Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Øyvind Skjønstad

Rapportdato: 2020-10-01

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 0 og med ett samlet driftsresultat på 0. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
17.maikomiteen i Brevik Styre­medlem 2019 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Furulund Borettslag Vara­medlem 2012 - 2013

17.maikomiteen i Brevik

Foretaksinfo
(Aktiv) 17.maikomiteen i Brevik - 920781616
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o Espen Kristian Olsen Esmarksgate 15, 3950 Brevik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,5 år

Furulund Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Furulund Borettslag - 952263846
Borettslag
Jernbanegata 25, 3916 Porsgrunn
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 2013 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 919 000
Personalkostnader
102 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 654 000
Egenkapital
-1 102 000
Gjeld
11 030 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 3 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 18 20
Rentedekningsgrad 6 6 8
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 67 64 71
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 919 1 737 1 955
Driftsresultat 648 449 784
Resultat før skatt 367 195 513
Ordinært resultat 367 195 513
Årsresultat 367 195 513
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 9 654 9 651 9 505
Sum omløpsmidler 275 194 610
Sum eiendeler 9 929 9 845 10 115
Sum egenkapital -1 102 -1 468 -1 663
Sum langsiktig gjeld 10 904 11 285 11 673
Sum kortsiktig gjeld 126 28 106