeld 307 406 0
Sum kortsiktig gjeld 1 888 630 0

501 Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 501 Holding AS - 921389671
Drift av restauranter og kafeer
Torget 16, 3970 Langesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 2,8 år
Adm. direktør 2018 Aktiv 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
88 000
Egenkapital
7 000
Gjeld
81 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 0 0
Totalt 0 0
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -17 0
Resultat før skatt -17 0
Ordinært resultat -17 0
Årsresultat -17 0
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 88 58
Sum omløpsmidler 0 0
Sum eiendeler 88 58
Sum egenkapital 7 24
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 81 34

Wrightegaarden AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Wrightegaarden AS - 911611619
Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet
Tordenskjolds gate 2, 3970 Langesund
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2016 Aktiv 5,2 år
Styre­medlem 2013 Aktiv 8,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
24
Styremedlemmer
0
Omsetning
18 242 000
Personalkostnader
2 606 000
Lederlønn
606 000
Anleggsmidler
1 151 000
Egenkapital
-2 707 000
Gjeld
4 937 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 15 15 17
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 18 242 17 794 19 981
Driftsresultat -507 -2 451 -354
Resultat før skatt -650 -2 549 -404
Ordinært resultat -650 -2 549 -404
Årsresultat -650 -2 549 -404
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 151 1 230 1 192
Sum omløpsmidler 1 078 940 1 465
Sum eiendeler 2 229 2 170 2 657
Sum egenkapital -2 707 -2 057 492
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 937 4 227 2 165

Byggtotal Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Byggtotal Eiendom AS - 977267110
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Kongshavnsåsen 23, 3970 Langesund
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2013 Aktiv 7,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
53 000
Personalkostnader
1 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 395 000
Egenkapital
1 478 000
Gjeld
223 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 10 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 6 6 2
Totalt 8 32 2
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 53 102 0
Driftsresultat -37 -3 -83
Resultat før skatt -39 8 -73
Ordinært resultat -39 8 -73
Årsresultat -39 8 -73
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 395 1 400 1 571
Sum omløpsmidler 306 431 562
Sum eiendeler 1 701 1 831 2 133
Sum egenkapital 1 478 1 518 1 510
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 223 314 623

Victoria Eiendom og Hotell AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Victoria Eiendom og Hotell AS - 991168192
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kongshavnsåsen 23, 3970 Langesund
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2013 Aktiv 7,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
673 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 597 000
Egenkapital
-658 000
Gjeld
6 399 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 3 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 2
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 18 20
Rentedekningsgrad 2 2 4
Likviditetsgrad II 2 0 6
Totalt 54 50 60
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 673 683 702
Driftsresultat 252 195 359
Resultat før skatt -5 -52 117
Ordinært resultat -5 -52 117
Årsresultat -5 -52 117
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 5 597 5 654 5 779
Sum omløpsmidler 145 103 254
Sum eiendeler 5 742 5 757 6 033
Sum egenkapital -658 -653 -601
Sum langsiktig gjeld 6 123 6 173 6 427
Sum kortsiktig gjeld 276 237 206

Mordi Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mordi Eiendom AS - 990223998
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Torget 4, 3970 Langesund
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 12,3 år
Styrets leder 2006 Aktiv 14,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
276 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 577 000
Egenkapital
-651 000
Gjeld
5 317 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 2 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 2
Resultatgrad 0 18 20
Kontantstrøm fra drift 0 18 20
Rentedekningsgrad 0 2 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 2 47 51
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 276 460 468
Driftsresultat -161 69 109
Resultat før skatt -423 -167 -126
Ordinært resultat -423 -167 -126
Årsresultat -423 -167 -126
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 4 577 4 806 5 035
Sum omløpsmidler 89 72 55
Sum eiendeler 4 666 4 877 5 090
Sum egenkapital -651 -228 -60
Sum langsiktig gjeld 4 674 4 611 4 753
Sum kortsiktig gjeld 643 494 397

Sommerblaa AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sommerblaa AS - 820829662
Drift av restauranter og kafeer
Tordenskjolds gate 1, 3970 Langesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 2019 1 år

Soi 5 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Soi 5 AS - 915051774
Drift av restauranter og kafeer
Tordenskjolds gate 1, 3970 Langesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2019 4 år
Adm. direktør 2015 2019 4 år

Fawlty Towers AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Fawlty Towers AS - 992333251
Drift av restauranter og kafeer
Tordenskjolds gate 1, 3970 Langesund
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2013 2019 5,3 år
Vara­medlem 2008 2012 3,9 år
Styrets leder 2008 2019 11 år

Mordi AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mordi AS - 986780076
Drift av restauranter og kafeer
Torget 4, 3970 Langesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 2014 1,3 år
Styre­medlem 2004 2012 8,5 år
Adm. direktør 2004 2014 9,7 år

Kicks AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kicks AS - 993018554
Engroshandel med klær
Hausmannsgate 16, 0182 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2011 2,6 år

Restaurant Oscarsgate AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Restaurant Oscarsgate AS - 987283645
Drift av restauranter og kafeer
Pilestredet 63, 0350 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2008 2009 < 1 år

Buddy Distribution AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Buddy Distribution AS - 990645728
Engroshandel med klær
Karl Johans gate 7, 0154 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2011 4,7 år