Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Karl Erik Kjelstad

Rapportdato: 2019-06-25

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 12 473 933 og med ett samlet driftsresultat på -994 519. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 8 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 7 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 54.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Agr AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 406 340 -121 076
Altus Intervention Group AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 1 562 691 -287 464
AS Backe Styre­medlem 2018 - Aktiv 4 042 359 -21 265
Akastor AS Adm. direktør 2018 - Aktiv 68 771 -95 135
Akastor ASA Adm. direktør 2017 - Aktiv 4 348 000 -438 000

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Akastor ASA Styre­medlem 2006 - 2008
First Geo AS Styre­medlem 2017 - 2019
First Geo AS Styrets leder 2014 - 2017
Nes Advantage Solutions AS Styrets leder 2016 - 2017
Nes Advantage Solutions Group AS Styrets leder 2016 - 2017
Bta Technology AS Styrets leder 2016 - 2018

Agr AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Agr AS - 913637054
Geologiske undersøkelser
Karenslyst Allé 4, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
406 340 000
Personalkostnader
136 885 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
392 887 000
Egenkapital
-650 300 000
Gjeld
1 263 037 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 2 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 2
Likviditetsgrad II 8 8 2
Totalt 12 12 21
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 406 340 431 789 904 643
Driftsresultat -121 076 -359 884 -103 343
Resultat før skatt -185 680 -492 783 -139 143
Ordinært resultat -185 680 -492 783 -139 143
Årsresultat -185 113 -491 791 -145 895
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 392 887 474 648 893 766
Sum omløpsmidler 219 850 226 461 271 366
Sum eiendeler 612 737 701 109 1 165 132
Sum egenkapital -650 300 -462 832 -134 020
Sum langsiktig gjeld 1 147 043 1 080 953 1 001 727
Sum kortsiktig gjeld 115 994 82 988 297 425

Altus Intervention Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Altus Intervention Group AS - 912489078
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Lagervegen 30, 4033 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 562 691 000
Personalkostnader
850 983 000
Lederlønn
3 305 000
Anleggsmidler
3 022 262 000
Egenkapital
1 989 599 000
Gjeld
1 728 192 000
Driftscore
2017
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 2
Fordringsomsetningshastighet 4
Gjeldsbetjeningsgrad 2
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 7
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 8
Totalt 23
Resultatregnskap
2017
Driftsinntekter 1 562 691
Driftsresultat -287 464
Resultat før skatt -362 506
Ordinært resultat -362 506
Årsresultat -362 506
Balanseregnskap
2017
Sum anleggsmidler 3 022 262
Sum omløpsmidler 695 529
Sum eiendeler 3 717 791
Sum egenkapital 1 989 599
Sum langsiktig gjeld 1 447 602
Sum kortsiktig gjeld 280 590

AS Backe

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Backe - 932555689
Oppføring av bygninger
Fornebuveien 11, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 042 359 000
Personalkostnader
691 653 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
741 532 000
Egenkapital
663 831 000
Gjeld
1 294 698 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 7 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 3 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 4
Resultatgrad 0 4 4
Kontantstrøm fra drift 5 7 5
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 32 42 37
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 4 042 359 3 709 690 3 623 907
Driftsresultat -21 265 49 079 59 807
Resultat før skatt 102 568 136 524 71 863
Ordinært resultat 102 568 136 524 71 863
Årsresultat 102 526 132 964 69 674
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 741 532 738 582 617 662
Sum omløpsmidler 1 216 997 1 074 108 1 072 715
Sum eiendeler 1 958 529 1 812 690 1 690 379
Sum egenkapital 663 831 630 645 551 058
Sum langsiktig gjeld 114 184 148 302 171 145
Sum kortsiktig gjeld 1 180 514 1 033 743 968 177

Akastor AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akastor AS - 983738478
Bygging av oljeplattformer og moduler
Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2018 Aktiv 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
22
Styremedlemmer
0
Omsetning
68 771 000
Personalkostnader
74 700 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 363 149 000
Egenkapital
5 480 816 000
Gjeld
1 353 390 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 0 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 5 3 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 8 8 6
Totalt 57 11 65
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 68 771 77 640 91 488
Driftsresultat -95 135 -94 991 -57 477
Resultat før skatt 309 945 -883 596 1 326 505
Ordinært resultat 309 945 -883 596 1 326 505
Årsresultat 309 945 -883 596 1 326 505
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 4 363 149 4 962 854 7 799 952
Sum omløpsmidler 2 471 056 2 264 432 664 236
Sum eiendeler 6 834 205 7 227 286 8 464 188
Sum egenkapital 5 480 816 5 974 537 7 887 681
Sum langsiktig gjeld 118 687 104 399 89 170
Sum kortsiktig gjeld 1 234 703 1 148 350 487 337

Akastor ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Akastor ASA - 986529551
Produksjon av maskiner og utstyr til bergverksdrift og bygge- og anleggsvirksomhet
Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2017 Aktiv 1,5 år
Styre­medlem 2006 2008 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 348 000 000
Personalkostnader
1 657 000 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 163 000 000
Egenkapital
5 277 000 000
Gjeld
5 051 000 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 4 2 2
Totalt 7 5 5
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 4 348 000 5 310 000 15 869 000
Driftsresultat -438 000 -1 151 000 -2 160 000
Resultat før skatt -1 107 000 -2 017 000 -2 564 000
Ordinært resultat -1 107 000 -2 017 000 -2 564 000
Årsresultat -58 000 -1 282 000 -2 564 000
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 7 163 000 7 897 000 10 732 000
Sum omløpsmidler 3 165 000 4 964 000 9 805 000
Sum eiendeler 10 328 000 12 861 000 20 537 000
Sum egenkapital 5 277 000 5 580 000 7 386 000
Sum langsiktig gjeld 2 823 000 2 334 000 2 483 000
Sum kortsiktig gjeld 2 228 000 4 947 000 10 668 000

Fjords Processing AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fjords Processing AS - 923822275
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Building B Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 599 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
38 768 000
Egenkapital
37 582 000
Gjeld
25 882 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 15 10
Kapitalomsetningshastighet 0 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 6
Resultatgrad 0 20 14
Kontantstrøm fra drift 0 20 10
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 2 4 4
Totalt 7 88 61
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 2 599 918 901 547 305
Driftsresultat -7 244 333 959 45 419
Resultat før skatt -6 424 247 737 32 419
Ordinært resultat -6 424 247 737 32 419
Årsresultat -6 424 247 737 32 419
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 38 768 38 552 73 707
Sum omløpsmidler 24 696 460 925 303 996
Sum eiendeler 63 464 499 477 377 703
Sum egenkapital 37 582 44 005 81 233
Sum langsiktig gjeld 0 0 10 320
Sum kortsiktig gjeld 25 882 455 472 286 150

Sameiet Brygge Vabukta

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Brygge Vabukta - 914824613
Ikke tilgjengelig
C/o Bull & Co Advokatfirma AS Observatoriegata 1, 0254 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 4,3 år

Mhwirth AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mhwirth AS - 942524544
Produksjon av maskiner og utstyr til bergverksdrift og bygge- og anleggsvirksomhet
Butangen 20, 4639 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 6,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
726
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 043 173 000
Personalkostnader
728 641 000
Lederlønn
3 928 000
Anleggsmidler
1 113 751 000
Egenkapital
893 276 000
Gjeld
2 054 834 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 2 7 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 3 0
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 8 6 8
Totalt 15 23 15
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 2 043 173 2 498 372 4 834 628
Driftsresultat -24 176 -321 220 -413 695
Resultat før skatt -351 180 -144 077 -424 524
Ordinært resultat -351 180 -144 077 -424 524
Årsresultat -351 180 -144 077 -424 524
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 1 113 751 1 383 176 1 303 876
Sum omløpsmidler 1 834 359 2 285 061 3 874 254
Sum eiendeler 2 948 110 3 668 237 5 178 130
Sum egenkapital 893 276 927 111 1 065 146
Sum langsiktig gjeld 1 065 577 1 221 495 1 988 121
Sum kortsiktig gjeld 989 257 1 519 631 2 124 863

Byesvollen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Byesvollen AS - 891971842
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Dagaliveien 7 B, 0776 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 10,3 år
Styrets leder 2007 Aktiv 11,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
26 649 000
Egenkapital
32 231 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 7 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 6 10
Likviditetsgrad II 0 10 0
Totalt 4 33 16
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -159 -85 -206
Resultat før skatt -800 1 435 1 922
Ordinært resultat -800 1 435 1 922
Årsresultat -800 1 435 1 922
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 26 649 26 799 11 374
Sum omløpsmidler 5 581 6 281 20 222
Sum eiendeler 32 231 33 080 31 595
Sum egenkapital 32 231 33 030 31 595
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 50 0

First Geo AS

Foretaksinfo
(Aktiv) First Geo AS - 979749775
Geologiske undersøkelser
Laberget 22, 4020 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2019 1,7 år
Styrets leder 2014 2017 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
46
Styremedlemmer
0
Omsetning
98 318 000
Personalkostnader
60 478 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
11 260 000
Egenkapital
2 817 000
Gjeld
27 554 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 6 6
Fordringsomsetningshastighet 5 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 4 8
Totalt 17 14 18
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 98 318 60 899 113 828
Driftsresultat -10 022 -15 163 -20 326
Resultat før skatt -8 727 -12 352 -15 837
Ordinært resultat -8 727 -12 352 -15 837
Årsresultat -8 727 -12 352 -15 837
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 11 260 12 453 12 572
Sum omløpsmidler 19 111 15 145 39 413
Sum eiendeler 30 371 27 598 51 985
Sum egenkapital 2 817 8 091 19 956
Sum langsiktig gjeld 7 143 6 698 7 126
Sum kortsiktig gjeld 20 411 12 808 24 903

Nes Advantage Solutions AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nes Advantage Solutions AS - 984909020
Utleie av arbeidskraft
Snarøyveien 36, 1364 Fornebu
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
715
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 008 618 000
Personalkostnader
549 165 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 547 000
Egenkapital
25 517 000
Gjeld
367 843 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 3 13
Kapitalomsetningshastighet 8 6 8
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 6
Resultatgrad 8 4 12
Kontantstrøm fra drift 5 3 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 50 36 64
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 008 618 379 008 465 626
Driftsresultat 32 432 8 817 30 512
Resultat før skatt 31 011 8 980 22 869
Ordinært resultat 31 011 8 980 22 869
Årsresultat 31 011 8 980 22 869
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 547 634 683
Sum omløpsmidler 391 813 284 120 165 504
Sum eiendeler 393 360 284 754 166 187
Sum egenkapital 25 517 25 639 23 410
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 367 843 259 115 142 778

Nes Advantage Solutions Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nes Advantage Solutions Group AS - 984460228
Bygging av oljeplattformer og moduler
Snarøyveien 36, 1364 Fornebu
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
52
Styremedlemmer
0
Omsetning
44 067 000
Personalkostnader
38 912 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
586 203 000
Egenkapital
520 456 000
Gjeld
114 865 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 2 12
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 4 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 2 2 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 17 11 78
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 44 067 27 389 47 274
Driftsresultat 1 189 -7 022 11 319
Resultat før skatt -101 161 -3 294 81 887
Ordinært resultat -101 161 -3 294 81 887
Årsresultat -101 161 -3 294 81 887
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 586 203 725 101 726 843
Sum omløpsmidler 49 118 67 218 88 680
Sum eiendeler 635 321 792 318 815 523
Sum egenkapital 520 456 621 617 624 912
Sum langsiktig gjeld 2 523 2 613 1 626
Sum kortsiktig gjeld 112 342 168 088 188 986

Bta Technology AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bta Technology AS - 813378752
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Building B Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2018 2,6 år

Frontica Group AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Frontica Group AS - 913875222
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2019 3,4 år

Fjords Processing 1 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fjords Processing 1 AS - 914274060
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Snarøyveien 36, 1364 Fornebu
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2017 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
599 594 000
Egenkapital
668 635 000
Gjeld
6 778 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 7 15 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 10
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 2 10
Likviditetsgrad II 10 2 8
Totalt 37 39 35
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 2 305 0
Driftsresultat -272 2 110 -60
Resultat før skatt 54 030 -195 785 153 277
Ordinært resultat 54 030 -195 785 153 277
Årsresultat 54 030 -195 785 153 277
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 599 594 679 365 1 222 030
Sum omløpsmidler 75 818 1 152 154 581
Sum eiendeler 675 413 680 517 1 376 611
Sum egenkapital 668 635 640 762 1 275 154
Sum langsiktig gjeld 0 38 579 683
Sum kortsiktig gjeld 6 778 1 176 100 774

DOF Deepwater AS

Foretaksinfo
(Aktiv) DOF Deepwater AS - 990999120
Forsyning og andre sjøtransporttjenester for offshore
, 5392 Storebø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2018 5,2 år
Styrets leder 2007 2013 5,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
153 681 000
Personalkostnader
84 293 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
857 042 000
Egenkapital
-95 510 000
Gjeld
1 104 266 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 16
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 2
Likviditetsgrad II 6 8 2
Totalt 9 11 25
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 153 681 201 939 306 347
Driftsresultat -400 225 -391 583 34 769
Resultat før skatt -417 953 -429 089 -143 304
Ordinært resultat -417 953 -429 089 -143 304
Årsresultat -417 953 -429 089 -143 304
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 857 042 1 221 404 1 604 263
Sum omløpsmidler 151 714 193 975 148 547
Sum eiendeler 1 008 756 1 415 379 1 752 810
Sum egenkapital -95 510 184 444 313 534
Sum langsiktig gjeld 986 809 1 122 044 1 218 234
Sum kortsiktig gjeld 117 457 108 891 221 042

Akofs 2 Services AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Akofs 2 Services AS - 992885963
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Karenslyst Allè 57, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 2014 2,3 år
Adm. direktør 2012 2014 2,3 år

Akastor Offshore AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Akastor Offshore AS - 892349142
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Karenslyst Allè 57, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2011 2014 2,8 år
Styre­medlem 2011 2019 7 år
Styrets leder 2008 2011 3,8 år

Akofs 3 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akofs 3 AS - 992237961
Utleie og leasing av sjøtransportmateriell
Karenlyst Allè 57, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2014 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
144 895 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 612 127 000
Egenkapital
305 886 000
Gjeld
1 637 528 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 6
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 4 9 13
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 144 895 54 558 265 111
Driftsresultat -30 917 -103 639 -28 634
Resultat før skatt -310 601 -339 407 -35 731
Ordinært resultat -310 601 -339 407 -35 731
Årsresultat -310 601 -339 407 -35 731
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 1 612 127 1 713 611 44 992
Sum omløpsmidler 331 287 646 485 209 235
Sum eiendeler 1 943 423 2 360 097 254 228
Sum egenkapital 305 886 390 579 -105 458
Sum langsiktig gjeld 1 258 566 1 308 287 127 519
Sum kortsiktig gjeld 378 962 661 230 232 167

Akofs i AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akofs i AS - 991889353
Forsyning og andre sjøtransporttjenester for offshore
Karenslyst Allé 57, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2014 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
393 321 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
174 481 000
Egenkapital
46 906 000
Gjeld
494 826 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 12 15 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 2
Gjeldsbetjeningsgrad 6 10 10
Resultatgrad 20 20 14
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 0 2
Totalt 72 82 66
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 393 321 734 969 327 436
Driftsresultat 83 837 467 931 29 831
Resultat før skatt 74 052 356 596 25 066
Ordinært resultat 74 052 356 596 25 066
Årsresultat 74 052 356 596 25 066
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 174 481 471 434 386 644
Sum omløpsmidler 367 242 111 108 87 541
Sum eiendeler 541 723 582 542 474 185
Sum egenkapital 46 906 51 626 285 132
Sum langsiktig gjeld 7 693 95 960 90 098
Sum kortsiktig gjeld 487 133 434 964 98 955

Akofs 4 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Akofs 4 AS - 992885947
Utleie og leasing av sjøtransportmateriell
Karenlyst Allè 57, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2014 3 år

Akofs 2 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akofs 2 AS - 993015318
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Karenslyst Allé 57, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2014 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 539 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 006 326 000
Egenkapital
1 136 606 000
Gjeld
1 164 704 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 14 12 12
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 2 539 26 061 5 062
Driftsresultat -223 629 -318 554 -1 284 870
Resultat før skatt -216 383 -248 016 -1 131 545
Ordinært resultat -216 383 -248 016 -1 131 545
Årsresultat -216 383 -248 016 -1 131 545
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 2 006 326 2 215 492 2 609 193
Sum omløpsmidler 294 984 180 243 435 370
Sum eiendeler 2 301 311 2 395 736 3 044 563
Sum egenkapital 1 136 606 1 148 686 1 327 849
Sum langsiktig gjeld 1 152 744 1 241 791 1 664 520
Sum kortsiktig gjeld 11 960 5 267 52 194

Akofs Offshore Operations AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akofs Offshore Operations AS - 991279571
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Karenslyst Allé 57, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2014 3 år
Adm. direktør 2011 2014 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
26
Styremedlemmer
0
Omsetning
76 306 000
Personalkostnader
38 919 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
127 720 000
Egenkapital
60 709 000
Gjeld
96 971 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 7 6 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 10
Resultatgrad 16 0 8
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 8 2 10
Likviditetsgrad II 6 4 0
Totalt 67 19 70
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 76 306 77 775 98 725
Driftsresultat 8 653 -2 994 4 573
Resultat før skatt 10 293 -93 202 769 690
Ordinært resultat 10 293 -93 202 769 690
Årsresultat 10 293 -93 202 769 690
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 127 720 85 086 1 157 646
Sum omløpsmidler 29 960 27 769 3 522
Sum eiendeler 157 680 112 855 1 161 167
Sum egenkapital 60 709 53 780 149 807
Sum langsiktig gjeld 73 135 34 150 313 746
Sum kortsiktig gjeld 23 836 24 925 697 615

Macgregor Pusnes AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Macgregor Pusnes AS - 951925357
Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr til skip og båter
Skilsøveien 368, 4818 Færvik
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2014 2,4 år

Amc Connector AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Amc Connector AS - 993452122
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Snarøyveien 36, 1364 Fornebu
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2010 < 1 år

Emas-amc AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Emas-amc AS - 974453940
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Lilleakerveien 2 A, 0283 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2011 1,5 år

Stream Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Stream Invest AS - 929118200
Bygging av oljeplattformer og moduler
Energivegen 20, 4056 Tananger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2010 < 1 år

Ocy Wayfarer AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ocy Wayfarer AS - 993452114
Utleie og leasing av sjøtransportmateriell
Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2009 < 1 år

Aker Ship Lease AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aker Ship Lease AS - 993404489
Utleie og leasing av sjøtransportmateriell
Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2009 < 1 år

Odim Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Odim Holding AS - 868251662
Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr til skip og båter
Hjørungavågvegen 137, 6063 Hjørungavåg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2009 1,4 år

Aker Floating Production AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aker Floating Production AS - 989628615
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2009 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
36 186 000
Personalkostnader
15 343 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 352 361 000
Egenkapital
2 192 139 000
Gjeld
504 106 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 2 2 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 16
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 46 46 63
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 36 186 25 456 29 432
Driftsresultat -272 -2 192 3 822
Resultat før skatt 304 604 271 465 175 908
Ordinært resultat 304 604 271 465 175 908
Årsresultat 304 604 271 465 175 908
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 2 352 361 2 441 288 2 269 893
Sum omløpsmidler 343 884 46 325 47 067
Sum eiendeler 2 696 245 2 487 613 2 316 960
Sum egenkapital 2 192 139 2 334 061 2 171 097
Sum langsiktig gjeld 2 217 77 351 89 757
Sum kortsiktig gjeld 501 889 76 200 56 106

Transocean Norway Drilling AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Transocean Norway Drilling AS - 982000564
Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Maskinveien 26, 4033 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2009 1,2 år

Philly Shipyard ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Philly Shipyard ASA - 991851526
Bygging av oljeplattformer og moduler
Vika Atrium Munkedamsveien 45, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2011 3,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 050 879 000
Personalkostnader
15 672 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 086 322 000
Egenkapital
906 634 000
Gjeld
638 543 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 15 12
Kapitalomsetningshastighet 2 6 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 6
Resultatgrad 0 18 20
Kontantstrøm fra drift 0 18 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 4
Totalt 12 92 74
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 050 879 5 083 784 1 962 788
Driftsresultat -335 464 821 018 560 699
Resultat før skatt -358 650 556 016 324 729
Ordinært resultat -358 650 556 016 324 729
Årsresultat -358 650 556 016 324 729
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 086 322 923 920 1 217 006
Sum omløpsmidler 458 855 1 168 641 2 217 391
Sum eiendeler 1 545 178 2 092 562 3 434 398
Sum egenkapital 906 634 1 286 812 767 726
Sum langsiktig gjeld 497 235 496 885 507 133
Sum kortsiktig gjeld 141 308 308 864 2 159 539

Aker Academy AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aker Academy AS - 989528246
Annen undervisning ikke nevnt annet sted
Snarøyveien 36, 1364 Fornebu
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2007 < 1 år

Aker Innovation AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aker Innovation AS - 990819254
Ikke tilgjengelig
Fjordalleen 16, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2008 < 1 år

Norsk Industri

Foretaksinfo
(Aktiv) Norsk Industri - 952151266
Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner
Middeltuns gate 27, 0368 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2010 4,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
55
Styremedlemmer
0
Omsetning
117 902 000
Personalkostnader
71 193 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
27 491 000
Egenkapital
368 682 000
Gjeld
59 289 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 8
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 10 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 17 45 58
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 117 902 115 442 136 609
Driftsresultat -16 892 -21 111 -2 563
Resultat før skatt -24 267 8 602 21 119
Ordinært resultat -24 267 8 602 21 119
Årsresultat -24 267 8 602 21 119
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 27 491 24 080 20 546
Sum omløpsmidler 400 480 428 193 422 245
Sum eiendeler 427 971 452 273 442 791
Sum egenkapital 368 682 392 949 384 349
Sum langsiktig gjeld 32 320 27 912 25 664
Sum kortsiktig gjeld 26 969 31 412 32 778

Stx France Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Stx France Holding AS - 989440047
Bygging av skip og skrog over 100 br.tonn
Karenslyst Allè 57, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2007 1,5 år

American Shipping Company ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) American Shipping Company ASA - 988228397
Spesielle holdingselskaper
Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2008 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
726 221 000
Personalkostnader
9 429 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 556 186 000
Egenkapital
1 545 660 000
Gjeld
5 461 134 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 4 4 4
Likviditetsgrad II 4 6 8
Totalt 60 62 62
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 726 221 739 673 707 891
Driftsresultat 421 658 426 655 409 020
Resultat før skatt 110 073 59 733 118 616
Ordinært resultat 110 073 59 733 118 616
Årsresultat 110 073 59 733 118 616
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 6 556 186 7 037 613 7 045 259
Sum omløpsmidler 450 608 434 451 268 342
Sum eiendeler 7 006 794 7 472 065 7 313 601
Sum egenkapital 1 545 660 1 643 661 1 808 168
Sum langsiktig gjeld 5 059 343 5 490 559 5 328 322
Sum kortsiktig gjeld 401 791 337 844 177 110

Aker Langsten Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aker Langsten Holding AS - 980406660
Ikke tilgjengelig
Fjordalleen 16, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2006 2,1 år
Styre­medlem 2002 2004 2,7 år

Stx Europe Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Stx Europe Holding AS - 986581383
Bygging av skip og skrog over 100 br.tonn
Karenslyst Allé 57 Skøyen, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2007 3,1 år

Stx Europe AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Stx Europe AS - 986751408
Bygging av skip og skrog over 100 br.tonn
Strandveien 15, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2004 2007 3,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
22 000 000
Personalkostnader
10 000 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
679 000 000
Egenkapital
336 000 000
Gjeld
387 000 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 2 3 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 6 27 30
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 22 000 33 000 31 000
Driftsresultat 0 20 000 62 000
Resultat før skatt -36 000 -33 000 -1 619 000
Ordinært resultat -36 000 -33 000 -1 619 000
Årsresultat -36 000 -33 000 -1 619 000
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 679 000 679 000 696 000
Sum omløpsmidler 44 000 145 000 130 000
Sum eiendeler 723 000 824 000 826 000
Sum egenkapital 336 000 372 000 405 000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 387 000 452 000 421 000

Vard Brevik Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Vard Brevik Holding AS - 939693610
Elektrisk installasjonsarbeid
Strømtangvegen 21, 3950 Brevik
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2006 3,3 år
Styre­medlem 2002 2003 1,5 år

Aker Langsten AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aker Langsten AS - 913747771
Ikke tilgjengelig
, 6393 Tomrefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2005 1,7 år
Styre­medlem 2000 2003 2,5 år

Aker Aukra AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aker Aukra AS - 939325948
Ikke tilgjengelig
, 6480 Aukra
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2005 1,8 år
Styre­medlem 2000 2003 2,3 år

Vard Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vard Group AS - 980100820
Bygging av skip og skrog over 100 br.tonn
Skansekaia 2, 6002 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2007 4,3 år
Styre­medlem 2000 2003 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
963
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 175 303 000
Personalkostnader
551 876 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 813 593 000
Egenkapital
949 221 000
Gjeld
8 151 702 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 3 6 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 4
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 12 15 15
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 6 175 303 4 858 258 7 574 628
Driftsresultat -99 440 -12 866 123 984
Resultat før skatt -529 255 -1 180 079 -1 052 991
Ordinært resultat -529 255 -1 180 079 -1 052 991
Årsresultat -529 255 -1 180 079 -1 052 991
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 1 813 593 2 208 429 2 676 100
Sum omløpsmidler 7 287 330 6 129 952 12 714 742
Sum eiendeler 9 100 923 8 338 381 15 390 842
Sum egenkapital 949 221 901 024 1 267 103
Sum langsiktig gjeld 619 940 728 103 1 721 243
Sum kortsiktig gjeld 7 531 762 6 709 254 12 402 496

Aker Kværner Yards AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aker Kværner Yards AS - 984163509
Ikke tilgjengelig
Fjordalleen 16, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2003 2006 3,5 år

Aker Yards AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aker Yards AS - 977557747
Ikke tilgjengelig
Fjordalleen 16, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2003 2006 3 år

Aukra-midsund Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aukra-midsund Holding AS - 939325859
Ikke tilgjengelig
, 6480 Aukra
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Langsten Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Langsten Holding AS - 959456089
Ikke tilgjengelig
, 6393 Tomrefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Pocket IT AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Pocket IT AS - 981521331
Ikke tilgjengelig
Sigurd Syrs gate 4, 0273 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2002 1,5 år

Syx E Business Solutions AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Syx E Business Solutions AS - 982348145
Ikke tilgjengelig
Lysaker Torg 12, 1326 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2004 3,6 år