Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Fazel Hamidi

Rapportdato: 2021-04-20

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 855 og med ett samlet driftsresultat på 26. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Ambial AS Styrets leder 2020 - Aktiv 0 0
- Kontakt­person 2020 - Aktiv 0 0
Fremad Media AS Nestleder styre 2017 - Aktiv 855 26

Inaktive Roller

Ingen inaktive roller funnet

Ambial AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ambial AS - 925876674
Annen rengjøringsvirksomhet ikke nevnt annet sted
C/o Fazel Hamidi Kirkealleen 82, 3470 Slemmestad
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år
Kontakt­person 2020 Aktiv < 1 år

Fremad Media AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fremad Media AS - 919599782
Pr og kommunikasjonstjenester
Mellomila 56, 7018 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2017 Aktiv 3,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
855 000
Personalkostnader
596 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
154 000
Gjeld
118 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 10 2
Fordringsomsetningshastighet 3 3 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 10
Resultatgrad 8 16 20
Kontantstrøm fra drift 3 14 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 6 10
Totalt 53 82 87
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 855 985 98
Driftsresultat 26 123 55
Resultat før skatt 20 93 41
Ordinært resultat 20 93 41
Årsresultat 20 93 41
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 272 447 98
Sum eiendeler 272 447 98
Sum egenkapital 154 135 71
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 118 312 27