Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Karl Erik Kjelstad

Rapportdato: 2020-02-21

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 11 343 894 og med ett samlet driftsresultat på -48 698. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 4 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 7 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 54.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Januar09 Invest AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 0 0
Agr AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 0 -1 330
Altus Intervention Group AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 1 830 198 -161 770
AS Backe Styre­medlem 2018 - Aktiv 3 775 777 2 763
Akastor AS Adm. direktør 2018 - Aktiv 57 325 -49 232

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Akastor ASA Styre­medlem 2006 - 2008
First Geo AS Styre­medlem 2017 - 2019
First Geo AS Styrets leder 2014 - 2017
Nes Advantage Solutions Group AS Styrets leder 2016 - 2017
Nes Advantage Solutions AS Styrets leder 2016 - 2017
Bta Technology AS Styrets leder 2016 - 2018

Januar09 Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Januar09 Invest AS - 922669287
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Dokkveien 1, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år

Agr AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Agr AS - 913637054
Geologiske undersøkelser
Karenslyst Allé 4, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
190 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
11 801 000
Egenkapital
-1 053 690 000
Gjeld
1 231 561 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 12 10
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 0 10 10
Totalt 15 24 22
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -1 330 -1 243 -1 971
Resultat før skatt -458 974 -254 677 -448 525
Ordinært resultat -458 974 -254 677 -448 525
Årsresultat -458 974 -254 677 -448 525
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 11 801 302 239 532 081
Sum omløpsmidler 166 070 226 518 191 462
Sum eiendeler 177 871 528 757 723 543
Sum egenkapital -1 053 690 -594 717 -340 041
Sum langsiktig gjeld 139 164 1 122 737 1 058 865
Sum kortsiktig gjeld 1 092 397 738 4 719

Altus Intervention Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Altus Intervention Group AS - 912489078
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Lagervegen 30, 4033 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 830 198 000
Personalkostnader
926 966 000
Lederlønn
4 001 000
Anleggsmidler
3 016 632 000
Egenkapital
1 726 766 000
Gjeld
2 112 447 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 18 7
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 8 8
Totalt 36 23
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 1 830 198 1 562 691
Driftsresultat -161 770 -287 464
Resultat før skatt -283 344 -362 506
Ordinært resultat -283 344 -362 506
Årsresultat -283 344 -362 506
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 3 016 632 3 022 262
Sum omløpsmidler 822 580 695 529
Sum eiendeler 3 839 212 3 717 791
Sum egenkapital 1 726 766 1 989 599
Sum langsiktig gjeld 1 720 686 1 447 602
Sum kortsiktig gjeld 391 761 280 590

AS Backe

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Backe - 932555689
Oppføring av bygninger
Fornebuveien 11, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 775 777 000
Personalkostnader
606 612 000
Lederlønn
3 617 000
Anleggsmidler
1 176 971 000
Egenkapital
682 992 000
Gjeld
1 739 764 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 6 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 3 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 6
Resultatgrad 2 0 4
Kontantstrøm fra drift 1 5 7
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 22 32 42
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 775 777 4 042 359 3 709 690
Driftsresultat 2 763 -21 265 49 079
Resultat før skatt 38 131 102 568 136 524
Ordinært resultat 38 131 102 568 136 524
Årsresultat 43 461 102 526 132 964
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 176 971 741 532 738 582
Sum omløpsmidler 1 245 785 1 216 997 1 074 108
Sum eiendeler 2 422 756 1 958 529 1 812 690
Sum egenkapital 682 992 663 831 630 645
Sum langsiktig gjeld 656 357 114 184 148 302
Sum kortsiktig gjeld 1 083 407 1 180 514 1 033 743

Akastor AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akastor AS - 983738478
Bygging av oljeplattformer og moduler
Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2018 Aktiv 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
16
Styremedlemmer
0
Omsetning
57 325 000
Personalkostnader
57 925 000
Lederlønn
6 690 000
Anleggsmidler
6 204 510 000
Egenkapital
5 912 769 000
Gjeld
582 193 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 6 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 2 8 8
Totalt 7 57 11
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 57 325 68 771 77 640
Driftsresultat -49 232 -95 135 -94 991
Resultat før skatt -492 012 309 945 -883 596
Ordinært resultat -492 012 309 945 -883 596
Årsresultat -492 012 309 945 -883 596
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 6 204 510 4 363 149 4 962 854
Sum omløpsmidler 290 452 2 471 056 2 264 432
Sum eiendeler 6 494 962 6 834 205 7 227 286
Sum egenkapital 5 912 769 5 480 816 5 974 537
Sum langsiktig gjeld 230 170 118 687 104 399
Sum kortsiktig gjeld 352 023 1 234 703 1 148 350

Akastor ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Akastor ASA - 986529551
Produksjon av maskiner og utstyr til bergverksdrift og bygge- og anleggsvirksomhet
Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2017 Aktiv 2,1 år
Styre­medlem 2006 2008 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 800 000 000
Personalkostnader
1 424 000 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 078 000 000
Egenkapital
4 316 000 000
Gjeld
4 687 000 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 4 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 4 4 2
Totalt 15 7 5
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 800 000 4 348 000 5 310 000
Driftsresultat 110 000 -438 000 -1 151 000
Resultat før skatt -193 000 -1 107 000 -2 017 000
Ordinært resultat -193 000 -1 107 000 -2 017 000
Årsresultat -193 000 -58 000 -1 282 000
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 5 078 000 7 163 000 7 897 000
Sum omløpsmidler 3 925 000 3 165 000 4 964 000
Sum eiendeler 9 003 000 10 328 000 12 861 000
Sum egenkapital 4 316 000 5 277 000 5 580 000
Sum langsiktig gjeld 1 485 000 2 823 000 2 334 000
Sum kortsiktig gjeld 3 202 000 2 228 000 4 947 000

Sameiet Brygge Vabukta

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Brygge Vabukta - 914824613
Ikke tilgjengelig
C/o Bull & Co Advokatfirma AS Observatoriegata 1, 0254 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 5 år

Mhwirth AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mhwirth AS - 942524544
Produksjon av maskiner og utstyr til bergverksdrift og bygge- og anleggsvirksomhet
Butangen 20, 4639 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
767
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 880 594 000
Personalkostnader
734 186 000
Lederlønn
3 789 000
Anleggsmidler
2 071 661 000
Egenkapital
1 750 209 000
Gjeld
2 603 680 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 2 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 2
Resultatgrad 4 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 3
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 2 8 6
Totalt 17 15 23
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 880 594 2 043 173 2 498 372
Driftsresultat 51 030 -24 176 -321 220
Resultat før skatt -126 979 -351 180 -144 077
Ordinært resultat -126 979 -351 180 -144 077
Årsresultat -126 979 -351 180 -144 077
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 071 661 1 113 751 1 383 176
Sum omløpsmidler 2 282 228 1 834 359 2 285 061
Sum eiendeler 4 353 889 2 948 110 3 668 237
Sum egenkapital 1 750 209 893 276 927 111
Sum langsiktig gjeld 454 574 1 065 577 1 221 495
Sum kortsiktig gjeld 2 149 106 989 257 1 519 631

Byesvollen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Byesvollen AS - 891971842
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Dagaliveien 7 B, 0776 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 11 år
Styrets leder 2007 Aktiv 12,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
26 649 000
Egenkapital
32 231 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 7 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 6 10
Likviditetsgrad II 0 10 0
Totalt 4 33 16
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -159 -85 -206
Resultat før skatt -800 1 435 1 922
Ordinært resultat -800 1 435 1 922
Årsresultat -800 1 435 1 922
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 26 649 26 799 11 374
Sum omløpsmidler 5 581 6 281 20 222
Sum eiendeler 32 231 33 080 31 595
Sum egenkapital 32 231 33 030 31 595
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 50 0

First Geo AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) First Geo AS - 979749775
Geologiske undersøkelser
Laberget 22, 4020 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2019 1,7 år
Styrets leder 2014 2017 2,7 år

Nes Advantage Solutions Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nes Advantage Solutions Group AS - 984460228
Bygging av oljeplattformer og moduler
Snarøyveien 36, 1364 Fornebu
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
56
Styremedlemmer
0
Omsetning
44 067 000
Personalkostnader
38 912 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
586 203 000
Egenkapital
520 456 000
Gjeld
114 865 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 2 12
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 4 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 2 2 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 17 11 78
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 44 067 27 389 47 274
Driftsresultat 1 189 -7 022 11 319
Resultat før skatt -101 161 -3 294 81 887
Ordinært resultat -101 161 -3 294 81 887
Årsresultat -101 161 -3 294 81 887
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 586 203 725 101 726 843
Sum omløpsmidler 49 118 67 218 88 680
Sum eiendeler 635 321 792 318 815 523
Sum egenkapital 520 456 621 617 624 912
Sum langsiktig gjeld 2 523 2 613 1 626
Sum kortsiktig gjeld 112 342 168 088 188 986

Nes Advantage Solutions AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nes Advantage Solutions AS - 984909020
Utleie av arbeidskraft
Snarøyveien 36, 1364 Fornebu
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
562
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 008 618 000
Personalkostnader
549 165 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 547 000
Egenkapital
25 517 000
Gjeld
367 843 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 3 13
Kapitalomsetningshastighet 8 6 8
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 6
Resultatgrad 8 4 12
Kontantstrøm fra drift 5 3 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 50 36 64
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 008 618 379 008 465 626
Driftsresultat 32 432 8 817 30 512
Resultat før skatt 31 011 8 980 22 869
Ordinært resultat 31 011 8 980 22 869
Årsresultat 31 011 8 980 22 869
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 547 634 683
Sum omløpsmidler 391 813 284 120 165 504
Sum eiendeler 393 360 284 754 166 187
Sum egenkapital 25 517 25 639 23 410
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 367 843 259 115 142 778

Bta Technology AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bta Technology AS - 813378752
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Building B Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2018 2,6 år

Frontica Group AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Frontica Group AS - 913875222
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2019 3,4 år

Fjords Processing 1 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fjords Processing 1 AS - 914274060
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Snarøyveien 36, 1364 Fornebu
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2017 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
576 934 000
Egenkapital
532 876 000
Gjeld
52 505 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 7 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 4 10 2
Likviditetsgrad II 0 10 2
Totalt 7 37 39
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 2 305
Driftsresultat -175 -272 2 110
Resultat før skatt -9 338 54 030 -195 785
Ordinært resultat -9 338 54 030 -195 785
Årsresultat -9 338 54 030 -195 785
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 576 934 599 594 679 365
Sum omløpsmidler 8 448 75 818 1 152
Sum eiendeler 585 382 675 413 680 517
Sum egenkapital 532 876 668 635 640 762
Sum langsiktig gjeld 0 0 38 579
Sum kortsiktig gjeld 52 505 6 778 1 176

DOF Deepwater AS

Foretaksinfo
(Aktiv) DOF Deepwater AS - 990999120
Forsyning og andre sjøtransporttjenester for offshore
Alfabygget 3, 5392 Storebø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2018 5,2 år
Styrets leder 2007 2013 5,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
146 747 000
Personalkostnader
62 742 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
719 048 000
Egenkapital
-303 171 000
Gjeld
1 149 847 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 6 6 8
Totalt 9 9 11
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 146 747 153 681 201 939
Driftsresultat -121 071 -400 225 -391 583
Resultat før skatt -207 660 -417 953 -429 089
Ordinært resultat -207 660 -417 953 -429 089
Årsresultat -207 660 -417 953 -429 089
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 719 048 857 042 1 221 404
Sum omløpsmidler 127 628 151 714 193 975
Sum eiendeler 846 676 1 008 756 1 415 379
Sum egenkapital -303 171 -95 510 184 444
Sum langsiktig gjeld 1 045 750 986 809 1 122 044
Sum kortsiktig gjeld 104 097 117 457 108 891

Akofs 2 Services AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Akofs 2 Services AS - 992885963
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Karenslyst Allè 57, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 2014 2,3 år
Adm. direktør 2012 2014 2,3 år

Akastor Offshore AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Akastor Offshore AS - 892349142
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Karenslyst Allè 57, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2011 2014 2,8 år
Styre­medlem 2011 2019 7 år
Styrets leder 2008 2011 3,8 år

Akofs 4 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Akofs 4 AS - 992885947
Utleie og leasing av sjøtransportmateriell
Karenlyst Allè 57, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2014 3 år

Akofs 3 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akofs 3 AS - 992237961
Utleie og leasing av sjøtransportmateriell
Karenslyst Allé 57, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2014 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
362 806 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 514 517 000
Egenkapital
235 926 000
Gjeld
1 414 491 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 10 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 43 4 9
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 362 806 144 895 54 558
Driftsresultat 154 987 -30 917 -103 639
Resultat før skatt -65 005 -310 601 -339 407
Ordinært resultat -65 005 -310 601 -339 407
Årsresultat -65 005 -310 601 -339 407
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 514 517 1 612 127 1 713 611
Sum omløpsmidler 135 908 331 287 646 485
Sum eiendeler 1 650 417 1 943 423 2 360 097
Sum egenkapital 235 926 305 886 390 579
Sum langsiktig gjeld 1 070 179 1 258 566 1 308 287
Sum kortsiktig gjeld 344 312 378 962 661 230

Akofs Offshore Operations AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akofs Offshore Operations AS - 991279571
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Karenslyst Allé 57, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2014 3 år
Adm. direktør 2011 2014 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
30
Styremedlemmer
0
Omsetning
65 926 000
Personalkostnader
39 214 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
349 328 000
Egenkapital
354 729 000
Gjeld
18 705 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 7 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 2 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 0
Resultatgrad 0 16 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 8 2
Likviditetsgrad II 8 6 4
Totalt 13 67 19
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 65 926 76 306 77 775
Driftsresultat -7 843 8 653 -2 994
Resultat før skatt -7 776 10 293 -93 202
Ordinært resultat -7 776 10 293 -93 202
Årsresultat -7 776 10 293 -93 202
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 349 328 127 720 85 086
Sum omløpsmidler 24 106 29 960 27 769
Sum eiendeler 373 434 157 680 112 855
Sum egenkapital 354 729 60 709 53 780
Sum langsiktig gjeld 3 249 73 135 34 150
Sum kortsiktig gjeld 15 456 23 836 24 925

Akofs 2 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akofs 2 AS - 993015318
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Karenslyst Allé 57, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2014 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 631 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 555 080 000
Egenkapital
1 311 561 000
Gjeld
251 541 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 2 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 10 10
Totalt 2 14 12
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 6 631 2 539 26 061
Driftsresultat -475 654 -223 629 -318 554
Resultat før skatt -677 260 -216 383 -248 016
Ordinært resultat -677 260 -216 383 -248 016
Årsresultat -677 260 -216 383 -248 016
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 555 080 2 006 326 2 215 492
Sum omløpsmidler 8 022 294 984 180 243
Sum eiendeler 1 563 102 2 301 311 2 395 736
Sum egenkapital 1 311 561 1 136 606 1 148 686
Sum langsiktig gjeld 238 103 1 152 744 1 241 791
Sum kortsiktig gjeld 13 438 11 960 5 267

Akofs i AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akofs i AS - 991889353
Forsyning og andre sjøtransporttjenester for offshore
Karenslyst Allé 57, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2014 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
365 084 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
108 858 000
Egenkapital
101 091 000
Gjeld
88 583 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 12 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 10
Resultatgrad 18 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 77 72 82
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 365 084 393 321 734 969
Driftsresultat 51 586 83 837 467 931
Resultat før skatt 55 059 74 052 356 596
Ordinært resultat 55 059 74 052 356 596
Årsresultat 55 059 74 052 356 596
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 108 858 174 481 471 434
Sum omløpsmidler 80 824 367 242 111 108
Sum eiendeler 189 674 541 723 582 542
Sum egenkapital 101 091 46 906 51 626
Sum langsiktig gjeld 2 660 7 693 95 960
Sum kortsiktig gjeld 85 923 487 133 434 964

Macgregor Pusnes AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Macgregor Pusnes AS - 951925357
Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr til skip og båter
Skilsøveien 368, 4818 Færvik
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2014 2,4 år

Amc Connector AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Amc Connector AS - 993452122
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Snarøyveien 36, 1364 Fornebu
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2010 < 1 år

Emas-amc AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Emas-amc AS - 974453940
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Lilleakerveien 2 A, 0283 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2011 1,5 år

Stream Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Stream Invest AS - 929118200
Bygging av oljeplattformer og moduler
Energivegen 20, 4056 Tananger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2010 < 1 år

Ocy Wayfarer AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ocy Wayfarer AS - 993452114
Utleie og leasing av sjøtransportmateriell
Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2009 < 1 år

Aker Ship Lease AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aker Ship Lease AS - 993404489
Utleie og leasing av sjøtransportmateriell
Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2009 < 1 år

Odim Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Odim Holding AS - 868251662
Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr til skip og båter
Hjørungavågvegen 137, 6063 Hjørungavåg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2009 1,4 år

Aker Floating Production AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aker Floating Production AS - 989628615
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2009 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
48 309 000
Personalkostnader
13 955 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
462 865 000
Egenkapital
497 210 000
Gjeld
44 665 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 12 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 2 10 10
Likviditetsgrad II 8 2 2
Totalt 39 46 46
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 48 309 36 186 25 456
Driftsresultat 3 318 -272 -2 192
Resultat før skatt -139 779 304 604 271 465
Ordinært resultat -139 779 304 604 271 465
Årsresultat -139 779 304 604 271 465
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 462 865 2 352 361 2 441 288
Sum omløpsmidler 79 010 343 884 46 325
Sum eiendeler 541 876 2 696 245 2 487 613
Sum egenkapital 497 210 2 192 139 2 334 061
Sum langsiktig gjeld 0 2 217 77 351
Sum kortsiktig gjeld 44 665 501 889 76 200

Transocean Norway Drilling AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Transocean Norway Drilling AS - 982000564
Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Maskinveien 26, 4033 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2009 1,2 år

Philly Shipyard ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Philly Shipyard ASA - 991851526
Bygging av oljeplattformer og moduler
Vika Atrium Munkedamsveien 45, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2011 3,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 050 879 000
Personalkostnader
15 672 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 086 322 000
Egenkapital
906 634 000
Gjeld
638 543 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 15 12
Kapitalomsetningshastighet 2 6 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 6
Resultatgrad 0 18 20
Kontantstrøm fra drift 0 18 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 4
Totalt 12 92 74
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 050 879 5 083 784 1 962 788
Driftsresultat -335 464 821 018 560 699
Resultat før skatt -358 650 556 016 324 729
Ordinært resultat -358 650 556 016 324 729
Årsresultat -358 650 556 016 324 729
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 086 322 923 920 1 217 006
Sum omløpsmidler 458 855 1 168 641 2 217 391
Sum eiendeler 1 545 178 2 092 562 3 434 398
Sum egenkapital 906 634 1 286 812 767 726
Sum langsiktig gjeld 497 235 496 885 507 133
Sum kortsiktig gjeld 141 308 308 864 2 159 539

Aker Academy AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aker Academy AS - 989528246
Annen undervisning ikke nevnt annet sted
Snarøyveien 36, 1364 Fornebu
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2007 < 1 år

Aker Innovation AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aker Innovation AS - 990819254
Ikke tilgjengelig
Fjordalleen 16, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2008 < 1 år

Norsk Industri

Foretaksinfo
(Aktiv) Norsk Industri - 952151266
Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner
Middelthuns gate 27, 0368 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2010 4,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
51
Styremedlemmer
0
Omsetning
117 902 000
Personalkostnader
71 193 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
27 491 000
Egenkapital
368 682 000
Gjeld
59 289 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 8
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 10 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 17 45 58
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 117 902 115 442 136 609
Driftsresultat -16 892 -21 111 -2 563
Resultat før skatt -24 267 8 602 21 119
Ordinært resultat -24 267 8 602 21 119
Årsresultat -24 267 8 602 21 119
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 27 491 24 080 20 546
Sum omløpsmidler 400 480 428 193 422 245
Sum eiendeler 427 971 452 273 442 791
Sum egenkapital 368 682 392 949 384 349
Sum langsiktig gjeld 32 320 27 912 25 664
Sum kortsiktig gjeld 26 969 31 412 32 778

Stx France Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Stx France Holding AS - 989440047
Bygging av skip og skrog over 100 br.tonn
Karenslyst Allè 57, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2007 1,5 år

American Shipping Company ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) American Shipping Company ASA - 988228397
Spesielle holdingselskaper
Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2008 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
714 073 000
Personalkostnader
15 021 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 159 143 000
Egenkapital
1 431 927 000
Gjeld
5 166 560 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 4 4 4
Likviditetsgrad II 4 4 6
Totalt 60 60 62
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 714 073 726 221 739 673
Driftsresultat 409 603 421 658 426 655
Resultat før skatt 69 861 110 073 59 733
Ordinært resultat 69 861 110 073 59 733
Årsresultat 69 861 110 073 59 733
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 6 159 143 6 556 186 7 037 613
Sum omløpsmidler 439 345 450 608 434 451
Sum eiendeler 6 598 488 7 006 794 7 472 065
Sum egenkapital 1 431 927 1 545 660 1 643 661
Sum langsiktig gjeld 4 760 080 5 059 343 5 490 559
Sum kortsiktig gjeld 406 480 401 791 337 844

Aker Langsten Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aker Langsten Holding AS - 980406660
Ikke tilgjengelig
Fjordalleen 16, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2006 2,1 år
Styre­medlem 2002 2004 2,7 år

Stx Europe Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Stx Europe Holding AS - 986581383
Bygging av skip og skrog over 100 br.tonn
Karenslyst Allé 57 Skøyen, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2007 3,1 år

Stx Europe AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Stx Europe AS - 986751408
Bygging av skip og skrog over 100 br.tonn
Kco Advokater Malmskriverveien 4, 1337 Sandvika
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2004 2007 3,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
10 653 000
Personalkostnader
25 577 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
27 000
Egenkapital
367 036 000
Gjeld
34 467 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 2 3
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 8 2 2
Likviditetsgrad II 10 0 0
Totalt 55 6 27
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 10 653 22 000 33 000
Driftsresultat -55 980 0 20 000
Resultat før skatt 31 515 -36 000 -33 000
Ordinært resultat 31 515 -36 000 -33 000
Årsresultat 31 515 -36 000 -33 000
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 27 679 000 679 000
Sum omløpsmidler 401 477 44 000 145 000
Sum eiendeler 401 503 723 000 824 000
Sum egenkapital 367 036 336 000 372 000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 34 467 387 000 452 000

Vard Brevik Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Vard Brevik Holding AS - 939693610
Elektrisk installasjonsarbeid
Strømtangvegen 21, 3950 Brevik
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2006 3,3 år
Styre­medlem 2002 2003 1,5 år

Aker Langsten AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aker Langsten AS - 913747771
Ikke tilgjengelig
, 6393 Tomrefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2005 1,7 år
Styre­medlem 2000 2003 2,5 år

Aker Aukra AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aker Aukra AS - 939325948
Ikke tilgjengelig
, 6480 Aukra
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2005 1,8 år
Styre­medlem 2000 2003 2,3 år

Vard Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vard Group AS - 980100820
Bygging av skip og skrog over 100 br.tonn
Skansekaia 2, 6002 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2007 4,3 år
Styre­medlem 2000 2003 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
880
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 485 643 000
Personalkostnader
636 842 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 200 792 000
Egenkapital
-962 750 000
Gjeld
11 683 740 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 3 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 2 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 7 12 15
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 7 485 643 6 175 303 4 858 258
Driftsresultat -1 888 571 -99 440 -12 866
Resultat før skatt -1 881 856 -529 255 -1 180 079
Ordinært resultat -1 881 856 -529 255 -1 180 079
Årsresultat -1 881 856 -529 255 -1 180 079
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 200 792 1 813 593 2 208 429
Sum omløpsmidler 8 520 198 7 287 330 6 129 952
Sum eiendeler 10 720 990 9 100 923 8 338 381
Sum egenkapital -962 750 949 221 901 024
Sum langsiktig gjeld 247 363 619 940 728 103
Sum kortsiktig gjeld 11 436 377 7 531 762 6 709 254

Aker Kværner Yards AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aker Kværner Yards AS - 984163509
Ikke tilgjengelig
Fjordalleen 16, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2003 2006 3,5 år

Aker Yards AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aker Yards AS - 977557747
Ikke tilgjengelig
Fjordalleen 16, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2003 2006 3 år

Aukra-midsund Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aukra-midsund Holding AS - 939325859
Ikke tilgjengelig
, 6480 Aukra
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Langsten Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Langsten Holding AS - 959456089
Ikke tilgjengelig
, 6393 Tomrefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Syx E Business Solutions AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Syx E Business Solutions AS - 982348145
Ikke tilgjengelig
Lysaker Torg 12, 1326 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2004 3,6 år

Pocket IT AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Pocket IT AS - 981521331
Ikke tilgjengelig
Sigurd Syrs gate 4, 0273 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2002 1,5 år