Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Knut Lothar Wikstrøm

Rapportdato: 2021-03-06

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 9 374 og med ett samlet driftsresultat på 499. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 5 av virksomhetene driftsoverskudd. 12 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 21.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Coki AS Styrets leder 2015 - Aktiv 904 520
- Kontakt­person 2015 - Aktiv 904 520
Cardinal Consult AS Vara­medlem 2012 - Aktiv 567 12
Jordbærpikene Tveita AS Vara­medlem 2011 - Aktiv 7 307 -141
Alt i Et Hus AS Styrets leder 2010 - Aktiv 30 20
- Adm. direktør 2010 - Aktiv 30 20
Cardinal Assets AS Styrets leder 2009 - Aktiv 182 20
- Adm. direktør 2009 - Aktiv 182 20
Konak Holding AS Vara­medlem 2006 - Aktiv 0 -23
- Adm. direktør 2006 - Aktiv 0 -23
Else Andersens Eftf AS Styrets leder 2006 - Aktiv 384 91
- Adm. direktør 2005 - Aktiv 384 91

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Sameiet Parkveien 13 Vara­medlem 2015 - 2020
Sameiet Professor Lochmanns gate 4 Styre­medlem 2011 - 2020
Cardinal Assets AS Vara­medlem 2007 - 2009
Cardinal Assets AS Vara­medlem 2006 - 2008
Cardinal Assets AS Adm. direktør 2006 - 2008
Cardinal Assets AS Styre­medlem 2005 - 2006
Dagloth AS Vara­medlem 2007 - 2010

Sameiet Parkveien 13

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Parkveien 13 - 977035910
Lønnet arbeid i private husholdninger
V/obos Eiendomsforvaltning AS Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2015 2020 4,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 647 000
Personalkostnader
76 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-5 257 000
Gjeld
5 456 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 4 8 8
Totalt 4 8 8
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 647 1 441 1 489
Driftsresultat -715 -1 478 -2 879
Resultat før skatt -913 -1 602 -2 908
Ordinært resultat -913 -1 602 -2 908
Årsresultat -913 -1 602 -2 908
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 199 476 672
Sum eiendeler 199 476 672
Sum egenkapital -5 257 -4 343 -2 742
Sum langsiktig gjeld 5 288 4 520 2 978
Sum kortsiktig gjeld 168 299 435

Sameiet Professor Lochmanns gate 4

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Professor Lochmanns gate 4 - 996821544
Ikke tilgjengelig
Professor Lochmanns gate 4, 0559 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2020 8,7 år

Dagloth AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Dagloth AS - 939353135
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Gladsvei 50 A, 0489 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2007 2010 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 276 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 613 000
Egenkapital
749 000
Gjeld
10 428 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 3 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 8 6 0
Likviditetsgrad II 8 8 0
Totalt 69 59 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 276 803 553
Driftsresultat 815 364 -5 016
Resultat før skatt 416 234 -5 288
Ordinært resultat 416 234 -5 288
Årsresultat 416 234 -5 288
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 6 613 6 544 6 539
Sum omløpsmidler 4 563 5 126 0
Sum eiendeler 11 176 11 670 6 539
Sum egenkapital 749 333 -4 152
Sum langsiktig gjeld 7 818 8 285 7 906
Sum kortsiktig gjeld 2 610 3 053 2 785

Glint AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Glint AS - 976009134
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Glads vei 50 A, 0489 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2007 2009 1,9 år

Midnor Shipping AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Midnor Shipping AS - 938540020
Utenriks sjøfart med gods
Ludvig Daaes gate 1, 7043 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2007 2020 12,5 år
Styre­medlem 2000 2007 6,7 år
Adm. direktør 2000 2007 6,7 år

Sofistic Hotell AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sofistic Hotell AS - 935672848
Ikke tilgjengelig
Glads vei 50 A, 0489 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2006 2008 2,1 år
Vara­medlem 2004 2008 4,2 år

Cardinal Assets AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Cardinal Assets AS - 932208431
Ikke tilgjengelig
Glads vei 50 A, 0489 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 2008 2,1 år
Adm. direktør 2006 2008 2,1 år
Styre­medlem 2005 2006 1,3 år

Celeritas Credit AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Celeritas Credit AS - 934331192
Inkasso- og kredittopplysningsvirksomhet
Glads vei 50 A, 0489 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 2007 1,2 år
Styre­medlem 2000 2006 5,7 år
Adm. direktør 2000 2004 3,1 år

Sofistic Electronics AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sofistic Electronics AS - 940290120
Ikke tilgjengelig
Ludvig Daaesg 1, 7043 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 2008 2,1 år
Styrets leder 2000 2006 5,7 år
Adm. direktør 2000 2008 7,8 år

Borettslaget Frognerveien 1 B

Foretaksinfo
(Inaktiv) Borettslaget Frognerveien 1 B - 982797659
Borettslag
Arbeidersamfunnets Plass 1, 0181 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2008 7,7 år

Gjøvikgata Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Gjøvikgata Borettslag - 948318423
Borettslag
Obos Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2003 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 331 000
Personalkostnader
115 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 675 000
Egenkapital
-10 547 000
Gjeld
17 014 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 13
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 8
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 81 79 71
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 4 331 4 346 4 352
Driftsresultat 2 002 1 618 1 327
Resultat før skatt 1 698 1 304 979
Ordinært resultat 1 698 1 304 979
Årsresultat 1 698 1 304 979
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 4 675 4 675 4 675
Sum omløpsmidler 1 792 1 487 1 769
Sum eiendeler 6 467 6 163 6 444
Sum egenkapital -10 547 -12 245 -13 549
Sum langsiktig gjeld 16 516 17 934 19 368
Sum kortsiktig gjeld 498 474 626

Coki AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Coki AS - 915429521
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Glads vei 50a, 0489 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 5,8 år
Kontakt­person 2015 Aktiv 5,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
904 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 576 000
Egenkapital
664 000
Gjeld
7 388 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 6 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 4 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 0
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 6 6 2
Likviditetsgrad II 4 4 2
Totalt 62 63 26
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 904 883 550
Driftsresultat 520 512 119
Resultat før skatt 154 206 -179
Ordinært resultat 154 206 -179
Årsresultat 154 206 -179
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 7 576 7 691 7 812
Sum omløpsmidler 476 391 138
Sum eiendeler 8 052 8 082 7 950
Sum egenkapital 664 510 304
Sum langsiktig gjeld 6 984 7 218 7 458
Sum kortsiktig gjeld 404 354 187

Cardinal Consult AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Cardinal Consult AS - 994724118
Regnskap og bokføring
Rognvegen 1, 2630 Ringebu
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 Aktiv 8,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
567 000
Personalkostnader
431 000
Lederlønn
331 000
Anleggsmidler
0
Egenkapital
262 000
Gjeld
247 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 0 3
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 1 0 1
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 4
Resultatgrad 4 0 8
Kontantstrøm fra drift 3 0 5
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 34 12 43
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 567 636 560
Driftsresultat 12 -32 25
Resultat før skatt 11 -45 20
Ordinært resultat 11 -45 20
Årsresultat 11 -45 20
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 509 587 553
Sum eiendeler 509 587 553
Sum egenkapital 262 251 295
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 247 336 257

Jordbærpikene Tveita AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Jordbærpikene Tveita AS - 996917215
Drift av restauranter og kafeer
Tveita Senter Tvetenveien 150, 0671 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2011 Aktiv 9,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
15
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 307 000
Personalkostnader
2 952 000
Lederlønn
545 000
Anleggsmidler
525 000
Egenkapital
-656 000
Gjeld
1 959 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 6
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 5 3 7
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 0 2
Totalt 28 22 30
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 7 307 6 973 7 204
Driftsresultat -141 -266 -6
Resultat før skatt -156 -252 -51
Ordinært resultat -156 -252 -51
Årsresultat -156 -252 -51
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 525 905 1 087
Sum omløpsmidler 777 630 749
Sum eiendeler 1 302 1 536 1 836
Sum egenkapital -656 -500 -249
Sum langsiktig gjeld 775 925 950
Sum kortsiktig gjeld 1 184 1 111 1 134

Alt i Et Hus AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Alt i Et Hus AS - 995412284
Oppføring av bygninger
Glads vei 50 A, 0489 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 Aktiv 10,9 år
Adm. direktør 2010 Aktiv 10,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
30 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 000
Egenkapital
208 000
Gjeld
9 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 10 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 4
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 79 82 50
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 30 30 40
Driftsresultat 20 29 1
Resultat før skatt 16 23 1
Ordinært resultat 16 23 1
Årsresultat 16 23 1
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 8 8 8
Sum omløpsmidler 209 193 166
Sum eiendeler 217 201 175
Sum egenkapital 208 192 170
Sum langsiktig gjeld 2 2 2
Sum kortsiktig gjeld 7 7 3

Cardinal Assets AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Cardinal Assets AS - 941497772
Byggeteknisk konsulentvirksomhet
Glads vei 50 A, 0489 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 Aktiv 11,3 år
Adm. direktør 2009 Aktiv 11,3 år
Vara­medlem 2007 2009 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
182 000
Personalkostnader
114 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-1 683 000
Gjeld
1 908 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 2 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 2
Resultatgrad 16 8 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 2 2 8
Likviditetsgrad II 8 6 8
Totalt 33 23 75
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 182 168 168
Driftsresultat 20 6 119
Resultat før skatt -5 -13 70
Ordinært resultat -5 -13 70
Årsresultat -5 -13 70
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 375 375
Sum omløpsmidler 226 259 320
Sum eiendeler 226 633 695
Sum egenkapital -1 683 -1 678 -1 665
Sum langsiktig gjeld 1 785 2 096 2 232
Sum kortsiktig gjeld 123 215 128

Konak Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Konak Holding AS - 933138488
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Ludvig Daaes gate 1, 7043 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 Aktiv 14,5 år
Adm. direktør 2006 Aktiv 14,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 297 000
Egenkapital
1 419 000
Gjeld
1 128 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 2 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 25 4 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -23 -22 -21
Resultat før skatt 1 356 30 -253
Ordinært resultat 1 356 30 -253
Årsresultat 1 356 30 -253
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 297 1 232 1 222
Sum omløpsmidler 251 267 186
Sum eiendeler 2 547 1 499 1 408
Sum egenkapital 1 419 63 33
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 128 1 436 1 376

Else Andersens Eftf AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Else Andersens Eftf AS - 910174657
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Glads vei 50 A, 0489 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 Aktiv 14,5 år
Adm. direktør 2005 Aktiv 15,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
384 000
Personalkostnader
184 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 607 000
Egenkapital
2 726 000
Gjeld
323 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 73 66 73
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 384 384 384
Driftsresultat 91 95 278
Resultat før skatt 72 78 216
Ordinært resultat 72 78 216
Årsresultat 72 78 216
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 607 3 040 3 017
Sum omløpsmidler 442 455 266
Sum eiendeler 3 050 3 495 3 283
Sum egenkapital 2 726 2 724 2 646
Sum langsiktig gjeld 108 482 486
Sum kortsiktig gjeld 215 290 151