Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Leif Vastveit

Rapportdato: 2021-03-04

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 26 829 og med ett samlet driftsresultat på -2 014. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 3 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 9 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 8.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Sola Sportsflyklubb Nestleder styre 2018 - Aktiv 0 0
- Kontakt­person 2016 - Aktiv 0 0
Agromiljø AS Styrets leder 2012 - Aktiv 23 681 -3 103
Agromiljø Eiendom AS Styrets leder 2012 - Aktiv 1 350 1 061
Am-agri AS Styrets leder 2012 - Aktiv 0 0
Vastveit Elektronikk AS Styre­medlem 2010 - Aktiv 1 798 62
- Adm. direktør 2010 - Aktiv 1 798 62
Vel Holding AS Styre­medlem 2000** - Aktiv 0 -22
- Adm. direktør 2000** - Aktiv 0 -22
Altinex Industries AS Styre­medlem 2000** - Aktiv 0 -12
- Adm. direktør 2000** - Aktiv 0 -12

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Sola Sportsflyklubb Styrets leder 2016 - 2017
Stavanger Kirkelige Fellesråd Styre­medlem 2013 - 2014
Agromiljø AS Styre­medlem 2008 - 2012
Agromiljø Eiendom AS Styre­medlem 2007 - 2012
Agromiljø Eiendom AS Vara­medlem 2000** - 2007
Hillevåg Sokn Styre­medlem 2012 - 2014
Norwegian Fishfarming Equipment AS Styre­medlem 2006 - 2014
Norwegian Fishfarming Equipment AS Styre­medlem 2006 - 2014

Sola Sportsflyklubb

Foretaksinfo
(Aktiv) Sola Sportsflyklubb - 916935471
Idrettslag og -klubber
Flyplassvegen 176, 4055 Sola
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2018 Aktiv 2,9 år
Kontakt­person 2016 Aktiv 4,9 år
Styrets leder 2016 2017 1,4 år

Agromiljø AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Agromiljø AS - 992138394
Produksjon av jordbruks- og skogbruksmaskiner
Fåholmen 3, 4160 Finnøy
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 8,6 år
Styre­medlem 2008 2012 4,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
18
Styremedlemmer
0
Omsetning
23 681 000
Personalkostnader
6 521 000
Lederlønn
662 000
Anleggsmidler
1 866 000
Egenkapital
6 608 000
Gjeld
12 192 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 12 7
Kapitalomsetningshastighet 4 2 4
Fordringsomsetningshastighet 3 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 6
Resultatgrad 0 18 12
Kontantstrøm fra drift 0 18 10
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 4
Totalt 9 72 55
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 23 681 22 453 26 352
Driftsresultat -3 103 3 619 2 011
Resultat før skatt -2 921 2 566 1 887
Ordinært resultat -2 921 2 566 1 887
Årsresultat -2 921 2 566 1 887
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 866 1 494 1 762
Sum omløpsmidler 16 934 21 660 24 259
Sum eiendeler 18 801 23 153 26 021
Sum egenkapital 6 608 9 530 8 464
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12 192 13 623 17 557

Agromiljø Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Agromiljø Eiendom AS - 946399302
Produksjon av jordbruks- og skogbruksmaskiner
Judaberg, 4160 Finnøy
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 8,6 år
Styre­medlem 2007 2012 4,8 år
Vara­medlem 2000 2007 6,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 350 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
23 042 000
Egenkapital
17 066 000
Gjeld
14 951 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 6 10
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 6 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 10 10
Likviditetsgrad II 10 2 10
Totalt 61 64 80
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 350 720 720
Driftsresultat 1 061 636 693
Resultat før skatt 491 1 959 2 028
Ordinært resultat 491 1 959 2 028
Årsresultat 491 1 959 2 028
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 23 042 20 160 3 110
Sum omløpsmidler 8 974 8 944 12 842
Sum eiendeler 32 016 29 104 15 952
Sum egenkapital 17 066 16 875 15 216
Sum langsiktig gjeld 14 046 20 20
Sum kortsiktig gjeld 905 12 209 716

Am-agri AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Am-agri AS - 992138424
Produksjon av jordbruks- og skogbruksmaskiner
Judaberg, 4160 Finnøy
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 8,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 000 000
Gjeld
0
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0
Ordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1 000 1 000 1 000
Sum eiendeler 1 000 1 000 1 000
Sum egenkapital 1 000 1 000 1 000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Vastveit Elektronikk AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vastveit Elektronikk AS - 995116111
Produksjon av kommunikasjonsutstyr
Lagerveien 21, 4033 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 Aktiv 11,1 år
Adm. direktør 2010 Aktiv 11,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 798 000
Personalkostnader
877 000
Lederlønn
792 000
Anleggsmidler
817 000
Egenkapital
3 041 000
Gjeld
1 494 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 0
Resultatgrad 8 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 18 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 59 35 11
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 798 1 597 1 002
Driftsresultat 62 -228 -635
Resultat før skatt 250 84 -321
Ordinært resultat 250 84 -321
Årsresultat 250 84 -321
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 817 967 1 117
Sum omløpsmidler 3 718 3 380 3 016
Sum eiendeler 4 536 4 347 4 132
Sum egenkapital 3 041 2 792 2 707
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 494 1 555 1 425

Vel Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vel Holding AS - 966515988
Produksjon av kommunikasjonsutstyr
Lagerveien 21, 4033 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 20,2 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 20,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
668 000
Egenkapital
5 343 000
Gjeld
0
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 0 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 8
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 12 0 31
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -22 -22 -22
Resultat før skatt 57 -226 187
Ordinært resultat 57 -226 187
Årsresultat 57 -226 187
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 668 668 1 208
Sum omløpsmidler 4 675 4 618 4 798
Sum eiendeler 5 343 5 286 6 006
Sum egenkapital 5 343 5 286 5 511
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 495

Altinex Industries AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Altinex Industries AS - 981168267
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Lagerveien 21, 4033 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 20,2 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 20,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
727 000
Gjeld
1 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 10 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -12 -47 -10
Resultat før skatt -2 -38 0
Ordinært resultat -2 -38 0
Årsresultat -2 -38 0
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 728 731 769
Sum eiendeler 728 731 769
Sum egenkapital 727 730 768
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 1 1

Stavanger Kirkelige Fellesråd

Foretaksinfo
(Aktiv) Stavanger Kirkelige Fellesråd - 976993403
Religiøse organisasjoner
Klubbgata 1, 4013 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2014 1,3 år

Hillevåg Sokn

Foretaksinfo
(Aktiv) Hillevåg Sokn - 976993268
Religiøse organisasjoner
Veumveien 55, 4016 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2014 2 år

Norwegian Fishfarming Equipment AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Norwegian Fishfarming Equipment AS - 984262825
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Lagerveien 21, 4033 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2014 8 år

Elite Carpet Gallery AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Elite Carpet Gallery AS - 885465722
Ikke tilgjengelig
Fabrikkveien 15, 4033 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2003 2006 2,9 år