Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Eirik Bugge

Rapportdato: 2020-10-20

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 720 136 og med ett samlet driftsresultat på 148 641. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 4 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 9 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Aquatiq AS Nestleder styre 2020 - Aktiv 540 605 120 630
- Adm. direktør 2020 - Aktiv 540 605 120 630
Aquatiq International AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 0 -2 080
Aquatiq Food Factory AS Styrets leder 2019 - Aktiv 23 000 -5 751
Aquatiq Sense AS Styrets leder 2019 - Aktiv 1 045 -236
Aqua Pharma Group AS Styrets leder 2019 - Aktiv 140 691 35 298
Aquatiq Consult AS Nestleder styre 2018 - Aktiv 14 795 822
Stemma AS Styrets leder 2016 - Aktiv 0 -42
- Kontakt­person 2016 - Aktiv 0 -42

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Aquatiq AS Styrets leder 2018 - 2020
Haugaland Shipping AS Styrets leder 2019 - 2020
Aqua Pharma AS Styrets leder 2019 - 2020
Aquatiq Food Factory AS Styre­medlem 2019 - 2019
Tx Guardian AS Styre­medlem 2019 - 2020

Aquatiq AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aquatiq AS - 983212344
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Hovemovegen 1, 2624 Lillehammer
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2020 Aktiv < 1 år
Adm. direktør 2020 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2018 2020 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
11
Styremedlemmer
0
Omsetning
540 605 000
Personalkostnader
92 062 000
Lederlønn
1 005 000
Anleggsmidler
181 784 000
Egenkapital
205 607 000
Gjeld
126 346 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 0 0
Kapitalomsetningshastighet 4 6 6
Fordringsomsetningshastighet 5 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 2 2
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 3 1
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 4 2 2
Totalt 88 17 15
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 540 605 463 096 482 701
Driftsresultat 120 630 -34 404 -24 422
Resultat før skatt 139 785 -32 443 -20 826
Ordinært resultat 139 785 -32 443 -20 826
Årsresultat 140 302 -32 080 -20 655
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 181 784 156 571 135 401
Sum omløpsmidler 150 170 129 100 159 386
Sum eiendeler 331 953 285 671 294 787
Sum egenkapital 205 607 70 638 103 007
Sum langsiktig gjeld 9 045 64 053 46 467
Sum kortsiktig gjeld 117 301 150 980 145 314

Aquatiq International AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aquatiq International AS - 919211830
Engroshandel med sykepleie- og apotekvarer
Hovemovegen 1, 2624 Lillehammer
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
1 539 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 478 000
Egenkapital
-3 932 000
Gjeld
8 417 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -2 080 -1 988 -1 026
Resultat før skatt -2 080 -1 562 -791
Ordinært resultat -2 080 -1 562 -791
Årsresultat -2 080 -1 562 -791
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 4 478 661 235
Sum omløpsmidler 6 6 66
Sum eiendeler 4 484 667 301
Sum egenkapital -3 932 -1 853 -291
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8 417 2 520 591

Aquatiq Food Factory AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aquatiq Food Factory AS - 813991942
Byggeteknisk konsulentvirksomhet
Hovemovegen 1, 2624 Lillehammer
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1,4 år
Styre­medlem 2019 2019 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
23 000 000
Personalkostnader
5 482 000
Lederlønn
665 000
Anleggsmidler
2 516 000
Egenkapital
-2 957 000
Gjeld
8 807 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 7
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 2 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 2
Resultatgrad 0 0 4
Kontantstrøm fra drift 0 0 1
Rentedekningsgrad 0 0 6
Likviditetsgrad II 0 2 4
Totalt 13 12 33
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 23 000 36 252 38 121
Driftsresultat -5 751 -4 577 1 033
Resultat før skatt -3 539 -2 250 515
Ordinært resultat -3 539 -2 250 515
Årsresultat -3 539 -2 250 515
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 516 2 252 1 301
Sum omløpsmidler 3 334 11 517 14 406
Sum eiendeler 5 850 13 769 15 707
Sum egenkapital -2 957 582 2 832
Sum langsiktig gjeld 0 0 584
Sum kortsiktig gjeld 8 807 13 188 12 292

Aquatiq Sense AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aquatiq Sense AS - 922723427
Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted
Hovemovegen 1, 2624 Lillehammer
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 045 000
Personalkostnader
703 000
Lederlønn
338 000
Anleggsmidler
52 000
Egenkapital
-160 000
Gjeld
726 000
Driftscore
2019
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 6
Fordringsomsetningshastighet 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 2
Totalt 9
Resultatregnskap
2019
Driftsinntekter 1 045
Driftsresultat -236
Resultat før skatt -185
Ordinært resultat -185
Årsresultat -185
Balanseregnskap
2019
Sum anleggsmidler 52
Sum omløpsmidler 514
Sum eiendeler 566
Sum egenkapital -160
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 726

Aqua Pharma Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aqua Pharma Group AS - 922654026
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Hovemovegen 1, 2624 Lillehammer
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
140 691 000
Personalkostnader
6 538 000
Lederlønn
548 000
Anleggsmidler
344 188 000
Egenkapital
445 485 000
Gjeld
81 408 000
Driftscore
2019
Totalrentabilitet 7
Kapitalomsetningshastighet 2
Fordringsomsetningshastighet 1
Gjeldsbetjeningsgrad 10
Resultatgrad 20
Kontantstrøm fra drift 20
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 8
Totalt 78
Resultatregnskap
2019
Driftsinntekter 140 691
Driftsresultat 35 298
Resultat før skatt 25 012
Ordinært resultat 25 012
Årsresultat 25 012
Balanseregnskap
2019
Sum anleggsmidler 344 188
Sum omløpsmidler 182 705
Sum eiendeler 526 893
Sum egenkapital 445 485
Sum langsiktig gjeld 22 321
Sum kortsiktig gjeld 59 087

Aquatiq Consult AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aquatiq Consult AS - 912156346
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Hovemovegen 1, 2624 Lillehammer
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2018 Aktiv 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
14 795 000
Personalkostnader
8 299 000
Lederlønn
1 017 000
Anleggsmidler
7 000
Egenkapital
1 459 000
Gjeld
3 122 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 15 12
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 3 5 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 6
Resultatgrad 12 16 12
Kontantstrøm fra drift 7 14 5
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 8
Totalt 66 82 64
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 14 795 14 345 11 926
Driftsresultat 822 1 839 600
Resultat før skatt 642 1 419 456
Ordinært resultat 642 1 419 456
Årsresultat 642 1 419 456
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 7 15 19
Sum omløpsmidler 4 574 5 477 4 020
Sum eiendeler 4 582 5 492 4 039
Sum egenkapital 1 459 1 451 1 451
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 122 4 041 2 588

Stemma AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Stemma AS - 817632122
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Sagveien 1, 0458 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 4,1 år
Kontakt­person 2016 Aktiv 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
29 697 000
Egenkapital
30 283 000
Gjeld
0
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 0 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 12 0 37
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -42 -20 -9
Resultat før skatt 45 -7 2 129
Ordinært resultat 45 -7 2 129
Årsresultat 45 -7 2 129
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 29 697 29 697 25 416
Sum omløpsmidler 587 542 560
Sum eiendeler 30 283 30 239 25 976
Sum egenkapital 30 283 30 239 25 965
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 11

Haugaland Shipping AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Haugaland Shipping AS - 974445018
Innenriks sjøfart med gods
Strandgata 120, 5527 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 2020 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
19
Styremedlemmer
0
Omsetning
56 864 000
Personalkostnader
5 119 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
61 089 000
Egenkapital
12 881 000
Gjeld
56 556 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 3 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 2
Resultatgrad 0 8 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 1
Rentedekningsgrad 0 2 0
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 37 48 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 56 864 54 973 35 262
Driftsresultat -3 131 2 544 -1 862
Resultat før skatt -4 006 376 -2 025
Ordinært resultat -4 006 376 -2 025
Årsresultat -4 006 376 -2 025
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 61 089 73 886 53 965
Sum omløpsmidler 8 348 3 963 3 870
Sum eiendeler 69 437 77 849 57 835
Sum egenkapital 12 881 16 887 16 511
Sum langsiktig gjeld 48 203 51 083 22 551
Sum kortsiktig gjeld 8 353 9 879 18 774

Aqua Pharma AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aqua Pharma AS - 983297951
Engroshandel med sykepleie- og apotekvarer
Hovemovegen 1, 2624 Lillehammer
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 2020 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
150 619 000
Personalkostnader
8 679 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
84 920 000
Egenkapital
76 418 000
Gjeld
77 537 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 0 12
Kapitalomsetningshastighet 4 4 2
Fordringsomsetningshastighet 3 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 6
Resultatgrad 16 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 7
Rentedekningsgrad 10 0 2
Likviditetsgrad II 2 0 2
Totalt 80 8 36
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 150 619 137 785 151 565
Driftsresultat 16 886 -26 901 -12 726
Resultat før skatt 37 325 -19 469 -5 068
Ordinært resultat 37 325 -19 469 -5 068
Årsresultat 37 325 -19 469 -5 068
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 84 920 68 212 56 837
Sum omløpsmidler 69 034 40 133 63 427
Sum eiendeler 153 954 108 344 120 264
Sum egenkapital 76 418 39 093 58 562
Sum langsiktig gjeld 5 556 13 145 9 900
Sum kortsiktig gjeld 71 981 56 106 51 802

Tx Guardian AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tx Guardian AS - 914416124
Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
Stasjonsvegen 16, 2100 Skarnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 2020 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 544 000
Personalkostnader
1 569 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 349 000
Egenkapital
1 404 000
Gjeld
4 903 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 4
Totalt 9 9 6
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 544 5 634 3 314
Driftsresultat -1 544 -4 010 -4 354
Resultat før skatt -1 563 -3 286 -2 543
Ordinært resultat -1 563 -3 286 -2 543
Årsresultat -1 563 -3 286 -2 543
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 4 349 3 250 2 627
Sum omløpsmidler 1 957 1 421 4 252
Sum eiendeler 6 306 4 672 6 879
Sum egenkapital 1 404 -564 2 722
Sum langsiktig gjeld 2 500 3 299 800
Sum kortsiktig gjeld 2 403 1 937 3 358