Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Emil Modéer

Rapportdato: 2021-06-14

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 30 566 og med ett samlet driftsresultat på -3 130. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
4b Arkitekter AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 30 566 -3 130
Modéer Arkitektur & Design Innehaver 2014 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Brl Grunerkroken Styre­medlem 2014 - 2019

4b Arkitekter AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 4b Arkitekter AS - 921934092
Arkitekttjenester vedrørende byggverk
Oscarsgate 20, 0352 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
23
Styremedlemmer
0
Omsetning
30 566 000
Personalkostnader
26 359 000
Lederlønn
946 000
Anleggsmidler
554 000
Egenkapital
3 576 000
Gjeld
9 132 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 10 12
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 3 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 6
Resultatgrad 0 12 12
Kontantstrøm fra drift 0 7 10
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 6 8 6
Totalt 17 64 66
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 30 566 42 065 41 988
Driftsresultat -3 130 2 286 3 217
Resultat før skatt -3 103 1 761 2 448
Ordinært resultat -3 103 1 761 2 448
Årsresultat -3 103 1 761 2 448
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 554 632 707
Sum omløpsmidler 12 155 16 720 18 578
Sum eiendeler 12 709 17 352 19 285
Sum egenkapital 3 576 6 679 4 918
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9 132 10 673 14 367

Modéer Arkitektur & Design

Foretaksinfo
(Aktiv) Modéer Arkitektur & Design - 913665821
Arkitekttjenester vedrørende byggverk
Gyssestadkollen 57b, 1341 Slependen
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2014 Aktiv 7,1 år

Brl Grunerkroken

Foretaksinfo
(Aktiv) Brl Grunerkroken - 950024240
Borettslag
C/o Obos Eiendomsforvaltning AS Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2019 5,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 876 000
Personalkostnader
85 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 701 000
Egenkapital
-654 000
Gjeld
10 033 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 0 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 2
Resultatgrad 20 0 20
Kontantstrøm fra drift 18 0 18
Rentedekningsgrad 6 0 6
Likviditetsgrad II 8 8 10
Totalt 62 13 64
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 876 1 663 1 738
Driftsresultat 449 -220 405
Resultat før skatt 229 -407 190
Ordinært resultat 229 -407 190
Årsresultat 229 -407 190
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 8 701 8 701 8 709
Sum omløpsmidler 679 1 169 1 522
Sum eiendeler 9 380 9 870 10 231
Sum egenkapital -654 -882 -476
Sum langsiktig gjeld 9 766 10 209 10 455
Sum kortsiktig gjeld 267 543 252