Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Mitchell Z Dziekonski

Rapportdato: 2022-08-15

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 0 og med ett samlet driftsresultat på -61. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Altiss Technologies AS Styrets leder 2010 - Aktiv 0 -61

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Altiss Technologies AS Adm. direktør 2013 - 2021

Altiss Technologies AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Altiss Technologies AS - 995397897
Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
Auglendsmyrå 8, 4016 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2013 2021 8,2 år
Styrets leder 2010 Aktiv 12,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 000
Egenkapital
-2 354 000
Gjeld
2 413 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 0 4 2
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 80 0
Driftsresultat -61 -4 -187
Resultat før skatt -139 -106 -382
Ordinært resultat -139 -106 -382
Årsresultat -139 -106 -382
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 7 7 7
Sum omløpsmidler 51 99 45
Sum eiendeler 58 107 53
Sum egenkapital -2 354 -2 215 -2 109
Sum langsiktig gjeld 2 179 2 180 2 079
Sum kortsiktig gjeld 234 142 83