Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Kristin Gulbrandsen

Rapportdato: 2020-09-26

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 20 027 og med ett samlet driftsresultat på 286. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 4.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Aabol Tradisjonsbygg AS Vara­medlem 2019 - Aktiv 643 -8
Valdresmusea AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 19 205 250
Valdres Folkemuseum AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 179 44

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Valdresmusea AS Vara­medlem 2018 - 2019
Valdres Folkemuseum AS Vara­medlem 2018 - 2019
Skrautvål Montessoriskole Sa Styre­medlem 2017 - 2018
Skrautvål Montessoriskole Sa Styre­medlem 2017 - 2018

Aabol Tradisjonsbygg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aabol Tradisjonsbygg AS - 922898502
Oppføring av bygninger
Skrautvålsvegen 568, 2917 Skrautvål
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2019 Aktiv 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
643 000
Personalkostnader
156 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
57 000
Egenkapital
16 000
Gjeld
169 000
Driftscore
2019
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 10
Fordringsomsetningshastighet 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 2
Totalt 16
Resultatregnskap
2019
Driftsinntekter 643
Driftsresultat -8
Resultat før skatt -8
Ordinært resultat -8
Årsresultat -8
Balanseregnskap
2019
Sum anleggsmidler 57
Sum omløpsmidler 129
Sum eiendeler 186
Sum egenkapital 16
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 169

Valdresmusea AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Valdresmusea AS - 990209081
Drift av kulturhistoriske museer
Tyinvegen 27, 2900 Fagernes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,6 år
Vara­medlem 2018 2019 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
71
Styremedlemmer
0
Omsetning
19 205 000
Personalkostnader
11 917 000
Lederlønn
655 000
Anleggsmidler
1 925 000
Egenkapital
3 749 000
Gjeld
7 560 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 3 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 6
Resultatgrad 4 4 8
Kontantstrøm fra drift 3 5 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 6
Totalt 34 37 51
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 19 205 17 984 17 594
Driftsresultat 250 426 606
Resultat før skatt 289 444 634
Ordinært resultat 289 444 634
Årsresultat 289 444 634
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 925 1 901 1 782
Sum omløpsmidler 9 384 9 359 5 075
Sum eiendeler 11 309 11 260 6 857
Sum egenkapital 3 749 3 513 3 269
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7 560 7 747 3 588

Valdres Folkemuseum AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Valdres Folkemuseum AS - 989932357
Drift av historiske steder og bygninger og lignende severdigheter
Tyinvegen 27, 2900 Fagernes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,6 år
Vara­medlem 2018 2019 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
179 000
Personalkostnader
12 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 334 000
Egenkapital
1 680 000
Gjeld
3 395 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 2
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 16
Kontantstrøm fra drift 20 20 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 66 66 62
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 179 205 326
Driftsresultat 44 44 36
Resultat før skatt 66 53 46
Ordinært resultat 66 53 46
Årsresultat 66 53 46
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 334 436 402
Sum omløpsmidler 3 739 3 162 2 209
Sum eiendeler 5 074 3 598 2 611
Sum egenkapital 1 680 1 614 1 561
Sum langsiktig gjeld 2 182 1 932 932
Sum kortsiktig gjeld 1 213 53 119

Skrautvål Montessoriskole Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Skrautvål Montessoriskole Sa - 993876135
Ordinær grunnskoleundervisning
Skrautvål, 2917 Skrautvål
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2018 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
-128 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
256 000
Gjeld
5 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 12 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 8 0
Kontantstrøm fra drift 0 7 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 10 8 6
Totalt 10 62 13
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 2 563 5 356
Driftsresultat -81 99 -160
Resultat før skatt -79 102 -156
Ordinært resultat -79 102 -156
Årsresultat -79 102 -156
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 261 576 1 111
Sum eiendeler 261 576 1 111
Sum egenkapital 256 335 233
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5 241 878

Kristin Skraddar Skredderi og

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kristin Skraddar Skredderi og - 976683439
Ikke tilgjengelig
, 2943 Rogne
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år