Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Kyrre Vastveit

Rapportdato: 2021-03-04

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 25 031 og med ett samlet driftsresultat på -2 042. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 6 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 3.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Stemmen Veilag Nestleder styre 2020 - Aktiv 0 0
Am-agri AS Adm. direktør 2012 - Aktiv 0 0
- Styre­medlem 2012 - Aktiv 0 0
Agromiljø AS Styre­medlem 2008 - Aktiv 23 681 -3 103
- Adm. direktør 2008 - Aktiv 23 681 -3 103
Agromiljø Eiendom AS Styre­medlem 2002 - Aktiv 1 350 1 061
- Adm. direktør 2002 - Aktiv 1 350 1 061

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Storklassen Styre­medlem 2019 - 2020
Nordbø Samdrift DA Styre­medlem 2004 - 2007
Nordbø Samdrift DA Styre­medlem 2004 - 2007

Stemmen Veilag

Foretaksinfo
(Aktiv) Stemmen Veilag - 925865834
Eiendomsforvaltning
C/o Madelaine Graadahl Flesjåvegen 52, 4160 Finnøy
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2020 Aktiv < 1 år

Am-agri AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Am-agri AS - 992138424
Produksjon av jordbruks- og skogbruksmaskiner
Judaberg, 4160 Finnøy
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2012 Aktiv 8,4 år
Styre­medlem 2012 Aktiv 8,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 000 000
Gjeld
0
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0
Ordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1 000 1 000 1 000
Sum eiendeler 1 000 1 000 1 000
Sum egenkapital 1 000 1 000 1 000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Agromiljø AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Agromiljø AS - 992138394
Produksjon av jordbruks- og skogbruksmaskiner
Fåholmen 3, 4160 Finnøy
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 Aktiv 13,1 år
Adm. direktør 2008 Aktiv 13,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
18
Styremedlemmer
0
Omsetning
23 681 000
Personalkostnader
6 521 000
Lederlønn
662 000
Anleggsmidler
1 866 000
Egenkapital
6 608 000
Gjeld
12 192 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 12 7
Kapitalomsetningshastighet 4 2 4
Fordringsomsetningshastighet 3 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 6
Resultatgrad 0 18 12
Kontantstrøm fra drift 0 18 10
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 4
Totalt 9 72 55
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 23 681 22 453 26 352
Driftsresultat -3 103 3 619 2 011
Resultat før skatt -2 921 2 566 1 887
Ordinært resultat -2 921 2 566 1 887
Årsresultat -2 921 2 566 1 887
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 866 1 494 1 762
Sum omløpsmidler 16 934 21 660 24 259
Sum eiendeler 18 801 23 153 26 021
Sum egenkapital 6 608 9 530 8 464
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12 192 13 623 17 557

Agromiljø Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Agromiljø Eiendom AS - 946399302
Produksjon av jordbruks- og skogbruksmaskiner
Judaberg, 4160 Finnøy
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 Aktiv 18,4 år
Adm. direktør 2002 Aktiv 18,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 350 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
23 042 000
Egenkapital
17 066 000
Gjeld
14 951 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 6 10
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 6 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 10 10
Likviditetsgrad II 10 2 10
Totalt 61 64 80
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 350 720 720
Driftsresultat 1 061 636 693
Resultat før skatt 491 1 959 2 028
Ordinært resultat 491 1 959 2 028
Årsresultat 491 1 959 2 028
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 23 042 20 160 3 110
Sum omløpsmidler 8 974 8 944 12 842
Sum eiendeler 32 016 29 104 15 952
Sum egenkapital 17 066 16 875 15 216
Sum langsiktig gjeld 14 046 20 20
Sum kortsiktig gjeld 905 12 209 716

Storklassen

Foretaksinfo
(Aktiv) Storklassen - 922588546
Religiøse organisasjoner
C/o Jan Tore Foldøy Fåhagen 38, 4160 Finnøy
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 2020 1,7 år

Nordbø Samdrift DA

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nordbø Samdrift DA - 987291885
Melkeproduksjon på storfe
C/o Kyrre Vastveit, 4160 Finnøy
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2007 3,1 år
Adm. direktør 2004 2007 3,1 år