Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Svein Ove Føyen

Rapportdato: 2021-07-29

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 26 472 og med ett samlet driftsresultat på -11 351. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 4 av virksomhetene driftsunderskudd, og 5 av virksomhetene driftsoverskudd. 10 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 20.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Vco Alarm AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 39 -4
Biolink Group AS Styre­medlem 2016 - Aktiv 5 538 -12 646
Branncompaniet AS Styre­medlem 2016 - Aktiv 965 38
Zenia Beach AS Adm. direktør 2014 - Aktiv 237 81
Vaktcompaniet AS Styre­medlem 2013 - Aktiv 18 897 702

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Byhaugen Invest AS Styre­medlem 2016 - 2021
Prime People Hr Solutions avd Trondheim AS Styre­medlem 2014 - 2018
Rada Engineering & Consulting AS Styre­medlem 2012 - 2014
Prime Executive AS Styre­medlem 2012 - 2019
Expat Norway AS Styre­medlem 2012 - 2017

Vco Alarm AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vco Alarm AS - 923533346
Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted
Auglendsmyrå 6, 4016 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
39 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
226 000
Egenkapital
373 000
Gjeld
83 000
Driftscore
2020 2019
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 3 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 8 10
Totalt 39 10
Resultatregnskap
2020 2019
Driftsinntekter 39 0
Driftsresultat -4 -14
Resultat før skatt -7 -18
Ordinært resultat -7 -18
Årsresultat -7 -18
Balanseregnskap
2020 2019
Sum anleggsmidler 226 5
Sum omløpsmidler 230 381
Sum eiendeler 456 386
Sum egenkapital 373 380
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 83 6

Biolink Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Biolink Group AS - 980724735
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Hanav 4-6, 4327 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 4,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 538 000
Personalkostnader
15 135 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
58 132 000
Egenkapital
78 692 000
Gjeld
34 076 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 16 16 16
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 5 538 5 701 5 738
Driftsresultat -12 646 -11 193 -12 217
Resultat før skatt -11 771 -9 051 -9 712
Ordinært resultat -11 771 -9 051 -9 712
Årsresultat -10 588 -9 047 -9 712
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 58 132 37 408 14 836
Sum omløpsmidler 54 635 77 398 94 865
Sum eiendeler 112 767 114 806 109 701
Sum egenkapital 78 692 90 264 99 305
Sum langsiktig gjeld 29 400 19 156 6 617
Sum kortsiktig gjeld 4 676 5 385 3 779

Branncompaniet AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Branncompaniet AS - 916507348
Annen undervisning ikke nevnt annet sted
Auglendsmyrå 6, 4016 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 5,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
965 000
Personalkostnader
305 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
135 000
Egenkapital
-30 000
Gjeld
382 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 7 0 7
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 3 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 4
Resultatgrad 8 0 8
Kontantstrøm fra drift 1 0 1
Rentedekningsgrad 6 0 8
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 35 12 42
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 965 976 1 346
Driftsresultat 38 -121 48
Resultat før skatt 13 -121 19
Ordinært resultat 13 -121 19
Årsresultat 13 -121 19
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 135 139 105
Sum omløpsmidler 218 210 353
Sum eiendeler 353 348 458
Sum egenkapital -30 -42 79
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 382 391 379

Zenia Beach AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Zenia Beach AS - 913470370
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Hetlandsgata 5, 4344 Bryne
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2014 Aktiv 7,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
237 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 716 000
Egenkapital
2 531 000
Gjeld
2 001 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 3 2 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 2
Resultatgrad 20 0 18
Kontantstrøm fra drift 0 0 18
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 42 21 60
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 237 265 285
Driftsresultat 81 -55 54
Resultat før skatt -75 -99 -16
Ordinært resultat -75 -99 -16
Årsresultat -75 -99 -16
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 3 716 3 701 3 714
Sum omløpsmidler 816 869 1 024
Sum eiendeler 4 532 4 571 4 738
Sum egenkapital 2 531 2 606 2 705
Sum langsiktig gjeld 1 963 1 941 2 013
Sum kortsiktig gjeld 38 23 20

Vaktcompaniet AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vaktcompaniet AS - 997504755
Private vakttjenester
Auglendsmyrå 6, 4016 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
41
Styremedlemmer
0
Omsetning
18 897 000
Personalkostnader
16 241 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
87 000
Egenkapital
1 507 000
Gjeld
5 022 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 7 7 2
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 4 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 2
Resultatgrad 8 8 2
Kontantstrøm fra drift 5 3 1
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 54 50 34
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 18 897 19 012 16 619
Driftsresultat 702 608 82
Resultat før skatt 543 422 54
Ordinært resultat 543 422 54
Årsresultat 543 422 54
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 87 79 269
Sum omløpsmidler 6 442 5 905 4 526
Sum eiendeler 6 529 5 984 4 794
Sum egenkapital 1 507 964 543
Sum langsiktig gjeld 10 0 1
Sum kortsiktig gjeld 5 012 5 019 4 250

Stiftelsen New Hope Colombia

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen New Hope Colombia - 995054590
Andre sosialtjenester uten botilbud
Stokkamyrveien 18, 4313 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 Aktiv 11,3 år
Adm. direktør 2010 Aktiv 11,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
104 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
71 000
Gjeld
2 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 0 0
Kapitalomsetningshastighet 6 4 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 10 0 10
Totalt 91 4 12
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 104 76 65
Driftsresultat 26 -14 -34
Resultat før skatt 26 -14 -34
Ordinært resultat 26 -14 -34
Årsresultat 26 -14 -34
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 72 44 69
Sum eiendeler 72 44 69
Sum egenkapital 71 44 59
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 0 10

Dibis Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Dibis Holding AS - 995021390
Kjøp og salg av egen fast eiendom
C/o Dataplan Regnskap AS Stokkamyrveien 18, 4313 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 Aktiv 11,5 år
Adm. direktør 2010 Aktiv 11,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
692 000
Personalkostnader
140 000
Lederlønn
123 000
Anleggsmidler
2 438 000
Egenkapital
3 051 000
Gjeld
63 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 12 13 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 2 10 0
Likviditetsgrad II 10 6 0
Totalt 48 86 2
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 692 1 104 25
Driftsresultat 487 899 -76
Resultat før skatt -1 025 876 -99
Ordinært resultat -1 025 876 -99
Årsresultat -1 025 876 -99
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 2 438 3 952 3 960
Sum omløpsmidler 676 516 30
Sum eiendeler 3 114 4 468 3 990
Sum egenkapital 3 051 4 076 3 201
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 63 392 789

Ibis Investering AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ibis Investering AS - 994271717
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Risnesvegen 1, 4056 Tananger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 Aktiv 12,1 år
Adm. direktør 2009 Aktiv 12,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 250 000
Egenkapital
2 220 000
Gjeld
40 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 2
Likviditetsgrad II 0 2 0
Totalt 0 2 4
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -9 -22 -7
Resultat før skatt -9 -25 -8
Ordinært resultat -9 -25 -8
Årsresultat -9 -25 -8
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 2 250 2 250 2 484
Sum omløpsmidler 10 38 32
Sum eiendeler 2 260 2 287 2 516
Sum egenkapital 2 220 2 229 2 254
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 40 58 262

Abh Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Abh Holding AS - 889206462
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Hammaren 9 A, 4056 Tananger
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 12,4 år
Styrets leder 2006 Aktiv 15,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 844 000
Egenkapital
1 869 000
Gjeld
23 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 8
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 4
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 8 10 24
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -26 -21 -31
Resultat før skatt -101 -10 9
Ordinært resultat -101 -10 9
Årsresultat -101 -10 9
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 1 844 1 919 1 938
Sum omløpsmidler 49 74 265
Sum eiendeler 1 892 1 993 2 204
Sum egenkapital 1 869 1 970 2 180
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 23 23 23

Byhaugen Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Byhaugen Invest AS - 817471242
Uoppgitt
Gullfaksstien 8, 4028 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2021 4,8 år

Prime People Hr Solutions avd Trondheim AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Prime People Hr Solutions avd Trondheim AS - 813443082
Rekruttering og formidling av arbeidskraft
Nedre Møllenberg gate 43a, 7014 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2018 3,7 år

Rada Engineering & Consulting AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Rada Engineering & Consulting AS - 998680646
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Nedre vei 24, 3183 Horten
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2014 1,7 år

Prime Executive AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Prime Executive AS - 997890868
Rekruttering og formidling av arbeidskraft
Prinsens gate 5, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2019 7,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
27 100 000
Personalkostnader
7 511 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
664 000
Egenkapital
10 414 000
Gjeld
4 112 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 6 0
Kapitalomsetningshastighet 6 8 8
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 6
Resultatgrad 12 4 0
Kontantstrøm fra drift 7 7 3
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 67 55 29
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 27 100 33 992 34 371
Driftsresultat 1 856 920 -1 377
Resultat før skatt 1 513 697 -1 091
Ordinært resultat 1 513 697 -1 091
Årsresultat 1 513 697 -1 091
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 664 678 1 608
Sum omløpsmidler 13 862 15 257 13 271
Sum eiendeler 14 526 15 935 14 879
Sum egenkapital 10 414 9 155 9 327
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 112 6 781 5 552

Expat Norway AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Expat Norway AS - 997890833
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Blokk C Jåttåvågveien 7, 4020 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2017 5,7 år

Prime People Hr Solutions avd Bergen AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Prime People Hr Solutions avd Bergen AS - 997888707
Rekruttering og formidling av arbeidskraft
Strandgaten 9, 5013 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2018 6 år

Prime People Hr Solutions avd Stavanger AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Prime People Hr Solutions avd Stavanger AS - 996225518
Utleie av arbeidskraft
Hinna Park Jåttåvågveien 7, 4020 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2018 7,1 år

Prime Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Prime Group AS - 995228084
Rekruttering og formidling av arbeidskraft
Prinsens gate 5, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2019 9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
11 735 000
Egenkapital
3 196 000
Gjeld
10 907 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 7 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 4 8 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 12 19 4
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -78 -87 12
Resultat før skatt 52 686 -2 531
Ordinært resultat 52 686 -2 531
Årsresultat 52 686 -2 531
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 11 735 11 735 11 735
Sum omløpsmidler 2 368 2 812 1 825
Sum eiendeler 14 104 14 548 13 560
Sum egenkapital 3 196 3 145 2 387
Sum langsiktig gjeld 415 519 678
Sum kortsiktig gjeld 10 492 10 884 10 495

Personal Service og Sikkerhet AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Personal Service og Sikkerhet AS - 985321876
Private vakttjenester
Forusparken 22, 4031 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2008 < 1 år
Styrets leder 2003 2008 5,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2253
Styremedlemmer
0
Omsetning
195 005 000
Personalkostnader
154 371 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 951 000
Egenkapital
22 558 000
Gjeld
48 787 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 12 7
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 6
Resultatgrad 12 12 8
Kontantstrøm fra drift 7 7 5
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 4 6
Totalt 67 63 54
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 195 005 177 570 144 239
Driftsresultat 12 362 10 445 5 248
Resultat før skatt 9 866 8 008 3 757
Ordinært resultat 9 866 8 008 3 757
Årsresultat 9 866 8 008 3 757
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 951 1 889 1 277
Sum omløpsmidler 68 394 66 860 51 788
Sum eiendeler 71 345 68 749 53 064
Sum egenkapital 22 558 12 692 16 694
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 48 787 56 058 36 371

Ryfylke Eiendomsutvikling AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ryfylke Eiendomsutvikling AS - 984229364
Ikke tilgjengelig
Klubbgaten 5, 4013 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 2006 4,6 år

Christiania Private Gymnas AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Christiania Private Gymnas AS - 964674930
Ikke tilgjengelig
Øvre Slottsg 4, 0157 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Vatlandsvåg Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vatlandsvåg Eiendom AS - 983640583
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Solakrossen 9, 4050 Sola
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2004 3,7 år
Adm. direktør 2000 2004 3,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
958 000
Egenkapital
-1 058 000
Gjeld
2 016 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -7 -7 -9
Resultat før skatt -7 -7 -9
Ordinært resultat -7 -7 -9
Årsresultat -7 -7 -9
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 958 958 958
Sum omløpsmidler 0 0 0
Sum eiendeler 958 958 958
Sum egenkapital -1 058 -1 051 -1 044
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 016 2 009 2 002

Sigurdsgt 28 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sigurdsgt 28 AS - 971234830
Ikke tilgjengelig
Hinnali 3, 4020 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Faktor Inkasso AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Faktor Inkasso AS - 959922004
Inkasso- og kredittopplysningsvirksomhet
Husabergbakken 76, 4032 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2004 3,1 år

Haga og Føyen Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Haga og Føyen Holding AS - 959569274
Ikke tilgjengelig
Klubbg 5, 4013 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,7 år

Haga og Føyen Investering AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Haga og Føyen Investering AS - 961526191
Ikke tilgjengelig
Klubbg 5, 4013 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2006 5,2 år

Exito AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Exito AS - 972416959
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Godesetdalen 10, 4034 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2000 2004 3,1 år
Adm. direktør 2000 2004 3,1 år