Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Boe Romorus Spurre

Rapportdato: 2022-07-04

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 11 048 og med ett samlet driftsresultat på -16 910. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Sirena Dk Adm. direktør 2022 - Aktiv 0 0
Norcod Equipment AS Styre­medlem 2021 - Aktiv 4 210 1 495
Norcod AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 6 838 -18 335
Sirena Group AS Styrets leder 2015 - Aktiv 0 -70
- Kontakt­person 2015 - Aktiv 0 -70

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Norcod Equipment AS Styrets leder 2019 - 2021
Havlandet Norcod AS Styre­medlem 2020 - 2022
Norcod AS Styrets leder 2018 - 2020
Norcod AS Adm. direktør 2018 - 2019

Sirena Dk

Foretaksinfo
(Aktiv) Sirena Dk - 928241351
Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr
Egebækvej 98 Gi Holte Dk-2850 Nærum, 9998 Utlandet
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2022 Aktiv < 1 år

Norcod Equipment AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norcod Equipment AS - 923176853
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
Thomas Angells gate 22, 7011 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv 1 år
Styrets leder 2019 2021 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 210 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
105 965 000
Egenkapital
50 034 000
Gjeld
57 050 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 4 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 8
Totalt 50 2 13
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 4 210 9 2 622
Driftsresultat 1 495 -59 -6
Resultat før skatt 131 -44 -6
Ordinært resultat 131 -44 -6
Årsresultat 131 -44 -6
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 105 965 399 0
Sum omløpsmidler 1 120 48 456 37
Sum eiendeler 107 085 48 855 37
Sum egenkapital 50 034 49 903 24
Sum langsiktig gjeld 47 760 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9 290 -1 048 14

Norcod AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norcod AS - 821489962
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
Thomas Angells gate 22, 7011 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 2 år
Styrets leder 2018 2020 1,8 år
Adm. direktør 2018 2019 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
34
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 838 000
Personalkostnader
15 157 000
Lederlønn
755 000
Anleggsmidler
133 701 000
Egenkapital
373 320 000
Gjeld
85 497 000
Driftscore
2020 2019
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 10 8
Totalt 17 10
Resultatregnskap
2020 2019
Driftsinntekter 6 838 5 610
Driftsresultat -18 335 -11 200
Resultat før skatt -17 921 -10 370
Ordinært resultat -17 921 -10 370
Årsresultat -17 921 -10 370
Balanseregnskap
2020 2019
Sum anleggsmidler 133 701 7 413
Sum omløpsmidler 325 117 34 645
Sum eiendeler 458 817 42 058
Sum egenkapital 373 320 32 894
Sum langsiktig gjeld 67 952 0
Sum kortsiktig gjeld 17 545 9 165

Sirena Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sirena Group AS - 916133243
Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr
C/o Advokatfirmaet Ræder AS Dronning Eufemias gate 11, 0150 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 6,7 år
Kontakt­person 2015 Aktiv 6,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
395 563 000
Gjeld
4 047 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 7 10
Kapitalomsetningshastighet 0 6 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 8 20
Kontantstrøm fra drift 0 5 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 45 56 80
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 89 32
Driftsresultat -70 4 7
Resultat før skatt 395 521 3 7
Ordinært resultat 395 521 3 7
Årsresultat 395 521 3 7
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 14 14
Sum omløpsmidler 399 610 29 38
Sum eiendeler 399 610 42 51
Sum egenkapital 395 563 41 38
Sum langsiktig gjeld 4 000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 47 1 14

Havlandet Norcod AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Havlandet Norcod AS - 925237809
Produksjon av yngel og settefisk i hav- og kystbasert akvakultur
Botnaneset 24, 6900 Florø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 2022 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
632 000
Egenkapital
14 780 000
Gjeld
104 000
Driftscore
2020
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 10
Totalt 10
Resultatregnskap
2020
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -314
Resultat før skatt -314
Ordinært resultat -314
Årsresultat -314
Balanseregnskap
2020
Sum anleggsmidler 632
Sum omløpsmidler 14 252
Sum eiendeler 14 884
Sum egenkapital 14 780
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 104