Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Karl Sonny Robin Mirborn

Rapportdato: 2019-05-19

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 193 679 og med ett samlet driftsresultat på 28 980. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Ipas AS Styrets leder 2018 - Aktiv 37 965 395
Rutab AS Styrets leder 2018 - Aktiv 4 048 911
Ctm Lyng AS Styrets leder 2015 - Aktiv 151 666 27 674

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Rutab AS Styre­medlem 2016 - 2018
Rutab AS Adm. direktør 2016 - 2018

Ipas AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ipas AS - 984735979
Engroshandel med maskiner og utstyr til kraftproduksjon og installasjon
Østre Rosten 2a, 7075 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
13
Styremedlemmer
0
Omsetning
37 965 000
Personalkostnader
8 626 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 289 000
Egenkapital
10 839 000
Gjeld
6 685 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 2 13 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 4 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 10 10
Resultatgrad 4 16 18
Kontantstrøm fra drift 3 14 18
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 4 6 4
Totalt 39 80 87
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 37 965 36 948 32 483
Driftsresultat 395 4 360 4 606
Resultat før skatt 228 3 198 3 396
Ordinært resultat 228 3 198 3 396
Årsresultat 228 3 198 3 396
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 1 289 1 054 410
Sum omløpsmidler 16 236 16 628 15 223
Sum eiendeler 17 525 17 683 15 633
Sum egenkapital 10 839 10 611 8 959
Sum langsiktig gjeld 0 242 242
Sum kortsiktig gjeld 6 685 6 830 6 432

Rutab AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rutab AS - 983612008
Engroshandel med elektronikkutstyr og telekommunikasjonsutstyr samt deler
Amtmand Aalls gate 89, 3716 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 1,3 år
Styre­medlem 2016 2018 2,1 år
Adm. direktør 2016 2018 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 048 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
965 000
Gjeld
2 632 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 0
Kapitalomsetningshastighet 4 4 6
Fordringsomsetningshastighet 3 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 6 8 8
Totalt 86 88 18
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 048 3 115 3 650
Driftsresultat 911 677 -63
Resultat før skatt 650 521 -184
Ordinært resultat 650 521 -184
Årsresultat 650 521 -184
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 3 597 2 599 2 396
Sum eiendeler 3 597 2 599 2 396
Sum egenkapital 965 915 994
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 632 1 684 1 401

Ctm Lyng AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ctm Lyng AS - 936285244
Produksjon av annet elektrisk utstyr
Verkstedveien 19, 7125 Vanvikan
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 3,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
75
Styremedlemmer
0
Omsetning
151 666 000
Personalkostnader
44 841 000
Lederlønn
1 479 000
Anleggsmidler
4 084 000
Egenkapital
31 593 000
Gjeld
58 418 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 2 2 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 10
Resultatgrad 18 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 18 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 2 2
Totalt 83 79 85
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 151 666 147 859 151 655
Driftsresultat 27 674 23 297 28 862
Resultat før skatt 21 476 17 801 20 481
Ordinært resultat 21 476 17 801 20 481
Årsresultat 21 476 17 801 20 481
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 4 084 3 435 4 732
Sum omløpsmidler 85 927 78 435 77 056
Sum eiendeler 90 011 81 870 81 788
Sum egenkapital 31 593 27 981 27 567
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 58 418 53 890 54 221