Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Vanja Hjelmseth

Rapportdato: 2020-07-02

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 20 653 og med ett samlet driftsresultat på -300. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Psykolog Vanja Hjelmseth Innehaver 2019 - Aktiv 0 0
AS Institutt for Psykologisk Rådgivning Styre­medlem 2006 - Aktiv 20 653 -300

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Psykolog Vanja Hjelmseth Styrets leder 2003 - 2019
Eidsvågneset Barnehage Styre­medlem 2012 - 2013

Psykolog Vanja Hjelmseth

Foretaksinfo
(Aktiv) Psykolog Vanja Hjelmseth - 885772242
Klinisk psykologtjeneste
Christian Michelsens gate 4, 5012 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv 1,2 år
Styrets leder 2003 2019 15,9 år

AS Institutt for Psykologisk Rådgivning

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Institutt for Psykologisk Rådgivning - 940433649
Klinisk psykologtjeneste
Christian Michelsens gate 4, 5012 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 Aktiv 13,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
12
Styremedlemmer
0
Omsetning
20 653 000
Personalkostnader
4 078 000
Lederlønn
961 000
Anleggsmidler
1 126 000
Egenkapital
1 262 000
Gjeld
4 126 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 15
Kapitalomsetningshastighet 10 8 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 16
Kontantstrøm fra drift 0 0 14
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 4 4 8
Totalt 19 17 88
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 20 653 17 852 18 994
Driftsresultat -300 -381 1 901
Resultat før skatt -316 -400 1 397
Ordinært resultat -316 -400 1 397
Årsresultat -316 -400 1 397
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 126 1 173 274
Sum omløpsmidler 4 262 3 857 4 387
Sum eiendeler 5 388 5 030 4 661
Sum egenkapital 1 262 1 578 1 978
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 126 3 452 2 683

Eidsvågneset Barnehage

Foretaksinfo
(Aktiv) Eidsvågneset Barnehage - 971445572
Barnehager
Orreveien 8b, 5101 Eidsvågneset
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2013 1 år