Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Andres Kärvet

Rapportdato: 2021-02-26

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 3 657 og med ett samlet driftsresultat på -1 482. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 6 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Est Bm AS Styrets leder 2020 - Aktiv 0 0
- Adm. direktør 2020 - Aktiv 0 0
A Calla AS Styrets leder 2018 - Aktiv 913 20
- Adm. direktør 2018 - Aktiv 913 20
Est Byggmester AS Styrets leder 2016 - Aktiv 2 744 -1 502
- Adm. direktør 2016 - Aktiv 2 744 -1 502

Inaktive Roller

Ingen inaktive roller funnet

Est Bm AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Est Bm AS - 925010510
Uoppgitt
Kviteseidvegen 1643, 3853 Vrådal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år
Adm. direktør 2020 Aktiv < 1 år

A Calla AS

Foretaksinfo
(Aktiv) A Calla AS - 920874002
Oppføring av bygninger
Kviteseidvegen 1643, 3853 Vrådal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 2,7 år
Adm. direktør 2018 Aktiv 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
913 000
Personalkostnader
1 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
400 000
Egenkapital
126 000
Gjeld
903 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 2 15
Kapitalomsetningshastighet 6 2
Fordringsomsetningshastighet 1 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 10
Resultatgrad 4 20
Kontantstrøm fra drift 7 20
Rentedekningsgrad 10 10
Likviditetsgrad II 2 6
Totalt 36 83
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 913 128
Driftsresultat 20 115
Resultat før skatt 9 93
Ordinært resultat 9 93
Årsresultat 9 93
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 400 101
Sum omløpsmidler 628 68
Sum eiendeler 1 028 168
Sum egenkapital 126 116
Sum langsiktig gjeld 146 0
Sum kortsiktig gjeld 757 52

Est Byggmester AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Est Byggmester AS - 917429340
Oppføring av bygninger
Kviteseidvegen 1643, 3853 Vrådal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 4,3 år
Adm. direktør 2016 Aktiv 4,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
11
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 744 000
Personalkostnader
699 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-2 090 000
Gjeld
2 711 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 8 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 12 17 17
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 744 9 005 2 290
Driftsresultat -1 502 -284 -289
Resultat før skatt -1 499 -295 -290
Ordinært resultat -1 499 -295 -290
Årsresultat -1 499 -295 -290
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 103 76
Sum omløpsmidler 621 1 559 604
Sum eiendeler 621 1 663 680
Sum egenkapital -2 090 -591 -296
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 711 2 254 976