Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Børge Einar Skogvoll

Rapportdato: 2021-06-23

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 194 og med ett samlet driftsresultat på 79. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 5 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 5.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
1 Sbx AS Styrets leder 2015 - Aktiv 194 101
- Kontakt­person 2015 - Aktiv 194 101
Bes Invest AS Styrets leder 2015 - Aktiv 0 -22
- Adm. direktør 2015 - Aktiv 0 -22
Børge Skogvoll Consult Innehaver 2007 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Tyrifjord Golfklubb Styre­medlem 2010 - 2012
Børge Skogvoll Consult Adm. direktør 2007 - 2019
Borettslaget Maridalsveien 4 Vara­medlem 2000** - 2006
Rentaflat AS Styrets leder 2000** - 2006
Rentaflat AS Styrets leder 2000** - 2006

1 Sbx AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 1 Sbx AS - 813646552
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Rebækkas gate 3, 1534 Moss
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 6,2 år
Kontakt­person 2015 Aktiv 6,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
194 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 242 000
Egenkapital
47 000
Gjeld
3 207 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 25 24 24
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 194 100 66
Driftsresultat 101 63 44
Resultat før skatt -16 -28 -24
Ordinært resultat -16 -28 -24
Årsresultat -16 -28 -24
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 3 242 3 242 3 242
Sum omløpsmidler 13 43 70
Sum eiendeler 3 255 3 284 3 312
Sum egenkapital 47 63 91
Sum langsiktig gjeld 2 492 2 503 2 503
Sum kortsiktig gjeld 715 718 718

Bes Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bes Invest AS - 814813762
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Rebækkas gate 3, 1534 Moss
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 6,4 år
Adm. direktør 2015 Aktiv 6,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 234 000
Egenkapital
-352 000
Gjeld
6 967 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 0
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 14 14 24
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 104
Driftsresultat -22 -23 84
Resultat før skatt 63 75 -127
Ordinært resultat 63 75 -127
Årsresultat 63 75 -127
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 6 234 6 342 6 105
Sum omløpsmidler 381 34 365
Sum eiendeler 6 615 6 377 6 470
Sum egenkapital -352 -415 -490
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6 967 6 792 6 960

Børge Skogvoll Consult

Foretaksinfo
(Aktiv) Børge Skogvoll Consult - 990838909
Andre tjenester tilknyttet undervisning
Magnus Bergs gate 3 C, 0266 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2007 Aktiv 14,3 år
Adm. direktør 2007 2019 12,2 år

Tyrifjord Golfklubb

Foretaksinfo
(Aktiv) Tyrifjord Golfklubb - 970925082
Idrettslag og -klubber
Storøya Hamarbispens vei 81, 3531 Krokkleiva
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2012 2,1 år

Borettslaget Maridalsveien 4

Foretaksinfo
(Aktiv) Borettslaget Maridalsveien 4 - 966180129
Borettslag
C/o Obos Eiendomsforvaltning AS Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2006 5,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 116 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 156 000
Egenkapital
3 884 000
Gjeld
5 449 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 4
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 2
Resultatgrad 20 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 0 18
Rentedekningsgrad 10 0 8
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 68 10 64
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 116 1 022 1 123
Driftsresultat 484 -54 233
Resultat før skatt 422 -131 144
Ordinært resultat 422 -131 144
Årsresultat 422 -131 144
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 9 156 9 311 9 311
Sum omløpsmidler 177 415 670
Sum eiendeler 9 333 9 726 9 980
Sum egenkapital 3 884 3 462 3 594
Sum langsiktig gjeld 5 369 6 199 6 305
Sum kortsiktig gjeld 80 64 81

Rentaflat AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Rentaflat AS - 981527461
Ikke tilgjengelig
Grønnspettveien 6, 1529 Moss
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,7 år
Adm. direktør 2000 2005 4,6 år