Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Lars Peter Fredell

Rapportdato: 2021-06-13

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 69 842 og med ett samlet driftsresultat på -33 271. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 4 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 6 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Scoopr AS Styrets leder 2020 - Aktiv 0 0
Scoopr Refinansiering AS Styrets leder 2020 - Aktiv 33 603 -3 761
Scoopr Mobil AS Styrets leder 2020 - Aktiv 31 965 -14 262
Payr AS Styrets leder 2020 - Aktiv 2 142 -14 730
Scoopr Boliglån AS Styrets leder 2020 - Aktiv 2 132 899
120 % Holding AS Styrets leder 2020 - Aktiv 0 -1 417

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Meawallet AS Styrets leder 2016 - 2017

Scoopr AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Scoopr AS - 825379762
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Karenslyst Allé 2, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år

Scoopr Refinansiering AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Scoopr Refinansiering AS - 952660225
Forsikringsformidling
Karenslyst Allé 2, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
18
Styremedlemmer
0
Omsetning
33 603 000
Personalkostnader
19 122 000
Lederlønn
1 241 000
Anleggsmidler
2 714 000
Egenkapital
-3 662 000
Gjeld
9 836 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 8
Resultatgrad 0 20 18
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 13 90 81
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 33 603 62 262 49 799
Driftsresultat -3 761 12 765 9 814
Resultat før skatt -4 175 9 602 7 296
Ordinært resultat -4 175 9 602 7 296
Årsresultat -4 175 9 602 7 296
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 714 989 1 917
Sum omløpsmidler 3 461 21 428 18 714
Sum eiendeler 6 175 22 417 20 631
Sum egenkapital -3 662 254 631
Sum langsiktig gjeld 0 0 403
Sum kortsiktig gjeld 9 836 22 163 19 598

Scoopr Mobil AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Scoopr Mobil AS - 917864152
Engroshandel med elektronikkutstyr og telekommunikasjonsutstyr samt deler
Karenslyst Allé 2, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
31 965 000
Personalkostnader
1 590 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
12 306 000
Egenkapital
-14 944 000
Gjeld
29 993 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 6 2 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 11 7 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 31 965 2 405 0
Driftsresultat -14 262 -2 508 -18
Resultat før skatt -14 997 -2 616 -17
Ordinært resultat -14 997 -2 616 -17
Årsresultat -14 997 -2 616 -17
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 12 306 18 723 0
Sum omløpsmidler 2 744 3 895 19
Sum eiendeler 15 049 22 618 19
Sum egenkapital -14 944 53 19
Sum langsiktig gjeld 11 404 7 865 0
Sum kortsiktig gjeld 18 589 14 700 0

Payr AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Payr AS - 916840535
Andre tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet
Karenslyst Allé 2, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 142 000
Personalkostnader
5 653 000
Lederlønn
931 000
Anleggsmidler
29 567 000
Egenkapital
15 056 000
Gjeld
20 234 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 4 8
Totalt 7 11 15
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 142 1 654 739
Driftsresultat -14 730 -7 649 -1 730
Resultat før skatt -17 863 -7 738 -1 799
Ordinært resultat -17 863 -7 738 -1 799
Årsresultat -17 863 -7 738 -1 799
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 29 567 22 765 7 078
Sum omløpsmidler 5 724 8 895 5 778
Sum eiendeler 35 291 31 660 12 856
Sum egenkapital 15 056 19 545 10 410
Sum langsiktig gjeld 9 200 4 011 311
Sum kortsiktig gjeld 11 034 8 105 2 136

Scoopr Boliglån AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Scoopr Boliglån AS - 989568043
Andre tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet
Karenslyst Allé 2, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 132 000
Personalkostnader
792 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 000
Egenkapital
1 412 000
Gjeld
359 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 0 7
Kapitalomsetningshastighet 4 6 6
Fordringsomsetningshastighet 3 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 8
Resultatgrad 20 0 12
Kontantstrøm fra drift 20 0 7
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 92 21 58
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 132 1 566 1 958
Driftsresultat 899 -689 116
Resultat før skatt 685 -448 114
Ordinært resultat 685 -448 114
Årsresultat 685 -448 114
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 9 242 0
Sum omløpsmidler 1 762 605 1 102
Sum eiendeler 1 771 847 1 102
Sum egenkapital 1 412 727 648
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 359 120 454

120 % Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 120 % Holding AS - 998304342
Andre tjenester tilknyttet forsikringsvirksomhet og pensjonskasser
Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
14 085 000
Egenkapital
1 534 000
Gjeld
12 553 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 2 0
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 0 4 2
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -1 417 -55 -113
Resultat før skatt -2 230 -724 -695
Ordinært resultat -2 230 -724 -695
Årsresultat -2 230 -724 -695
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 14 085 14 085 14 085
Sum omløpsmidler 2 18 5 213
Sum eiendeler 14 087 14 103 19 298
Sum egenkapital 1 534 3 764 4 488
Sum langsiktig gjeld 12 342 10 159 7 376
Sum kortsiktig gjeld 211 180 7 434

Meawallet AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Meawallet AS - 998053765
Programmeringstjenester
Lysaker Torg 2, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2017 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
11 242 000
Personalkostnader
7 291 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
23 804 000
Egenkapital
8 948 000
Gjeld
24 659 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 13 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 4
Resultatgrad 0 0 4
Kontantstrøm fra drift 0 20 10
Rentedekningsgrad 0 10 4
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 7 60 29
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 11 242 31 278 39 956
Driftsresultat -26 026 -23 600 542
Resultat før skatt -26 207 6 988 106
Ordinært resultat -26 207 6 988 106
Årsresultat -26 207 6 988 106
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 23 804 25 109 25 173
Sum omløpsmidler 9 803 9 188 21 858
Sum eiendeler 33 607 34 297 47 031
Sum egenkapital 8 948 13 396 -292
Sum langsiktig gjeld 0 0 25 224
Sum kortsiktig gjeld 24 659 20 901 22 099