Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Hent management-CV

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Erik Petersen

Rapportdato: 2023-03-24

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 7 131 og med ett samlet driftsresultat på 437. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Aktiv Brannvern AS Styrets leder 2000** - Aktiv 7 131 437

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Stigenga Borettslag Styre­medlem 2003 - 2005
Aktiv Brannvern AS Adm. direktør 2000** - 2008

Stigenga Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Stigenga Borettslag - 948518953
Borettslag
Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2005 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 876 000
Personalkostnader
356 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
29 160 000
Egenkapital
6 364 000
Gjeld
27 281 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 6 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 0
Resultatgrad 12 20 0
Kontantstrøm fra drift 7 20 0
Rentedekningsgrad 8 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 41 75 13
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 8 876 8 052 6 914
Driftsresultat 616 1 991 -1 216
Resultat før skatt 453 1 795 -1 475
Ordinært resultat 453 1 795 -1 475
Årsresultat 453 1 795 -1 475
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 29 160 25 208 25 166
Sum omløpsmidler 4 483 2 495 2 772
Sum eiendeler 33 644 27 703 27 938
Sum egenkapital 6 364 5 910 4 116
Sum langsiktig gjeld 27 020 21 577 22 533
Sum kortsiktig gjeld 261 216 1 289

Aktiv Brannvern AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aktiv Brannvern AS - 965664440
Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transport og tjenesteyting ellers
Stanseveien 27, 0976 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 22,2 år
Adm. direktør 2000 2008 7,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 131 000
Personalkostnader
4 015 000
Lederlønn
530 000
Anleggsmidler
45 000
Egenkapital
358 000
Gjeld
1 550 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 13 15 13
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 12 14 12
Kontantstrøm fra drift 7 10 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 68 75 71
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 7 131 6 790 7 197
Driftsresultat 437 665 541
Resultat før skatt 345 519 425
Ordinært resultat 345 519 425
Årsresultat 345 519 425
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 45 76 57
Sum omløpsmidler 1 863 2 099 2 196
Sum eiendeler 1 908 2 175 2 253
Sum egenkapital 358 313 394
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 550 1 862 1 860