Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Ørn Terje Foss

Rapportdato: 2022-08-20

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 352 og med ett samlet driftsresultat på 261. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 1.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
@rneblikk AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 352 261
- Adm. direktør 2020 - Aktiv 352 261

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Ørn Terje Foss Styrets leder 2000** - 2020

@rneblikk AS

Foretaksinfo
(Aktiv) @rneblikk AS - 924829214
Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste
C/o Ørn Terje Foss Freserveien 29, 0195 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 2,3 år
Adm. direktør 2020 Aktiv 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
352 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
148 000
Gjeld
217 000
Driftscore
2021 2020
Totalrentabilitet 15 15
Kapitalomsetningshastighet 2 4
Fordringsomsetningshastighet 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10
Resultatgrad 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20
Rentedekningsgrad 10 10
Likviditetsgrad II 8 10
Totalt 90 89
Resultatregnskap
2021 2020
Driftsinntekter 352 140
Driftsresultat 261 89
Resultat før skatt 203 71
Ordinært resultat 203 71
Årsresultat 203 71
Balanseregnskap
2021 2020
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 366 115
Sum eiendeler 366 115
Sum egenkapital 148 95
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 217 20

Ørn Terje Foss

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ørn Terje Foss - 982466245
Allmenn legetjeneste
Freserveien 29, 0195 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2020 19,5 år