Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Hannah Gunvor Jacobsen

Rapportdato: 2022-12-01

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 14 744 755 og med ett samlet driftsresultat på 573 017. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 10 av virksomhetene driftsunderskudd, og 6 av virksomhetene driftsoverskudd. 5 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 15 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 14.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Gn Invest 3 AS Styre­medlem 2022 - Aktiv 0 -46
Ng Group AS Styrets leder 2022 - Aktiv 6 994 748 233 295
Ng Topco AS Styrets leder 2022 - Aktiv 6 994 690 248 196
Ng Midco AS Styrets leder 2022 - Aktiv 0 -184
Gn Invest 2 AS Styre­medlem 2022 - Aktiv 0 -85

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Ng Group AS Styre­medlem 2020 - 2022
Ng Topco AS Styre­medlem 2020 - 2022
Ng Midco AS Styre­medlem 2020 - 2022
Sirkulær Invest AS Styre­medlem 2019 - 2022
Lyngen Aurora AS Styre­medlem 2019 - 2020

Gn Invest 3 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gn Invest 3 AS - 925552909
Uoppgitt
Lysaker Torg 35, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2022 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
49 125 000
Egenkapital
49 077 000
Gjeld
115 000
Driftscore
2021 2020
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 10 0
Totalt 10 0
Resultatregnskap
2021 2020
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -46 0
Resultat før skatt -48 0
Ordinært resultat -48 0
Årsresultat -48 0
Balanseregnskap
2021 2020
Sum anleggsmidler 49 125 49 125
Sum omløpsmidler 66 0
Sum eiendeler 49 191 49 125
Sum egenkapital 49 077 49 125
Sum langsiktig gjeld 102 0
Sum kortsiktig gjeld 13 0

Ng Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ng Group AS - 919885084
Skatterådgivning
Lysaker Torg 35, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2022 Aktiv < 1 år
Styre­medlem 2020 2022 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 994 748 000
Personalkostnader
1 537 953 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 489 666 000
Egenkapital
1 267 830 000
Gjeld
5 322 827 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 3 2 2
Kapitalomsetningshastighet 4 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 4
Resultatgrad 8 4 0
Kontantstrøm fra drift 14 10 10
Rentedekningsgrad 4 2 2
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 46 31 25
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 6 994 748 5 490 150 4 813 179
Driftsresultat 233 295 84 575 -96 387
Resultat før skatt 13 131 -210 623 -152 854
Ordinært resultat 13 131 -210 623 -152 854
Årsresultat 13 131 -210 623 -152 854
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 5 489 666 5 414 218 5 482 356
Sum omløpsmidler 1 100 991 856 991 862 424
Sum eiendeler 6 590 657 6 271 209 6 344 780
Sum egenkapital 1 267 830 1 281 219 1 400 150
Sum langsiktig gjeld 3 712 320 3 691 703 3 331 071
Sum kortsiktig gjeld 1 610 507 1 298 287 1 613 559

Ng Topco AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ng Topco AS - 920039987
Innsamling av ikke-farlig avfall
Lysaker Torg 35, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2022 Aktiv < 1 år
Styre­medlem 2020 2022 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 994 690 000
Personalkostnader
1 537 465 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 528 667 000
Egenkapital
1 333 118 000
Gjeld
5 303 362 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 3 2 2
Kapitalomsetningshastighet 4 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 4
Resultatgrad 8 4 0
Kontantstrøm fra drift 14 10 10
Rentedekningsgrad 4 2 2
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 46 29 25
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 6 994 690 5 490 418 4 813 179
Driftsresultat 248 196 65 516 -47 419
Resultat før skatt 27 841 -224 922 -152 698
Ordinært resultat 27 841 -224 922 -152 698
Årsresultat 27 841 -224 922 -152 698
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 5 528 667 5 459 223 5 482 456
Sum omløpsmidler 1 107 814 857 517 866 214
Sum eiendeler 6 636 481 6 316 740 6 348 670
Sum egenkapital 1 333 118 1 330 717 1 426 584
Sum langsiktig gjeld 3 692 375 3 595 244 3 308 311
Sum kortsiktig gjeld 1 610 987 1 390 778 1 613 773

Ng Midco AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ng Midco AS - 919884940
Skatterådgivning
Lysaker Torg 35, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2022 Aktiv < 1 år
Styre­medlem 2020 2022 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 753 227 000
Egenkapital
1 752 871 000
Gjeld
1 438 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 24 22 20
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -184 -97 -88
Resultat før skatt 1 101 1 102 501
Ordinært resultat 1 101 1 102 501
Årsresultat 1 101 1 102 501
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 1 753 227 1 752 579 1 643 147
Sum omløpsmidler 1 081 137 261
Sum eiendeler 1 754 308 1 752 716 1 643 408
Sum egenkapital 1 752 871 1 750 689 1 642 766
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 438 2 027 642

Gn Invest 2 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gn Invest 2 AS - 821296102
Uoppgitt
Lysaker Torg 35, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2022 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
35 581 000
Egenkapital
36 446 000
Gjeld
63 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 10 0 0
Totalt 10 12 0
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -85 -40 -175
Resultat før skatt -83 821 -173
Ordinært resultat -83 821 -173
Årsresultat -83 821 -173
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 35 581 34 500 34 500
Sum omløpsmidler 928 949 128
Sum eiendeler 36 509 35 449 34 628
Sum egenkapital 36 446 35 449 34 628
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 63 0 0

Random Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Random Invest AS - 929485947
Uoppgitt
Falbes gate 18e, 0170 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2022 Aktiv < 1 år

Holdbart AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Holdbart AS - 815664582
Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
Høgdaveien 1, 1540 Vestby
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
212
Styremedlemmer
0
Omsetning
329 166 000
Personalkostnader
40 738 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
21 791 000
Egenkapital
30 239 000
Gjeld
48 242 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 12 15 10
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 8
Resultatgrad 8 16 8
Kontantstrøm fra drift 7 18 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 2 0
Totalt 60 86 58
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 329 166 318 198 186 393
Driftsresultat 13 182 36 434 7 283
Resultat før skatt 9 862 28 109 5 468
Ordinært resultat 9 862 28 109 5 468
Årsresultat 9 862 28 109 5 468
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 21 791 16 310 16 104
Sum omløpsmidler 56 690 66 678 37 155
Sum eiendeler 78 481 82 988 53 258
Sum egenkapital 30 239 33 377 15 268
Sum langsiktig gjeld 10 435 10 885 11 083
Sum kortsiktig gjeld 37 807 38 726 26 908

Overskudd Bidco AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Overskudd Bidco AS - 926868845
Uoppgitt
C/o Holdbart AS Høgdaveien 1c, 1543 Vestby
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
368 391 000
Egenkapital
369 129 000
Gjeld
0
Driftscore
2021
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 0
Totalt 0
Resultatregnskap
2021
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -3
Resultat før skatt 3
Ordinært resultat 3
Årsresultat 3
Balanseregnskap
2021
Sum anleggsmidler 368 391
Sum omløpsmidler 738
Sum eiendeler 369 129
Sum egenkapital 369 129
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0

Overskudd Midco AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Overskudd Midco AS - 826868872
Uoppgitt
C/o Holdbart AS Høgdaveien 1c, 1543 Vestby
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
369 128 000
Egenkapital
369 130 000
Gjeld
10 000
Driftscore
2021
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 4
Totalt 14
Resultatregnskap
2021
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -2
Resultat før skatt 4
Ordinært resultat 4
Årsresultat 4
Balanseregnskap
2021
Sum anleggsmidler 369 128
Sum omløpsmidler 12
Sum eiendeler 369 140
Sum egenkapital 369 130
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 10

Overskudd Holdco AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Overskudd Holdco AS - 926888390
Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
C/o Holdbart AS Høgdaveien 1c, 1543 Vestby
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
357 629 000
Egenkapital
357 626 000
Gjeld
9 000
Driftscore
2021
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 2
Totalt 2
Resultatregnskap
2021
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -7
Resultat før skatt 0
Ordinært resultat 0
Årsresultat 0
Balanseregnskap
2021
Sum anleggsmidler 357 629
Sum omløpsmidler 6
Sum eiendeler 357 635
Sum egenkapital 357 626
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 9

IT Ni AS

Foretaksinfo
(Aktiv) IT Ni AS - 923992480
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Tjuvholmen Allé 21, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 3 år
Adm. direktør 2019 Aktiv 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
374 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
84 554 000
Egenkapital
19 838 000
Gjeld
70 145 000
Driftscore
2021 2020
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 2 2
Totalt 4 2
Resultatregnskap
2021 2020
Driftsinntekter 374 0
Driftsresultat -341 -274
Resultat før skatt -1 305 -532
Ordinært resultat -1 305 -532
Årsresultat -1 305 -532
Balanseregnskap
2021 2020
Sum anleggsmidler 84 554 54 610
Sum omløpsmidler 5 429 2 841
Sum eiendeler 89 983 57 451
Sum egenkapital 19 838 16 143
Sum langsiktig gjeld 60 000 37 959
Sum kortsiktig gjeld 10 145 3 349

Norsk Gjenvinning Norge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norsk Gjenvinning Norge AS - 937270151
Innsamling av ikke-farlig avfall
Lysaker Torg 35, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 3,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
29
Styremedlemmer
0
Omsetning
308 512 000
Personalkostnader
67 746 000
Lederlønn
1 356 000
Anleggsmidler
1 746 044 000
Egenkapital
1 200 001 000
Gjeld
1 047 601 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 7 7 10
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 4 6 8
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 66 70 75
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 308 512 317 815 301 098
Driftsresultat 63 293 97 636 100 611
Resultat før skatt 22 081 92 329 125 067
Ordinært resultat 22 081 92 329 125 067
Årsresultat 22 081 92 329 125 067
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 1 746 044 1 619 914 1 629 198
Sum omløpsmidler 501 557 472 824 128 029
Sum eiendeler 2 247 601 2 092 737 1 757 227
Sum egenkapital 1 200 001 1 177 920 1 085 591
Sum langsiktig gjeld 268 054 356 553 403 827
Sum kortsiktig gjeld 779 547 558 265 267 809

Lomme AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lomme AS - 991761225
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kanalen 3, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 4,1 år
Vara­medlem 2009 2018 8,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 320 000
Egenkapital
17 089 000
Gjeld
4 484 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 3 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 8
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 43 29 35
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -50 -63 -58
Resultat før skatt 4 574 569 1 522
Ordinært resultat 4 574 569 1 522
Årsresultat 4 574 569 1 522
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 8 320 7 157 5 621
Sum omløpsmidler 13 253 9 252 10 265
Sum eiendeler 21 573 16 409 15 886
Sum egenkapital 17 089 12 515 11 946
Sum langsiktig gjeld 4 383 3 788 3 847
Sum kortsiktig gjeld 101 105 93

55 Knop AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 55 Knop AS - 917028915
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Tjuvholmen Allé 21, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 5,9 år
Styre­medlem 2016 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
50 000
Egenkapital
433 000
Gjeld
509 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 8 0 0
Totalt 43 0 0
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -8 -8 -10
Resultat før skatt 1 268 -11 -13
Ordinært resultat 1 268 -11 -13
Årsresultat 1 268 -11 -13
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 50 172 172
Sum omløpsmidler 893 8 16
Sum eiendeler 943 180 188
Sum egenkapital 433 16 27
Sum langsiktig gjeld 165 164 161
Sum kortsiktig gjeld 344 0 0

Summa Equity Advisory AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Summa Equity Advisory AS - 917972753
Skatterådgivning
Inkognito Terrasse 9, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 6,1 år
Adm. direktør 2016 Aktiv 6,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
29
Styremedlemmer
0
Omsetning
77 739 000
Personalkostnader
50 754 000
Lederlønn
3 395 000
Anleggsmidler
2 444 000
Egenkapital
26 962 000
Gjeld
15 106 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 18 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 94 87 87
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 77 739 49 066 34 737
Driftsresultat 13 831 8 152 6 008
Resultat før skatt 10 672 6 300 4 532
Ordinært resultat 10 672 6 300 4 532
Årsresultat 10 672 6 300 4 532
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 2 444 1 504 1 064
Sum omløpsmidler 39 624 24 252 15 144
Sum eiendeler 42 068 25 756 16 209
Sum egenkapital 26 962 16 290 9 990
Sum langsiktig gjeld 18 27 31
Sum kortsiktig gjeld 15 088 9 439 6 187

Hagu Rental AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hagu Rental AS - 917294720
Utleie og leasing av andre husholdningsvarer og varer til personlig bruk
Karoline Eggens vei 3, 2016 Frogner
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 6,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
39 526 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
936 000
Gjeld
2 248 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 3 15
Kapitalomsetningshastighet 8 6 10
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 2 10
Resultatgrad 8 8 8
Kontantstrøm fra drift 5 5 5
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 4 4
Totalt 62 38 62
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 39 526 20 653 15 647
Driftsresultat 1 959 1 017 772
Resultat før skatt 1 528 793 602
Ordinært resultat 1 528 793 602
Årsresultat 1 528 793 602
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 3 184 24 272 1 006
Sum eiendeler 3 184 24 272 1 006
Sum egenkapital 936 936 143
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 248 23 336 863

15 Knop AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 15 Knop AS - 915915833
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Tjuvholmen Allé 21, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 7,2 år
Adm. direktør 2015 Aktiv 7,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 651 000
Egenkapital
4 871 000
Gjeld
2 343 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 2
Likviditetsgrad II 6 0 0
Totalt 41 0 4
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -13 -11 -12
Resultat før skatt 4 973 -169 -32
Ordinært resultat 4 973 -169 -32
Årsresultat 4 973 -169 -32
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 4 651 3 190 2 364
Sum omløpsmidler 2 563 36 31
Sum eiendeler 7 214 3 226 2 395
Sum egenkapital 4 871 -101 68
Sum langsiktig gjeld 457 1 673 1 085
Sum kortsiktig gjeld 1 886 1 654 1 242

Sirkulær Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sirkulær Invest AS - 924278048
Uoppgitt
Møllergata 6, 0179 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 2022 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
27 128 000
Egenkapital
27 377 000
Gjeld
25 000
Driftscore
2021 2020
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 10 4
Totalt 10 4
Resultatregnskap
2021 2020
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -35 -390
Resultat før skatt -35 -390
Ordinært resultat -35 -390
Årsresultat -35 -390
Balanseregnskap
2021 2020
Sum anleggsmidler 27 128 15 000
Sum omløpsmidler 274 15 700
Sum eiendeler 27 402 30 700
Sum egenkapital 27 377 15 315
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 25 15 386

Lyngen Aurora AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lyngen Aurora AS - 924277904
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kråkskogen 18, 9064 Svensby
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 2020 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 013 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
87 099 000
Egenkapital
3 438 000
Gjeld
91 670 000
Driftscore
2021 2020
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0
Fordringsomsetningshastighet 1 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 10 10
Totalt 13 10
Resultatregnskap
2021 2020
Driftsinntekter 1 013 0
Driftsresultat -4 130 -2 041
Resultat før skatt -3 278 -3 528
Ordinært resultat -3 278 -3 528
Årsresultat -3 278 -3 528
Balanseregnskap
2021 2020
Sum anleggsmidler 87 099 58 531
Sum omløpsmidler 8 009 7 971
Sum eiendeler 95 108 66 503
Sum egenkapital 3 438 6 717
Sum langsiktig gjeld 90 813 57 374
Sum kortsiktig gjeld 857 2 413

Milarex AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Milarex AS - 918501053
Kombinerte kontortjenester
Dronningens gate 6, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 2020 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
13 761 000
Personalkostnader
8 933 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
421 258 000
Egenkapital
464 666 000
Gjeld
10 549 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 8
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 14 0 10
Rentedekningsgrad 6 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 40 12 42
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 13 761 14 297 9 692
Driftsresultat -304 -1 716 -295
Resultat før skatt 1 117 -3 914 453
Ordinært resultat 1 117 -3 914 453
Årsresultat 1 117 -3 914 453
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 421 258 457 958 421 549
Sum omløpsmidler 53 967 37 550 35 066
Sum eiendeler 475 225 495 498 456 626
Sum egenkapital 464 666 489 202 453 493
Sum langsiktig gjeld 4 817 312 0
Sum kortsiktig gjeld 5 732 5 984 3 132

Vv Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Vv Holding AS - 996021076
Innsamling av ikke-farlig avfall
Tjuvholmen Allé 19, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 2020 < 1 år

Vv Holding II AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Vv Holding II AS - 996411346
Innsamling av ikke-farlig avfall
Tjuvholmen Allé 19, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 2020 < 1 år

Pos Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Pos Holding AS - 996411281
Innsamling av ikke-farlig avfall
Tjuvholmen Allé 19, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 2020 < 1 år

Summen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Summen AS - 918291245
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Bombakken 6a, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
218 439 000
Egenkapital
258 930 000
Gjeld
42 568 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 15 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 0
Totalt 43 83 25
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 1 113 0
Driftsresultat -3 676 789 -1 399
Resultat før skatt 110 634 103 954 7 173
Ordinært resultat 110 634 103 954 7 173
Årsresultat 110 634 103 954 7 173
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 218 439 95 233 67 626
Sum omløpsmidler 83 060 111 578 92
Sum eiendeler 301 498 206 810 67 719
Sum egenkapital 258 930 148 296 44 342
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 42 568 58 515 23 377

Hallgruppen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hallgruppen AS - 915846432
Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted
Karoline Eggens vei 3, 2016 Frogner
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2017 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
82
Styremedlemmer
0
Omsetning
773 292 000
Personalkostnader
84 326 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
201 630 000
Egenkapital
103 645 000
Gjeld
350 818 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 7 13 7
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 3 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 6
Resultatgrad 8 16 8
Kontantstrøm fra drift 10 18 7
Rentedekningsgrad 8 8 8
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 52 75 48
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 773 292 514 781 356 085
Driftsresultat 31 477 52 507 14 077
Resultat før skatt 21 590 32 093 8 279
Ordinært resultat 21 590 32 093 8 279
Årsresultat 21 590 32 093 8 279
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 201 630 120 563 88 184
Sum omløpsmidler 252 833 160 203 111 981
Sum eiendeler 454 463 280 766 200 165
Sum egenkapital 103 645 84 315 50 639
Sum langsiktig gjeld 96 707 50 119 30 193
Sum kortsiktig gjeld 254 111 146 332 119 332

Hgj Hannah Gunvor Jacobsen

Foretaksinfo
(Inaktiv) Hgj Hannah Gunvor Jacobsen - 915729347
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Tjuvholmen Allé 21, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2018 2,9 år