Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Jon André Nordskog

Rapportdato: 2021-05-13

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 22 086 og med ett samlet driftsresultat på 3 323. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 4 av virksomhetene driftsoverskudd. 5 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 4 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 6.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Subcom Llc Kontakt­person 2019 - Aktiv 0 0
Ing Rybergsgate 48 AS Styre­medlem 2016 - Aktiv 0 -10
Nordskog Invest AS Styre­medlem 2016 - Aktiv 1 657 236
- Adm. direktør 2006 - Aktiv 1 657 236
Jass Nord AS Styre­medlem 2016 - Aktiv 120 106
- Adm. direktør 2013 - Aktiv 120 106
Larix Norway Kontakt­person 2015 - Aktiv 1 194 113
Regnskapskollegiet AS Adm. direktør 2013 - Aktiv 19 115 2 878
- Styre­medlem 2013 - Aktiv 19 115 2 878

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Boalliansen Forvaltning AS Adm. direktør 2017 - 2019
Chimaera Øst AS Vara­medlem 2012 - 2014
Chimaera Øst AS Adm. direktør 2012 - 2013
Rka AS Styre­medlem 2012 - 2013
Rka AS Adm. direktør 2012 - 2013
Rka AS Adm. direktør 2012 - 2013

Subcom Llc

Foretaksinfo
(Aktiv) Subcom Llc - 922714541
Elektrisk installasjonsarbeid
250 Industrial Way West Eatontown Nj 07724, 9998 Utlandet
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2019 Aktiv 1,7 år

Ing Rybergsgate 48 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ing Rybergsgate 48 AS - 916517726
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Ingeniør Rybergs gate 48, 3024 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 5,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
21 948 000
Egenkapital
4 135 000
Gjeld
18 144 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 14 14 14
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -10 -7 -16
Resultat før skatt -425 -338 -387
Ordinært resultat -425 -338 -387
Årsresultat -425 -338 -387
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 21 948 23 932 22 072
Sum omløpsmidler 330 680 3 051
Sum eiendeler 22 278 24 612 25 123
Sum egenkapital 4 135 4 560 4 898
Sum langsiktig gjeld 18 122 20 034 20 211
Sum kortsiktig gjeld 22 18 15

Nordskog Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nordskog Invest AS - 990128944
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Alvedansen 14, 3055 Krokstadelva
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 5,4 år
Adm. direktør 2006 Aktiv 14,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 657 000
Personalkostnader
1 007 000
Lederlønn
748 000
Anleggsmidler
1 787 000
Egenkapital
1 973 000
Gjeld
977 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 7 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 4
Fordringsomsetningshastighet 4 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 10
Resultatgrad 18 8 12
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 4 2
Totalt 84 63 78
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 657 1 547 1 585
Driftsresultat 236 55 109
Resultat før skatt 393 269 804
Ordinært resultat 393 269 804
Årsresultat 393 269 804
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 787 2 023 1 313
Sum omløpsmidler 1 163 570 445
Sum eiendeler 2 950 2 593 1 758
Sum egenkapital 1 973 1 580 1 311
Sum langsiktig gjeld 448 537 2
Sum kortsiktig gjeld 529 475 445

Jass Nord AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Jass Nord AS - 990324360
Regnskap og bokføring
Alvedansen 14, 3055 Krokstadelva
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 5,4 år
Adm. direktør 2013 Aktiv 8,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
120 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 119 000
Egenkapital
1 211 000
Gjeld
135 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 10 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 0
Totalt 78 80 69
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 120 170 150
Driftsresultat 106 155 134
Resultat før skatt 83 119 72
Ordinært resultat 83 119 72
Årsresultat 83 119 72
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 119 1 114 1 105
Sum omløpsmidler 227 158 18
Sum eiendeler 1 347 1 272 1 123
Sum egenkapital 1 211 1 128 1 009
Sum langsiktig gjeld 65 53 42
Sum kortsiktig gjeld 70 91 72

Larix Norway

Foretaksinfo
(Aktiv) Larix Norway - 915818684
Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted
Lyskær 8b Dk-2730 Herlev, 9998 Utlandet
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2015 Aktiv 5,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 194 000
Personalkostnader
939 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-452 000
Gjeld
694 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 2 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 2 0
Resultatgrad 14 2 0
Kontantstrøm fra drift 14 1 0
Rentedekningsgrad 10 2 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 74 24 13
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 194 1 042 788
Driftsresultat 113 1 -375
Resultat før skatt 113 1 -375
Ordinært resultat 113 1 -375
Årsresultat 113 1 -375
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 241 146 92
Sum eiendeler 241 146 92
Sum egenkapital -452 -565 -567
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 694 711 659

Regnskapskollegiet AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Regnskapskollegiet AS - 996987671
Regnskap og bokføring
Ingeniør Rybergs gate 48, 3024 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2013 Aktiv 8,1 år
Styre­medlem 2013 Aktiv 8,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
14
Styremedlemmer
0
Omsetning
19 115 000
Personalkostnader
11 691 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
791 000
Egenkapital
2 005 000
Gjeld
4 563 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 15 6
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 6
Resultatgrad 18 14 4
Kontantstrøm fra drift 18 14 5
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 2
Totalt 91 83 47
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 19 115 19 789 16 411
Driftsresultat 2 878 1 925 270
Resultat før skatt 2 261 1 493 146
Ordinært resultat 2 261 1 493 146
Årsresultat 2 261 1 493 146
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 791 1 120 1 444
Sum omløpsmidler 5 776 4 244 2 880
Sum eiendeler 6 567 5 364 4 324
Sum egenkapital 2 005 1 944 451
Sum langsiktig gjeld 0 292 792
Sum kortsiktig gjeld 4 563 3 128 3 082

Boalliansen Forvaltning AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Boalliansen Forvaltning AS - 919083859
Kombinerte kontortjenester
Nedre Storgate 42, 3015 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2017 2019 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 727 000
Personalkostnader
1 424 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
347 000
Egenkapital
596 000
Gjeld
570 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 7
Kapitalomsetningshastighet 8 8 2
Fordringsomsetningshastighet 4 2 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 6
Resultatgrad 18 18 14
Kontantstrøm fra drift 20 20 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 10
Totalt 91 89 64
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 727 1 479 186
Driftsresultat 500 271 17
Resultat før skatt 390 209 13
Ordinært resultat 390 209 13
Årsresultat 390 209 13
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 347 127 65
Sum omløpsmidler 819 601 128
Sum eiendeler 1 167 727 193
Sum egenkapital 596 206 113
Sum langsiktig gjeld 23 111 71
Sum kortsiktig gjeld 547 410 9

Chimaera Øst AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Chimaera Øst AS - 999142958
Regnskap og bokføring
Rosenkrantzgata 61, 3018 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 2014 1,5 år
Adm. direktør 2012 2013 < 1 år

Rka AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Rka AS - 997649044
Regnskap og bokføring
Rosenkrantzgata 61, 3018 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2013 1,3 år
Adm. direktør 2012 2013 1,3 år
Styrets leder 2011 2012 < 1 år