Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Christina S Harefallet

Rapportdato: 2021-05-06

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 9 563 og med ett samlet driftsresultat på 1 584. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Christiania Utemiljø AS Styre­medlem 2014 - Aktiv 8 106 1 147
Chonica Butikkutvikling AS Styre­medlem 2014 - Aktiv 1 457 446
Chonica Capital AS Styre­medlem 2014 - Aktiv 0 -9

Inaktive Roller

Ingen inaktive roller funnet

Christiania Utemiljø AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Christiania Utemiljø AS - 992708530
Grunnarbeid
Heimskogen 14, 2870 Dokka
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 6,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 106 000
Personalkostnader
2 805 000
Lederlønn
553 000
Anleggsmidler
214 000
Egenkapital
160 000
Gjeld
2 040 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 15 13
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 8
Resultatgrad 18 18 8
Kontantstrøm fra drift 18 18 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 6
Totalt 87 86 67
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 8 106 5 294 2 633
Driftsresultat 1 147 880 115
Resultat før skatt 897 691 90
Ordinært resultat 897 691 90
Årsresultat 897 691 90
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 214 117 80
Sum omløpsmidler 1 986 1 958 457
Sum eiendeler 2 200 2 074 537
Sum egenkapital 160 113 203
Sum langsiktig gjeld 5 3 2
Sum kortsiktig gjeld 2 035 1 958 332

Chonica Butikkutvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Chonica Butikkutvikling AS - 990114072
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Tonveien 4, 2870 Dokka
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 6,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 457 000
Personalkostnader
587 000
Lederlønn
518 000
Anleggsmidler
1 723 000
Egenkapital
1 638 000
Gjeld
692 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 12 13 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 2 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 8 8
Totalt 85 85 86
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 1 457 1 549 1 452
Driftsresultat 446 478 346
Resultat før skatt 347 367 259
Ordinært resultat 347 367 259
Årsresultat 347 367 259
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 1 723 1 284 1 351
Sum omløpsmidler 606 971 608
Sum eiendeler 2 329 2 255 1 959
Sum egenkapital 1 638 1 390 1 023
Sum langsiktig gjeld 241 528 540
Sum kortsiktig gjeld 451 337 396

Chonica Capital AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Chonica Capital AS - 990043124
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Tonveien 4, 2870 Dokka
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 6,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
668 000
Egenkapital
3 916 000
Gjeld
309 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 3 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 8 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 45 29 33
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -9 -11 -18
Resultat før skatt 972 87 162
Ordinært resultat 972 87 162
Årsresultat 972 87 162
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 668 656 1 102
Sum omløpsmidler 3 557 2 895 2 662
Sum eiendeler 4 225 3 551 3 764
Sum egenkapital 3 916 3 244 3 457
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 309 307 307