Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Tor Rønhovde

Rapportdato: 2020-07-04

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 2 774 065 og med ett samlet driftsresultat på 130 318. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 9 av virksomhetene driftsunderskudd, og 15 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 38 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 24.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Lahaugmoen Innkvartering AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 52 875 -1 041
Cold Pressed Juice Nordic AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 5 276 477
Brest AS Adm. direktør 2019 - Aktiv 104 044 20 005
- Styrets leder 2019 - Aktiv 104 044 20 005
Gastro Kitchen AS Adm. direktør 2019 - Aktiv 23 186 -490
- Styrets leder 2019 - Aktiv 23 186 -490
Søtt+salt Gruppen AS Adm. direktør 2019 - Aktiv 6 521 297
- Styrets leder 2019 - Aktiv 6 521 297

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Resco AS Adm. direktør 2017 - 2018
Resco AS Styrets leder 2017 - 2018
Mint Renhold AS Adm. direktør 2017 - 2018
Mint Renhold AS Styrets leder 2017 - 2018
Firesafe AS Styre­medlem 2012 - 2017
Ren Pluss Holding AS Styrets leder 2017 - 2018
4service Offshore Hotels AS Adm. direktør 2016 - 2016

Lahaugmoen Innkvartering AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lahaugmoen Innkvartering AS - 913866177
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Sandviksveien 26, 1363 Høvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
52 875 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 807 000
Egenkapital
3 902 000
Gjeld
15 488 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 15 0
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 3 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 2 8 0
Resultatgrad 0 18 0
Kontantstrøm fra drift 1 18 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 4 4 2
Totalt 18 83 12
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 52 875 55 573 34 533
Driftsresultat -1 041 7 518 -1 753
Resultat før skatt -959 5 615 -1 476
Ordinært resultat -959 5 615 -1 476
Årsresultat -959 5 615 -1 476
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 807 4 698 3 205
Sum omløpsmidler 15 584 19 334 14 222
Sum eiendeler 19 390 24 032 17 427
Sum egenkapital 3 902 4 861 -755
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 15 488 19 171 18 181

Cold Pressed Juice Nordic AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Cold Pressed Juice Nordic AS - 920401899
Engroshandel med drikkevarer ellers
Dronningens gate 4, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 276 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
15 000
Egenkapital
351 000
Gjeld
734 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 15 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0
Resultatgrad 14 0
Kontantstrøm fra drift 10 0
Rentedekningsgrad 10 0
Likviditetsgrad II 6 2
Totalt 80 17
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 5 276 2 563
Driftsresultat 477 -18
Resultat før skatt 357 -27
Ordinært resultat 357 -27
Årsresultat 357 -27
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 15 19
Sum omløpsmidler 1 069 767
Sum eiendeler 1 084 786
Sum egenkapital 351 -7
Sum langsiktig gjeld 3 0
Sum kortsiktig gjeld 731 792

Brest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Brest AS - 998391652
Kantiner drevet som selvstendig virksomhet
Brynsalléen 4, 0667 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2019 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2019 Aktiv 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
91
Styremedlemmer
0
Omsetning
104 044 000
Personalkostnader
45 518 000
Lederlønn
1 573 000
Anleggsmidler
328 000
Egenkapital
21 111 000
Gjeld
23 927 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 6 6 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 18 20 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 92 94 93
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 104 044 96 580 80 542
Driftsresultat 20 005 19 984 15 680
Resultat før skatt 15 692 15 418 11 942
Ordinært resultat 15 692 15 418 11 942
Årsresultat 15 692 15 418 11 942
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 328 436 570
Sum omløpsmidler 44 710 59 522 45 010
Sum eiendeler 45 038 59 958 45 580
Sum egenkapital 21 111 25 419 19 001
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 23 927 34 539 26 579

Gastro Kitchen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gastro Kitchen AS - 818523262
Produksjon av ferdigmat
Brynsalléen 4, 0667 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2019 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2019 Aktiv 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
23 186 000
Personalkostnader
7 124 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 068 000
Egenkapital
-3 563 000
Gjeld
10 194 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 6
Fordringsomsetningshastighet 5 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 7 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 2 2
Totalt 30 11
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 23 186 12 572
Driftsresultat -490 -3 223
Resultat før skatt 505 -3 234
Ordinært resultat 505 -3 234
Årsresultat 505 -3 234
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 2 068 2 725
Sum omløpsmidler 4 563 4 279
Sum eiendeler 6 631 7 004
Sum egenkapital -3 563 -3 143
Sum langsiktig gjeld 3 979 6 658
Sum kortsiktig gjeld 6 215 3 489

Søtt+salt Gruppen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Søtt+salt Gruppen AS - 913800400
Cateringvirksomhet
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2019 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2019 Aktiv 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 521 000
Personalkostnader
5 012 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 585 000
Egenkapital
4 395 000
Gjeld
2 312 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 6
Resultatgrad 8 12 12
Kontantstrøm fra drift 5 7 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 0 2
Totalt 37 46 48
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 6 521 6 325 6 195
Driftsresultat 297 338 391
Resultat før skatt 211 228 268
Ordinært resultat 211 228 268
Årsresultat 211 228 268
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 5 585 5 596 5 638
Sum omløpsmidler 1 122 715 841
Sum eiendeler 6 707 6 311 6 479
Sum egenkapital 4 395 4 406 4 401
Sum langsiktig gjeld 710 413 521
Sum kortsiktig gjeld 1 602 1 493 1 556

Søtt + Salt Kantine AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Søtt + Salt Kantine AS - 814525902
Kantiner drevet som selvstendig virksomhet
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2019 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2019 Aktiv 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
53
Styremedlemmer
0
Omsetning
22 867 000
Personalkostnader
8 457 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 459 000
Egenkapital
662 000
Gjeld
5 059 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 13
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 8
Resultatgrad 0 0 8
Kontantstrøm fra drift 0 1 5
Rentedekningsgrad 0 4 10
Likviditetsgrad II 2 4 2
Totalt 17 28 61
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 22 867 18 445 18 435
Driftsresultat -171 -9 762
Resultat før skatt -136 2 559
Ordinært resultat -136 2 559
Årsresultat -136 2 559
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 459 106 625
Sum omløpsmidler 4 262 2 941 3 090
Sum eiendeler 5 722 3 048 3 716
Sum egenkapital 662 731 729
Sum langsiktig gjeld 636 17 86
Sum kortsiktig gjeld 4 423 2 300 2 900

Søtt + Salt AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Søtt + Salt AS - 987018321
Cateringvirksomhet
Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2019 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2019 Aktiv 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
14
Styremedlemmer
0
Omsetning
19 572 000
Personalkostnader
6 051 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 607 000
Egenkapital
1 191 000
Gjeld
3 692 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 0
Kapitalomsetningshastighet 10 8 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 6 4
Resultatgrad 0 2 0
Kontantstrøm fra drift 1 7 5
Rentedekningsgrad 0 6 0
Likviditetsgrad II 4 6 4
Totalt 22 42 28
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 19 572 19 346 19 856
Driftsresultat -645 142 -227
Resultat før skatt -628 18 -269
Ordinært resultat -628 18 -269
Årsresultat -628 18 -269
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 607 2 227 3 098
Sum omløpsmidler 3 277 3 989 4 099
Sum eiendeler 4 883 6 216 7 197
Sum egenkapital 1 191 1 668 1 423
Sum langsiktig gjeld 1 258 1 701 2 565
Sum kortsiktig gjeld 2 434 2 847 3 208

Gastro Catering AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gastro Catering AS - 822062482
Cateringvirksomhet
Brynsalléen 4, 0667 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2019 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2019 Aktiv 1,1 år

4service Eir Camp AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 4service Eir Camp AS - 914902940
Kantiner drevet som selvstendig virksomhet
Bredalsmarken 15, 5006 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2019 Aktiv 1,3 år
Styrets leder 2018 Aktiv 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
91
Styremedlemmer
0
Omsetning
84 422 000
Personalkostnader
31 239 000
Lederlønn
1 011 000
Anleggsmidler
1 474 000
Egenkapital
2 437 000
Gjeld
14 997 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 13 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 3 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 0
Resultatgrad 8 12 0
Kontantstrøm fra drift 7 7 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 4 2 2
Totalt 63 65 14
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 84 422 47 513 14 997
Driftsresultat 4 164 2 596 -1 086
Resultat før skatt 3 448 2 488 -1 193
Ordinært resultat 3 448 2 488 -1 193
Årsresultat 3 448 2 488 -1 193
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 474 950 32
Sum omløpsmidler 15 960 10 029 4 536
Sum eiendeler 17 434 10 979 4 568
Sum egenkapital 2 437 1 208 -1 280
Sum langsiktig gjeld 707 541 625
Sum kortsiktig gjeld 14 290 9 230 5 223

Izy AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Izy AS - 922177775
Programmeringstjenester
Brynsalléen 4, 0667 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,3 år
Adm. direktør 2019 Aktiv 1,3 år

Kraft Drift AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kraft Drift AS - 918830995
Rengjøring av bygninger
Brynsalléen 4, 0667 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2018 Aktiv 1,6 år
Styrets leder 2018 Aktiv 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
67
Styremedlemmer
0
Omsetning
28 841 000
Personalkostnader
18 193 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
560 000
Egenkapital
459 000
Gjeld
10 486 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 15 15
Kapitalomsetningshastighet 6 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8
Resultatgrad 18 18
Kontantstrøm fra drift 18 18
Rentedekningsgrad 10 10
Likviditetsgrad II 2 4
Totalt 82 84
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 28 841 26 898
Driftsresultat 4 661 4 296
Resultat før skatt 3 659 3 369
Ordinært resultat 3 659 3 369
Årsresultat 3 659 3 369
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 560 759
Sum omløpsmidler 10 385 16 498
Sum eiendeler 10 945 17 257
Sum egenkapital 459 3 029
Sum langsiktig gjeld 0 8
Sum kortsiktig gjeld 10 486 14 220

4service Kantine AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 4service Kantine AS - 990035946
Kantiner drevet som selvstendig virksomhet
Brynsalléen 4, 0667 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2017 Aktiv 2,6 år
Styrets leder 2017 Aktiv 3,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
467
Styremedlemmer
0
Omsetning
284 768 000
Personalkostnader
137 724 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 644 000
Egenkapital
11 693 000
Gjeld
89 924 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 8
Resultatgrad 12 12 12
Kontantstrøm fra drift 10 7 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 6
Totalt 68 71 76
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 284 768 253 998 145 349
Driftsresultat 21 831 17 799 10 759
Resultat før skatt 16 458 13 514 8 245
Ordinært resultat 16 458 13 514 8 245
Årsresultat 16 458 13 514 8 245
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 644 1 933 1 748
Sum omløpsmidler 98 972 66 113 34 503
Sum eiendeler 101 616 68 046 36 251
Sum egenkapital 11 693 11 310 11 365
Sum langsiktig gjeld 153 154 328
Sum kortsiktig gjeld 89 771 56 582 24 558

4service Fs AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 4service Fs AS - 819702802
Kantiner drevet som selvstendig virksomhet
Brynsalléen 4, 0667 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,7 år
Adm. direktør 2017 Aktiv 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
184
Styremedlemmer
0
Omsetning
24 811 000
Personalkostnader
13 850 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
14 705 000
Egenkapital
11 410 000
Gjeld
29 561 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 4 0
Fordringsomsetningshastighet 2 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 2 2
Totalt 8 2
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 24 811 0
Driftsresultat -6 789 -93
Resultat før skatt -5 488 -71
Ordinært resultat -5 488 -71
Årsresultat -5 488 -71
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 14 705 366
Sum omløpsmidler 26 266 1 209
Sum eiendeler 40 971 1 575
Sum egenkapital 11 410 30
Sum langsiktig gjeld 390 0
Sum kortsiktig gjeld 29 171 1 545

4service Eir Renhold AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 4service Eir Renhold AS - 917719993
Rengjøring av bygninger
Brynsalléen 4, 0667 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2017 Aktiv 2,7 år
Styrets leder 2017 Aktiv 3,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1185
Styremedlemmer
0
Omsetning
402 962 000
Personalkostnader
301 962 000
Lederlønn
1 000
Anleggsmidler
9 905 000
Egenkapital
36 246 000
Gjeld
122 204 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 13 13
Kapitalomsetningshastighet 10 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 6
Resultatgrad 16 14 12
Kontantstrøm fra drift 14 10 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 2 2
Totalt 84 67 66
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 402 962 185 601 147 246
Driftsresultat 42 989 16 349 11 627
Resultat før skatt 33 261 12 474 8 970
Ordinært resultat 33 261 12 474 8 970
Årsresultat 33 261 12 474 8 970
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 9 905 6 661 3 957
Sum omløpsmidler 148 546 71 485 55 144
Sum eiendeler 158 451 78 146 59 101
Sum egenkapital 36 246 1 238 1 000
Sum langsiktig gjeld 1 733 527 57
Sum kortsiktig gjeld 120 471 76 381 58 044

Firesafe AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Firesafe AS - 958249799
Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
Robsrudskogen 15, 1470 Lørenskog
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 3,4 år
Styre­medlem 2012 2017 4,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
479
Styremedlemmer
0
Omsetning
911 446 000
Personalkostnader
494 958 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
64 836 000
Egenkapital
52 686 000
Gjeld
258 270 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 3 6
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 3 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 4 2 4
Kontantstrøm fra drift 3 3 5
Rentedekningsgrad 8 8 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 37 35 43
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 911 446 852 552 625 208
Driftsresultat 10 280 6 825 17 007
Resultat før skatt 205 163 10 005
Ordinært resultat 205 163 10 005
Årsresultat -1 977 -2 313 9 101
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 64 836 72 699 74 517
Sum omløpsmidler 246 120 226 582 210 253
Sum eiendeler 310 956 299 281 284 770
Sum egenkapital 52 686 52 941 57 123
Sum langsiktig gjeld 58 658 68 197 68 579
Sum kortsiktig gjeld 199 612 178 143 159 068

Ren Pluss Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ren Pluss Eiendom AS - 974275783
Rengjøring av bygninger
Brynsalléen 4, 0667 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 3,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
198 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
638 000
Egenkapital
861 000
Gjeld
69 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 7 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 76 77 77
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 198 195 191
Driftsresultat 70 70 65
Resultat før skatt 55 54 50
Ordinært resultat 55 54 50
Årsresultat 55 54 50
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 638 664 690
Sum omløpsmidler 293 198 116
Sum eiendeler 931 862 806
Sum egenkapital 861 807 753
Sum langsiktig gjeld 14 18 23
Sum kortsiktig gjeld 55 37 30

4service Gruppen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 4service Gruppen AS - 897392232
Kantiner drevet som selvstendig virksomhet
Brynsalléen 4, 0667 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 3,8 år
Adm. direktør 2015 Aktiv 5,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
14
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 056 000
Personalkostnader
27 479 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
522 955 000
Egenkapital
98 524 000
Gjeld
496 604 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 7 13
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 3 1 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 6
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 4 8 8
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 32 42 54
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 056 4 047 2 962
Driftsresultat -44 087 -35 826 -18 092
Resultat før skatt 1 744 29 446 14 742
Ordinært resultat 1 744 29 446 14 742
Årsresultat 1 744 29 446 14 742
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 522 955 426 112 25 512
Sum omløpsmidler 72 173 163 071 101 868
Sum eiendeler 595 128 589 183 127 379
Sum egenkapital 98 524 96 740 20 593
Sum langsiktig gjeld 291 533 288 701 0
Sum kortsiktig gjeld 205 071 203 743 106 787

4service Landanlegg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 4service Landanlegg AS - 996164748
Kantiner drevet som selvstendig virksomhet
Brynsalléen 4, 0667 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 3,8 år
Adm. direktør 2016 Aktiv 3,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
286
Styremedlemmer
0
Omsetning
243 118 000
Personalkostnader
87 170 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 248 000
Egenkapital
14 375 000
Gjeld
81 853 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 12 7
Kapitalomsetningshastighet 8 10 6
Fordringsomsetningshastighet 3 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 4
Resultatgrad 14 12 12
Kontantstrøm fra drift 10 7 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 70 63 52
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 243 118 212 895 121 393
Driftsresultat 20 555 11 452 6 513
Resultat før skatt 15 445 8 547 4 751
Ordinært resultat 15 445 8 547 4 751
Årsresultat 15 445 8 547 4 751
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 6 248 5 680 3 137
Sum omløpsmidler 89 980 66 167 57 958
Sum eiendeler 96 228 71 848 61 095
Sum egenkapital 14 375 16 324 7 777
Sum langsiktig gjeld 741 1 393 69
Sum kortsiktig gjeld 81 112 54 130 53 249

4service Offshore AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 4service Offshore AS - 994835904
Kantiner drevet som selvstendig virksomhet
Brynsalléen 4, 0667 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 3,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
232
Styremedlemmer
0
Omsetning
182 717 000
Personalkostnader
111 229 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
126 000
Egenkapital
13 241 000
Gjeld
52 694 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 2
Kapitalomsetningshastighet 10 10 8
Fordringsomsetningshastighet 2 3 1
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 0
Resultatgrad 16 14 0
Kontantstrøm fra drift 14 10 0
Rentedekningsgrad 10 10 2
Likviditetsgrad II 6 6 2
Totalt 81 76 15
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 182 717 172 736 125 677
Driftsresultat 19 691 14 818 -768
Resultat før skatt 15 135 10 971 -1 651
Ordinært resultat 15 135 10 971 -1 651
Årsresultat 15 135 10 971 -1 651
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 126 296 200
Sum omløpsmidler 65 810 48 352 50 989
Sum eiendeler 65 936 48 648 51 189
Sum egenkapital 13 241 12 660 1 689
Sum langsiktig gjeld 457 1 158 623
Sum kortsiktig gjeld 52 237 34 830 48 876

4service AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 4service AS - 997649117
Kantiner drevet som selvstendig virksomhet
Brynsalléen 4, 0667 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 3,8 år
Adm. direktør 2016 Aktiv 3,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
230
Styremedlemmer
0
Omsetning
211 415 000
Personalkostnader
79 186 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 249 000
Egenkapital
25 815 000
Gjeld
65 262 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 13 12
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 2 1 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 6
Resultatgrad 16 16 16
Kontantstrøm fra drift 14 14 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 4 4
Totalt 77 70 66
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 211 415 250 106 289 669
Driftsresultat 25 458 30 611 30 004
Resultat før skatt 19 411 22 723 22 560
Ordinært resultat 19 411 22 723 22 560
Årsresultat 19 411 22 723 22 560
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 4 249 4 088 1 652
Sum omløpsmidler 86 829 132 486 150 636
Sum eiendeler 91 078 136 575 152 288
Sum egenkapital 25 815 8 760 12 880
Sum langsiktig gjeld 1 923 883 0
Sum kortsiktig gjeld 63 339 126 931 139 408

4service Offshore Hotels AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 4service Offshore Hotels AS - 916776306
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Brynsalléen 4, 0667 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 3,8 år
Adm. direktør 2016 2016 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
82
Styremedlemmer
0
Omsetning
90 374 000
Personalkostnader
51 213 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
100 000
Egenkapital
12 433 000
Gjeld
33 470 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8 4
Fordringsomsetningshastighet 1 5 1
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 18 18 20
Kontantstrøm fra drift 18 18 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 4 2
Totalt 84 86 80
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 90 374 78 351 34 877
Driftsresultat 13 194 11 004 11 072
Resultat før skatt 10 168 8 375 8 306
Ordinært resultat 10 168 8 375 8 306
Årsresultat 10 168 8 375 8 306
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 100 0 0
Sum omløpsmidler 45 802 25 638 29 164
Sum eiendeler 45 903 25 638 29 164
Sum egenkapital 12 433 2 670 376
Sum langsiktig gjeld 118 32 104
Sum kortsiktig gjeld 33 352 22 936 28 684

Damåsen Innkvartering AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Damåsen Innkvartering AS - 915765653
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Brynsalléen 4, 0667 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 4,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
23 421 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
22 000
Egenkapital
588 000
Gjeld
6 767 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 15 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 8
Fordringsomsetningshastighet 3 2 1
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 0
Resultatgrad 12 18 0
Kontantstrøm fra drift 10 18 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 4 4 2
Totalt 70 87 11
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 23 421 21 072 13 958
Driftsresultat 1 786 3 110 -3 534
Resultat før skatt 1 551 2 991 -3 694
Ordinært resultat 1 551 2 991 -3 694
Årsresultat 1 551 2 991 -3 694
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 22 363 438
Sum omløpsmidler 7 334 5 321 7 438
Sum eiendeler 7 355 5 684 7 876
Sum egenkapital 588 -963 -3 953
Sum langsiktig gjeld 1 2 202 2 202
Sum kortsiktig gjeld 6 766 4 444 9 627

Flesland Innkvartering AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Flesland Innkvartering AS - 915471013
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Brynsalléen 4, 0667 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 5,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
24 754 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 018 000
Egenkapital
-6 796 000
Gjeld
16 214 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 0
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 2 1 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 2 0
Likviditetsgrad II 2 6 2
Totalt 12 19 12
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 24 754 25 082 16 823
Driftsresultat -2 488 -173 -2 751
Resultat før skatt -2 365 -446 -2 289
Ordinært resultat -2 365 -446 -2 289
Årsresultat -2 365 -446 -2 289
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 018 1 510 1 449
Sum omløpsmidler 7 400 9 749 6 766
Sum eiendeler 9 418 11 259 8 215
Sum egenkapital -6 796 -4 431 -3 984
Sum langsiktig gjeld 8 456 8 064 0
Sum kortsiktig gjeld 7 758 7 626 12 199

Esg Prosjekt AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Esg Prosjekt AS - 911569086
Oppføring av bygninger
Sam Eydes vei 1b, 1412 Sofiemyr
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 5,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
23 353 000
Personalkostnader
2 646 000
Lederlønn
898 000
Anleggsmidler
151 000
Egenkapital
719 000
Gjeld
6 030 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 6 0
Kapitalomsetningshastighet 6 8 10
Fordringsomsetningshastighet 3 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 0
Resultatgrad 4 8 0
Kontantstrøm fra drift 3 3 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 4 4 2
Totalt 41 44 15
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 23 353 35 802 49 535
Driftsresultat 627 1 096 -1 185
Resultat før skatt 467 839 -1 023
Ordinært resultat 467 839 -1 023
Årsresultat 467 839 -1 023
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 151 194 54
Sum omløpsmidler 6 599 18 767 8 788
Sum eiendeler 6 750 18 961 8 842
Sum egenkapital 719 452 -387
Sum langsiktig gjeld 258 134 0
Sum kortsiktig gjeld 5 772 18 375 9 229

Gutro AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gutro AS - 912848299
Oppføring av bygninger
Sam Eydes vei 1b, 1412 Sofiemyr
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 Aktiv 6,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
236 000
Egenkapital
478 000
Gjeld
8 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 10 0 0
Totalt 45 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -9 -28 -9
Resultat før skatt 191 -128 -9
Ordinært resultat 191 -128 -9
Årsresultat 191 -128 -9
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 236 41 141
Sum omløpsmidler 250 246 274
Sum eiendeler 485 287 414
Sum egenkapital 478 287 414
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8 0 0

Vissit AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vissit AS - 988409723
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Gullhauggrenda 2, 1354 Bærums Verk
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 Aktiv 14,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
68 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 479 000
Egenkapital
10 702 000
Gjeld
16 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 54 12 45
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 68 75 0
Driftsresultat -47 -34 -13
Resultat før skatt 42 -30 12 504
Ordinært resultat 42 -30 12 504
Årsresultat 42 -30 12 504
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 10 479 10 628 7 628
Sum omløpsmidler 238 496 4 926
Sum eiendeler 10 717 11 124 12 554
Sum egenkapital 10 702 11 110 12 553
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 16 14 1

Resco AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Resco AS - 963243936
Rengjøring av bygninger
Brynsalléen 4, 0667 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2017 2018 1,2 år
Styrets leder 2017 2018 1,4 år

Mint Renhold AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mint Renhold AS - 880711342
Rengjøring av bygninger
Tempevegen 35, 7031 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2017 2018 1,2 år
Styrets leder 2017 2018 1,3 år

Ren Pluss Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ren Pluss Holding AS - 917616469
Rengjøring av bygninger
Brynsalléen 4, 0667 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2018 1,8 år

Nordisk Malerteknikk AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nordisk Malerteknikk AS - 914626161
Malerarbeid
Solheimveien 50, 1473 Lørenskog
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2018 3,3 år

Mirror Accounting AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mirror Accounting AS - 981203240
Regnskap og bokføring
Rosenkrantz gate 16, 0160 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2013 2,7 år
Adm. direktør 2010 2013 2,9 år

Toma Eiendomsdrift AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Toma Eiendomsdrift AS - 993471186
Vaktmestertjenester
Sandstuveien 68, 0680 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2009 2010 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
212
Styremedlemmer
0
Omsetning
231 576 000
Personalkostnader
135 378 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
23 323 000
Egenkapital
9 373 000
Gjeld
82 399 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 13 12
Kapitalomsetningshastighet 8 10 10
Fordringsomsetningshastighet 3 2 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 6
Resultatgrad 12 12 12
Kontantstrøm fra drift 10 10 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 4 2
Totalt 63 69 62
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 231 576 227 165 180 051
Driftsresultat 15 346 17 611 11 227
Resultat før skatt 13 337 13 124 7 743
Ordinært resultat 13 337 13 124 7 743
Årsresultat 13 337 13 124 7 743
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 23 323 9 562 10 755
Sum omløpsmidler 68 450 73 196 53 482
Sum eiendeler 91 772 82 758 64 238
Sum egenkapital 9 373 4 121 258
Sum langsiktig gjeld 11 171 7 966 7 982
Sum kortsiktig gjeld 71 228 70 671 55 997

Neas Brannconsult AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Neas Brannconsult AS - 993471216
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Arnstein Arnebergsvei 28, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2009 2010 < 1 år

Caveo Management AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Caveo Management AS - 989833650
Verdipapirmegling
Arnstein Arnebergsvei 28, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2010 1 år

Eikpart AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Eikpart AS - 972412821
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Haslevangen 15, 0579 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2010 4,7 år
Styrets leder 2005 2006 < 1 år

Nexus Drift AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nexus Drift AS - 883872592
Utvendig rengjøring av bygninger og industriell rengjøring
Arnstein Arnebergsvei 28 C/o Neas ASA, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2010 4 år

Oslo Aquapark AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Oslo Aquapark AS - 988861499
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Munkedamsveien 45 Oppg A 5 Etg, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2008 2,1 år

Totalreform AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Totalreform AS - 939497900
Flyttetransport
Arnstein Arnebergsvei 28 C/o Neas ASA, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2010 4,3 år

Neas Brannconsult AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Neas Brannconsult AS - 979455704
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Arnstein Arnebergs vei 28, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2010 4,5 år
Styre­medlem 2005 2005 < 1 år

Totalreform AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Totalreform AS - 978669220
Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted
Strandveien 50, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2010 5,7 år

Neas AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Neas AS - 965340343
Eiendomsforvaltning
Haslevangen 15, 0579 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2005 2010 5 år

Adviso Office AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Adviso Office AS - 982698898
Ikke tilgjengelig
Nydalsveien 28, 0402 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2004 1 år

Karat Kursformidling AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Karat Kursformidling AS - 984076045
Ikke tilgjengelig
Fyrstikkalleen 1, 0661 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 2006 4 år