Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Bertrand Andre R Sciard

Rapportdato: 2023-02-07

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 340 378 og med ett samlet driftsresultat på 9 822. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 3 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 4 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Aspen Topco AS Styrets leder 2020 - Aktiv 170 189 -10 208
Aspen Holdco AS Styrets leder 2020 - Aktiv 0 -34
Aspen Bidco AS Styrets leder 2020 - Aktiv 0 -39
Asolvi AS Styrets leder 2019 - Aktiv 170 189 20 103

Inaktive Roller

Ingen inaktive roller funnet

Aspen Topco AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aspen Topco AS - 920355420
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
C/o Asolvi AS Sluppenvegen 25, 7037 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 2,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
170 189 000
Personalkostnader
86 631 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
431 063 000
Egenkapital
238 309 000
Gjeld
235 806 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 1
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 18 20 10
Rentedekningsgrad 0 2 0
Likviditetsgrad II 8 4 6
Totalt 39 41 21
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 170 189 150 993 54 907
Driftsresultat -10 208 -1 955 -5 224
Resultat før skatt -30 761 -19 470 -11 240
Ordinært resultat -30 761 -19 470 -11 240
Årsresultat -30 761 -19 470 -11 240
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 431 063 389 739 376 912
Sum omløpsmidler 43 052 70 354 54 364
Sum eiendeler 474 115 460 093 431 276
Sum egenkapital 238 309 268 165 284 456
Sum langsiktig gjeld 217 422 126 527 105 413
Sum kortsiktig gjeld 18 384 65 400 41 407

Aspen Holdco AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aspen Holdco AS - 922898057
Uoppgitt
C/o Asolvi AS Sluppenvegen 25, 7037 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 2,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
357 322 000
Egenkapital
357 392 000
Gjeld
10 752 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 4 0 0
Totalt 26 0 0
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -34 -35 -23
Resultat før skatt 4 469 -27 -15
Ordinært resultat 4 469 -27 -15
Årsresultat 4 469 -27 -15
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 357 322 352 351 352 344
Sum omløpsmidler 10 821 1 3
Sum eiendeler 368 143 352 352 352 347
Sum egenkapital 357 392 352 278 352 305
Sum langsiktig gjeld 77 44 0
Sum kortsiktig gjeld 10 675 30 41

Aspen Bidco AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aspen Bidco AS - 922898162
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
C/o Asolvi AS Sluppenvegen 25, 7037 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 2,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
355 776 000
Egenkapital
355 647 000
Gjeld
16 399 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 2 0 8
Totalt 22 0 8
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -39 -104 -1 950
Resultat før skatt 4 869 -143 -1 890
Ordinært resultat 4 869 -143 -1 890
Årsresultat 4 869 -143 -1 890
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 355 776 345 327 344 959
Sum omløpsmidler 16 269 4 960 9 164
Sum eiendeler 372 046 350 287 354 123
Sum egenkapital 355 647 350 287 350 430
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 16 399 0 3 693

Asolvi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Asolvi AS - 990763615
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Sluppenvegen 25, 7037 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 3,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
31
Styremedlemmer
0
Omsetning
170 189 000
Personalkostnader
86 631 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
200 008 000
Egenkapital
78 937 000
Gjeld
171 742 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 7 12 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 8
Resultatgrad 16 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 10
Likviditetsgrad II 4 2 6
Totalt 68 75 82
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 170 189 150 993 142 999
Driftsresultat 20 103 28 400 22 128
Resultat før skatt 7 503 16 873 11 286
Ordinært resultat 7 503 16 873 11 286
Årsresultat 7 503 16 873 11 286
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 200 008 128 402 86 806
Sum omløpsmidler 50 670 65 196 45 253
Sum eiendeler 250 678 193 598 132 060
Sum egenkapital 78 937 64 918 47 118
Sum langsiktig gjeld 121 950 63 404 49 498
Sum kortsiktig gjeld 49 792 65 275 35 443