Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Jostein Hetleflåt

Rapportdato: 2022-12-05

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 39 238 og med ett samlet driftsresultat på 3 602. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 3 av virksomhetene driftsunderskudd, og 4 av virksomhetene driftsoverskudd. 6 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 1.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Amdal Gard Holding AS Styrets leder 2020 - Aktiv 0 -4
- Kontakt­person 2020 - Aktiv 0 -4
Amdal Gård Jostein Hetleflåt Innehaver 2017 - Aktiv 0 0
Nesøyra 14 A AS Styre­medlem 2015 - Aktiv 43 -234
Hetleflåt Holding AS Vara­medlem 2006 - Aktiv 0 -16
Hetleflåt & Sønn Transport AS Styrets leder 2005 - Aktiv 7 391 1 478

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Hetleflåt & Sønn Transport ANS Styrets leder 2000** - 2005

Amdal Gard Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Amdal Gard Holding AS - 924498781
Uoppgitt
C/o Jostein Hetleflåt Amdalsvegen 223, 4208 Saudasjøen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 2,9 år
Kontakt­person 2020 Aktiv 2,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
15 000
Gjeld
0
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -4 -4 0
Resultat før skatt -4 -4 0
Ordinært resultat -4 -4 0
Årsresultat -4 -4 0
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 15 20 30
Sum eiendeler 15 20 30
Sum egenkapital 15 20 30
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Amdal Gård Jostein Hetleflåt

Foretaksinfo
(Aktiv) Amdal Gård Jostein Hetleflåt - 918832165
Sauehold
Amdalsvegen 223, 4208 Saudasjøen
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2017 Aktiv 5,7 år

Nesøyra 14 A AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nesøyra 14 A AS - 915023363
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Nesøyra 12, 4208 Saudasjøen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 7,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
43 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 175 000
Egenkapital
715 000
Gjeld
1 465 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 4
Totalt 2 7 10
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 43 25 32
Driftsresultat -234 -396 -208
Resultat før skatt -279 -463 -282
Ordinært resultat -279 -463 -282
Årsresultat -279 -463 -282
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 2 175 2 340 2 504
Sum omløpsmidler 5 5 24
Sum eiendeler 2 180 2 345 2 528
Sum egenkapital 715 -570 -107
Sum langsiktig gjeld 1 440 2 686 2 614
Sum kortsiktig gjeld 25 230 21

Hetleflåt Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hetleflåt Holding AS - 989144545
Bearbeiding av metaller
Rustå 17, 4200 Sauda
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 Aktiv 16,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
885 000
Egenkapital
9 332 000
Gjeld
0
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 3 2 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 10 10
Totalt 13 32 33
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -16 -15 -13
Resultat før skatt 377 165 309
Ordinært resultat 377 165 309
Årsresultat 377 165 309
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 885 884 886
Sum omløpsmidler 8 447 8 180 8 414
Sum eiendeler 9 332 9 064 9 299
Sum egenkapital 9 332 8 955 9 190
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 109 109

Hetleflåt & Sønn Transport AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hetleflåt & Sønn Transport AS - 988208930
Godstransport på vei
Nesøyra 12, 4208 Saudasjøen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 Aktiv 17,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 391 000
Personalkostnader
1 368 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 526 000
Egenkapital
7 310 000
Gjeld
1 631 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 12 7 13
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 18 14 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 8 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 86 76 89
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 7 391 8 032 8 202
Driftsresultat 1 478 774 1 840
Resultat før skatt 1 195 391 1 316
Ordinært resultat 1 195 391 1 316
Årsresultat 1 195 391 1 316
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 4 526 4 988 3 449
Sum omløpsmidler 4 415 3 430 5 305
Sum eiendeler 8 941 8 418 8 753
Sum egenkapital 7 310 6 115 5 723
Sum langsiktig gjeld 396 1 542 1 804
Sum kortsiktig gjeld 1 235 762 1 227

Hs-handel AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hs-handel AS - 988147648
Engroshandel med drivstoff og brensel
Nesøyra 12, 4208 Saudasjøen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2005 Aktiv 17,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 843 000
Personalkostnader
2 294 000
Lederlønn
949 000
Anleggsmidler
1 044 000
Egenkapital
3 080 000
Gjeld
3 547 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 10 12 12
Kapitalomsetningshastighet 4 4 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 14 16 14
Kontantstrøm fra drift 18 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 71 73 72
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 9 843 9 920 9 814
Driftsresultat 824 1 124 969
Resultat før skatt 633 861 727
Ordinært resultat 633 861 727
Årsresultat 633 861 727
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 1 044 1 359 965
Sum omløpsmidler 5 583 4 986 5 070
Sum eiendeler 6 628 6 346 6 035
Sum egenkapital 3 080 2 447 1 587
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 547 3 898 4 448

Hetleflåt Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hetleflåt Eiendom AS - 935578663
Bearbeiding av metaller
Nesøyra 12, 4208 Saudasjøen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2002 Aktiv 20,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 451 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 595 000
Egenkapital
3 796 000
Gjeld
3 498 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 7 7 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 6
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 74 70 63
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 1 451 1 270 1 354
Driftsresultat 862 800 711
Resultat før skatt 673 424 111
Ordinært resultat 673 424 111
Årsresultat 673 424 111
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 4 595 4 596 4 892
Sum omløpsmidler 2 699 2 603 3 413
Sum eiendeler 7 294 7 199 8 304
Sum egenkapital 3 796 3 123 2 699
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 498 4 076 5 605

HS Maskin AS

Foretaksinfo
(Aktiv) HS Maskin AS - 978615236
Bearbeiding av metaller
Nesøyra 12, 4208 Saudasjøen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 21,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
18
Styremedlemmer
0
Omsetning
20 510 000
Personalkostnader
10 521 000
Lederlønn
748 000
Anleggsmidler
107 000
Egenkapital
1 022 000
Gjeld
6 345 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 7 6 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 8
Fordringsomsetningshastighet 2 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 0
Resultatgrad 8 4 0
Kontantstrøm fra drift 5 1 0
Rentedekningsgrad 8 6 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 46 34 12
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 20 510 20 166 15 290
Driftsresultat 692 319 -308
Resultat før skatt 399 93 -394
Ordinært resultat 399 93 -394
Årsresultat 399 93 -394
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 107 118 242
Sum omløpsmidler 7 260 6 100 6 423
Sum eiendeler 7 367 6 218 6 665
Sum egenkapital 1 022 623 530
Sum langsiktig gjeld 99 33 21
Sum kortsiktig gjeld 6 246 5 563 6 114

Hetleflåt & Sønn Transport ANS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Hetleflåt & Sønn Transport ANS - 876214172
Ikke tilgjengelig
Industriområdet, 4208 Saudasjøen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2005 4,5 år