Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Christian Bamberger Bro

Rapportdato: 2021-11-30

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 812 681 og med ett samlet driftsresultat på 59 694. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 7 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 2.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
So Espsco AS Styrets leder 2021 - Aktiv 0 0
- Kontakt­person 2021 - Aktiv 0 0
Superoffice Group AS Nestleder styre 2021 - Aktiv 313 967 22 151
Superoffice Holding Iii AS Styrets leder 2020 - Aktiv 313 967 21 955
Superoffice Holding II AS Styrets leder 2020 - Aktiv 0 -111
Superoffice Holding i AS Styrets leder 2020 - Aktiv 0 -47
Superoffice AS Styrets leder 2020 - Aktiv 184 747 15 746

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Superoffice Group AS Styrets leder 2020 - 2021
Superoffice Group AS Styrets leder 2020 - 2021

So Espsco AS

Foretaksinfo
(Aktiv) So Espsco AS - 828079182
Ikke tilgjengelig
Wergelandsveien 27, 0167 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv < 1 år
Kontakt­person 2021 Aktiv < 1 år

Superoffice Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Superoffice Group AS - 924728876
Uoppgitt
Wergelandsveien 27, 0167 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2021 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2020 2021 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
313 967 000
Personalkostnader
161 294 000
Lederlønn
6 279 000
Anleggsmidler
1 547 218 000
Egenkapital
364 764 000
Gjeld
1 289 453 000
Driftscore
2020
Totalrentabilitet 2
Kapitalomsetningshastighet 2
Fordringsomsetningshastighet 4
Gjeldsbetjeningsgrad 2
Resultatgrad 12
Kontantstrøm fra drift 18
Rentedekningsgrad 2
Likviditetsgrad II 0
Totalt 42
Resultatregnskap
2020
Driftsinntekter 313 967
Driftsresultat 22 151
Resultat før skatt -21 274
Ordinært resultat -21 274
Årsresultat -21 274
Balanseregnskap
2020
Sum anleggsmidler 1 547 218
Sum omløpsmidler 106 998
Sum eiendeler 1 654 216
Sum egenkapital 364 764
Sum langsiktig gjeld 994 684
Sum kortsiktig gjeld 294 769

Superoffice Holding Iii AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Superoffice Holding Iii AS - 924728094
Uoppgitt
Wergelandsveien 27, 0167 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
313 967 000
Personalkostnader
161 294 000
Lederlønn
2 075 000
Anleggsmidler
1 548 018 000
Egenkapital
346 063 000
Gjeld
1 309 889 000
Driftscore
2020
Totalrentabilitet 2
Kapitalomsetningshastighet 2
Fordringsomsetningshastighet 4
Gjeldsbetjeningsgrad 2
Resultatgrad 12
Kontantstrøm fra drift 18
Rentedekningsgrad 2
Likviditetsgrad II 0
Totalt 42
Resultatregnskap
2020
Driftsinntekter 313 967
Driftsresultat 21 955
Resultat før skatt -23 154
Ordinært resultat -23 154
Årsresultat -23 061
Balanseregnskap
2020
Sum anleggsmidler 1 548 018
Sum omløpsmidler 107 933
Sum eiendeler 1 655 951
Sum egenkapital 346 063
Sum langsiktig gjeld 994 713
Sum kortsiktig gjeld 315 176

Superoffice Holding II AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Superoffice Holding II AS - 924728108
Uoppgitt
Wergelandsveien 27, 0167 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
389 090 000
Egenkapital
389 040 000
Gjeld
111 000
Driftscore
2020
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 2
Totalt 2
Resultatregnskap
2020
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -111
Resultat før skatt -1 210
Ordinært resultat -1 210
Årsresultat -1 210
Balanseregnskap
2020
Sum anleggsmidler 389 090
Sum omløpsmidler 61
Sum eiendeler 389 151
Sum egenkapital 389 040
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 111

Superoffice Holding i AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Superoffice Holding i AS - 924728779
Uoppgitt
Wergelandsveien 27, 0167 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
388 789 000
Egenkapital
388 742 000
Gjeld
47 000
Driftscore
2020
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 0
Totalt 0
Resultatregnskap
2020
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -47
Resultat før skatt -37
Ordinært resultat -37
Årsresultat -37
Balanseregnskap
2020
Sum anleggsmidler 388 789
Sum omløpsmidler 0
Sum eiendeler 388 789
Sum egenkapital 388 742
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 47

Superoffice AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Superoffice AS - 956753104
Utgivelse av annen programvare
Wergelandsveien 27, 0167 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
63
Styremedlemmer
0
Omsetning
184 747 000
Personalkostnader
86 388 000
Lederlønn
3 113 000
Anleggsmidler
200 831 000
Egenkapital
21 110 000
Gjeld
272 967 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 12 15 13
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 8
Resultatgrad 14 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 65 78 78
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 184 747 182 131 167 508
Driftsresultat 15 746 34 613 30 185
Resultat før skatt 35 621 53 226 48 333
Ordinært resultat 35 621 53 226 48 333
Årsresultat 35 621 53 226 48 333
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 200 831 144 088 146 524
Sum omløpsmidler 93 246 156 312 145 929
Sum eiendeler 294 077 300 400 292 453
Sum egenkapital 21 110 16 256 61 468
Sum langsiktig gjeld 2 606 2 887 3 047
Sum kortsiktig gjeld 270 361 281 257 227 938

Loopia AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Loopia AS - 820566912
Uoppgitt
Nedre Slottsgate 13-15, 0157 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 2018 < 1 år