Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Åsa Viktoria Skarbrandt

Rapportdato: 2021-06-12

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 210 009 og med ett samlet driftsresultat på 16 223. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Ipas AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 40 559 -1 192
Ctm Lyng AS Styrets leder 2019 - Aktiv 165 506 16 727
Rutab AS Styrets leder 2019 - Aktiv 3 944 688

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Aratron AS Styre­medlem 2013 - 2016

Ipas AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ipas AS - 984735979
Engroshandel med maskiner og utstyr til kraftproduksjon og installasjon
Østre Rosten 2a, 7075 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
11
Styremedlemmer
0
Omsetning
40 559 000
Personalkostnader
10 347 000
Lederlønn
763 000
Anleggsmidler
1 603 000
Egenkapital
6 931 000
Gjeld
11 640 000
Driftscore
2020 2019
Totalrentabilitet 0 6
Kapitalomsetningshastighet 8 8
Fordringsomsetningshastighet 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6
Resultatgrad 0 4
Kontantstrøm fra drift 0 5
Rentedekningsgrad 0 8
Likviditetsgrad II 2 2
Totalt 14 43
Resultatregnskap
2020 2019
Driftsinntekter 40 559 49 035
Driftsresultat -1 192 1 024
Resultat før skatt -1 497 588
Ordinært resultat -1 497 588
Årsresultat -1 497 588
Balanseregnskap
2020 2019
Sum anleggsmidler 1 603 1 019
Sum omløpsmidler 16 968 16 504
Sum eiendeler 18 571 17 522
Sum egenkapital 6 931 8 428
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11 640 9 095

Ctm Lyng AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ctm Lyng AS - 936285244
Produksjon av annet elektrisk utstyr
Verkstedveien 19, 7125 Vanvikan
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
81
Styremedlemmer
0
Omsetning
165 506 000
Personalkostnader
49 250 000
Lederlønn
2 059 000
Anleggsmidler
3 769 000
Egenkapital
36 718 000
Gjeld
54 519 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 12 15 15
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 3 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 16 18 18
Kontantstrøm fra drift 14 18 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 2 4
Totalt 73 79 83
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 165 506 164 034 151 666
Driftsresultat 16 727 26 095 27 674
Resultat før skatt 13 042 20 564 21 476
Ordinært resultat 13 042 20 564 21 476
Årsresultat 13 042 20 564 21 476
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 3 769 4 331 4 084
Sum omløpsmidler 87 468 90 626 85 927
Sum eiendeler 91 237 94 958 90 011
Sum egenkapital 36 718 34 557 31 593
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 54 519 60 401 58 418

Rutab AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rutab AS - 983612008
Engroshandel med elektronikkutstyr og telekommunikasjonsutstyr samt deler
Amtmand Aalls gate 89, 3716 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 944 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 553 000
Gjeld
2 356 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 13 15 15
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 3 4 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 18 20 20
Kontantstrøm fra drift 18 18 20
Rentedekningsgrad 10 8 10
Likviditetsgrad II 8 6 6
Totalt 82 83 86
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 3 944 4 620 4 048
Driftsresultat 688 1 031 911
Resultat før skatt 536 651 650
Ordinært resultat 536 651 650
Årsresultat 536 651 650
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 3 909 3 858 3 597
Sum eiendeler 3 909 3 858 3 597
Sum egenkapital 1 553 1 016 965
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 356 2 842 2 632

Aratron AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aratron AS - 871145172
Uspesifisert engroshandel
Bjørnerudveien 17, 1266 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2016 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
35 931 000
Personalkostnader
11 648 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
20 223 000
Egenkapital
53 463 000
Gjeld
155 279 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 8 12 12
Kontantstrøm fra drift 7 7 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 2 2
Totalt 39 41 41
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 35 931 34 765 31 552
Driftsresultat 1 222 1 956 2 085
Resultat før skatt 1 385 1 869 1 693
Ordinært resultat 1 385 1 869 1 693
Årsresultat 1 385 1 869 1 693
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 20 223 32 643 32 673
Sum omløpsmidler 188 519 73 009 82 796
Sum eiendeler 208 742 105 652 115 468
Sum egenkapital 53 463 24 058 28 868
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 155 279 81 594 86 600