Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Philippe Jean Rene Walpot

Rapportdato: 2021-06-13

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 42 732 og med ett samlet driftsresultat på 1 276. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Anixter Sverige AB Adm. direktør 2019 - Aktiv 0 0
Anixter Eurotwo Holdings BV Adm. direktør 2015 - Aktiv 0 0
Anixter Norge ANS Styre­medlem 2010 - Aktiv 42 732 1 276

Inaktive Roller

Ingen inaktive roller funnet

Anixter Sverige AB

Foretaksinfo
(Aktiv) Anixter Sverige AB - 979326505
Uoppgitt
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2019 Aktiv 2,1 år

Anixter Eurotwo Holdings BV

Foretaksinfo
(Aktiv) Anixter Eurotwo Holdings BV - 985898995
Uoppgitt
, 9998 Utlandet
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2015 Aktiv 5,5 år

Anixter Norge ANS

Foretaksinfo
(Aktiv) Anixter Norge ANS - 879304342
Engroshandel med elektronikkutstyr og telekommunikasjonsutstyr samt deler
Bankveien 7, 1383 Asker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 Aktiv 10,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
42 732 000
Personalkostnader
3 224 000
Lederlønn
722 000
Anleggsmidler
98 000
Egenkapital
15 058 000
Gjeld
2 126 000
Driftscore
2016 2015
Totalrentabilitet 7 7
Kapitalomsetningshastighet 8 6
Fordringsomsetningshastighet 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10
Resultatgrad 4 4
Kontantstrøm fra drift 5 5
Rentedekningsgrad 10 6
Likviditetsgrad II 10 10
Totalt 58 52
Resultatregnskap
2016 2015
Driftsinntekter 42 732 23 602
Driftsresultat 1 276 687
Resultat før skatt 1 306 803
Ordinært resultat 1 306 803
Årsresultat 1 306 803
Balanseregnskap
2016 2015
Sum anleggsmidler 98 61
Sum omløpsmidler 17 086 15 405
Sum eiendeler 17 184 15 466
Sum egenkapital 15 058 14 060
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 126 1 406