Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Mathilde Kjølsrød Berg

Rapportdato: 2020-04-10

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 3 541 og med ett samlet driftsresultat på -1 031. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 2.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Inspirator AS Vara­medlem 2013 - Aktiv 1 364 -1 078
Joyrider AS Vara­medlem 2012 - Aktiv 0 -30
Innovate AS Vara­medlem 2012 - Aktiv 2 177 77

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Digital Insight AS Vara­medlem 2013 - 2014
Digital Insight AS Vara­medlem 2013 - 2014

Digital Insight AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Digital Insight AS - 812653652
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
H. Heyerdahls gate 1, 0160 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2013 2014 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 547 000
Personalkostnader
992 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 364 000
Egenkapital
413 000
Gjeld
2 055 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 4 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 8
Totalt 5 8 11
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 547 1 727 1 740
Driftsresultat -443 -482 -1 327
Resultat før skatt -494 -582 -835
Ordinært resultat -494 -582 -835
Årsresultat -494 -582 -835
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 364 1 404 1 489
Sum omløpsmidler 1 104 726 2 123
Sum eiendeler 2 468 2 130 3 612
Sum egenkapital 413 907 2 617
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 055 1 223 995

3in.no AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) 3in.no AS - 999130097
Utgivelse av blader og tidsskrifter
C/o Digital Insight AS Fridtjof Nansens Plass 9, 0160 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 2018 5,2 år

Inspirator AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Inspirator AS - 911793261
Annen forebyggende helsetjeneste
H. Heyerdahls gate 1, 0160 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2013 Aktiv 7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 364 000
Personalkostnader
757 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
500 000
Egenkapital
-1 079 000
Gjeld
1 839 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 15
Kapitalomsetningshastighet 6 2 6
Fordringsomsetningshastighet 4 5 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 8
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 10 7 82
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 364 896 1 368
Driftsresultat -1 078 -793 504
Resultat før skatt -1 079 -794 499
Ordinært resultat -1 079 -794 499
Årsresultat -1 079 -794 499
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 500 500 500
Sum omløpsmidler 260 192 991
Sum eiendeler 760 692 1 491
Sum egenkapital -1 079 0 -134
Sum langsiktig gjeld 601 248 0
Sum kortsiktig gjeld 1 238 444 1 625

Joyrider AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Joyrider AS - 999203949
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Hieronymus Heyerdahls gate 1, 0160 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 Aktiv 7,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 021 000
Egenkapital
2 688 000
Gjeld
29 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 13 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 43 42
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -30 -18 -20
Resultat før skatt -29 633 461
Ordinært resultat -29 633 461
Årsresultat -29 633 461
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 021 2 021 2 160
Sum omløpsmidler 696 720 449
Sum eiendeler 2 717 2 741 2 608
Sum egenkapital 2 688 2 717 2 564
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 29 24 44

Innovate AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Innovate AS - 986085858
Engroshandel med datamaskiner, tilleggsutstyr til datamaskiner samt programvare
H. Heyerdahls gate 1, 0160 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 Aktiv 7,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 177 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
100 000
Egenkapital
91 000
Gjeld
1 054 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 0 0
Kapitalomsetningshastighet 6 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 0
Resultatgrad 8 0 0
Kontantstrøm fra drift 5 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 4
Totalt 46 7 9
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 177 1 671 1 560
Driftsresultat 77 -64 -25
Resultat før skatt 75 -65 -25
Ordinært resultat 75 -65 -25
Årsresultat 75 -65 -25
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 100 100 100
Sum omløpsmidler 1 045 1 320 1 265
Sum eiendeler 1 145 1 420 1 365
Sum egenkapital 91 16 138
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 054 1 404 1 226