Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Michael Peter Emery

Rapportdato: 2022-07-04

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 5 083 og med ett samlet driftsresultat på -15 275. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 4 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 2.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Dufia AS Styrets leder 2021 - Aktiv 0 -1
- Adm. direktør 2021 - Aktiv 0 -1
Zuccarellostiftelsen Styrets leder 2019 - Aktiv 2 977 258
Joymo AS Adm. direktør 2018 - Aktiv 2 106 -15 532

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Zuccarellostiftelsen Styre­medlem 2016 - 2019
Zuccarellostiftelsen Styre­medlem 2016 - 2019

Dufia AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Dufia AS - 926387707
Uoppgitt
Østvangveien 18, 0588 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv 1,5 år
Adm. direktør 2021 Aktiv 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
997 000
Egenkapital
20 000
Gjeld
978 000
Driftscore
2021 2020
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 0 0
Totalt 0 0
Resultatregnskap
2021 2020
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -1 0
Resultat før skatt -5 0
Ordinært resultat -5 0
Årsresultat -5 0
Balanseregnskap
2021 2020
Sum anleggsmidler 997 0
Sum omløpsmidler 1 30
Sum eiendeler 998 30
Sum egenkapital 20 30
Sum langsiktig gjeld 702 0
Sum kortsiktig gjeld 276 0

Zuccarellostiftelsen

Foretaksinfo
(Aktiv) Zuccarellostiftelsen - 916980191
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
C/o Kristine Lind Kremlegrenda 68, 1352 Kolsås
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 3,1 år
Styre­medlem 2016 2019 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 977 000
Personalkostnader
657 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 120 000
Gjeld
164 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 13 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 4 8
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 14 20 16
Kontantstrøm fra drift 14 20 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 84 89 87
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 2 977 1 184 1 486
Driftsresultat 258 250 191
Resultat før skatt 257 248 191
Ordinært resultat 257 248 191
Årsresultat 257 248 191
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1 285 918 706
Sum eiendeler 1 285 918 706
Sum egenkapital 1 120 863 615
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 164 55 91

Joymo AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Joymo AS - 916959311
Distribusjon av film, video og fjernsynsprogrammer
C/o Forskningsparken Gaustadalléen 21, 0349 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2018 Aktiv 3,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 106 000
Personalkostnader
10 433 000
Lederlønn
1 172 000
Anleggsmidler
3 617 000
Egenkapital
12 658 000
Gjeld
6 008 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 3 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 4 10
Totalt 17 9 12
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 2 106 2 331 449
Driftsresultat -15 532 -17 028 -9 249
Resultat før skatt -15 659 -17 147 -9 373
Ordinært resultat -15 659 -17 147 -9 373
Årsresultat -15 659 -17 147 -9 373
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 3 617 980 29
Sum omløpsmidler 15 048 3 295 8 552
Sum eiendeler 18 666 4 275 8 581
Sum egenkapital 12 658 -1 711 3 095
Sum langsiktig gjeld 3 900 3 900 3 900
Sum kortsiktig gjeld 2 108 2 086 1 586

Emery Consultancy

Foretaksinfo
(Inaktiv) Emery Consultancy - 918380426
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Østvangveien 18, 0588 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2021 4,4 år