Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Adrian Kristiansen

Rapportdato: 2021-03-01

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 4 454 og med ett samlet driftsresultat på 619. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 2.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Adrian Kristiansen AS Styrets leder 2019 - Aktiv 4 454 619
- Adm. direktør 2019 - Aktiv 4 454 619

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Kristiansen Bygg Styrets leder 2017 - 2019
Kristiansen Bygg Styrets leder 2017 - 2019

Adrian Kristiansen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Adrian Kristiansen AS - 922654514
Oppføring av bygninger
Tørkoppveien 3c, 3142 Vestskogen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1,9 år
Adm. direktør 2019 Aktiv 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 454 000
Personalkostnader
314 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 572 000
Egenkapital
497 000
Gjeld
1 458 000
Driftscore
2019
Totalrentabilitet 15
Kapitalomsetningshastighet 8
Fordringsomsetningshastighet 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8
Resultatgrad 18
Kontantstrøm fra drift 18
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 2
Totalt 84
Resultatregnskap
2019
Driftsinntekter 4 454
Driftsresultat 619
Resultat før skatt 467
Ordinært resultat 467
Årsresultat 467
Balanseregnskap
2019
Sum anleggsmidler 1 572
Sum omløpsmidler 384
Sum eiendeler 1 956
Sum egenkapital 497
Sum langsiktig gjeld 789
Sum kortsiktig gjeld 669

Kristiansen Bygg

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kristiansen Bygg - 919841974
Oppføring av bygninger
Tørkoppveien 3d, 3142 Vestskogen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2019 1,6 år
Adm. direktør 2017 2019 1,6 år