Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Jens Göran Lindö

Rapportdato: 2019-06-21

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 171 153 og med ett samlet driftsresultat på -29 433. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 5 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 1.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Safeuse AS Styrets leder 2018 - Aktiv 0 0
Ecoonline AS Adm. direktør 2018 - Aktiv 105 776 -23 792
Boostcom Group AS Styre­medlem 2016 - Aktiv 64 442 -6 523
Area 42 AS Styrets leder 2015 - Aktiv 935 882
- Kontakt­person 2015 - Aktiv 935 882

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Dustin Norway AS Styre­medlem 2013 - 2018

Safeuse AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Safeuse AS - 997991486
Utgivelse av annen programvare
Trudvangveien 77, 3117 Tønsberg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv < 1 år

Ecoonline AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ecoonline AS - 982263700
Utgivelse av annen programvare
Trudvangveien 77, 3117 Tønsberg
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2018 Aktiv 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
78
Styremedlemmer
0
Omsetning
105 776 000
Personalkostnader
78 358 000
Lederlønn
1 314 000
Anleggsmidler
49 630 000
Egenkapital
-6 187 000
Gjeld
107 692 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 2 12
Kapitalomsetningshastighet 4 6 4
Fordringsomsetningshastighet 3 4 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 8
Resultatgrad 0 2 16
Kontantstrøm fra drift 0 18 20
Rentedekningsgrad 0 6 10
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 9 44 73
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 105 776 88 077 67 165
Driftsresultat -23 792 532 8 615
Resultat før skatt -16 068 -1 544 7 835
Ordinært resultat -16 068 -1 544 7 835
Årsresultat -16 068 -1 544 7 835
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 49 630 43 361 23 393
Sum omløpsmidler 51 875 24 808 21 466
Sum eiendeler 101 505 68 169 44 859
Sum egenkapital -6 187 -16 016 -15 783
Sum langsiktig gjeld 4 837 8 415 8 356
Sum kortsiktig gjeld 102 855 75 770 52 286

Boostcom Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Boostcom Group AS - 982316448
Programmeringstjenester
Mellomila 88, 7018 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
64 442 000
Personalkostnader
20 901 000
Lederlønn
2 356 000
Anleggsmidler
43 988 000
Egenkapital
25 864 000
Gjeld
41 697 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 4
Fordringsomsetningshastighet 3 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 7 8 10
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 64 442 60 746 76 184
Driftsresultat -6 523 -4 955 -8 435
Resultat før skatt -13 413 -8 320 -11 000
Ordinært resultat -13 413 -8 320 -11 000
Årsresultat -13 413 -8 320 -11 108
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 43 988 47 407 41 468
Sum omløpsmidler 23 572 25 228 22 359
Sum eiendeler 67 560 72 635 63 827
Sum egenkapital 25 864 23 813 13 153
Sum langsiktig gjeld 6 101 8 223 21 044
Sum kortsiktig gjeld 35 596 40 599 29 630

Area 42 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Area 42 AS - 914626617
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Mælosvingen 4, 1167 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 4,4 år
Kontakt­person 2015 Aktiv 4,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
935 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 263 000
Egenkapital
3 648 000
Gjeld
1 293 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 12 13 13
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 6
Likviditetsgrad II 0 10 10
Totalt 74 83 75
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 935 1 116 2 050
Driftsresultat 882 1 082 1 877
Resultat før skatt 890 1 602 1 126
Ordinært resultat 890 1 602 1 126
Årsresultat 890 1 602 1 126
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 4 263 4 691 0
Sum omløpsmidler 677 3 243 8 535
Sum eiendeler 4 940 7 934 8 535
Sum egenkapital 3 648 2 758 1 156
Sum langsiktig gjeld 1 293 5 165 7 378
Sum kortsiktig gjeld 0 11 1

Dustin Norway AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Dustin Norway AS - 939483969
Engroshandel med datamaskiner, tilleggsutstyr til datamaskiner samt programvare
Tykkemyr 1, 1597 Moss
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2018 5,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
122
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 365 235 000
Personalkostnader
90 114 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
344 228 000
Egenkapital
69 745 000
Gjeld
507 187 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 7 2
Kapitalomsetningshastighet 8 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 3 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 8 8 2
Kontantstrøm fra drift 5 5 1
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 6
Totalt 48 49 40
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 365 235 1 253 264 1 099 189
Driftsresultat 52 303 39 429 4 345
Resultat før skatt 42 836 29 201 2 246
Ordinært resultat 42 836 29 201 2 246
Årsresultat 42 836 29 201 2 246
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 344 228 166 793 8 086
Sum omløpsmidler 232 703 255 643 147 763
Sum eiendeler 576 931 422 436 155 849
Sum egenkapital 69 745 83 576 54 375
Sum langsiktig gjeld 53 615 55 000 0
Sum kortsiktig gjeld 453 572 283 861 101 474